Tải bản đầy đủ

Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5 trường TH nguyễn viết xuân

SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

MỤC LỤC
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU...................................................................................2
I. Đặt vấn đề:.........................................................................................................2
II. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................3
Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.................................................................3
I. Cơ sở lý luận của vấn đề....................................................................................3
II. Thực trạng vấn đề.............................................................................................4
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.............................................5
IV. Tính mới của giải pháp..................................................................................11
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm.....................................................................12
Phần thứ III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ........................................................13
I. Kết luận:...........................................................................................................13
II. Kiến nghị: ......................................................................................................13
III. Tài liệu tham khảo:........................................................................................15

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo


1

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGD-ĐT về việc
đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học. Đánh giá học sinh đối với các môn học nói
chung, đối với môn Tiếng Anh nói riêng là “Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh;
coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của
học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công
bằng, khách quan”. Thông qua việc đánh giá bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp
tự học của học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực
tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, hướng tới hoạt động học
tập chủ động.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn đổi mới kiểm tra đánh giá là mắt
xích quan trọng, là khâu đột phá để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện. Vì
chúng ta vẫn thường nói kiểm tra đánh giá như nào thì sẽ dạy và học như thế đó.
Do vậy, nếu thay đổi cách tiến hành kiểm tra đánh giá, người giáo viên đồng
thời phải thay đổi luôn phương pháp dạy học, cách thức tổ chức các hoạt động
học tập, cách quản lý để phù hợp với hình thức kiểm tra đánh giá mới.
Trong tiềm thức của nhiều giáo viên, khi nhắc tới hoạt động kiểm tra đánh
giá là họ gắn với các bài kiểm tra, các bài thi. Trên thực tế, kiểm tra đánh giá
theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận với nền giáo dục hiện đại rộng
hơn phạm vi “bài kiểm tra” rất nhiều. Theo Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT thì
có hai hình thức đánh giá là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Có thể
ví von việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ giống như là quá trình
nấu ăn tại gia đình chúng ta. Ở đánh giá thường xuyên, người mẹ cùng hỗ trợ
con trong quá trình nấu nướng, hướng dẫn, quan sát con thực hiện các thao tác,
nếm món ăn cùng con và cùng nhau điều chỉnh như cho thêm gia vị nếu nhạt,
cho thêm nước nếu mặn… với mục đích hoàn thành được món ăn sao cho ngon
nhất có thể trong điều kiện của gia đình. Trong khi đó, đánh giá định kỳ có thể ví
như mẹ giao việc cho con nấu ăn nhưng mẹ không tham gia. Sau khi con nấu
hoàn thiện, lúc ăn là lúc mẹ đánh giá xem con nấu ngon hay không. Như vậy có
thể thấy, đánh giá thường xuyên (hay là quá trình người mẹ hướng dẫn, hỗ trợ
con) sẽ giúp tác động trực tiếp vào kết quả sản phẩm. Trong khi đánh giá định
kỳ có một vai trò khác, chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng và không còn tác


động được vào quá trình làm ra sản phẩm ấy nữa. Đối với học sinh, đặc biệt là
học sinh tiểu học, việc thực hiện đánh giá thường xuyên quan trọng hơn đánh
giá định kỳ bởi chỉ với đánh giá thường xuyên, giáo viên mới hỗ trợ trực tiếp
cho các em học tập và tác động lên kết quả của quá trình ấy. Việc lấy kết quả
điểm số của đánh giá định kỳ chỉ nhằm xác định xem quá trình đánh giá thường
xuyên có đem lại kết quả tốt hay không.
Đối với môn tiếng Anh ở bậc Tiểu học, mục tiêu là phải đáp ứng bốn kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết nhưng thời gian để thực hành lại rất ít, chỉ có hai
tiết/tuần đối với trường dạy tiếng Anh tự chọn, còn đối với trường dạy theo Đề
án thì sắp xếp bốn tiết/ tuần. Thực tế, môn học này rất cần nhiều thời gian thực
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

2

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

hành sau mỗi phần bài mới, do đó khi học tiếng Anh thì học sinh rất ít hoặc ngại
thực hành nói. Chính vì vậy giáo viên cần linh hoạt đổi mới phương pháp dạy
học cũng như các hình thức tổ chức lớp học nhằm giúp các đối tượng học sinh
phát huy hết khả năng và tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất.
Vậy thực hiện đánh giá thường xuyên trong các giờ học như thế nào?
Hoạt động này có làm “nặng” thêm cho giờ dạy của giáo viên không? Để đánh
giá được khả năng tiếp thu bài trong quá trình học của học sinh, khả năng giao
tiếp của các em cũng như giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
Tôi xin đưa ra một số biện pháp đánh giá kỹ năng nói dành cho học sinh lớp 5
mà tôi đã tích lũy được trong quá trình học tập và giảng dạy thông qua chuyên
đề “Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5
trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân ”.
II. Mục đích nghiên cứu:
Đối với giáo viên: Việc nghiên cứu này nhằm tìm ra biện pháp giúp giáo
viên có biện pháp đánh giá kỹ năng nói của học sinh, giáo viên không tốn quá
nhiều thời gian vào việc tổ chức kiểm tra nói thường xuyên và định kỳ.
Đối với học sinh: Giúp các em giảm áp lực, căng thẳng khi học và trong
các đợt kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; bên cạnh đó, giúp cho học sinh
trở nên tự tin, năng động hơn trong giao tiếp tiếng Anh; phát huy được tính sáng
tạo của các em trong khả năng thuyết trình.
Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Căn cứ Chỉ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Nghị quyết hội nghị Trung Ương 8 khóa XI về việc đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm
tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra ngay
trong quá trình và theo kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo. Tiếp tục xây
dựng các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam, từng bước hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, đề thi
đánh giá năng lực ngoại ngữ.
Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGD-ĐT về việc
đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học.
Căn cứ vào tình hình học tiếng Anh của học sinh tại trường Tiểu học
Nguyễn Viết Xuân. Hiện nay, việc học tiếng Anh dùng để giao tiếp là rất cần
thiết cũng như đứa trẻ khi biết đọc viết thì phải biết nghe và nói trước. Nghe và
nói là những kỹ năng quan trọng trong việc dạy tiếng Anh để giúp học sinh có
khả năng giao tiếp tốt và đạt hiệu quả cao. Đa số các em học sinh tại trường tôi
rất ngại nói tiếng Anh trong các giờ học do nhiều nguyên nhân khác nhau như:
Tâm lý ngượng ngùng, dè dặt và ngại các bạn cười khi nói sai.
II. Thực trạng vấn đề:
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

3

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

Trong những năm học qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana
đã quan tâm nhiều đến công tác dạy và học tiếng Anh của các trường. Giáo viên
được tham gia các lớp tập huấn về công tác giảng dạy do Phòng Giáo dục huyện
Krông Ana và Sở Giáo dục tỉnh Đăk Lăk tổ chức.
Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tiếng
Anh được tham gia các lớp chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, thao
giảng, nghiên cứu cách thức ra đề kiểm tra. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị
hiện đại phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh tại trường; các loại sách Tiếng
Anh dành cho cấp Tiểu học, băng đĩa, máy chiếu, loa và một số đồ dùng dạy học
khác. Vì vậy mà chất lượng dạy học bộ môn tiếng Anh ngày càng được nâng cao
rõ rệt.
Học sinh của trường đa số là người dân tộc Kinh, các em được quan tâm,
trang bị đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập, khả năng tiếp thu bài của các em
khá tốt và tương đối đồng đều.
Tuy nhiên, trong chín năm công tác tại trường tôi nhận thấy một số hạn
chế của học sinh khi học bộ môn này như: Học sinh có thói quen viết ra giấy và
cầm đọc. Qua thống kê, khảo sát số học sinh có thói quen này chiếm đến 67%;
Trong một lớp học, những học sinh có khả năng tiếp thu bài tốt thường dành cơ
hội nói nhiều hơn so với học sinh tiếp thu bài chưa nhanh. Số học sinh tiếp thu
bài tương đối nhanh chiếm 61%; Một số học sinh có kỹ năng nghe và viết rất tốt
nhưng lại ngại thực hành nói, do phát âm ngọng: l/n; r/d; ch/tr,.. Số học sinh này
chiếm 35%; Khoảng 15 % số học sinh chưa chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến
thức, chưa thật sự chú tâm vào việc học nên đôi lúc các em không muốn tham
gia luyện nói cùng các bạn.
Sau đây là bảng thống kê khảo sát đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học
sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cuối năm học 2016 – 2017.
BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH LỚP 5
Tổn
g số

Phát âm
Chuẩn

HS

56

Ngữ điệu

Chưa

Đúng

chuẩn

Trả lời câu hỏi

Chưa

Đúng

đúng

Trình bày thuyết trình

Chưa

Chưa

đúng

đạt

Đạt

Sáng
tạo

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

31

55,

25

44,

38

67,9

18

32,1

27

48,

29

51,8

26

46,

21

37,5

9

16,1

3

7

2

4

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Để đánh giá kỹ năng nói của học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Viết
Xuân có hiệu quả và giúp các em tự tin trong giao tiếp, giảm áp lực trong các kỳ
kiểm tra định kỳ. Tôi xin đưa ra bốn giải pháp sau:
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

4

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

Giải pháp 1: Phát triển kỹ năng nói và đánh giá kỹ năng nói của học
sinh thông qua giao tiếp với giáo viên trong các bài học trên lớp.
Giáo viên sử dụng biện pháp đánh giá này trong phần mở đầu hoặc kết
thúc tiết học. Giải pháp này không chỉ giúp giáo viên đánh giá kỹ năng nói của
học sinh mà còn giúp học sinh ôn lại bài đã học hoặc củng cố lại bài vừa học.
Ví dụ: Khi bắt đầu bài 7. (Unit 7: How do you learn English? Leson 1)
Trước khi bắt đầu tiết học, giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến nội dung
bài 6 và yêu cầu học sinh trả lời.
Teacher’s activities

Students’ activities

I. Warm up (chatting)
Pre- Reading
T asks ss some questions.

Ss: Answer questions

T: How many lessons do you have Ss: I have four: Science, English,
today?
Vietnamese and Math.
T: How often do you have English?

Ss: I have English twice a week.

T: Do you like learning English?

Ss:Yes, I do.

T: Do you like watching English Ss: Yes, I do.
cartoons?
T: What cartoons do you like to Ss: I like Tom and Jerry.
watch?
Ss: Yes, I do. I like reading Conan.
T: Do you like reading English comic
books?
T: Comments
Giáo viên quan sát lớp học và tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu bài chưa
nhanh có cơ hội giao tiếp với giáo viên.
Ví dụ ở phần củng cố bài 1 (Unit 1: What’s your address?) giáo viên tiến
hành các bước dạy như sau.
Teacher’s activities
III.

Students’ activities

Consolidation (Chatting)

Post - writing
T asks ss some questions.

Ss: Answer questions

T: What’s your address?
Ss: It’s in Quynh Ngoc
Village, Ea Na
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

5

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

commune, Krong Ana
District.
T: What’s it like?

Ss: It’s small and quite.

T: Who do you live with?

Ss: I live with my
parents and brother.

T: Asks ss to work in pairs to ask and answer as the
model.

Ss: Work in pair

T: Calls some pairs go to the board

Ss: Practise

T: Asks ss to comments

Ss: Comment

T: Gives comments
Giáo viên đánh giá học sinh thông qua hình thức giao tiếp và đánh dấu
vào bảng đánh giá. Mỗi em phải được kiểm tra và đánh giá ít nhất 1 lần/ tháng
để giáo viên có kết quả đánh giá chính xác nhất.
Giải pháp 2: Phát triển kỹ năng nói và đánh giá kỹ năng nói của học
sinh thông qua hình thức nói có sử dụng tranh ảnh trong các tiết học.
Giáo viên áp dụng biện pháp này ở phần khai thác tranh trong sách giáo
khoa hoặc sử dụng tranh bên ngoài sách khi tiến hành vào bài mới. Giáo viên
giới thiệu chủ đề của bài học bằng cách đặt một số câu hỏi (Who, What, Where,
How, Why) Học sinh trả lời câu hỏi theo tranh. Phần này thường được áp dụng
trong phần: 1(look, listen and repeat).
Ví dụ: Unit 9: What did you see at the zoo?
Teacher’s activities

Students’ activities

New lesson
-Pre-reading

Ss: Look at the picture

T: Shows picture

T: Asks ss some questions.

Ss: Answer questions

T: Who are they in each picture?

Ss: They are Linda and Peter.

T: What are they talking?

Ss: They are talking some interesting

Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

6

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

things about animals.
T: Where did Linda go?

Ss: She went to the zoo

T: What’s animals in these pictures?

Ss: I see some elephants, monkeys
and tigers.

T: Do you like
monkeys/elephants/tigers?

Ss: Yes, I do. / No, I don’t.

T: What animals do you like?

Ss: I like elephants/ monkeys/ tigers.

T: Calls some ss to answer.

Ss: Answer

T: Comments the way ss to answer
Ở phần này, giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến tranh và theo dõi khả
năng phản xạ, cách các em trả lời câu hỏi và đánh giá kỹ năng nói của học sinh
thông qua các tiêu chí trong bảng đánh giá.
Giải pháp 3: Phát triển kỹ năng nói và đánh giá kỹ năng nói của học
sinh thông qua hình thức thực hành nhóm đôi.
Giải pháp này được thực hiện thông qua các phần luyện nói trên lớp
(point and say and let’s talk). Đây là hình thức kiểm tra nói có kiểm soát (While
– Speaking). Học sinh dựa vào tranh và mẫu câu gợi ý để luyện nói. Học sinh
thực hành nói tiếng Anh theo cặp, nhóm dưới sự kiểm soát của giáo viên. Giáo
viên theo dõi phần trình bày của học sinh và đánh giá kỹ năng nói của các em.
Giáo viên tiến hành các bước cụ thể như sau:
Sau khi giáo viên dạy xong ngữ liệu mới ở phần 2 và hướng dẫn học sinh
luyện tập. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập nhóm đôi trong thời gian
khoảng 3 phút. Sau khoảng thời gian trên giáo viên đưa từng tranh và mời vài
cặp học sinh lên thực hành trước lớp.
Mỗi tranh giáo viên yêu cầu 2 đến 3 cặp học sinh trình bày trước lớp.
Giáo viên yêu cầu các học sinh còn lại nhận xét và sau đó giáo viên nhận xét,
đánh giá, góp ý cho học sinh.
Ví dụ: Ở phần 2 point and say (unit 10: When will Sport Day be?)
Teacher’s activities

Students’ activities

2. Point and say
While -practice

Ss: I’ll be on Saturday.

T: Makes model with a student.

Ss: Look at the picture

T: When will Sport Day be?
T: Asks ss to work in pairs and practice
with new model sentence. (3minutes)

Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

7

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

After three minutes, teacher calls some
pairs of students present in front of class.
T: Shows picture a

Ss: Practice in front of class
Ss1: When will Sport Day be?
Ss2: It’ll be on Sunday.
Ss3: When will Sport Day be?
Ss4: It’ll be on Sunday.
Ss: Comment

T: Calls ss to comment
T: Comments
T: Does like this with picture b, c and d.

(Học sinh lớp 5B trình bày nói nhóm đôi trước lớp)
Bên cạnh đó giáo viên cũng có thể đánh giá học sinh qua phần luyện nói
tự do (Post – speaking). Giáo viên mời một vài cặp hoặc nhóm học sinh thực
hành phần nói. Học sinh vận dụng kiến thức, ngôn ngữ để áp dụng vào các tình
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

8

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

huống thực tế. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện mẫu câu vừa học với ngôn ngữ
riêng của mình mà không cần sự hỗ trợ của giáo viên. Ở phần này các em
thường sử dụng thêm những câu hoặc vốn từ vựng mà các em biết nhằm nâng
cao kỹ năng của mình. Vậy thông qua phần này giáo viên không chỉ đánh giá
được kỹ năng sử dụng tiếng Anh của học sinh mà còn phát hiện được những học
sinh có năng khiếu trong môn tiếng Anh.
Giáo viên tiến hành như sau:
Sau khi học sinh đã luyện tập mẫu câu chính của bài trong phần 2. Giáo
viên đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề bài học và yêu cầu học sinh trả lời,
giáo viên hướng dẫn các em trả lời theo hướng liên hệ vào thực tế.
Giáo viên đặt câu hỏi tương tự với 2 học sinh nữa. Sau đó yêu cầu học
sinh thực hành cặp đôi hoặc nhóm trong thời gian 2 phút. Sau khoảng thời gian
trên giáo viên mời học sinh thực hành hỏi và trả lời trước lớp. Ở phần này giáo
viên khuyến khích học sinh sử dụng ngôn ngữ của mình để thực hành. Các bạn
còn lại theo dõi và nhận xét. Sau đó giáo viên nhận xét đánh giá, góp ý để các
em hoàn thiện bài của mình.
Ví dụ: Phần 3 let’s talk (Lesson 2 unit 10 When will Sport Day be?)
Teacher’s activities

Students’ activities

3. Let’s talk
Post - reading
T: Makes model with a good student

Ss: It’ll be on Sunday.

T: When will Sport Day be?

Ss: I’m go going to play football.

T: What are you going to do?

Ss: I’m going to play with my friends.

T: Who are you going to play with?

Ss: I’m going to play at Buon Trap
Second School.

T: Where are you going to play?

Ss: Work in pairs
T: Asks ss to work in pairs and
practise like model. (2 minutes)
T: Calls some ss to practice in front of Ss: Practise
class.
Ss1: : When will Sport Day be?
Ss2: It’ll be on Sunday.
Ss1: What are you going to do?
Ss2: I’m go going to play badminton.
Ss1: Who are you going to play with?
Ss2: I’m going to play with my
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

9

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

friends.
Ss1: Where are you going to play?
T: Asks ss to comment

Ss2: I’m going to play at Buon Trap
Second School.

T: Give comments

Ss: Listen and comment

Giải pháp 4: Phát triển kỹ năng nói và đánh giá kỹ năng nói của học
sinh thông qua chủ đề bài học bằng hình thức thuyết trình
Sau mỗi chủ đề bài học giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị một bài nói
theo gợi ý của giáo viên. Khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Biện pháp này
giáo viên thường áp dụng sau khi kết thúc một đơn vị bài học.
Ví dụ: Sau khi kết thúc bài 15. Unit 15: What would you like to be in the
future?
Giáo viên hướng dẫn học sinh và dành khoảng thời gian 5 phút yêu cầu
học sinh chuẩn bị một bài nói về nghề nghiệp tương lai mà mình mong muốn
với độ dài không quá một phút. Giáo viên khuyến khích học sinh có năng khiếu
học tiếng Anh sáng tạo và động viên học sinh còn hạn chế trong việc tiếp thu bài
cố gắng viết theo mẫu giáo viên hướng dẫn.
Sau khi học sinh chuẩn bị xong bài nói của mình, giáo viên yêu cầu học
sinh thực hiện nhóm đôi và luyện nói với bạn khoảng 3 phút. Sau đó giáo viên
mời 2 hoặc 3 học sinh lên bảng trình bày bài nói của mình đã chuẩn bị. Học sinh
lắng nghe, đặt câu hỏi và nhận xét.
Giáo viên theo dõi, nhận xét và góp ý cho học sinh hoàn thiện bài nói của
mình.
Bài mẫu của giáo viên.
Good morning every one. My name’s Minh. I’m in class 5A at Nguyen
Viet Xuan Primary School. I like sport and I often play football with my friends
after school. I want to be a footballer in the future.
Good morning every one. My name’s Hoa. I’m in class 5B at Nguyen Viet
Xuan Primary School. I like reading books in my free time. I often read comic
books. I go to the library twice a week to borrow them. In the future, I would to
be a writer because I want to write books for children. I hope that my dream will
be true.
Good morning every one. My name’s Minh. I’m in class 5A at Nguyen
Viet Xuan Primary School. Today, I would like to talk somethings about my job
in the future. At school, I like many subjects such as: Math, English, Music,
Vietnamese, Science, PE and IT and Math is my favourite subject. I would like
to be a doctor in the future because I would like to work in a hospital and look

Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

10

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

after patients. In my free time, I often read books and surf the internet to find
some information for my projects. I hope that my dream will be true.

(Học sinh lớp 5B trình bày phần nói trước lớp)
Với các giải pháp đánh giá kỹ năng nói của học sinh như trên, giáo viên
lập bảng và đánh giá học sinh qua các tiêu chí như sau:
Họ và tên

Phát âm
Chuẩn

Nguyễn
Văn A

Chưa
chuẩnNgữ điệu
Đúng

Trả lời câu
hỏi

Chưa
đúngĐúng


Chưa
đúng

Trình bày
Chưa
đạt

Đạt

Sáng
tạo


IV. Tính mới của giải pháp
Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh và các biện pháp đánh giá như thế này
luôn diễn ra trong suốt quá trình dạy học, giúp học sinh so sánh phát hiện sự
thay đổi, tiến bộ của bản thân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức của cá nhân
đã đặt ra. Và các biện pháp đánh giá này luôn đi theo mục tiêu vì sự tiến bộ của
học sinh. Học sinh cảm thấy tự tin khi thể hiện khả nãng nói của mình và luôn
nỗ lực trong học tập. Các biện pháp đánh giá này đã tạo ra sự phát triển, nâng
cao năng lực của người học, giúp các em hình thành khả năng tự đánh giá, đánh
giá lẫn nhau… Đây cũng chính là những điều mà bản thân tôi đang hướng đến
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

11

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

trong quá trình làm chuyên đề này. Theo tôi có nhiều cách giúp phát triển kỹ
năng nói và đánh giá kỹ năng nói đối với học sinh. Tuy nhiên, không phải giáo
viên nào cũng sử dụng cách rèn kỹ năng nói và đánh giá giống nhau. Có giáo
viên chỉ đánh giá vào cuối kỳ hoặc cuối năm như vậy sẽ tốn nhiều thời gian cho
giáo viên chuẩn bị. Nếu đánh giá kỹ năng nói xuyên suốt năm học sẽ là giải
pháp tốt nhất cho giáo viên và học sinh trong quá trình kiểm tra và đánh giá. Vì
vậy cách thức đánh giá kỹ năng nói tôi đưa ra trong đề tài này mang lại hiệu quả
cao trong quá trình học nói của học sinh. Quan trọng nhất là học sinh luyện được
kỹ năng nói của mình, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh ở trường
tiểu học. Giúp các em có nền tảng kiến thức cho các bậc học cao hơn.
V. Hiệu quả SKKN
Tôi đã áp dụng biện pháp đánh giá này đối với học sinh lớp 5 trường tiểu
học Nguyễn Viết Xuân trong năm học 2017 – 2018 và đang tiến hành với tất cả
các khối lớp học trong năm 2018 - 2019. Tôi nhận thấy đa số các em đều tự tin
hơn trong giao tiếp. Đặc biệt trong năm học này tôi nhận thấy học sinh lớp 5 đã
biết đặt ra mục tiêu trong quá trình học tiếng Anh. Các em học để chiếm lĩnh
kiến thức và mong muốn có cơ hội thể hiện kiến thức của mình thông qua các kỹ
năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Bảng thống kê khảo sát kết quả đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học
sinh lớp 5 cuối học năm học 2017-2018. (khi áp dụng phương pháp đánh giá
mới)
BẢNG THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH
Tổn
g số

Phát âm
Chuẩn

HS

Ngữ điệu

Chưa

Đúng

chuẩn
SL

%

SL

%

Trả lời câu hỏi

Chưa

Đúng

Trình bày thuyết trình

Chưa đúng

Chưa đạt

Đạt

Sáng tạo

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

70,0

15

30,0

14

28,0

23

46,0

13

26,0

đúng
SL

%

SL

%

S
L

50

34

68,0

16

32,0

38

76,0

12

24,0

35

Từ kết quả trên cho chúng ta thấy, nếu giáo viên có đầu tư tốt vào công
tác giảng dạy và áp dụng tốt mọi phương pháp giảng dạy làm sao cho phù hợp
với năng lực học tập của học sinh thì càng ngày càng gặt hái được chất lượng và
hiệu quả vì học sinh thấy thích thú, ham học, học tốt hơn và ghi nhớ lâu hơn.
Đối với giáo viên: Ngày càng đam mê công việc giảng dạy hơn vì kết quả
gặt hái ngày càng cao.
Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

12

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

Sau khi áp dụng các biện pháp này dành cho học sinh lớp 5 của trường
tôi, tôi thấy đạt hiệu quả cao.
Vì giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh rất cần sự tự tin và được nuôi
dưỡng niềm yêu thích môn học nên hoạt động đánh giá chủ yếu để khuyến khích
và tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân loại, không chê bai hay gây áp lực.
- Các hoạt động đánh giá thường xuyên phải gắn liền với nội dung dạyhọc, quan tâm đánh giá các năng lực, phẩm chất của học sinh.
- Quan tâm đến từng học sinh cụ thể trong hoạt động đánh giá, nhấn mạnh
vào những điều học sinh có thể làm được.
- Cần phản hồi kịp thời cho học sinh kết quả đánh giá. Giáo viên nên bắt
đầu bằng việc khen ngợi những điều học sinh đã thực hiện tốt hoặc các nỗ lực
của học sinh để thực hiện nhiệm vụ trước khi góp ý hoặc chỉ ra những chỗ học
sinh cần nỗ lực hơn. Giáo viên chủ yếu sử dụng hình thức phản hồi nhận xét
bằng lời ngay tại chỗ với học sinh. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế mà giáo viên
nhận xét bằng chữ viết vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh.
- GV sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh và cải thiện hoạt động dạyhọc, luôn suy nghĩ đến trách nhiệm về phía mình trước tiên nếu học sinh không
hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là bản sơ lược tóm tắt kiến thức và hướng dẫn cách mà giáo viên
có thể sử dụng trong việc đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh dành cho học sinh lớp
5. Trong quá trình soạn bài, giáo viên phải lựa chọn kĩ những hình ảnh, chủ đề
gần gũi với cuộc sống hàng ngày để các em không chỉ được đánh giá kỹ năng
nói mà còn có cơ hội vận dụng vào thực tế.
Với tâm huyết tìm ra phương pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học
sinh một cách khách quan và giúp các em luôn chủ động, tích cực trong việc học
tập, tôi nhận thấy rằng học sinh rất thích thú với việc đánh giá kỹ năng nói mà
tôi đã áp dụng. Nó làm cho các em quên đi cảm giác mình đang được kiểm tra,
đánh giá mà đa số các em đã tập trung làm thế nào để thể hiện tốt sự hiểu biết
của bản thân thông qua các kỹ năng trong bài học.
II. Kiến nghị: Không
Ea Na, ngày 12 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI VIẾT

Bùi Thị Thanh Thảo
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
................................................................................................................................
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

13

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách tiếng Anh lớp 5.
Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

14

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân

2. Sách bài tập tiếng Anh lớp 5.
3. Trang web: Sachmem.vn
4. Thông tư 22/2016/TT BGD-ĐT

Giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

15

Trường tiểu học Nguyễn Viết XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×