Tải bản đầy đủ

Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học tiếng anh THCS

“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

PHẦN THỨ NHẤT : MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước ta nói riêng
và thế giới hiện nay nói chung, làm thế nào để có thể đi tắt, đón đầu, để con
người Việt Nam có thể vươn lên tầm cao trí tuệ thế giới? Câu trả lời chính là
chúng ta phải đầu tư, phát triển giáo dục, phải thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là
tiếng Anh.
Tiếng Anh là một năng lực rất cần thiết đối với con người Việt Nam hiện
đại. Thật vậy, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng
lãnh thổ, và là ngôn ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất chỉ sau tiếng
Trung Quốc và Tây Ban Nha (do sự chênh lệch về dân số các quốc gia sử dụng).
Ngoài ra, tiếng Anh là một ngôn ngữ đẹp, gắn liền với nhiều nét văn hóa đặc sắc
từ những quốc gia sử dụng nó. Cho nên sử dụng tiếng Anh thông thạo là niềm
mơ ước của người Việt Nam nói chung cũng như học sinh nói riêng.
Tiếng Anh ngày nay được giảng dạy rộng rãi trong nhà trường, khắp mọi
nơi trên đất nước và còn là một trong những môn học thường được chọn là môn
thi trong nhiều kỳ thi tuyển các cấp. Do vậy việc dạy và học tiếng Anh như thế
nào để có hiệu quả còn nhiều điều đáng được quan tâm. Trong những năm gần
đây, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề cấp bách và thiết thực,

đòi hỏi mỗi giáo viên phải linh hoạt và sáng tạo hướng dẫn học sinh thực hiện
các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn,
phù hợp với đặc trưng của bài học, với đặc điểm và trình độ của học sinh, phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Riêng tôi
nhận thấy rằng đổi mới trong phương pháp dạy học với việc tạo ra các trò chơi
trong học tiếng Anh đã mang lại bầu không khí học tập hứng thú cho học sinh.
Trong thực tế việc dạy và học tiếng Anh hiện nay đang gặp nhiều khó
khăn, tại vì cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, học sinh chưa ý thức được tầm
quan trọng của việc học, thụ động, ỷ lại vào thầy cô. Nhiều giáo viên không chịu
đổi mới, bị ăn mòn bởi phương pháp dạy học truyền thống, trong đó giáo viên là
người chi phối mọi hoạt động dạy và học, môi trường học tập chủ yếu là môi
trường lấy người dạy làm trung tâm. Tuy nhiên cùng với sự thay đổi của xã hội
thì phương pháp dạy học cũng thay đổi nhằm đáp ứng với sự thay đổi đó.
Phương pháp giáo dục hiện nay đã được thay đổi từ đường hướng lấy người dạy
làm trung tâm sang đường hướng lấy người học làm trung tâm. Phương pháp
mới giúp cho người học được học trong một môi trường giao tiếp thực thụ, có cơ
hội bày tỏ ý kiến, cảm xúc của mình, được quyền đặt câu hỏi cho những gì mình
1

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

không hiểu. Việc đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh đáp ứng nhu cầu phát
triển của xã hội hiện nay đang trở nên hết sức cần thiết. Tuy nhiên việc đổi mới
phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp dạy học tích cực đối
với giáo viên hiện nay đang gặp rất nhiều trở ngại như: việc lựa chọn đồ dùng
dạy học phù hợp, khả năng tự tìm tòi và sáng tạo của giáo viên còn hạn chế Mặc
dù mỗi giáo viên đều nhận thức rõ vai trò của việc đổi mới, nhưng việc thực
hiện chưa được nhịp nhàng, uyển chuyển và linh hoạt làm cho các tiết học ngoại
ngữ còn rất nặng nề và áp lực. Để một tiết học đạt chất lượng cao đòi hỏi giáo
viên phải có những phương pháp độc đáo và hấp dẫn.
Là một giáo viên Tiếng Anh đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS
trong giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bản thân tôi nhận thấy cần
thay đổi thường xuyên các phương pháp dạy học. Tôi nghĩ rằng việc tạo hứng
thú cho học sinh trong việc học tiếng anh là hết sức cần thiết. Muốn làm được
điều đó giáo viên phải có phương pháp giảng dạy độc đáo, hấp dẫn, lôi cuốn học


sinh. Tôi thấy rằng sử dụng trò chơi ngôn ngữ (language games) có thể coi là
một phương pháp hay để tạo sự háo hức, mong đợi giờ học tiếng Anh ở học
sinh. Khi sử dụng trò chơi giáo viên sẽ dễ dàng phát hiện ra những năng khiếu
nào đó của học sinh,vì trong trò chơi tất cả các em đều bình đẳng kể cả học sinh
yếu kém.
Ở đề tài này tôi nghiên cức một số trò chơi Tiếng Anh bổ trợ và phát huy
hiệu quả cho công việc giảng dạy Tiếng Anh gây hứng thú học tập cho học sinh
tại trường THCS nói chung và trường THCS Buôn Trấp nói riêng.
Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, kinh nghiệm còn ít so với các đồng
nghiệp cùng bộ môn. Tuy nhiên tôi luôn muốn đổi mới phương pháp giảng dạy
để tạo hứng thú cho học sinh, nâng cao hiệu quả của việc dạy và học tiếng Anh.
Đề tài này tôi áp dụng nghiên cứu, tổ chức trò chơi cho học sinh cấp THCS tại
trường THCS Buôn Trấp trong năm học 2018 – 2019 và đối tượng nghiên cứu là
các em học sinh khối 6, 7, 8, 9 trong toàn trường.
II. MỤC ĐÍCH (MỤC TIÊU) NGHIÊN CỨU
- Giới thiệu được vai trò của trò chơi trong việc dạy và học.
- Thông qua một số trò chơi giúp học sinh tăng thêm động cơ học tập,
đồng thời khích lệ học sinh duy trì việc học, tạo nên sự hứng thú say mê trong
học tập.
- Phát triển cả 4 kĩ năng cho học sinh đó là: nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra
thông qua trò chơi còn có thể giúp các em củng cố từ vựng, cách phát âm và
thành thạo trong việc sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ thông dụng.
2

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

- Giúp giáo viên tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ được thực hành
rất hữu hiệu và dễ hiểu với người học.
- Tạo ra bầu không khí sôi nổi cho mỗi giờ học.
- Phát huy được tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh trong học
tập.

3

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
Trò chơi là gì?
Trong từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1992, chữ “trò” được hiểu là một
hình thức mua vui bày ra trước mặt mọi người. Chữ “chơi” là một từ chung để
chỉ các hoạt động lúc nhàn rỗi, ngoài giờ làm việc nhằm mục đích giải trí là
chính. Từ đó, trò chơi được hiểu là những hoạt động làm thỏa mãn những nhu
cầu của con người, trước hết là vui chơi, giải trí.
Trong phương pháp giáo dục hiện đại, trò chơi là một môn huấn luyện
quan trọng. Nước Bỉ đứng hàng đầu về tiến bộ sư phạm, thấy rõ sự quan trọng
và lợi ích của trò chơi trong công tác giáo dục nên đã đưa bộ môn trò chơi và
trong chương trình giáo dục quốc gia. Nhà tâm lý học Kunkel người Anh nói:
“Trò chơi là một phương tiện để tái tạo lại tâm lý ổn định cho một số em khó
tính, dở người, vô trậ tự, … vì trong lúc chơi, trẻ em không thu mình lại, chúng
vui vẻ hẳn lên, thích hoạt động hơn. Khi bị khép vào luật chơi, các em sẽ dần
dần có trật tự, kỷ luật và sinh động hơn.”
Tóm lại trò chơi là phương tiện giáo dục và giải trí, giúp cho cá nhân
được rèn luyện, giúp cho tập thể có được bầu không khí vui vẻ, thân ái, cảm
thông …
Việc áp dụng trò chơi vào trong công tác giảng dạy thực chất cũng là một
hình thức đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Sự cần thiết đổi mới trong
giáo dục đã được ghi trong Nghị quyết 40/2000/NQ - QH10 về đổi mới Chương
trình Giáo dục phổ thông đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000.
Vậy đổi mới PPDH được hiểu như thế nào?
Đổi mới PPDH thực chất không phải là sự thay thế các PPDH cũ bằng
một loạt các PPDH mới. Về mặt bản chất, đổi mới PPDH là đổi mới cách tiến
hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương
pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng
linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động
và sáng tạo của người học. Như vậy, mục đích cuối cùng của đổi mới PPDH là
làm thế nào để HS phải thực sự tích cực, chủ động, tự giác, luôn trăn trở tìm tòi,
suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và lĩnh hội cả cách thức để
có được tri thức ấy nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách của mình.
Tôi đã từng được đọc một câu nói của Khổng Tử rằng “biết mà học
không bằng thích mà học, thích mà học không bắng say mê mà học”. Đây là một
câu nói hay mà tôi rất tâm đắc, tôi luôn trăn trở làm sao để học sinh của chúng ta
4

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

“say mê mà học” không chỉ môn Tiếng Anh nói riêng mà tất cả các môn học
khác nói chung. Trong quá trình học tập, khó khăn nhất của các em học sinh đó
chính là các em phải học nhiều môn học, nhiều nội dung cùng một lúc. Nhiệm
vụ của các em là phải nhớ nhiều thứ trong một khoảng thời gian nhất định. Điều
này sẽ tạo ra áp lực rất lớn với các em, đặc biệt là những em học sinh có lực học
không tốt. Thế cho nên trong quá trình giảng dạy, ngoài việc truyền thụ những
kiến thức cơ bản tôi luôn cố gắng giúp các em tiếp cận nội dung môn học một
cách thoải mái, tích cực và dễ ghi nhớ bằng một số hoạt động vừa chơi vừa học.
Mỗi nội dung trong một đơn vị bài học cần phải có cách học và cách nhớ khác
nhau mà giáo viên là người phải phân loại để giúp các em có các phương pháp
ghi nhớ phù hợp, hứng thú và đam mê học tập bộ môn của mình. Muốn học sinh
say mê trước hết giáo viên phải làm sao cho tự bản thân học sinh đó phải năng
động, tích cực, kể cả học sinh yếu, học sinh thiếu tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ
áp dụng trò chơi là một phương pháp rất phù hợp để thực hiện được điều này. Ở
trong các trò chơi, cơ hội dành cho tất cả các học sinh để thể hiện mình là rất
lớn, đặc biệt là các em học sinh yếu kém, rụt rè, tự ti.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
1. Thuận lợi:
- Việc dạy và học Tiếng Anh hiện nay được sự quan tâm và chỉ đạo sâu
sắc của Ngành và của Nhà trường.
- Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học bộ môn
Tiếng Anh tại trường THCS Buôn Trấp khá đầy đủ như: smart TV, máy chiếu,
máy tính, tranh ảnh, ...
- Đa số phụ huynh và học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc
học Ngoại Ngữ (nhất là Tiếng Anh).
- Hầu hết giáo viên Tiếng Anh tại trường có trình độ chuyên môn cao và
đạt chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 – tương đương cấp độ B2 khung tham chiếu
Châu Âu, rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
- Được học tập và công tác trong một môi trường có rất nhiều giáo viên có
kinh nghiệm lâu năm trong việc giảng dạy nên bản thân tôi luôn phấn đấu học
hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Qua quá trình giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại trường THCS Buôn Trấp,
tôi nhận thấy rằng hoc sinh cấp THCS là học sinh đang ở độ tuổi ham chơi, hiếu
động, thích đổi mới. Nên việc học ngôn ngữ phải thú vị, gây hào hứng và tránh
nhàm chán.
5

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

- Đa số các em hoc sinh rất chăm ngoan, ham học, chịu khó tìm tòi và tỏ
ra thích thú với môn học.
- Khả năng tự học ở nhiều em học sinh tương đối cao, các em có ý thức tự
giác học tập tốt và khá linh hoạt trong các hoạt động học tập ở trên lớp.
2. Khó khăn:
- Trình độ giáo viên cũng chưa thật đồng đều để giảng dạy thật tốt, vì thế
tôi thấy bản thân giáo viên chúng tôi còn nợ học sinh. Đó cũng là tình trạng
chung của hầu hết giáo viên tiếng anh Việt Nam khi mà “giáo viên tiếng Anh
Việt Nam khó chạm chuẩn quốc tế” (theo buonho.edu.vn).
- Hiện nay tại trường THCS Buôn Trấp đang thực hiện giảng dạy song
song hai loại sách giáo khoa Tiếng Anh: sách giáo khoa thí điểm và sách giáo
khoa hiện hành. Điều này dẫn tới áp lực về việc soạn giảng và hoàn thành kế
hoạch giảng dạy theo đúng phân phối chương trình. Hơn nữa, quỹ thời gian của
mỗi bài học thì có hạn nên giáo viên ít có điều kiện mở rộng bài học cũng như
tiến hành các trò chơi để tạo không khí sôi động cho bài dạy.
- Trình độ các em học sinh chưa được đồng đều, bên cạnh những em học
khá tốt thì vẫn còn những em chưa nắm chắc kiến thức, học tập một cách thụ
động.
- Nhiều học sinh vẫn còn lười nhác, ham chơi hơn ham học. Nhiều em đến
trường vì áp lực từ xã hội “học cho bằng bạn bằng bè”.
- Không ít học sinh đến từ những gia đình khó khăn, thiếu điều kiện để
học tập, và bên cạnh đó nhiều bậc phụ huynh học sinh còn phó mặc việc dạy dỗ
con em mình cho nhà trường, thiếu quan tâm đến con em của mình.
- Dù là trường điểm của huyện nằm ở trung tâm thị trấn nhưng vẫn có
một số lượng nhỏ các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học
tập và được xếp xen kẽ vào các lớp. Các em này còn khá e dè và sống khép kín
với tập thể, các em ngại tiếp xúc và trao đổi với thầy cô và bạn bè.
- Chất lượng học tập bộ môn Tiếng Anh ở một số lớp chưa được cao. Tôi
đã thống kê kết quả học tập của một số lớp như sau:

6

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

Năm
học

20172018

Lớp SL

Giỏi

Khá

Tb

SL

%

SL

%

SL %

Yếu
SL

%

Kém
SL

%

6ª5

28

2

7,1

10

35,
7

11

39,3 5

17,9 0

0

7ª7

29

2

6,9

9

31,0 11

37,9 5

17,2 2

7,0

7ª8

33

5

15,
2

8

24,2 15

45,
5

15,
1

0

8ª6

35

4

11,4 12

34,3 11

31,4 7

7

0

20,0 1

2,9

Kết quả trên cho thấy khả năng học tiếng Anh của các em không đồng
đều: học sinh giỏi, khá chưa nhiều, số lượng trung bình yếu vẫn còn chiếm tỉ lệ
khá cao.
Từ những thực trạng nêu trên, sau đây tôi xin trình bày một số trò chơi
ngôn ngữ tôi đã áp dụng trong những bài học trên lớp mà theo tôi nghĩ đó là
những trò chơi tương đối đơn giản và dễ thực hiện. Nội dung của sáng kiến kinh
nghiệm này được đúc rút từ những kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình
giảng dạy những năm qua, chắc hẳn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự
góp ý tận tình của quý giám khảo.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
(VẬN DỤNG TRÒ CHƠI TRONG CÁC TIẾT DẠY TIẾNG ANH CỤ
THỂ)
1. Checking – up (Kiểm tra bài cũ)
Thay cho việc gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài theo kiểu thầy, cô hỏi trò
trả lời một cách khô khan, cứng nhắc làm cho học sinh sợ sệt, tạo không khí lớp
học căng thẳng ngay từ đầu tiết học. Tôi sẽ gọi một hoặc một nhóm học sinh lên
chơi trò chơi liên quan đến nội dung bài đã học. Nếu học sinh làm đúng yêu cầu
thì tôi cho điểm.
Ví dụ 1: khi dạy Unit 12: Let’s eat phần A2, A3 (b) - Tiếng Anh lớp 7 thì
tiến hành kiểm tra bài cũ như sau:
Giáo viên chuẩn bị một số trái cây, rau củ (nếu không có trái cây thật ta có
thể sử dụng mô hình hoặc tranh màu) như: đậu ve (peas) , dưa chuột
(cucumber), rau củ, quả (vegetables) , cà rốt (carrot), cam (orange), dứa
(pineapple), sầu riêng (durian). Gọi 2 học sinh lên bảng, giáo viên đặt tất cả đồ
7

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

chơi bằng mô hình, vật thật hoặc tranh lên một cái bàn hoặc ghế ở giữa 2 học
sinh sao cho khoảng cách mỗi học sinh đến bàn là bằng nhau. Giáo viên hô to
mỗi tên đồ vật bằng Tiếng Anh, học sinh chạy đến lấy. Ai lấy được nhiều hơn sẽ
là người thắng cuộc và dành được điểm cao hơn. Việc này sẽ giúp học sinh nhớ
lại những từ vựng đã được học ở bài trước tốt hơn là chỉ gọi các em lên viết từ
mới trên bảng như nhiều người thường áp dụng.
Ví dụ 2: Trước khi dạy Unit 9: Cities of the world – Loong back and
project – Tiếng Anh 6 thí điểm thì tôi kiểm tra bài cũ học sinh bằng cách sau:
Giáo viên đưa ra tên các châu lục ở cột đầu tiên, yêu cầu học sinh tìm
những từ liên quan đến các chủ đề: quốc gia, thủ đô, thành phố, địa danh ở các
cột còn lại, những từ ở các cột còn lại phải là những địa danh có liên quan đến
châu lục đó. Trò chơi này có thể được gọi là “Về đích”. Trò chơi này sẽ giúp các
em củng cố lại các từ vựng liên quan tới châu lục, quốc gia, thành phố đã học ở
những tiết trước và mở rộng thêm vốn từ cho các em. Em nào có nhiều ý trả lời
đúng nhất thì tôi sẽ cho điểm em đó. Để thực hiện tốt và hiệu quả trò chơi này,
giáo viên phải có định hướng và giao cho học sinh tìm hiểu trước như một phần
bài tập về nhà. Nếu thực hiện ngay mà không có sự chuẩn bị trước sẽ khó khả
thi.
Continent

Country

Capital

City

Landmark

Asia

China

Beijing

Shanghai

Great Wall of
China

Europe

Sweden

Stockholm

Stockholm

Royal
Palace,
Old Town

Africa

Egypt

Cairo

Tanta

Nile River, The
Pyramid of Giza

Australia

Australia

Sydney

Melbourne

Sydney
House

South
America

Brazil

Brasília

Rio de
Janeiro.

Iguazu
Waterfall,
Savaldo beach

North
America

The USA

New York

Los
Angeles,
California.

Statue of
Liberty, Times
Square

Opera

8

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

2. Warm-up (Dẫn nhập vào bài)
Hoặc là khi tôi muốn dẫn nhập, giới thiệu bài mới (warm up), dùng trò
chơi cũng là một biện pháp tích cực, tạo không khí sôi nổi khi vào bài học.
Khi dạy Unit 5: Work and play – A – In class (A1) Tiếng Anh lớp 7 tôi cho
học sinh chơi trò chơi Kim’s game. Yêu cầu học sinh nhìn vào một số bức tranh
được chiếu trong vòng 1 phút và sau đó nêu tên những môn học xuất hiện trong
bức tranh đó. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cho học sinh: “Chúng ta đã được học rất
nhiều môn học khác nhau và trong từng môn học các em sẽ học những nội dung
khác nhau. Vậy để tìm hiểu cụ thể trong từng môn học chúng ta sẽ nghiên cứu
những vấn đề gì thì chúng ta sẽ đi vào nội dung bài học ngày hôm nay” thay vì
vào bài một cách buồn tẻ bằng cách nói trực tiếp ra nội dung bài học ngay.
C. The New lesson
Warm – up

T: show some pictures, ask Ss to
observe in some seconds then give
the names of the subjects they saw.
Ss: look at the pictures and give the
names of the subjects

T: show all the pictures again and
give the correct names of the
subjects
Ss: compare the answers

Khi dạy Unit 9: The first aid course phần Getting stared - Listen and read
- Tiếng Anh lớp 8 thì giáo viên có thể giới thiệu bài bằng cách: viết sẵn một số từ
ở trong những mẩu giấy nhỏ (flashcards) có màu sắc khác nhau: headache (đau
9

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

đầu), broken leg (gãy chân,) nose bleed (chảy máu cam), having a bad cut on
arm (bị thương ở cánh tay) gấp giấy lại và yêu cầu một học sinh lên bảng chọn
một tờ bất kỳ và diễn tả cho cả lớp hiểu bằng hành động, diễn tả đúng và các bạn
đoán được thì sẽ được phần thưởng. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi hết từ giáo
viên chuẩn bị. Giáo viên hỏi học sinh “What will we do if we or the others have
them?” “And today we will learn how to solve these problems.”
3. The New lesson (Dạy bài mới)
Trong quá trình dạy học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng thì tôi
thấy rằng việc sử dụng trò chơi là biện pháp hiệu quả nhất. Cũng giống như khi
dạy một đứa trẻ làm quen với ngôn ngữ thì ta dùng trò chơi để dạy trẻ thì sẽ có
hiệu quả hơn nhiều. Vậy sử dụng trò chơi là cách dạy hiệu quả, phù hợp với mọi
trình độ, lứa tuổi. Trong quá trình dạy bài mới môn tiếng Anh luôn luôn xuất
hiện rất nhiều từ mới. Tôi thường áp dụng các trò chơi sau phần dạy từ mới để
củng cố lại những từ vựng các em mới được học , để học sinh khắc sâu nội dung
bài học và từ đó thuộc bài mới ngay tại lớp. Phần này được gọi là phần củng cố
từ vựng.
Ví dụ : Unit 12: A vacation abroad – Listen – Tiếng Anh 8, sau khi dạy
những từ mới có trong nội dung bài nghe về thời tiết và nhiệt độ ở các thành phố
trên thế giới, tôi tiến hành củng cố từ vựng cho các em bằng cách giới thiệu trò
chơi “Cool pair matching”. Đây là một trò chơi rất quen thuộc và phổ biến đã
xuất hiện trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng một thời được các em
học sinh rất ưa chuộng. Nhiệm vụ của các em là nối những từ hoặc cụm từ Tiếng
Anh với các bức tranh hoặc nghĩa tiếng Việt tương ứng. Hoạt động này tôi thực
hiện luyện tập cá nhân cho học sinh để em nào cũng có cơ hội trả lời. Trong đó
tôi chỉ lựa chọn những từ vựng trọng tâm hoặc gây khó nhớ để giúp các em ghi
nhớ dễ hơn.
T: introduce new words by using
pictures or explanation
Ss: listen, repeat and take notes
T: ask Ss to read new words in
chorus
Ss: read in chorus
T: call some Ss to read individually
Ss: read individually

10

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

T: correct if wrong

T: consolidate vocabulary by asking
Ss to do the “cool pair matching”
Ss: do the matching

Trong sách tiếng Anh 6 thí điểm cũng có nhiều nội dung của các đơn vị
bài học mà chúng ta có thể áp dụng các trò chơi nhằm gây hứng thú cho học
sinh.
Lấy ví dụ khi dạy Unit 1: My new school – Getting started phần 3 –
Match the words with the school things, sau khi dạy xong từ mới bằng cách cho
học sinh nối những từ tiếng Anh với những bức tranh về đồ dùng học tập, sau đó
nghe và kiểm tra lại. Giáo viên có thể củng cố và mở rộng vốn từ cho học sinh
bằng cách cho học sinh chơi trò chơi “Sờ vật đoán tên”. Giáo viên chia lớp
thành bốn đội. Chuẩn bị sẵn bốn giỏ đồ trong đó có chứa các dụng cụ học tập
hoặc các đồ vật liên quan tới chủ đề “school things”. Gọi lần lượt đại diện của
từng nhóm lên. Mỗi em sẽ được sờ vào các đồ vật có trong giỏ đồ sau đó gọi tên
chúng bằng Tiếng Anh một cách chính xác nhất. Đại diện của đội nào gọi tên
chính xác được nhiều từ hơn thì sẽ giành chiến thắng. Trò chơi này dễ thực hiện
bởi vì có nhiều em học sinh có vốn từ rất lớn, các em cũng đã được học về chủ
đề này ở lớp dưới rồi.
Trò chơi thường được thực hiện trong những nội dung liên quan tới từ
vựng. Nhưng trong các phần dạy ngữ pháp khô khan chúng ta cũng có thể lồng
ghép trò chơi giúp cho lớp học sôi nổi hơn.
Trong Unit 3: My friends – Getting started – phần 1b, sau khi dạy cấu trúc
câu yêu cầu với “Can you + V-inf” và câu đề nghị với “Would you like to + Vinf”, giáo viên cho học sinh luyện tập thêm về cấu trúc này bằng cách chơi trò
chơi “Lucky number”. Cắt 6 mẩu giấy nhỏ. Đánh số từ 1 tới 6. Cho học sinh
luyện tập theo cặp, lần lượt chọn một số. Nhìn vài bảng từ cho sẵn, hoặc là tự
mình yêu cầu sự giúp đỡ hoặc đề nghị. Nếu bốc trúng số 1,3,5: đặt câu yêu cầu;
2,4,6: đặt câu đề nghị, bạn còn lại trong cặp đáp lại lời yêu cầu hoặc đề nghị của
bạn trước đó. Việc luyện tập này sẽ giúp các em sử dụng thành thạo và không bị
11

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

nhầm lẫn hai loại cấu trúc trên. Những cặp nào nói tốt nhất sẽ được cho điểm
hoặc tặng quà.

Nhiều người cho rằng dạy Viết (writing) thì sẽ gây nhàm chán, vậy tại sao
giáo viên không tạo hứng khởi cho học sinh bằng những trò chơi? “Học mà
chơi, chơi mà học” sẽ làm cho học sinh khắc sâu kiến thức hơn, sử dụng ngôn
ngữ đích nhiều hơn.
Ví dụ như khi dạy phần Viết ở Unit 1 tiếng Anh lớp 8 tôi sẽ cho học sinh
chơi trò “ Who is the best friend?” – “Ai là người bạn thân”. Sau khi hướng dẫn
học sinh cách để mô tả ngoại hình và tính cách của một người, yêu cầu tất cả các
học sinh tả về người bạn nào đó trong lớp mà mình thích nhất nhưng phần tên để
trống, chỉ ghi tên người được mô tả ở dưới cùng của bài, và phải bí mật với bạn
bên cạnh. Giáo viên sẽ thu hết các bài và chọn một số bài bất kỳ đọc to cho cả
lớp nghe. Nếu bạn nào trong lớp đoán được tên bỏ trống là ai thì người mô tả và
người đoán được ghi điểm.
Ví dụ : Her name is ………….. and she is 14 years old. She lives at 20
Tran Phu street with her father, mother and her sister, Lan. She is tall and fat.
She has long black hair. She is is hard-working, humorous and helfup. Her best
friend is Giang Anh. (NGUYEN THI THUY GIANG) (lớp 8A7)
Sau khi đọc xong bài viết của học sinh đó thì giáo viên sẽ hỏi cả lớp
“Who can guess this person?”. Nếu ai đoán là Nguyễn Thị Thùy Giang sẽ được
ghi điểm và tác giả của bài viết cũng được ghi điểm vì mô tả chính xác.
4. Tổng kết bài học (Consolidation)
Trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 thí điểm, mọi kĩ năng đều được lồng
ghép vào các bài học. Ví dụ như khi dạy Unit 4: My neighborhood – Getting
12

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

started, sau khi học phần 5 về một số lời hướng dẫn chỉ đường, chúng ta cho các
em chơi trò chơi: “Chiếc ghế âm nhạc”để cho các em vừa luyện nghe vừa tổng
kết bài học.
Chọn 7 học sinh bất kì. Chuẩn bị 6 chiếc ghế nhựa xếp theo hình vòng
tròn sát nhau. Các học sinh đứng thành hình vòng tròn xung quanh những chiếc
ghế. Giáo viên in các bức tranh theo đúng 7 cụm từ chỉ đường vừa học ở phần 5
đặt ở giữa vòng tròn những chiếc ghế. Bắt đầu bật nhạc theo file nhạc có sẵn.
Tất cả các học sinh phải nghe nhạc đi thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ
xung quanh ghế. Khi giáo viên bất ngờ tắt nhạc, sau đó hô to một cụm từ bất kì,
mỗi bạn phải nhanh chóng tìm ra bức tranh phù hợp với câu nói của giáo viên và
nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế. Khi nhạc tắt, em nào không ngồi được
vào ghế sẽ bị loại. Tiếp tục như vậy 5 vòng nữa, em nào là người ngồi lại ở chiếc
ghế cuối cùng thì em đó là người chiến thắng. Lưu ý giáo viên liên tục xếp ghế
sao cho số lượng ghế luôn ít hơn một cái so với số thành viên tham gia.

Go straight on

Go to the end of the
road

Turn left at the
traffic lights

Go past the bus
stop

Go along the street

Take the first
turning on the
left

Cross the street

Mục đích của trò chơi này nhằm giúp cho các em biết cách sử dụng các
cụm từ chỉ đường thông qua đó biết chấp hành đúng luật lệ giao thông khi nhìn
thấy các biển báo đó.
5. Ôn tập kiểm tra
13

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

Tiết ôn tập cũng là một tiết học cần nhiều hứng thú để học sinh khắc sâu
kiến thức tự tin hơn trước khi bước vào các kỳ thi. Giáo viên có thể tổ chức chơi
các trò chơi truyền hình như “Who is the milionaire? - Ai là triệu phú” hay “The
Golden bell contest - Rung chuông vàng” để tất cả học sinh đều có cơ hội thể
hiện mình.
Ví dụ khi ôn tập để chuẩn bị kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 8 ta
có thể cho học sinh thi “Rung chuông vàng” dưới dạng trả lời nhanh. Trước khi
thực hiện tiết ôn tập giáo viên yêu cầu mỗi học sinh mang theo bảng nhỏ.
Ví dụ: Question 1

Give the correct form of verbs:

While my father (read) ………. books, my mother (cook)……… meal last
night.
Question 2: Rewrite these sentence
They have built a new church near my house.
 A new church…………………………
Sau thời gian suy nghĩ và học sinh đưa ra đáp án , giáo viên đưa ra câu trả
lời
Question 1: was reading – was cooking
Question 2: A new churchh has been built near my house.
Sau khi kết thúc trò chơi học sinh nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ
được khen thưởng.
Hay là trong trò chơi “Ai là triệu phú?” , giáo viên chuẩn bị sẵn các câu
hỏi dưới hình thức trắc nghiệm, giáo viên chia học sinh thành 4 đội. Mỗi đội
chuẩn bị sẵn 1 tấm bảng nhỏ để ghi đáp án đúng của đội mình. Sau khi dành
thời gian cho các đội suy nghĩ giáo viên hô “Time is over!” . Các đội cùng giơ
cao kết quả đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất sẽ là đội chiến thắng.
Ví dụ: Question 1: ……….is often called “The windy city”
A. New YorkB. San Francisco

C. Chicago

D. Ha Noi

Đáp án : C. Chicago
Question 2: “Do you like watching TV?” She said.
A. She asked me if I liked watching TV.
14

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

B. She asked me if I like watching TV.
C. She asked me whether I liked watching TV.
D. A and C are correct.
Đáp án: D. A and C are correct.
Trong các tiết ôn tập thì việc củng cố nội dung của các bài đọc trong sách
hết sức cần thiết, để đạt hiệu quả cao trong việc thống kê lại kiến thức cho học
sinh thì ta có thể cho học sinh chơi trò “Don’t believe your eyes but your ears”
(đừng tin vào mắt chỉ tin vào tai). Trò này giống trò: “làm như tôi nói, đừng làm
như tôi làm”
Cách thực hiện như sau: giáo viên chuấn bị các bức tranh về các từ vựng
liên quan đến nội dung các bài đã học (nhiều hay ít tùy vào thời gian dành cho
trò chơi của tiết ôn tập đó) , chuẩn bị cho mỗi đội thi một bộ giống như của giáo
viên . Khi thực hiện giáo viên giơ lên một tấm hình bất kỳ, và hô to tên của tấm
hình khác. Học sinh phải đưa ra chính xác các tấm hình mà giáo viên gọi tên.
Đội nào chính xác nhiều nhất là đội chiến thắng.
Ví dụ khi ôn tập để kiểm tra định kỳ 2 học kì 2 Tiếng Anh lớp 9, giáo viên
có thể chuẩn bị các bức tranh như sau:

Father’s day

Peach blossoms

15

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

Vocano

Christmas tree

Tidal waves

Easter

Tornado

Earthquake

Khi thực hiện giáo viên có thể giơ tấm hình “Easter” lên và hô “Tornado”
nhiệm vụ vủa học sinh là phải giơ đúng tấm hình “Easter” mà giáo viên gọi tên.
IV. TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP
16

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

Thông qua việc sử dụng trò chơi đổi mới được hình thức kiểm tra bài cũ
và tăng thêm sự hấp dẫn, sinh động cho phần dẫn nhập trước khi học bài mới.
V. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Trong phần giải pháp tôi có áp dụng trò chơi khi dạy các lớp Tiếng Anh 6
thí điểm, nhưng chưa có sự đối chiếu được do các em đang là học sinh đầu cấp,
tôi chỉ áp dụng một số trò chơi để tăng tính sinh động cho bài học và thấy các
em cũng rất hào hứng.
Từ những thực trạng đã nêu trước đó, sau khi áp dụng các trò chơi vào
trong công tác giảng dạy, tôi đã thu được kết quả khá khả quan trong học kì I
năm học 2018 – 2019 ở một số lớp tôi đã khảo sát kết quả của năm học trước
như sau:

Năm
học

20182019

Lớp SL

Giỏi

Khá

Tb

SL

%

SL

%

SL %
8

Yếu
SL

Kém

%

SL

%

28,6 2

7,1

0

0

7ª5

28

4

14,3 14

50

8ª7

29

3

10,3 13

44,8 9

31

3

10,3 1

3,6

8ª8

33

7

21,2 9

27,3 13

39,4 4

12,1 0

0

9ª6

35

6

17,1 15

42,9 9

25,
7

14,3 0

0

5

Từ bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy rằng sau khi áp dụng các biện
pháp, giải pháp mới thì chất lượng bộ môn Tiếng Anh đã được cải thiện đáng kể.
Tỉ lệ học sinh giỏi và khá đã tăng hơn so với năm học trước, còn tỉ lệ học sinh
trung bình, yếu, kém đã giảm đáng kể. Từ đó thấy được hiệu quả rõ rệt khi vận
dụng các trò chơi vào quá trình giảng dạy của giáo viên.
- Tăng sự hứng thú trong học tập: Những trò chơi tạo ra cho các em
những hoạt động bổ ích, vừa chơi lại vừa học, không chỉ ở trên lớp mà còn mọi
nơi, mọi chỗ. Học sinh rất hứng thú khi đến giờ học, hiểu bài sâu hơn và tự
nhiên hơn, bớt đi những rụt rè vốn có.
- Phát huy sức mạnh tập thể của học sinh: Vì đây là những trò chơi
mang tính tập thể, tất cả các em học sinh đều được tham gia, đều có quyền được
nói lên tiếng nói của mình. Thông qua những trò chơi ngôn ngữ sẽ giúp các em
17

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

đoàn kết hơn, gắn bó hơn vì một mục tiêu là mang lại chiến thắng cho đội chơi
của mình.
- Tăng sự tự tin cho học sinh: Chính vì sử dụng trò chơi trong dạy học
làm cho các em cảm thấy tự tin, năng động, và tập trung hơn trong học ngoại
ngữ và kết quả thu được đó là sự tiến bộ của học sinh, các em nắm vững từ
vựng, kiến thức và phát triển kĩ năng tốt hơn, từ đó đạt kết quả cao hơn trong
học tập, đặc biệt là học sinh đã yêu thích môn tiếng Anh hơn.
- Tiết kiệm thời gian: Giáo viên có thể đánh giá năng lực của học sinh
ngay tức thì không mất thời gian chuẩn bị như các bài kiểm tra viết. Thông qua
các trò chơi giáo viên có thể có thể nhận ra những điểm mạnh cũng như điểm
yếu của học sinh để bổ sung kiến thức cho học sinh, thậm chí cho điểm học sinh,
và các em học sinh cũng có thể nhận xét quá trình tham gia luyện tập của các
bạn mình trong các trò chơi ngôn ngữ và có thể tự đánh giá lẫn nhau.
Có thể thấy việc áp dụng các trò chơi ngôn ngữ như trên không chỉ mang
lại kết quả mỹ mãn cho người dạy lẫn người học, mà nó còn tác động rất lớn đến
môi trường học tập. Tôi nhận thấy những giờ học áp dụng phương pháp này,
không khí lớp học nóng hẳn lên. Các em học sinh sôi nổi, hăng say hoạt động,
làm việc tích cực hơn, đôi khi các em còn hồi hộp, bồn chồn khi chờ đợi thành
quả của mình, rồi vỡ òa ra trong sự vui sướng khi thấy những kết quả mình đạt
được. Hòa trong không khí đó, giáo viên chúng ta cũng sẽ cảm thấy yêu nghề
hơn, tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn, nghiêm túc hơn, nhiệt tình hơn
trước ánh mắt khát khao kiến thức mới của lớp lớp đàn em thân yêu.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
18

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

I. KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa của SKKN
Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng những trò chơi này đã tạo ra
cho các em một cách học bổ ích. Học sinh yêu tiết học hơn, lớp học sôi nổi hơn,
giảm bớt căng thẳng, học sinh có cơ hội luyện tập Tiếng Anh nhiều hơn. Tuy
nhiên bất kì một phương pháp nào cũng đều có mặt hạn chế của nó. Với bộ môn
Tiếng Anh thì đôi phút ồn ào là không thể tránh khỏi khi tổ chức trò chơi. Sự ồn
ào này có thể gây ảnh hưởng tới tiết học của các lớp bên cạnh, vì khi chơi trò
chơi tâm lý các em học sinh sẽ rất phấn khích và hiếu động, có khi cười rất to,
vỗ tay rất lớn. Nhưng những sự ồn ào này là ồn ào có ích. Vì thế giáo viên phải
có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phải làm chủ trò chơi, giải quyết bất kì tình huống
nào có thể xảy ra thì mới mong thực hiện được trò chơi một cách hiệu quả nhât.
Tóm lại, để việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ mang lại hiệu quả cao
trong dạy và học tiếng Anh, giáo viên nên xem việc sử dụng trò chơi là một phần
không thể thiếu trong giờ học, liên tục tổ chức các trò chơi để học sinh tham gia
trên lớp, tạo bầu không khí học Tiếng Anh vui vẻ, thư giãn, nhiệt huyết, và mang
tính hợp tác nhưng phải tổ chức một cách bài bản và khéo léo. Khi chuẩn bị các
trò chơi thì phải bố trí thời gian cho hợp lý và linh hoạt.
2. Những nhận định chung về việc áp dụng và khả năng phát triển
SKKN
Trong quá trình vận dụng các trò chơi vào công tác giảng dạy, tôi nhận
thấy rằng đa số các em có sự tiến bộ rõ rệt, các em không còn mặc cảm, tự ti vì
việc sử dụng ngoại ngữ của mình. Tôi thiết nghĩ những hoạt động trò chơi ngôn
ngữ nên được áp dụng và sáng tạo nhiều hơn nữa sao cho phù hợp với đối tượng
học sinh mà mình đang giảng dạy.
3. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng
SKKN của bản thân
- Đối với giáo viên
+ Phải nghiên cứu thật kĩ lưỡng tiết dạy.
+ Tham khảo các tài liệu có liên quan đến bài dạy để chọn trò chơi cho
phù
hợp.
+ Có tinh thần trách nhiệm với học sinh.
+ Luôn động viên, khuyến khích; tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh
tham gia trò chơi một cách tích cực, chủ động, sáng tạo; tạo niềm vui sự hứng
khởi cho học sinh; giúp các em phát triển tối đa năng lực của mình.
+ Thiết kế, tổ chức các trò chơi trong các hoạt động dạy học phải phong
19

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

phú và đa dạng, đảm bảo phù hợp với trình độ và đặc điểm của học sinh.
+ Chuẩn bị chu đáo các loại phương tiện dạy học phục vụ cho tiết học.
- Đối với học sinh
+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.
+ Chuẩn bị đầy đủ các loại sách vở liên quan tới nội dung bài học.
+ Tích cực thảo luận, tham gia nhiệt tình các hoạt động mà giáo viên tổ
chức.
+ Mạnh dạn trình bày quan điểm của mình, tránh rụt rè, nhút nhát.
+ Biết tự đánh giá kết quả của mình và của bạn.
+ Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với khả năng của mình.
+ Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giáo viên.
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Quan tâm đến bộ môn Tiếng Anh nhiều hơn nữa và đầu tư các thiết bị
phục vụ cho việc giảng dạy. Mặc dù nhà trường cũng đã cố gắng trang bị về cơ
sở vật chất tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập tốt nhất nhưng cũng
chưa được đồng bộ và toàn diện.
- Tổ chức các cuộc thi hoặc sinh hoạt chủ điểm cấp THCS trong đó có
lồng ghép tổ chức các trò chơi để giáo viên và học sinh trong toàn huyện có cơ
hội giao lưu, học hỏi thêm các phương pháp cũng như kinh nghiệm của các
trường bạn.
2. Đối với Nhà trường:
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục nhằm trang bị thêm
các phòng học với các trang thiết bị hiện đại để đảm bảo sự đồng bộ giữa các
khối lớp.
Buôn Trấp, ngày 20 tháng 04 năm 2019
Người viết

Đỗ Thị Trang

Nhận xét của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường
20

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG

Nhận xét của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN

MỤC LỤC
21

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

PHẦN THỨ NHẤT : MỞ ĐẦU...............................................................trang 1
I. Đặt vấn đề................................................................................................trang 1
II. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu ...........................................................trang 2
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.............................................trang 4
I. Cơ sở lý luận của vấn đề .......................................................................trang 4
II. Thực trạng vấn đề ................................................................................trang 5
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề .............................trang 7
IV. Tính mới của giải pháp......................................................................trang 17
V. Hiệu quả SKKN ..................................................................................trang 17
PHẦN THỨ BA : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .......................................trang 19
I. Kết luận .................................................................................................trang 19
II. Kiến nghị .............................................................................................trang 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO
22

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn Trấp


“Kinh nghiệm áp dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh THCS”

1. Sách “Tiếng Anh 6” (sách học sinh tập một) – Hoàng Văn Vân (tổng chủ
biên) - NXB Giáo dục Việt Nam / Tập đoàn xuất bản giáo dục Pearson
2. Sách “Tiếng Anh 7” – Nguyễn Văn Lợi (tổng chủ biên) - NXB Giáo dục
Việt Nam
3. Sách “Tiếng Anh 8” - – Nguyễn Văn Lợi (tổng chủ biên) - NXB Giáo
dục Việt Nam
4. Sách “Tiếng Anh 9” - – Nguyễn Văn Lợi (tổng chủ biên) - NXB Giáo
dục Việt Nam
5. Nghị quyết 40/2000/NQ - QH10 về đổi mới Chương trình Giáo dục phổ
thông ngày 09 tháng 12 năm 2000.
6. Sách “Từ điển tiếng Việt” (Viện ngôn ngữ học) - Gs. Hoàng Phê (chủ
biên) - NXB Hồng Đức

23

Người viết: Đỗ Thị Trang

Trường: THCS Buôn TrấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×