Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 8

BÀI 7: HÌNH CHÓP ĐỀU
VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU


• I. HÌNH CHÓP:
Hs quan sát mô hình một hình
chóp và nghe Gv giới thiệu
- Hình chóp có một đáy là đa
giác, các mặt bên là các tam
giác có chung một đỉnh. Đỉnh
chung này gọi là đỉnh của hình
chóp


- Hỏi: Em thấy hình chóp khác hình lăng
trụ đứng thế nào?
- Đ/a: hình chóp chỉ có một mặt đáy, hình
lăng trụ đứng có hai mặt đáy bằng nhau,
nằm trên hai mặt phẳng song song.

+ Các mặt bên của hình chóp là các tam
giác, các mặt bên của hình lăng trụ đứng
là các hình chữ nhật
+ Các cạnh bên của hình chóp cắt nhau tại
đỉnh của hình chóp. Các cạnh bên của
hình lăng trụ song song và bằng nhau.


HÌNH CHÓP:
Đỉnh
S
Mặt bên

Đường
cao

Cạnh bên
D

C
Cạnh đáy

H
A

B
Mặt đáy


- Đọc tên các đỉnh, các cạnh bên, các cạnh đáy, mặt
đáy, mặt bên, đường cao của hình chóp?
- Đ/a:
Đỉnh: S
+ Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD
+ Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA
+ Các mặt bên: SAB, SBC, SCD, SDA
+ Mặt đáy: ABCD
+ Đường cao: SH
- Giới thiệu cách ký hiệu và gọi tên hình chóp theo
đa giác đáy:


Hình chóp tứ giác ABCD. Ký hiệu: S.ABCD


I. HÌNH CHÓP ĐỀU:
- Giới thiệu hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là đa
giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
có chung đỉnh
- HS quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp
tam giác đều và yêu cầu HS cho nhận xét?
- Nhận xét:
+ Hình chóp tứ giác đều: có mặt đáy là hình vuông,
các mặt bên là các tam giác cân
+ Hình chóp tam giác đều: có mặt đáy là tam giác đều,
các mặt bên là các tam giác cân


• HÌNH CHÓP ĐỀU:
S

Trung đoạn
D

C
H
I

A

B


• KIM TỰ THÁP Ở AI CẬP


- Cách vẽ một hình chóp tứ giác đều:
• Đáy là hình vuông ( trong không gian vẽ thành hình
bình hành)
• Vẽ hai đường chéo mặt đáy và từ giao điểm này vẽ
đường cao hình chóp
• Trên đường cao, đặt đỉnh S và nối S với các đỉnh của
hình vuông đáy
• Gọi I là trung điểm của BC suy ra SI vuông góc BC.
SI gọi là trung đoạn của hình chóp
- Hỏi: Trung đoạn của hình chóp có vuông góc với mặt
phẳng đáy không?
- Đ/a: Trung đoạn của hình chóp không vuông góc với
mặt phẳng đáy , chỉ vuông góc với cạnh đáy của hình
chóp.


• Thực hành:


• HS quan sát và gấp hình:(Clip)


3. HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU:
S

D

A

C

B


• SAU KHI CẮT:
S

D

A

C

B


• MÔ HÌNH HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU:
Q
M

P
N

D

A

C

B


+ Hỏi: Hình chóp cụt đều có mấy mặt đáy?
đ/a: Hình chóp cụt đều có 2 mặt đáy
+ Hỏi: Các mặt đáy có đặc điểm gì?
đ/a: Các mặt đáy song song với nhau
+ Hỏi: Các mặt bên là những hình gì?
đ/a: Các mặt bên là những hình thang cân.


TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.
CHÚC CÁC EM LUÔN CHĂM NGOAN,
HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×