Tải bản đầy đủ

Một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh bậc tiểu học

Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CƯMGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ TRÒ CHƠI DẠY TIẾNG ANH
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Anh Đào
Bộ môn:
Tiếng Anh

0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĂM HỌC 2018 – 2019
PHẦN I

PHẦN MỞ ĐẦU
I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng hiện nay, Tiếng Anh là một
ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Nó là chìa khóa để giúp chúng ta tiếp cận được
những tinh hoa, tiến bộ về văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật và rất nhiều lĩnh
vực khác của nhân loại. Bởi vậy, nó là ngôn ngữ thứ hai, là môn học bắt buộc của
nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Việc học tiếng anh từ khi còn nhỏ luôn được các
chuyên gia giáo dục khuyến khích. Bởi học ngoại ngữ càng sớm thì khả năng bé
phát triển ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ càng cao. Được biết, từ 0-6 tuổi là giai đoạn
trẻ phát triển mạnh về ngôn ngữ và tiểu học là thời điểm lý tưởng để học tiếng
Anh. Do đó, chương trình tiếng Anh tiểu học luôn được nhà trường và phụ huynh
quan tâm, chú trọng.
Môn Tiếng Anh ở bậc tiểu học là một môn học độc lập, chiếm không ít thời
gian trong chương trình học của học sinh. Bởi đặc thù của môn học nó không
giống như các môn học khác là ngoài giờ học trên lớp, các em không thể nhận
được sự kèm cặp hay giúp đỡ nào từ phía gia đình. Môn Tiếng Anh có tầm quan
trọng to lớn trong thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước, trong xu thế hội nhập
toàn cầu hoá, cả thế giới là một ngôi nhà chung. Vì vậy, Tiếng Anh là môn học
ngôn ngữ giao tiếp chung và được xem là ngôn ngữ quốc tế. Ở Việt Nam, những
năm gần đây môn Tiếng Anh cũng được bắt đầu đưa vào học ở chương trình học
của bậc tiểu học, nên cần phải có từ ngữ đơn giản, gần gũi, phù hợp với hoạt động
nhận thức của học sinh .
Trong xu thế hội nhập chung của các nước trên thế giới, đặc biệt là sự phát
triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trong đó có mạng Internet, đã đặt cho Việt
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nam một thách thức lớn về nguồn nhân lực không phải chỉ có kiến thức, kĩ năng
kĩ sảo mà còn có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Bởi Tiếng Anh được sử


dụng rộng rãi trên toàn thế giới, hay nói cách khác Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế,
nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa,
truyền thông, giao lưu hợp tác... Chính vì thế nhiều quốc gia đã chọn Tiếng Anh
như một ngoại ngữ bắt buộc và học từ ở tiểu học. Nhằm bắt kịp với xu thế hội
nhập toàn cầu, ngành giáo dục Việt Nam đang ngày một hội nhập cùng thế giới.
Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục hiện đại là đào tạo ra những con người có thể
bắt kịp xu thế hội nhập toàn cầu. Ngoại ngữ nói chung, Tiếng Anh nói riêng là
công cụ đắc lực cho quá trình hội nhập. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam đã,
đang không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ thông qua việc đổi
mới toàn diện phương pháp dạy và học.
Với những lí do trên, tôi chọn đề tài “Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho
học sinh bậc tiểu học” để nghiên cứu.
I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay, xu hướng chung của thế giới là hạ thấp độ tuổi của học viên
tham gia học ngoại ngữ. Việc giúp trẻ em làm quen sớm với tiếng Anh là phù hợp
với xu hướng chung của thế giới. Mặt khác, ngày nay người ta không dạy tiếng
Anh một cách đơn thuần, mà còn sử dụng tiếng Anh như một công cụ chuyển tải
kiến thức cho các môn học khác như toán, khoa học…..Mục đích của việc nghiên
cứu này là nhằm giúp cho học sinh và giáo viên biết được một số biện pháp dạy từ
hay và có tính ứng dụng để mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học từ
mới tiếng Anh ở học sinh tiểu học, bởi được tiếp cận với tiếng Anh ở độ tuổi càng
nhỏ thì hiệu quả càng cao.
Trong những năm học vừa qua, tôi đã áp dụng một số phương pháp giúp học
sinh nhớ từ vựng tốt như phương pháp sử dụng giáo cụ trực quan, phương pháp sử
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dụng các trò chơi..... và các em đã có một vốn kiến thức phong phú về từ vựng.
Trong quá trình giảng dạy và áp dụng như vậy, tôi nhận thấy rằng :
- “ Trò chơi “ là một hoạt động mà các em hứng thú nhất.
- Các trò chơi có nội dung phong phú, sử dụng ngôn ngữ thật lý thú và bổ ích
phù hợp với nhận thức của các em.
Khi chúng ta đưa ra được các trò chơi trong một giờ học tiếng Anh một cách
thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy học môn Tiếng Anh sẽ ngày
càng nâng cao. Để góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tiểu
học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh,
tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn
luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hiện quá trình giao tiếp. Tạo hứng thú
học tập môn Tiếng Anh cho học sinh, một môn học được coi là mới mẻ và khó
khăn thì việc đưa ra trò chơi giao tiếp để vận dụng các từ Tiếng Anh đã học vào
trong trò chơi, nhằm mục đích để các em không chán nản môn học quá mới mẻ,
có cảm giác học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi trong giờ học không những chỉ
giúp các em lĩnh hội được kiến thức, từ ngữ mà còn giúp các em củng cố và khắc
sâu kiến thức hơn nữa .
I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Học sinh khối 1,2 trường Tiểu học Lê Lợi
- Sách Tiếng Anh My phonics lớp 1,2
I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGUYÊN CỨU
Sáng kiến này xuất phát từ việc học sinh chưa say mê, hứng thú trong giờ
học tiếng Anh. Bởi do Tiếng Anh là một ngôn ngữ nước ngoài, không phải tiếng
mẹ đẻ. Hơn thế, qua kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cho thấy học sinh thường
hay có trạng thái sợ sệt và tâm lí chán học Tiếng Anh . Đề tài chủ yếu tập trung
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vào nghiên cứu các trò chơi giúp các em học sinh năng động hơn và yêu thích
môn học hơn.
Nghiên cứu này có thể áp dụng được cho các em học sinh ở trường và các
trường tiểu học trong toàn huyện.
I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện nghiên cứu này, tôi sử dụng tích hợp các phương pháp lại với
nhau để đánh giá kết quả thu được bằng cả định tính và định lượng. Dùng phương
pháp quan sát để xác định mức độ chú ý, thu hút của bài học đối với học sinh.
Dùng phương pháp thống kê, phân tích các số liệu để đưa ra kết quả nghiên cứu.
PHẦN II

PHẦN NỘI DUNG
II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VIỆC DẠY TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU
HỌC
II.1.1 Một số nguyên tắc dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Theo trang web “Talent Space”(http://talentspace.vn/) thì dưới đây là một
số nguyên tắc dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
a. Chơi hơn dạy
Chúng ta thường nghe nói rằng: “Học mà chơi, chơi mà học”, điều này
không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ việc học, nhưng là giúp học sinh học được
thật nhiều điều qua các trò chơi. Các em học sinh rất hiếu động, tò mò, ham muốn
học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong khi chơi, các em thực sự học để lĩnh
hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. “Chính xác phải nói
đây là phương pháp “Dạy mà không dạy”, trong đó, giáo viên lên lớp không theo
một giáo trình nhất định nào cả và tư tưởng chủ đạo không phải là dạy mà là tạo
sân chơi đa dạng, nhiều màu sắc bằng tiếng Anh cho học sinh. Từ đó, hướng dẫn
học sinh tự làm chủ sân chơi và từng bước tự bổ sung các hoạt động khác nhau.”
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Hoạt động, hình ảnh hơn lý thuyết
Tương tự như nguyên tắc “Chơi hơn dạy”, hoạt động, hình ảnh được ưu tiên
sử dụng trong việc dạy Tiếng Anh, điều đó có nghĩa là chúng ta không đi sâu về lí
thuyết, về cấu trúc ngữ pháp, về các quy tắc, kĩ thuật mà chúng ta chú trọng khả
năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh. “Hình ảnh, trò chơi, nhạc họa, diễn kịch...
nói chung là các hoạt động nhằm giúp học sinh tham gia vào môi trường sử dụng
tiếng Anh một cách tự nhiên, không gượng ép. Các hoạt động đa dạng sẽ giúp học
sinh từng bước hình thành phong cách riêng trong học tập. Phong cách riêng
chính là nền tảng của chất lượng và hiệu quả học tập. Các hoạt động “chơi hơn
dạy” giúp học sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.”
II.1.2. Đặc điểm về hoạt động nhận thức của học sinh lớp 1,2.

a. Hoạt động của học sinh tiểu học
- Nếu như ở bậc mầm non hoạt động chủ đạo của trẻ là vui chơi, thì đến
tuổi tiểu học hoạt động chủ đạo của trẻ đã có sự thay đổi về chất, chuyển từ hoạt
động vui chơi sang hoạt động học tập. Tuy nhiên, song song với hoạt động học
tập ở các em còn diễn ra các hoạt động khác như:
+ Hoạt động vui chơi: Trẻ thay đổi đối tượng vui chơi từ chơi với đồ vật
sang các trò chơi vận động.
+ Hoạt động lao động: Trẻ bắt đầu tham gia lao động tự phục vụ bản thân
và gia đình như tắm giặt, nấu cơm, quét dọn nhà cửa,...Ngoài ra, trẻ còn còn tham
gia lao động tập thể ở trường lớp như trực nhật, trồng cây, trồng hoa,...
+ Hoạt động xã hội: Các em đã bắt đầu tham gia vào các phong trào của
trường, của lớp và của cộng đồng dân cư, của Đội thiếu niên tiền phong,...
b. Ngôn ngữ và sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học
Hầu hết học sinh tiểu học có ngôn ngữ nói thành thạo. Khi trẻ vào lớp 1 bắt
đầu xuất hiện ngôn ngữ viết. Đến lớp 5 thì ngôn ngữ viết đã thành thạo và bắt đầu
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hoàn thiện về mặt ngữ pháp, chính tả và ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ phát triển mà
trẻ có khả năng tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám phá
bản thân thông qua các kênh thông tin khác nhau.
Theo theo báo cáo của GS.Nesport, thời điểm từ 3 đến 7 tuổi là thời điểm
vàng cho các kỹ năng ngoại ngữ được phát triển vì lúc này 3 kỹ năng cùng phát
triển:
+ Khả năng nghe chính xác âm
+ Khả năng nói bắt chước
+ Khả năng nhận thức thông qua các hoạt động giao tiếp vui chơi. Do đó,
các bài học tiếng Anh thông qua tương tác nói và nghe ở độ tuổi này sẽ giúp trẻ
phát huy khả năng học nói tốt tiếng Anh như người bản ngữ.
Do đó, lớp 1,2 là độ tuổi vàng cho các hoạt động học ngoại ngữ. Việc học
ngoại ngữ trong độ tuổi này sẽ làm bé không bị phát âm sai, khả năng nhớ từ vựng
tuyệt vời và khả năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh sau này.
II.2. THỰC TRẠNG
a. Thuận lợi – khó khăn
Hiện nay trong giáo dục tiểu học, cũng giống như các bộ môn khác, việc
dạy và học tiếng Anh đang diễn ra cùng với sự đổi mới phương pháp giáo dục,
cải cách sách giáo khoa, giảm tải nội dung chương trình học nhằm làm phù hợp
với nhận thức của học sinh, làm cho học sinh được tiếp cận với các nội dung,
kiến thức hiện đại. Vốn từ vựng tiếng Anh trong trương trình học cũng được sử
dụng phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Giáo viên cũng đang áp dụng
nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng giờ dạy, đã có sáng tạo trong các hoạt
động trên lớp, cho học tham gia vào các trò chơi song không được thường xuyên,
chủ yếu là trong các tiết thao giảng, dự giờ hay chuyên đề. Còn trong các giờ dạy
hằng ngày thì trò chơi vẫn hiếm khi được sử dụng.
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp đến, xuất phát từ đối tượng giảng dạy là học sinh ở lứa tuổi tiểu
học, kinh nghiệm cuộc sống còn ít, hiểu biết xã hội hạn chế, do đó vốn từ vựng
dạy cho các em ở cấp học này thường phải được kết hợp với các kỹ năng dạy
học cho phù hợp để gây sự quan tâm, hứng thú với học sinh.
Bên cạnh đó việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường còn diễn ra trong
môi trường giao tiếp của thầy và trò có rất nhiều hạn chế: Dạy học trong một tập
thể lớn (thường là đơn vị lớp học có khoảng 30 học sinh hoặc hơn), trình dộ nhận
thức có nhiều cấp độ khác nhau, phương tiện hỗ trợ giảng dạy chưa đồng bộ.
Những điều này làm phân tán sự tập chung của học sinh, tác động rất lớn đến việc
rèn luyện kĩ năng cho học sinh, làm chậm quá trình tiếp thu kiến thức của học
sinh và sự phân bố thời gian cho từng phần nội dung bài sao cho phù hợp với từng
loại bài giảng (thực hành, kĩ năng) cũng là một tác động tới việc lựa chọn, nghiên
cứu và áp dụng kĩ năng dạy sao cho thích hợp
Ở độ tuổi lớp 1,2 có thể trẻ chưa nhớ hết bảng chữ cái nên khó để áp dụng
phương pháp truyền thống là đọc giảng và học thuộc lòng. Cách tốt nhất để dạy
trẻ là thông qua những trò chơi, bài hát hay kể chuyện bằng tiếng Anh. Hãy để
việc học phát âm trở nên tự nhiên nhất để các bé cảm thấy nhẹ nhàng, không gò
bó ép buộcTrong hệ thống bảng phiên âm quốc tế thì tiếng Anh được chia thành
44 âm với 20 nguyên âm đơn và đôi, 24 phụ âm. Giáo viên cần cho bé học cách
phát âm của tất cả các âm trong tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Trong quá trình học
nên chú ý sửa những lỗi sai hay gặp của người Việt cho các bé ngay từ đầu như:


Người Việt thường không phát âm được những âm có phụ âm cuối như:
/b/với /p/, /t/ với /d/, /g/ với /k/./f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/ và /ʒ/. Âm cuối sẽ

7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

giúp người nghe hiểu được điều bạn muốn nói, nếu sai âm cuối thì có thể
người nghe sẽ hiểu sai nghĩa của từ.


Tránh bỏ một âm trong những phụ âm đôi khi phát âm. Ví dụ như: nhiều
người không thể phát âm đúng từ fixed /fɪkst/. Họ thường phát âm thiếu
một trong ba âm /k/, /s/ hoặc /t/. Kết quả là họ phát âm thành: /fɪst/, /fɪkt/
hoặc /fɪks/.Tự ý thêm âm đuôi vào cuối câu, điển hình là âm “s”.Nói sai ngữ điệu.Không nhấn trọng âmThường không biết cách nối âm hoặc nối âm sai.
Trường TH Lê Lợi nằm ở trung tâm huyện, đời sống của người dân tương

đối khá, phong trào học tập ở đây rất được quan tâm. Các bậc phụ huynh rất ủng
hộ với chương trình xã hội hóa giáo dục, vậy nên nhà trường đã tổ chức được dạy
Tiếng Anh lớp 1,2 được 2 năm. Vì đây là môn mới nên các em học sinh lớp 1,2
vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của bộ môn này, vì vậy công việc giảng
dạy gặp rất nhiều khó khăn. Theo tôi, khó khăn lớn nhất là chính là các em không
tự giác học, chưa có động lực để giúp các em say mê, thích thú với môn học.
Ngoài ra, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn nên cũng phần nào
ảnh hưởng đến mức độ lĩnh hội kiến thức của các em học sinh. Để gây hứng thú
cho các em học sinh tự ý thức việc học tiếng Anh thì trước hết các em phải có
được một nền tảng kiến thức nền khá vững chắc. Nền tảng kiến thức đó chính là
các chữ cái, âm và vốn từ vựng, do đó tôi đã tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy,
cố gắng thiết kế được nhiều trò chơi để mang lại cho học sinh môi trường học tốt
hơn và sinh động hơn.
b. Các nguyên nhân
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Về phía giáo viên
Trong 2 năm học vừa qua, việc khuyến khích dạy Tiếng Anh 1,2 đã được
triển khai, giáo viên cũng mới làm quen và soạn giảng với giáo trình mới nên
cũng chưa khai thác hết nội dung của giáo trình. Thêm vào đó, đó cũng là năm
đầu tiên tôi phải dạy học sinh lớp 1,2, vì vậy tôi gặp nhiều lúng túng trong việc
tìm phương pháp dạy cho phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 1,2.
- Về phía học sinh
Đối với các em học sinh tiểu học, tiếng Anh thực sự là một môn học mới lạ,
các em được tiếp xúc với một ngôn ngữ hoàn toàn mới trong khi các em cũng
đang trong quá trình học tiếng mẹ đẻ của mình. Sự ngỡ ngàng, bối rối khi cùng
một lúc học hai hệ thống bảng chữ cái với cách đọc, nói, viết, nghe và phát âm
khác nhau làm các em khó mà tiếp thu được hết những gì mà giáo viên truyền đạt.
Tiếp đến, một bộ phận khá lớn học sinh xem tiếng Anh là môn phụ nên
không có ý thức học tốt, trên lớp không chịu chú ý giáo viên giảng bài, về nhà
không chịu học từ, luyện tập sử dụng từ, câu trúc đã được học nên kiến thức nền
về vốn tiếng Anh yếu, làm cho việc học tiếng Anh ngày càng khó khăn.
Lí do tiếp theo là việc học từ mới của học sinh chỉ dừng lại ở mức độ sơ khai
ban đầu là học cách phát âm và cách viết chính tả, chứ chưa đi vào mục đích cuối
cùng của việc học từ là học từ để sử dụng được từ đó để áp dụng trong giao tiếp,
để sử dụng được từ đó cho phù hợp với từng ngữ cảnh.
Do đó, việc học tiếng Anh của học sinh khới 1,2 chưa mang lại hiểu quả cao
cụ thể như sau:
Kết quả cuối học kì I năm học 2017- 2018
Khối

Sĩ số Phát âm chính
xác các âm, từ
đã học

Phát âm
chưa chính
xác các âm,

Ghi nhớ tốt
các từ vựng

Ghi nhớ từ vựng
chưa tốt
9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

từ đã học

1
2
Tổng

147
114
261

79
62
141

53,7%
54,4%
54%

68
52
120

46,3%
45,6%
46%

78
53
131

53,1%
46,5%
50,2%

69
61
59

46,9%
53,5%
49,8%

II.3. Nội dung và hình thức của giải pháp
II.3.1 Mục tiêu của việc sử dụng các trò chơi :
Theo tôi việc sử dụng thường xuyên các trò chơi trong lớp mang lại hiệu quả rất
thiết thực:
- Trò chơi giúp trẻ ghi nhớ các âm, từ nhanh hơn
- Tạo không khí thoải mái trong lớp học
- Hỗ trợ trong việc ôn lại kiến thức đã học
- Hỗ trợ đắc lực trong việc tạo hưng phấn, ham thích học, thoải mái ở mỗi
tiết học.
- Hỗ trợ tạo sự động não cho học sinh, làm cho tiết học thêm sinh động
- Hỗ trợ trong việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và sử dụng
ngôn ngữ của hoc sinh.
- Làm phương tiện hướng dẫn, gợi ý qua việc hỏi đáp giữa giáo viên và
học sinh, thúc đẩy sự tương tác giữa giáo viên với học sinh và giữa học
sinh với nhau nhiều hơn.
* Cấu trúc của trò chơi học tập
+ Tên trò chơi .
+ Mục đích của trò chơi .
Nêu rõ mục đích nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng nào .

10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục đích của trò chơi sẽ quy định hành động chơi được thiết kế trong trò
chơi.
+ Đồ dùng trò chơi : Mô tả đồ dùng trò chơi dược sử dụng trong trò chơi học tập .
+ Luật chơi : Nên nêu luật chơi, chỉ rõ quy tắc của hành động chơi được quy định
đối với người chơi, quy định thắng thua của trò chơi .
+ Số lượng người chơi : Cần chỉ rõ số lượng người tham gia trong mỗi trò chơi.
+ Cách chơi : Nêu rõ ràng, cụ thể và đơn giản của mỗi trò chơi .
* Cách tổ chức trò chơi :
- Thời gian tiến hành trò chơi : Thường từ 5 - 7 phút.
- Cách thức chơi: Đầu tiên là giới thiệu trò chơi : Nêu tên trò chơi, hướng dẫn
cách chơi bằng vừa mô tả vừa thực hành và nêu rõ quy định chơi .
- Chơi thử nhằm hướng dẫn và nhấn mạnh luật chơi .
- Tiến hành chơi thật : Học sinh tham gia chơi và giáo viên làm trọng tài
- Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể nêu thêm
những tri thức được học tập qua trò chơi và những sai lầm cần phải tránh .
- Kết thúc trò chơi : Thưởng phạt phân minh, đúng luật chơi sao cho người chơi
chấp nhận thoải mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập của
học sinh .
II.3.2 Giới thiệu một số trò chơi học Tiếng Anh ở bậc tiểu học
Sau đây, tôi xin giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong
quá trình dạy học cho học sinh tiểu học .
a. TRÒ CHƠI 1: “UP – DOWN – RIGHT – LEFT”
- Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt
- Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về trạng từ chỉ nơi chốn
- Số lượng người tham gia: Cả lớp
- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi: Tương tự trò “DÀI – NGẮN – CAO – THẤP”
Giáo viên phổ biến trò chơi gồm 4 động tác: Chỉ tay lên trời (UP), chỉ tay xuống
đất (DOWN), chỉ tay sang phải (RIGHT), sang trái (LEFT) và yêu cầu học sinh
làm theo lời hướng dẫn mà không làm theo hướng tay chỉ của giáo viên. Lần đầu
giáo viên vừa làm đúng như vậy vừa hô để tạo cho học sinh làm quen với định
hướng và từ vựng. Sau đó giáo viên bắt đầu hô một đường nhưng chỉ một nẻo. Ví
dụ như hô “Right” nhưng tay lại chỉ lên trời. Học sinh vừa hô “Right” theo vừa
nhìn giáo viên nhưng không làm theo hướng lên trời mà phải chỉ tay qua bên phải.
Nếu học sinh nào không hô hoặc tay chỉ khác hướng phải thì bị loại khỏi cuộc
chơi.

12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý:
- Hô bất kỳ chứ không theo thứ tự “Up – Down – Right – Left” tránh cho học sinh
làm theo một cách thụ động, nhàm chán.
- Bắt phạt những học sinh không nhìn vào quản trò, nhìn đi chỗ khác, nhắm tịt
mắt, đưa sai hướng, đưa rụt tay nhiều lần, không hô theo.
b. TRÒ CHƠI 2: “SLAP THE BOARD”
- Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt
- Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về âm và từ vựng
- Số lượng người tham gia: học sinh chơi theo nhóm
- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi:
Giáo viên sẽ viết âm, từ hoặc dán tranh lên bảng, sau đó mỗi lượt chơi giáo
viên sẽ đọc 1 âm hoặc từ có trong các bức tranh, học sinh phải lắng nghe và chạy
thật nhanh lên bảng, lấy tay đập vào bức tranh, từ mà các bạn đã nghe. Đội nào
ghi được nhiều điểm nhất sẽ dành chiến thắng.

13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trò chơi được tôi sử dụng thường xuyên trong các tiết dạy, vừa để kiểm tra
bài cũ của học sinh vừa rèn luyện khả năng nhạy bén cho các em học sinh. Và
điều quan trọng nhất là tất cả các em học sinh rất sôi nổi, hào hứng tham gia nhiệt
tình vào trò chơi, làm cho không khí lớp học thật sinh động và tràn đầy năng
lượng cho một tiết học mới.
* Lưu ý : Trò chơi này cũng có thể cử ra một vài bạn có phát âm tốt, nhớ từ tốt
trong lớp hoặc bạn nào có tinh thần xung phong lên để đọc những âm, từ
bất kỳ vừa ghi, dán trên bảng cho hai đội nghe nhận diện và đập tay vào hình có
từ vừa đọc . Cách này vừa tạo được sự thân thiện với học sinh, vừa giúp các em có
cơ hội sử dụng những kiến thức đã học một cách thực tế và có tính ứng dụng cao,
giúp cho các em có thể ghi nhớ từ một cách tốt hơn.

14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. TRÒ CHƠI 3:

“SIMON SAYS…”

- Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy
- Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh
- Số lượng người tham gia: Cả lớp
- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi:
Giáo viên giải thích về từ ngữ “Simon says…” nghĩa là “Thượng đế bảo rằng…”
điều đó có nghĩa là buộc mọi người phải làm theo Người, ai không làm theo sẽ bị
quyền lực tối cao của Thượng Đế trừng phạt.
Giáo viên hướng dẫn mọi hoạt động của sinh viên qua việc yêu cầu học sinh làm
theo lời hướng dẫn bằng Tiếng Anh kèm với hành động của mình. Tuy nhiên
những yêu cầu được bắt đầu bằng chữ “Simon says…” thì học sinh mới thực hiện
còn không có chữ đó thì không làm theo lời yêu cầu. Nếu ai không làm theo yêu
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cầu khi có lệnh của “Simon says …” hoặc không có lệnh đó mà vẫn cứ làm thì bị
phạt.
Ví dụ: Giáo viên hô “Simon says …Raise your hands!” thì mọi người cùng đưa
tay lên. Giáo viên vừa tiếp tục hô “Simon says …Clap your hands!” vừa vỗ tay thì
mọi người cùng hô tay theo. Giáo viên đánh lừa bằng cách hô “Clap again!” và
cũng vỗ tay theo. Nếu ai vỗ tay theo cùng là bị bắt phạt bởi yêu cầu này không có
câu “Simon says …”.
Cứ như vậy tiếp tục cho đến khi bắt được đủ số lượng người bị phạt.
Lưu ý:
- Mới bắt đầu chơi nên cho chơi thử, đọc hành động chậm rồi đến nhanh dần. Vừa
đọc vừa làm theo để học sinh có thể dễ hiểu ý nghĩa Tiếng Anh của câu lệnh đó là
gì.
- Hô to, rõ, chọn các hành động phải có cách đọc dứt khoát như “Stand up”, “Sit
down”, “Touch your head”, “Close your eyes”…
- Bắt phạt những học sinh làm theo yêu cầu chậm, không dứt khoát.
d. TRÒ CHƠI 4: CAR RACING (ĐUA XE)
- Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhạy bén cho học sinh
- Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng viết Tiếng Anh
- Số lượng người tham gia: 2 người/ lượt
- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi:
Đây là một trò chơi rất hay, giúp học sinh vừa học vừa chơi mà lại là một
phương pháp ôn luyện từ vựng hiệu quả. Trò chơi này tôi áp dụng cho học sinh
lớp 2, vì các em đã được luyện viết Tiếng Anh nhiều và đã học được gàn hết bảng
chữ cái Tiếng Anh. Giáo viên có thể làm trên bảng hoặc chuẩn bị ở bảng phụ. Kẻ
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ba đường thẳng để tạo ra hai đường đua song song và chia đường đua thành
những ô chữ nhật bằng nhau (Học sinh có thể thực hiện trên giấy nháp) để chơi
được lâu tùy theo thời gian cho phép bạn có thể kẻ thêm nhiều đường đua khác
nhau.

Racer I apple ball

clock

dog

Racer

cat

dragon elbow

ant

bed

elephant fish

fox

goat

hat

ink

garden

hen

igloo

II
Ban đầu hai “tay đua” (ví dụ số 1 ghi “apple” còn số 2 ghi “ant”) sau đó bốc
thăm đi trước sẽ ghi từ có chứa chữ cái đầu theo thứ tự alphabet, đối thủ cũng
phải tìm ra cho được từ có cùng chữ cái như đội trước đã ghi, tiếp tục như vậy cho
tới khi nào một đội không tìm ra tiếp từ để ghi nữa, hoặc ghi sai từ thì đội đó sẽ là
đội thua cuộc. Cuộc đua sẽ kết thúc khi một tay đua bị “nổ lốp” tức là ghi sai từ,
hay hết xăng (không tìm được từ tiếp theo nữa). Trò chơi này giáo viên có thể làm
trọng tài, cho điểm và chia lớp thành hai đội đua với nhau hoặc hai cá nhân ở hai
bên, hoặc một nam, một nữ. Giáo viên có thể áp dụng trò chơi này khi bắt đầu
hoặc kết thúc bài dạy hoặc để củng cố trong các bài ôn tập.
e. TRÒ CHƠI 5: “JUPM LEFT OR JUMP RIGHT” (NHẢY SANG TRÁI
HAY PHẢI)
- Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy
- Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh
- Số lượng người tham gia: Cả lớp
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi:
Giáo viên một cặp âm hay bị nghe nhầm trên bảng, ví dụ b- d, k- g, f-v….,
sau đó kẻ một đường thẳng trên bảng tương ứng với vạch ở dưới nền lớp học.
nhóm 4,5 học sinh ban đầu sẽ đứng trên vạch kẻ.
Giáo viên quy định rõ ràng, nếu cô đọc từ có chứa âm “b” đầu thì các em sẽ
nhảy sang trái, còn cô đọc từ có chứa âm “d” thì các con sẽ nhảy sang phải.
Học sinh nào nhảy sai bên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, hay giẫm lên vạch cũng sẽ bị loại khỏi
cuộc chơi. Trò chơi kết thúc khi các bạn học sinh bị loại hết chỉ còn lại một em.

18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. TRÒ CHƠI 6: TRUYỀN ĐIỆN
- Mục đích: Giúp các em kiểm tra vốn từ của mình và thay đổi không khí trong
học tập.Trò chơi này sẽ sôi động hơn và kéo dài được lâu hơn đối với học sinh lớp
2 vì các em đã có vốn từ khá hơn so với các e khối lớp 1.
- Cách chơi và luật chơi: Cả lớp ngồi tại chỗ, giáo viên nêu luật chơi và gọi bắt
đầu từ một em A xung phong đứng nên nói to từ bằng tiếng anh và chỉ nhanh vào
một bạn khác bất kỳ để “ truyền điện “. Lúc này em B phải nói tiếp từ, nếu nói
đúng thì lại chỉ nhanh vào bạn C bất kỳ để truyền điện tiếp. Cứ làm như thế nếu
bạn nào nói sai thì phải nhảy lò cò vòng quanh lớp. Kết thúc khen và thưởng một
tràng vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh.
g. TRÒ CHƠI 7: “ONE, TWO, THREE”
- Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy cho học sinh
- Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng đọc Tiếng Anh
19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Số lượng người tham gia: 2 nhóm/ lượt
- Địa điểm: Trong lớp, hội trường
- Thời gian: 3 – 5 phút
- Cách chơi:
Giáo viên để khoảng 8-10 bức tranh dưới nền lớp học. Hai nhóm học sinh
đứng ở 2 vạch xuất phát. Thành viên đầu tiên của 2 đội sẽ “one, two, three” để
dành quyền đọc to từ có tranh, nếu đọc đúng sẽ nhảy lên vị trí của bức tranh tiếp
theo. Tiếp tục “one, two, three” cho tới khi nào đọc được bức tranh cuối cùng và
loại hết các bạn bên nhóm kia, đội đó sẽ dành chiến thắng.
Học sinh rất thích thú khi tham gia trò chơi này vì nó rất gần gũi với trò chơi thường ngày
của các em, trong khi chơi các em lại ôn lại được từ vựng, giáo viên nhờ đó mà kiểm tra được
cách phát âm của các em cũng như khả năng ghi nhớ các từ đã học của học sinh.

20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h. TRÒ CHƠI 8: LUCKY NUMBER
- Mục đích: Tạo không khí hào hứng sôi nổi, tập trung cao độ trong giờ học.
- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn một số bức tranh bám sát nội dung bài học.
Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
- Cách chơi: Giáo viên kẻ một bảng gồm 10 ô vuông và ghi vào đó 10 số tự nhiên
bất kỳ, trong đó tương ứng với những số đấy là 7 bức tranh mà học sinh phải đọc
được từ chứa trong bức tranh đó, còn 3 câu lucky number.
- Luật chơi: Giáo viên chia lớp làm 2 đội và đặt tên, mỗi đội cử ra một bạn nhóm
trưởng để “one, two, three” xem ai được quyền chọn trước và trong nhóm thảo
luận xem quyết định chọn số nào cho nhóm trưởng nói, nếu chọn số bức tranh thì
giáo viên cho xem tranh và cả nhóm phải thảo luận tìm ra câu trả lời cho nhóm
trưởng đọc, nếu sai đội kia được quyền trả lời. Lượt 2 đến đội kia chọn ô, nếu
chọn vào ô may mắn thì không phải trả lời câu hỏi và được vỗ tay chúc mừng.
Lưu ý: Có thể thay đổi để tăng tính cạnh tranh, tạo không khí hào hứng sôi nổi
bằng cách quy định điểm.
- Kết thúc trò chơi: Cộng điểm đội nào nhiều điểm đội đó thắng, hoặc đội nào
chọn vào ô Lucky number sẽ được tặng một tràng vỗ tay.
21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.3.2 MỐI QUAN HỆ GỮA CÁC GIẢI PHÁP
Trò chơi trong một tiết học đóng một vai trò quan trọng nhất là đối với các em học
sinh lớp 1,2. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta tổ chức cho học sinh chơi một
cách tràn lan hay không có tổ chức. Tổ chức trò chơi học tập để dạy môn Tiếng
Anh nói chung và môn Tiếng Anh ở bậc tiểu học nói riêng, chúng ta phải dựa
vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học cụ thể đưa các trò
chơi cho phù hợp. Tuy nhiên muốn tổ chức được trò chơi trong việc dạy môn
Tiếng Anh hấp dẫn, cuốn hút học sinh thì mỗi giáo viên Tiếng Anh phải có kế
hoạch chuẩn bị chu đáo, cặn kẽ và đảm bảo các yêu cầu sau :
+ Trò chơi phải liên quan đến nội dung bài học, kiến thức cần nắm trong bài học
đó
22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục .
+ Trò chơi phải phù hợp với không gian lớp học, tổ chức nhóm hợp lí, để không
ảnh hưởng đến học sinh hay mất an toàn cho học sinh.
+ Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học .
+ Trò chơi phải phù hợp với tâm lý, trình độ học sinh, phù hợp với khả năng
người hướng dẫn và điều kiện cở sở vật chất của trường .
+ Hình thức trò chơi phải phong phú, đa dạng và phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ
càng .
+ Trò chơi phải gây được hứng thú và niềm say mê học tập đối với học sinh .
II.4. KẾT QUẢ
Trong học kì II năm học 2017-2018, và học kì I năm học 2018- 2019, sau
khi thực hiện các trò chơi trên, tôi thu được kết quả khá khả quan:
- Lớp học sinh động
- Học sinh dễ tiếp thu bài mới
- Học sinh học thuộc từ dễ hơn và không “sợ” bộ môn tiếng Anh
- Một số học sinh rất ham học và luôn mạnh dạn phát biểu, hay tham gia
vào các hoạt động nhóm hơn
Qua một thời gian áp dụng và phối hợp các trò chơi, tôi thấy các em học
sinh đã có tiến bộ trong việc học âm, học từ. Cụ thể là các em đã học thuộc và sử
dụng được từ nhiều hơn. Trong tiết dạy, học sinh hứng thú hơn vào việc học, tham
gia phát biểu nhiều hơn, nói được nhiều hơn, trả lời được nhiều câu hỏi và tham
gia các hoạt động nhóm cũng như các trò chơi nhiều hơn.
Về từ vựng, tôi thường xuyên kiểm tra vào các tiết học và nhận thấy rằng
các em học thuộc và ghi nhớ kĩ hơn. Từ việc học từ vựng tốt các em đã có tiến bộ
23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Một số trò chơi dạy Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hơn trong từng kĩ năng và dẫn tới kết quả học môn tiếng Anh cũng khả quan hơn
rất nhiều.

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRONG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018.
Khối

Sĩ số Phát âm chính
xác các âm, từ
đã học

1
2
Tổng

147
114
261

105
75
180

71,4%
65,7%
68,9%

Phát âm
chưa chính
xác các âm,
từ đã học
42 28,6%
39 34,3%
68 31,1%

Ghi nhớ tốt
các từ vựng

121
81
202

82,3%
71,1%
77,4%

Ghi nhớ từ vựng
chưa tốt

26
33
59

17,7%
28,9%
22,6%

Kết quả cuối học kì I năm học 2018- 2019 khối 2
Lớp

Sĩ số

2A
2B
2C
2D
2E
Tổng

33
29
29
27
29
147

Phát âm
Phát âm chưa
chính xác các chính xác các
âm, từ đã học âm, từ đã học
19
14
17
12
14
15
16
11
13
16
79(53,7%)
68(46,3%)

Ghi nhớ tốt
các từ vựng
16
15
16
15
16
78(53,1%)

Ghi nhớ từ
vựng chưa
tốt
17
14
13
12
13
69 (46,9%)

Khối 1 học kì I năm học 2018-2019
Lớp

Sĩ số

1A
1B
1C

32
30
29

Phát âm
Phát âm chưa
chính xác các chính xác các
âm
âm
25
7
21
9
23
6

Ghi nhớ tốt
các từ vựng
24
20
23

Ghi nhớ từ
vựng chưa
tốt
8
10
6
24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trư
ờng TH Lê Lợi
Lê Thị Anh Đào


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×