Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4i,trưòng tiểu học trưng vương, thành phố tuy hoà, tỉnh phú yên

Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí luận
Trong khi cả nước đang thực hiện chương trình SGK mới, một chương
trình thống nhất trong cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc dạy các môn học nói chung và dạy môn
Tiếng Việt nói riêng ở Tiểu họcđang hướng tới mục tiêu chung của giáo dục.
Mỗi phân môn,mỗi tiết học của môn Tiếng Việt đều hướng đến mục đích phát
triển các kĩ năng "nghe, nói, đọc, viết " cho học sinh. Mà phân môn tập làm
văn là một trong những phân môn quan trọng của bộ môn Tiếng Việt (phân
môn thực hành tổng hợp). Bởi nó vận dụng tất cả những hiểu biết về nhận
thức, kĩ năng của phân môn đòi hỏi học sinh phát huy cao độ trí tuệ và cảm
xúc để thực hiện các yêu cầu bài học. Đặc biệt dạy văn là cần thiết giúp trẻ
sản sinh ra những văn bản có cảm xúc chân thực khi nói và viết.
2.Cơ sở thực tiễn
Thực tế cho thấy nội dung chương trình của SGK mới khác nhiều so
với chương trình cũ nên người giáo viên cần nắm bắt được phương pháp dạy

bộ môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng để giảng
dạy có hiệu quả. Hơn nữa chương trình SGK được biên soạn theo quan điểm
giao tiếp nghĩa là học sinh được luyện nói trong quá trình giao tiếp. Để dạy lý
thuyết văn nói chung và lý thuyết văn miêu tả nói riêng như thế nào để giúp
học sinh được luyện nói nhiều mà vẫn nắm bắt được kiến thức cơ bản để viết
văn đúng thể loại. Từ khái niệm về thể loại văn, học sinh vận dụng viết văn
đùng dạng bài như (miêu tả đồ vật, miêu tả cây cối, miêu tả con vật). Để học
sinh nắm được lý thuyết văn miêu tả người giáo viên cần sử dụng linh hoạt
các phương pháp dạy học kết hợp hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học
sinh tự chiếm lĩnh kiến thức góp phần nuôi dưỡng và phát triển mối quan tâm

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

1

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

của các em với thiên nhiên, khêu gợi ở các em lòng yêu cái đẹp, khả năng
phát triển ngôn ngữ. Muốn vậy người giáo viên cần có những biện pháp nhất
định giúp giờ học đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ các cơ sở trên tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: "Một
số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4I,Trưòng Tiểu
học Trưng Vương, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên."
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1. Giúp học sinh lớp 4I
- Rèn kĩ năng quan sát, tìm ý, lập dàn ý.
- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, liên kết đoạn, diễn đạt lưu
loát, mạch lạc.
- Rèn kĩ năng viết văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó, biết trân trọng những gì xung
quanh các em.
- Có tiền đề tốt để học viết văn miêu tả lớp 5.
2. Giúp giáo viên
- Nhìn nhận lại sâu sắc hơn việc dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4I để
vận dụng phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách linh


hoạt và sáng tạo.
- Tự tìm tòi, nâng cao tay nghề, đúc rút kinh nghiệm trong giảng dạy
TLV nói chung và trong dạy học sinh viết văn miêu tả nói riêng.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4.
- Tìm hiểu quan điểm biên soạn Tiếng Việt 4.
- Đề xuất các biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4I.
IV. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng:
- Thực trạng viết văn miêu tả lớp 4I ở trường Tiểu học Trưng Vương và
một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn ở trường Tiểu học Trưng Vương.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

2

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Thể loại văn miêu tả lớp 4
2. Khách thể: Học sinh lớp 4I- trường tiểu học Trưng Vương.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết:
+ Đọc tài liệu liên quan đến đề tài
+ Nghiên cứu nội dung chương trình TLV 4 mạch kiến thức: Dạy viết
văn miêu tả.
- Phương pháp quan sát sư phạm
+ Điều tra thực trạng qua từng giai đoạn trong suốt năm học, trao đổi
với giáo viên và học sinh, tìm hiểu thực tế việc dạy-học phân môn TLV trong
trường Tiểu học.
+ Quan sát tinh thần, thái độ, ý thức trong học TLV của học sinh lớp
mình, học sinh lớp khác trong khi đi dự giờ, quan sát phương pháp sư phạm
của giáo viên giảng dạy, quan sát chất lượng bài viết của học sinh ở từng dạng
miêu tả khác nhau để tìm hiểu những tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến chất
lượng viết văn miêu tả của học sinh.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Dạy tiết Luyện tập miêu tả cây
cối.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

3

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY VĂN MIÊU TẢ LỚP 4
1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy văn miêu tả lớp 4
1.1 Mục tiêu của dạy viết văn miêu tả lớp 4
a) Yêu cầu kiến thức:
- Thể loại văn miêu tả.
- Học sinh phải hiểu thế nào là miêu tả?
- Miêu tả đồ vật: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý bài văn miêu tả đồ vật.
- Miêu tả cây cối: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý bài văn miêu tả
cây cối.
- Miêu tả con vật: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý bài văn miêu tả
con vật.
b) Yêu cầu kỹ năng: Chương trình TLV miêu tả (nhằm trang bị cho học
sinh những kĩ năng sản sinh ngôn bản), cụ thể:
- Kĩ năng định hướng hoạt động giao tiếp: Nhận diện đặc điểm văn bản;
phân tích đề bài, xác định yêu cầu.
- Kĩ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp: Xác định dàn ý của bài
văn đãcho; quan sát đối tượng tìm ý và sắp xếp ý thành dàn ý trong bài văn
miêu tả
- Kĩ năng thực hiện hoá hoạt động giao tiếp: Đối chiếu văn bản nói, viết
của bản thân với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt; sửa lỗi về nội dung
và hình thức diễn đạt.
1.2. Nội dung chương trình TLV miêu tả lớp 4:
Chương trình TLV lớp 4 được thiết kế tổng cộng 62 tiết/năm. Trong đó,
văn miêu tả gồm có 30 tiết
2. Cơ sở của việc dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4
Văn miêu tả là một trong những thể loại văn rất quen thuộc và phổ biến
trong cuộc sống cũng như trong các tác phẩm văn học. Đây là loại văn có tác

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

4

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

dụng rất lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tưởng
tượng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con người. Với đặc
trưng của mình, những bài văn miêu tả làm cho tâm hồn, trí tuệ người đọc
thêm phong phú, giúp ta cảm nhận được văn học và cuộc sống một cách tinh
tế hơn, sâu sắc hơn. Chính vì thế, văn miêu tả được đưa vào nhà trường từ rất
lâu và ngay từ bậc Tiểu học. Đề tài của văn miêu tả với các em là những gì
gần gũi, thân quen với thế giới trẻ thơ, các em có thể quan sát được một cách
dễ dàng, cụ thể như: chiếc cặp, cái bàn, những vườn cây ăn quả mình yêu
thích, những con vật nuôi trong nhà. Với học sinh lớp 4, chủ yếu là các em
viết được một bài văn miêu tả ngắn.
3. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa
3.1 Quan điểm dạy giao tiếp
Để thực hiện mục tiêu "Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng
sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc,viết) để học tập và giao tiếp trong các môi
trường hoạt động của lứa tuổi", cũng như sách giáo khoa Tiếng Việt ở các lớp
khác, sách giáo khoa Tiếng Việt 4 lấy nguyên tắc dạy giao tiếp làm định
hướng cơ bản.
Có thể hiểu giao tiếp hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm
xúc ..... nhằm thiết lập quan hệ, sự hiểu biết hoặc sự cộng tác....giữa các thành
viên trong xã hội. Người ta giao tiếp với nhau bằng nhiều phương tiện, nhưng
phương tiện thông thường và quan trọng nhất là ngôn ngữ.
Hoạt động giao tiếp bao gồm các hành vi giải mã (nhận thông tin) và kí
mã (phát thông tin); trong ngôn ngữ, mỗi hành vi đều có thể được thực hiện
bằng hai hình thức là khẩu ngữ (nghe, nói) và bút ngữ (đọc, viết).
Quan điểm dạy giao tiếp được thể hiện trên cả hai phương diện nội
dung và phương pháp dạy học. Về nội dung, thông qua các phân môn tập đọc,
Kể chuyện, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn, Tiếng Việt 4 tạo ra những
môi trường giao tiếp có chọn lọc để học sinh mở rộng vốn từ theo định
hướng, trang bị những tri thức nền và phát triển các kĩ năng sử dụng Tiếng

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

5

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

Việt trong giao tiếp. Về phương pháp dạy học, kĩ năng nói trên được dạy
thông qua nhiều bài tập mang tính tình huống, phù hợp với những tình huống
giao tiếp tự nhiên.
3.2. Quan điểm tích hợp
Tích hợp nghĩa là tổng hợp trong một đơn vị học, thậm chí một tiết học
hay một bài tập nhiều mảng kiến thức và kĩ năng liên quan với nhau nhằm
tăng cường hiệu quả giáo dục và tiết kiệm thời gian học tập cho người học.
Có thể thực hiện tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc.
Tích hợp theo chiều ngang là tích hợp kiến thức Tiếng Việt với các
mảng kiến thức về văn học, thiên nhiên, con người và xã hội theo nguyên tắc
đồng quy. Hướng tích hợp này được sách Tiếng Việt 4 thực hiện thông qua hệ
thống các chủ điểm học tập. Theo quan điểm tích hợp, các phân môn (Tập
đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và Câu, Tập làm văn) trước đây ít gắn bó
với nhau, nay được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc, các
nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn kuyện kĩ năng cũng gắn bó chặt chẽ với
nhau hơn trước.
Tích hợp theo chiều dọc là tích hợp ở một đơn vị kiến thức và kĩ năng
mới những kiến thức và kĩ năng đã học trước đó theo nguyên tắc đồng tâm
(còn gọi là đồng trục hay vòng tròn xoáy trôn ốc). Cụ thể là: Kiến thức và kĩ
năng của lớp trên, bậc học trên bao hàm kiến thức và kĩ năng của lớp dưới,
bậc học dưới, nhưng cao hơn, sâu hơn kiến thức và kĩ năng của lớp dưới, bậc
học dưới.
Dĩ nhiên, trong tích hợp vẫn có điểm nhấn. Không nắm được điểm
nhấn này, giáo viên dễ hiểu lệch yêu cầu tích hợp, dẫn tới chỗ sa đà.
3.3. Quan điểm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới chương trình và sách
giáo khoa lần này là đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển từ phương
pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học,

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

6

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

trong đó thầy, cô đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh, mỗi học
sinh đều được bộc lộ mình và được phát triển.
Thể theo phương pháp tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh,
sách giáo khoa Tiếng Việt 4 không trình bày kiến thức như là những kết quả
có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập hướng dẫn học sinh thực hiện
các hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức và phát triển kĩ năng sử dụng Tiếng
Việt; sách giáo khoa Tiếng Việt 4 hướng dẫn thầy, có cách thức cụ thể tổ chức
các hoạt động này.
4. Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4
Trong quá trình dạy học phân môn Tập làm văn lớp 4, người giáo viên
có nhiều cách thức, nhiều con đường và nhiều phương pháp đề hình thành
kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Theo tôi những phương pháp thường dùng để
dạy Tập làm văn lớp 4 là nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học
sinh.
4.1 Phương pháp thực hành giao tiếp
- Khái niệm: Phương pháp thực hành giao tiếp là phương pháp dạy học
bằng sắp xếp tài liệu ngôn ngữ sao cho vừa bảo đảm tính chính xác, chặt chẽ
trong hệ thống ngôn ngữ phản ánh được đặc điểm, chức năng của chúng trong
hoạt động giao tiếp.
- Mục đích: Tận dụng vốn hiểu biết về ngôn ngữ nói của học sinh, để
học sinh cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc tiếp nhận kiến thức và rèn luyện
kỹ năng học tập mới. Rèn cho học sinh tính tự tin chính kiến của mình.
- Yêu cầu HS: Khi sử dụng phương pháp thực hành giao tiếp, giáo viên
phải tạo điều kiện tối đa để học sinh được giao tiếp (giao tiếp giữa giáo viên với
học sinh, giao tiếp giữa học sinh với học sinh). Thông qua giao tiếp, giáo viên
cho học sinh nhận thấy được cái đúng, cái sai để bổ sung hoặc sửa chữa nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả giao tiếp. Ngoài ra, giáo viên cần tạo không khí
lớp học vui, thoải mái để học sinh có kỹ năng giao tiếp, tự nhiên, tự tin.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

7

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

4.2. Phương pháp gợi mở vấn đáp
- Khái niệm: Phương pháp gợi mở vấn đáp là phương pháp dạy học
không trực tiếp đưa ra những kiến thức đã hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh
tư duy từng bước một để các em tự tìm ra kiến thức mới phải học.
- Mục đích: Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường khả năng
suy nghĩ, sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và xác định mức độ hiểu
bài cũng như kinh nghiệm đã có của học sinh. Giúp học sinh hình thành khả
năng tự lực tìm tòi kiến thức. Qua đó học sinh ghi nhớ tốt hơn, sâu sắc hơn và
còn biết chia sẻ hiểu biết kinh nghiệm.
- Yêu cầu khi sử dụng: Giáo viên phải lựa chọn những câu hỏi theo đúng
nội dung bài học. Những câu hỏi đưa ra phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với
mọi đối tượng học sinh trong cùng một lớp. Giáo viên dành thời gian hợp lý
cho học sinh suy nghĩ. Sau đó cho học sinh trả lời ( tự nguyện hoặc giáo viên
gọi . Các học sinh nhận xét bổ sung và rút ra kết luận, giáo viên chốt lại kiến
thức. Kiến thức phân môn Tập làm văn lớp 4 cung cấp cho học sinh đều được
hình thành dưới dạng bài tập. Do đó phương pháp gợi mở vấn đáp phù hợp
với cả hai kiểu bài dạy ( dạy lý thuyết và dạy thực hành).
4.3. Phương pháp rèn luyện theo mẫu
- Khái niệm: Phương pháp rèn luyện theo mẫu là phương pháp dạy học
mà giáo viên đưa ra các mẫu cụ thể về lời nói hoặc mô hình lời nói (cũng có
thể cùng học sinh xây dựng mẫu lời nói ). Từ mẫu đó, học sinh biết cách tạo
ra các đơn vị lời nói theo định hướng của mẫu.
- Mục đích: Giúp học sinh làm bài đặc biệt là học sinh trung bình và học
sinh yếu.
- Yêu cầu sử dụng: Để giúp học sinh làm những bài tập, dưới sự hướng
dẫn của giáo viên, học sinh phân tích các ngữ liệu mẫu để hình thành kiến
thức ( Giáo viên có thể làm mẫu một phần ). Sau khi làm mẫu, giáo viên tổ
chức cho học sinh quan sát mẫu và suy ra cách làm các phần tương tự còn lại.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

8

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

4.4. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề
- Khái niệm: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề là giáo viên đưa ra
tình huống gợi vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự
giác, tích cực chủ động và sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó mà
kiến tạo tri thức rèn luyện kỹ năng để đạt được mục đích học tập.
- Mục đích: Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý thuyết vào
giải quyết có vấn đề của thực tiễn. Nâng cao kỹ năng phân tích và khái quát từ
tình huống cụ thể và khả năng độc lập cũng như khả năng hợp tác trong giải
quyết vấn đề.
- Yêu cầu sử dụng: Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn
bị trước đề phù hợp với nội dung bài và đảm bảo tính sư phạm. Giáo viên cần
chuẩn bị tốt kiến thức lý luận cũng như thực tiễn để giải quyết vấn đề mà học
sinh đưa ra.
4.5. Phương pháp đóng vai.
- Khái niệm: Phương pháp đóng vai trò tổ chức cho học sinh thực hành
làm thử một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là
phương pháp giáo dục nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề
bằng cách tập trung vào một sự kiện cụ thể mà các em quan sát được.
- Mục đích: Cụ thể hoá bài học bằng sự diễn xuất để phân tích nội dung
bài giảng chi tiết, sâu sắc hơn. Làm cho giờ học sinh động hơn. Học sinh dễ
dàng nắm bắt được nội dung bài học.
- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải dành thời gian nhất định cho học sinh
thảo luận kịch bản(xây dựng kịch bản ), phân vai và thống nhất lời thoại.
4.6. Phương pháp phân tích ngôn ngữ.
- Khái niệm: Đây là phương pháp dạy học trong đó học sinh dưới sự tổ
chức hướng dẫn của giáo viên tiến hành tìm hiểu các hiện tượng ngôn ngữ,
quan sát và phân tích hiện tượng đó theo định hướng của bài học, trên cơ sở
đó rút ra những nội dung lý thuyết cần ghi nhớ.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

9

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Mục đích: Giúp học sinh tìm tòi, huy động vốn hiểu biết của mình về từ
ngữ Tiếng Việt và cách sử dụng Tiếng Việt trong những hoàn cảnh cụ thể, làm
cho bài nói, bài làm của các em chân thực, giàu hình ảnh và sinh động hơn.
- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải tạo điều kiện học sinh tự phát hiện và
chữa lỗi diễn đạt. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng Tiếng Việt khi nói( đúng
ngữ điệu ) viết ( đúng ngữ pháp ) cho phù hợp với nội dung bài tập.
4.7. Phương pháp trực quan.
- Khái niệm: Phương pháp trực quan là phương pháp dạy học trong đó
giáo viên sử dụng các phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh có biểu
tượng đúng về sự vật và thu nhận kiến thức, rèn kỹ năng theo mục tiêu bài
học một cách thuận lợi.
- Mục đích: Thu hút sự chú ý và giúp học sinh hiểu bài, ghi nhớ bài tốt
hơn. Học sinh có thể khái quát nội dung bài và phát hiện những mối liên hệ
của các đơn vị kiến thức dễ dàng hơn.
- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải hướng dẫn học sinh quan sát (Bằng
nhiều giác quan ) để học sinh hiểu và cảm nhận về đối tượng cần quan sát.
Hướng dẫn cách quan sát từ bao quát đến chi tiết, từ tổng thể đến bộ phận,
giúp học sinh hình thành phương pháp làm việc khoa học. Hơn nữa, trong quá
trình giảng dạy, giáo viên phải đưa đồ dùng trực quan đúng lúc, đúng chỗ cho
tất cả học sinh có thể quan sát, tránh lạm dụng.
II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.Vài nét về tình hình địa phương:
1.1. Vị trí
- Trường Tiểu học Trưng Vương thuộc địa bàn Phường 4 nằm ở khu
vực thành phố Tuy Hòa, phía Bắc giáp phường 5, phía Nam giáp bờ sông Ba,
phía Tây giáp phường 3, phía Đông giáp phường 6.
- Dân cư tương đối đông đúc.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

10

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

1.2. Văn hóa và giáo dục
- Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tương đối cao.
- Giáo dục: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học của phường 4 hiện
nay là trung tâm chất lượng của thành phố Tuy Hòa và của tỉnh Phú Yên.
- Người dân phường 4 rất quan tâm đến giáo dục, con em được cho học
hành đến nơi đến chốn, nhiều học sinh đạt giải cao, nhiều người thành đạt
thạc sỹ, tiến sỹ.
- Các cấp lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân quan tâm đến giáo dục.
2. Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):
2.1. Đặc điểm của trường
Trường Tiểu học Trưng Vương thuộc địa bàn Phường 4, thành phố Tuy
Hòa. Phía đông giáp Phường 6, phía tây giáp Phường 3, phía nam giáp bờ
sông Ba, phía bắc giáp phường 5. Trường Tiểu học Trưng Vương được thành
lập ngày 20/8/1998, trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở.
2.2. Những thuận lợi và khó khăn
a) Thuận lợi
- Trường Tiểu học Trưng Vương luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu
sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa, của Đảng ủy, UBND
Phường 4, được sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể địa phương và Hội
cha mẹ học sinh.
- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, công tác
nhiệt tình, năng lực chuyên môn hầu hết khá vững vàng.
- Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng bộ.
- Hầu hết các em học sinh chăm học, tích cực tham gia các hoạt động
giáo dục của nhà trường.
b) Khó khăn
- Số lớp và số học sinh nhiều lớp còn quá đông làm ảnh hưởng không ít
đến chất lượng giảng dạy của giáo viên.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

11

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Còn thiếu giáo viên dạy môn Thể dục.
- Trường đang xây dựng mới (12 phòng học), do vậy phải gửi 17 lớp
sang học tại các trường bạn. Vì thế, việc quản lý, giảng dạy và các hoạt động
giáo dục có phần hạn chế.
- Không đủ phòng chức năng, một số phòng tạm bợ, không đúng qui
cách.
- Thiết bị dạy học sử dụng lâu năm đang trên đà xuống cấp.
- Một số phụ huynh hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít quan tâm đến
việc học tập của con em.
2.3. Truyền thống của trường
Từ ngày thành lập đến nay, Trường Tiểu học Trưng Vương luôn phấn
đấu vươn lên về mọi mặt, là một trong những đơn vị dẫn đầu cấp thành phố
về phong trào thi đua dạy và học. Tuy thời gian có ngắn nhưng Trường đã
hình thành những truyền thống tốt đẹp. Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên,
nhân viên (CB, GV, NV) nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao. Chất lượng dạy
và học của trường luôn là tốp dẫn đầu cấp thành phố. Phong trào hoạt động
ngoài giờ của trường khá mạnh. Liên Đội được Trung ương Đoàn tặng Bằng
khen.
Những truyền thống tốt đẹp trên được thể hiện kết quả tiêu biểu qua các
năm học như:
Từ năm học 1998 – 1999 đến 2015 – 2016, Trường luôn đạt danh hiệu
Tiên tiến xuất sắc, hoặc Tập thể Lao động xuất sắc được các cấp tặng Bằng
khen và Giấy khen, tiêu biểu:
Năm học 1999 - 2000, 2000 – 2001, 2011- 2012 và 2014 - 2015 được
UBND tỉnh Phú Yên tặng thưởng Cờ thi đua Xuất sắc (có 2 năm).
Năm học 2001 – 2002, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Năm học 2003 – 2004, Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

12

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

Năm học 2004 – 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Từ năm học 2015 – 2016 đến nay, Trường luôn đạt danh hiệu Tập thể
Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc.
2.4. Tổ chức và hoạt động của nhà trường:
2.4.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
a) Số lượng
* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên (CB, GV, NV) là 65 người /
54 nữ; trong đó:
- Cán bộ quản lý: 02 người / 02 nữ.
- Giáo viên: 58 người / 48 nữ.
- Nhân viên: 05 người / 04 nữ.
* Phân tích loại hình đào tạo của GV:
- Giáo viên dạy các môn học không chuyên: 41 người.
- Giáo viên làm công tác Đội: 01 người.
- Giáo viên dạy Anh văn: 09 người.
- Giáo viên dạy Mỹ thuật: 02 người.
- Giáo viên dạy Âm nhạc: 02 người.
- Giáo viên Tin học: 02 người.
- Giáo viên Thể dục: 01 người.
* Tỉ lệ giáo viên trên lớp là 1,15 (46 GV/40 lớp)
* Phân tích trình độ đào tạo của GV (cả CBQL):
- Thạc sĩ: 02 người.
- Đại học: 52 người.
- Cao đẳng: 06 người.
- Trình độ đào tạo đạt trên chuẩn 60 người, tỉ lệ 100%.
b) Biên chế các tổ
- Tổ 1: 10 giáo viên. Tổ trưởng Lê Thị Ánh Hồng, Tổ phó Lê Thị Thu
Thơm.
- Tổ 2: 08 giáo viên. Tổ trưởng Lê Thị Lài, Tổ phó Trương Thị Mỹ Linh.
- Tổ 3: 07 giáo viên. Tổ trưởng Trần Thị Lý, Tổ phó Tăng Huỳnh
Thanh Tuyền.
- Tổ 4: 09 giáo viên. Tổ trưởng Đào Thị Thu Hảo, Tổ phó Trần Thị
Kiều Oanh.
- Tổ 5: 10 giáo viên. Tổ trưởng Đoàn Lưu Thủy, tổ phó Lê Thị Thanh Bích.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

13

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Tổ Bộ môn: 16 giáo viên. Tổ trưởng: Đặng Phan Quỳnh Uyển; tổ phó:
Lương Thị Mỹ Kiều.
- Tổ Văn phòng: 05 nhân viên. Tổ trưởng: Phạm Thị Kim Thoa; tổ phó:
Đặng Thị Chế Vi.
2.4.2. Các tổ chức đoàn thể
- Chi bộ nhà trường có 32/28 nữ đảng viên.
- Công đoàn cơ sở có 65 đoàn viên.
- Chi đoàn có 7/5 nữ đoàn viên.
2.5. Tình hình giáo dục của nhà trường:
2.5.1. Lớp và học sinh
Năm học 2018-2019, Trường có 1527 học sinh được biên chế thành 40
lớp và các khối lớp như sau:
- Khối lớp 1 có: 278 HS, biên chế: 7 lớp; bình quân: 39,4 HS/lớp.
- Khối lớp 2 có: 186 HS, biên chế: 6 lớp; bình quân: 31,0 HS/lớp.
- Khối lớp 3 có: 316 HS, biên chế: 9 lớp; bình quân: 35,1 HS/lớp.
- Khối lớp 4 có: 387 HS, biên chế: 9 lớp; bình quân: 43,0 HS/lớp.
- Khối lớp 5 có: 404 HS, biên chế: 10 lớp; bình quân: 40,7 HS/lớp.
* Bình quân sĩ số toàn trường: 38,3 (1572/41) HS/lớp.
Số lớp học Anh văn và Tin học đều có 19 lớp; 792 học sinh.
2.5.2. Cơ sở vật chất
a) Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện
Trong năm học 2018-2019, trường có:
- Phòng học: 12 phòng (Kiên cố: 11). Phòng chức năng: 8 phòng (kiên cố:
Số phòng học mượn là: 9 phòng. Các phòng học cơ bản đảm bảo đúng
chuẩn và trang bị đầy đủ bảng chống lóa; tu sửa kịp thời, trang trí, sắp xếp
hợp lý phục vụ tốt cho công tác dạy học.
- Nhà trường đảm bảo đủ máy cho văn phòng làm việc và học sinh học.
Máy được kết nối Internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và công tác dạy
và học. Công tác quản lý đồ dùng dạy học đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu
quả.
b) Công trình phụ

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

14

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

Nhà trường có 4 nhà vệ sinh (2 cho học sinh và 2 cho giáo viên); vệ
sinh khá sạch sẽ. Có nhà xe giáo viên; quản lý và sử dụng có hiệu quả.
2.5.3. Hệ thống hồ sơ, sổ sách
* Nhà trường có đủ các loại hồ sơ phục vụ cho công tác giáo dục như:
a) Sổ đăng bộ;
b) Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;
c) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật.
d) Học bạ của học sinh;
e) Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
f) Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;
g) Sổ khen thưởng, kỉ luật;
h) Sổ quản lý tài sản, tài chính;
i) Sổ quản lý các văn bản, công văn.
* Giáo viên phải có đủ các loại sổ sách như:
a) Giáo án (bài soạn);
b) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;
c) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn;
d) Sổ dự giờ;
đ) Lịch báo giảng;
e) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm lớp);
g) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội);
* Đối với tổ chuyên môn và văn phòng:
- Có Sổ ghi nội dung các cuộc họp.
- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm.
- Tài liệu chuyên môn của tổ.
2.5.4. Phân công nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
* Nhà trường đã phân công nhiệm vụ các thành viên của trường như sau:
Công tác phân công chuyên môn dạy học

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

15

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

TT

Họ và tên

Chức vụ

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

Bài báo cáo thu hoạch
Phân tích nhiệm vụ được giao
Cộng
(Số tiết/ tuần)
Tổ
T V
CT TK
TT PĐSH Giảng
TT
CN D N
dạy
CĐ HĐ
ND BD
TT TT

16

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương
1 Phan Thị Phương
Lê Thị Hương
2

Trinh
Thu

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Ca Thị
Nguyễn Thị Hồng
Lê Thị Ánh
Võ Thị Kim
Trần Thị Thu
Nguyễn Thị Tú
Huỳnh Thị Kim
Lê Thị Thu
Cao Thị Phương
Lê Thị Thanh
Huỳnh Thị Lệ
Trương Thị Mỹ
Ngô Thị Thanh
Trịnh Thị Thu
Nguyễn Thị
Nguyễn Thị Thu
Tăng Huỳnh Thanh
Hà Thị Thanh
Phạm Thị Lương
Trần Thị
Phan Thị
Trần Thị
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Trúc
Nguyễn Thị
Nguyễn Thị Kim
Nguyễn Tấn
Trần Văn
Nguyễn Thị Thùy
Đào Thị Thu
Trần Thị Kiều
Đoàn Lưu
Nguyễn Thị Hồng
Trần Đắc
Nguyễn Thị Thu
Lê Thị Ngọc
Lê Thị Thanh
Trần Đức
Nguyễn T. Thanh
Lưu Ngọc
Đặng P Quỳnh

Ảnh
Gấm
Hồng
Oanh
Thảo
Thi
Thịnh
Thơm
Yên
Hồng
Thúy
Linh
Hương
Hằng
Lài
Huệ
Tuyền
Trà
Dân

Nữ
Hồng
Phúc
Linh
Dung
Xuân
Thành
Hòa
Trang
Hảo
Oanh
Thủy
Lan
Tân
Hằng
Oanh
Bích
Luyện
My
Dược
Uyển

44
45
46
47

Lương Thị Mỹ
Nguyễn Thị Dịu
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Mỹ

HT
PHT

GVCN 1A
GVCN 1B
TT-GVCN 1C
GVCN 1D
GVCN 1E
GVCN 1G
GVCN 1H
TP-GVCN 1I
GVCN 1K
GVCN 2A
GVCN 2B
TP-GVCN 2C
GVCN 2D
GVCN 2E
TT-GVCN 2G
GVCN 2H
TP-GVCN 3A
GVCN 3B
GVCN 3C
TT-GVCN 3D
GVCN 3E
GVCN 3G
GVCN 4A
GVCN 4B
GVCN 4C
GVCN 4D
GVCN 4E
GVCN 4G
GVCN 4H
TT-GVCN 4I
TP-GVCN 4K
TT-GVCN 5A
GVCN 5B
GVCN 5C
GVCN 5D
GVCN 5E
TP-GVCN 5G
GVCN 5H
GVCN 5I
GVCN 5K
TT-CTCĐAV4
Kiều
TP-AV4
Hiền
GV-AV5
Gấm
GV-AV5
Phương GV-AV5

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

Bài báo cáo thu hoạch
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BM
BM
BM
BM
BM

17

2(1C)
4 (5G,
4I)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
17
20
20
20
20
15
20
18
20
21

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/
/
x
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1A
1B
1C
1D
1E
1G
1H
1I
1K
2A
2B
2C
2D
2E
2G
2H
3A
3B
3C
3D
3E
3G
4A
4B
4C
4D
4E
4G
4H
4I
4K
5A
5B
5C
5D
5E
5G
5H
5I
5K

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

x

3

/

/

/

/

/

5

23

/
/
/
/

/
/
/
/

/
2
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
3
3
2

23
23
23
23

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

48
49
50
51
52

Võ Thị Hồng
Nguyễn Thị Anh
Lê Thị Mỹ
Nguyễn Thị Hồng
Trần Trọng

Hạnh
Thư
Phi
Điệp
Hưng

GV-AV4
GV-AV3
GV-AV3
GV-AV3
GV-Tin

BM
BM
BM
BM
BM

18
19
18
19
23

53
54
55
56
57
58
59
60

Lê Nữ Chúc
Trần Thị Ngọc
Trương Thị Minh
Phạm Thị Thu
Hà Thị Cẩm
Trịnh Phát
Tăng Ngọc
Phạm Hùng

Nghi

Hiền
Băng
Nhung
Thịnh
Hùng
Nam

GV-Tin
GV-MT
GV-MT
GV-AN
GV-AN
GV-TD
GV TPT Đội
GV

BM
BM
BM
BM
BM
BM
2
3

19
18
22
18
22
22
/
8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/

2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3
4
5
/
/
5
1
2
1
1
/
15

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
2
23

*Nhà trường phân công các nhiệm vụ khác như sau:
Họ và tên

Chức vụ

Tổ SH

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Kim Thoa

Tổ trưởng

Văn phòng

2

Đặng Thị Chế Vi

Tổ phó

Văn phòng

Kế toán
Văn thư –
Thủ quĩ

3
3
4

Võ Thị Thanh Thảo
Trần Đặng Lưu Hà
Lê Đây

Nhân viên
Nhân viên
Nhân viên

Văn phòng
Văn phòng
Văn phòng

TT

Ghi
chú

Y tế
Bảo vệ

2.6. Các hoạt động của nhà trường
2.6.1. Công tác dạy và học
- Nhà trường tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học theo
hướng tích cực, phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến
thức, kỹ năng, phù hợp đối tượng;
- Giáo dục các em chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt
động của trường, của lớp; tự tin, tự trọng, vượt khó học giỏi.
- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
đúng qui định. Đang tham gia hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt
2 giáo viên; trong đó có một xuất sắc và đạt giải Nhì toàn đoàn.
- Thường xuyên tổ chức thi Viết chữ đẹp cấp trường.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

18

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu
một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc học
yếu” nhằm nâng cao chất lượng văn hoá và hạn chế học sinh bỏ học giữa
chừng.
Kết quả giáo dục học kỳ 1
2.6.2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Nhà trường đã củng cố Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp và nâng cao
chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các ngày sinh hoạt chủ điểm
trong học kỳ đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức tốt hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đang cải tiến việc
đánh giá thi đua hàng tuần của Liên Đội. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời
tập thể lớp và học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong các phong trào.
- Chăm sóc tốt cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh...
- Tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội.
- Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn
học, hoạt động giáo dục và qui tắc ứng xử văn hoá.
- Củng cố, tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ,...cho
các em.
- Tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong học
kỳ I này; vệ sinh trường lớp sạch sẽ; trường học an toàn, khang trang hơn năm
qua.
- Tham gia Giải thể thao học đường cấp thành phố đạt giải Nhất toàn
đoàn.
2.6.3. Công tác pháp chế và cải cách hành chính
a) Công tác pháp chế
Nhà trường đã kiện toàn Ban chỉ đạo công tác pháp chế. Phối hợp cùng
các đoàn thể tổ chức học tập và tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kịp

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

19

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

thời chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên và
nhân viên.
b) Công tác cải cách hành chính
- Nhà trường đã khai thác khá kịp thời thông tin trên mạng, lưu trữ
công văn đi, đến và báo cáo kịp thời cho các cấp.
- Giải quyết kịp thời các thủ tục giấy tờ như tuyển sinh, chuyển trường,
giải quyết công tác văn phòng.
- Nhà trường đã đảm bảo tốt các chế độ báo cáo, chính sách theo qui
định.
2.6.4. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học
Nhà trường đã tham gia tập huấn đầy đủ và thực hiện tốt việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý, trong công tác dạy học. Các báo cáo được
sử dụng hệ thống Email. Giáo viên soạn giáo án, bài giảng vận dụng công
nghệ thông tin khá thuần thục. Việc thực hiện các chương trình EMIS, phần
mềm thống kê tiểu học và phần mềm quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng
theo qui định.
2.6.5. Việc thực hiện các cuộc vận động
CB, GV, NV tham gia học tập nghiêm túc và cố gắng thực hiện các
chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách
của Hồ Chí Minh; phấn đấu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”.
2.6.6. Công tác kiểm tra
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ
trường học.
- Thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân.
2.6.7. Cải tiến công tác quản lý

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

20

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp trên, phối hợp tốt
với các đoàn thể để góp phần chăm lo phát triển toàn diện nhà trường.
- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác năm, tháng, tuần.
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
- Phối hợp với phụ huynh luôn quan tâm giáo dục các em học sinh và tổ
chức tốt các cuộc họp Cha mẹ học sinh.
2.6.8. Công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế trường học
- Đảm bảo tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự trong trường.
- Tất cả CB, GV, NV và học sinh đều chấp hành tốt Luật giao thông
đường bộ. Không có tình trạng ùn tắt giao thông trước cổng trường.
- Chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho học sinh.
2.6.9. Về công tác thi đua
- Nhà trường đã củng cố phong trào thi đua dạy học, hoạt động ngoài
giờ. Chú trọng tuyên dương, khen thưởng kịp thời, chính xác các giáo viên
chủ nhiệm và tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong thi đua.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua trong cán bộ,
giáo viên, nhân viên nhà trường.
2.7. Đánh giá chung
Từ đầu năm học 2017 - 2018 đến nay, Trường Tiểu học Trưng Vương
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; trong đó có những ưu điểm, chuyển biến
tiêu biểu các mặt công tác so với năm trước như:
1. Nội bộ đoàn kết tốt.
2. Nền nếp, chất lượng dạy học tốt hơn năm qua, đạt giải Nhì toàn đoàn
Hội giảng Giáo viên dạy giỏi các môn chuyên cấp thành phố.
3. Nền nếp học tập; kỷ luật, trật tự; thể dục giữa giờ; ý thức vệ sinh sân
trường, lớp học của học sinh chuyển biến nhiều.
4. Chất lượng dạy và học được nâng cao so với cùng kỳ.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

21

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

5. Nhà vệ sinh của học sinh sạch sẽ thường xuyên, tốt hơn.
6. Trường tham Giải thể thao học đường cấp Thành phố đạt giải Nhất
toàn đoàn.
3. Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4I ở trường tiểu học Trưng Vương
3.1. Thuận lợi
- Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn có
hiệu quả, nâng cao tay nghề cho giáo viên.
- Giáo viên đều được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên,
sách tham khảo, các phương tiện dạy học như máy chiếu để dạy bằng giáo án
điện tử…Đội ngũ giáo viên có năng lực, yêu nghề đã áp dụng phương pháp
dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh linh hoạt và
hiệu quả.
- Từ lớp 2, 3, học sinh được tập quan sát và trả lời câu hỏi để làm quen
với văn miêu tả, đã biết cách luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên để tự
chiếm lĩnh tri thức.
- Đối tượng miêu tả khá gần gũi với học sinh (cây bàng, con gà,…).
- Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học có tâm hồn trong sáng, thơ ngây,
giàu cảm xúc và sức sáng tạo. Thế giới của các em là thế giới cổ tích. Những
đồ vật, con vật, cây cối là những người bạn thân thiết, gần gũi mà các em có
thể tâm tư, chia sẻ tình cảm của mình. Đặc điểm tâm lí này rất thuận lợi cho
việc khơi gợi ở các em những cảm xúc miêu tả bất ngờ, thú vị,…
3.2. Khó khăn
- Như ta đã biết, sản phẩm của TLV là các ngôn bản ở dạng nói, dạng
viết theo các dạng lời nói, kiểu bài văn do chương trình quy định. Sản phẩm
của việc học văn miêu tả thường ở dạng viết. Năng lực viết chứng tỏ trình độ
văn hoá, văn minh của một người, đối với học sinh, chứng tỏ tư duy logic, tư
duy hình tượng đã phát triển ở một mức độ nhất định.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

22

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

- Nhưng lên lớp 4, các em mới bắt đầu học cách lập dàn ý, dựng đoạn
và viết thành bài văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, khả năng ngôn ngữ của các em
còn hạn chế, mỗi bài văn miêu tả hay lại đòi hỏi khả năng tưởng tượng và sử
dụng ngôn ngữ diễn đạt thật sinh động. Thực tế cho thấy, đa số học sinh lớp 4I
viết văn miêu tả chưa hay hoặc sắp xếp ý còn lộn xộn, lủng củng, hình ảnh
trong bài văn chưa gợi tả, ít liên tưởng hoặc chỉ là sao chép một cách sống
sượng bài văn mẫu. Vậy nguyên nhân tại đâu? Đó là điều trăn trở của tôi khi
nghiên cứu.
- Mỗi bài văn miêu tả là sự kết tinh của những nhận xét tinh tế, là sự
đúc kết việc tiếp thu và vận dụng những kiến thức đã học. Đọc một số bài văn
của học sinh, ta có thể thấy ngay được kết quả của việc dạy và học.
- Qua kết quả điều tra chất lượng viết văn miêu tả của học sinh lớp 4I ,
tôi xin nêu lên những phương pháp, biện pháp tiến hành trên cơ sở các
phương pháp đặc trưng của phân môn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định
nhằm nâng cao chất lượng dạy học sinh lớp 4 viết văn miêu tả mà tôi áp dụng
có hiệu quả.
3.3. Kiểm nghiệm bài văn miêu tả của học sinh lớp 4
3.3.1. Một số lỗi thường gặp
a. Trong phần cơ sở thực tiễn tôi đã đề cập những vấn đề chung thường
gặp ở bài văn miêu tả của học sinh lớp 4: bài văn ngắn, kể lể, ít hình ảnh,…
Ví dụ 1:
- Cái cặp của em nhiều màu. Mặt trước có siêu nhân rất đẹp. Nó có ba
ngăn. Một ngăn em để bút, một ngăn em để vở, một ngăn để sách.
- Cây bàng cao đến mái nhà. Thân nó to, xù xì. Cây bàng có nhiều
cành, tán rộng. Lá màu xanh. Quả ăn có vị chát.
Đoạn văn như vậy được coi là tạm được vì đúng ý. Câu văn rõ nghĩa.
Nhưng miêu tả như vậy chỉ cần vài câu là tả xong một đồ vật, một cây. Và nó
cũng rất chung chung, không làm nổi bật được nét riêng của đồ vật đó, cây đó.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

23

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

b. Đọc bài văn miêu tả của các em, ta còn thấy sự khô khan, nghèo
cảm xúc, sự liệt kê lan man, dài dòng, lủng củng, lộn xộn, không lột tả được
đối tượng miêu tả, đôi khi còn bịa đặt.
- Nhiều em muốn bắt chước cho bài văn hay hơn đã sử dụng biện pháp
so sánh, nhân hoá một cách tuỳ tiện. VD: Quả bàng to như con lợn con.
- Hình thức câu lặp lại nhiều lần: Mắt của nó màu đen. Râu của nó dài.
Lông thì đen…
- Chưa liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, trong dài.
- Chưa biết sử dụng dấu câu nhằm nâng cao hiệu quả diễn đạt. VD:
Cún con mới dễ thương làm sao. (!)………
c. Bài văn miêu tả của học sinh lớp 4 hầu hết mắc những lỗi: Lỗi chính
tả, lỗi dấu câu, lỗi diễn đạt, lỗi chủ đề. Cụ thể như sau:
- Lỗi chính tả: Học sinh chủ yếu vẫn thường sai lỗi phát âm địa
phương: n/ng, ưt/ưc, t/c....
- Lỗi dấu câu:
+ Không dùng dấu câu: Xảy ra nhiều với học sinh Chưa đạt chuẩn kiến
thức kĩ năng. Các em không sử dụng hoặc ít sử dụng dấu chấm, dấu phẩy
trong một câu hoặc trong một bài văn.
+ Sử dụng dấu câu sai. Ví dụ: Cây bàng cao thân cây. Xù xì.
- Lỗi diễn đạt:
+ Lỗi dùng từ không phù hợp. VD: Con mèo có bộ lông trắng tinh.
+ Câu không đủ thành phần. VD: Có nhiều cành, nhiều lá rậm rạp
+ Câu thừa thành phần( lặp lại thành phần một cách không cần thiết).
VD: Em rất yêu quý con mèo nhà em.
+ Câu có nội dung trùng lặp với câu khác trong bài văn.VD: Con gà
trống dậy rất sớm. Nó dậy sớm để báo thức mọi người.
+ Câu không phân định được thành phần. VD: Em phải giữ gìn chiếc
đồng hồ để trên mặt tủ.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

24

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Trường Tiểu học Trưng Vương

Bài báo cáo thu hoạch

+ Câu sai nghĩa. VD: Con mèo nặng khoảng 2 tạ.
+ Câu không rõ nghĩa. VD: Con mèo lông trắng mắt nó em yêu chú
lắm.
+ Câu không có sự tương hợp về nghĩa giữa các thành phần câu, giữa
các vế câu.
Ví dụ 2: Chiếc cặp của em màu đỏ giúp em học giỏi.
+ Các câu trong bài mâu thuẫn nhau: Cây bàng to, mập mạp. Thân cây
khẳng khiu.
- Lỗi lạc chủ đề. Ví dụ: Tả chiếc cặp: Ngăn ngoài của cặp em đựng bút.
Chiếc bút màu đỏ rất đẹp.
Như vậy, ta thấy bài văn miêu tả của học sinh lớp 4 mắc rất nhiều lỗi.
Tuỳ theo mức độ, học sinh có khả năng hạn chế hơn một số lỗi cơ bản. Ở đây
đặt ra một vấn đề cấp thiết là dạy học sinh viết văn sao cho mạch lạc, giàu
hình ảnh, tái hiện được cụ thể, sinh động đối tượng miêu tả.
3.3.2. Nguyên nhân
- Giáo viên chưa khơi gợi được sự ham học, yêu thích miêu tả đồ vật, con
vật, cây cối,...xung quanh, chưa tạo được động cơ học văn miêu tả ở các em.
- Các em chưa hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả, chưa phân biệt
được sự khác biệt giữa văn bản miêu tả với các kiểu bài văn khác.
- Khả năng quan sát và lựa chọn hình ảnh để quan sát và miêu tả chưa
tinh tế.
- Vốn từ miêu tả còn nghèo nàn. Chưa có thói quen tích luỹ các từ ngữ
gợi tả.
- Kĩ năng lựa chọn từ ngữ, dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn, kĩ năng diễn
đạt,…còn hạn chế. Các em chưa biết cách sắp xếp ý khi viết bài, bố cục thiếu
rõ ràng, chưa khoa học.
- Không có thói quen sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá khi viết văn.

GVHD: Đào Thị Thu Hảo

25

SVTT: Hà Thị Thanh Nhường


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×