Tải bản đầy đủ

danh sach 300 giam doc

1 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ÔNG LÊ HÀNH TRƯỞNG KHOA PT THẨM MỸ-TẠO HÌNH 0913 909 426
2 CTY TNHH VIỆT TRƯỜNG SƠN BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH GĐ 0905 800 100
3 CTY CP TV- QL BẤT ĐỘNG SẢN KHAI THÀNH CITIPLUS ÔNG VŨ QUANG HIỂN GĐ 0908 184 822
4 CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂN PHẠM NGUYÊN BÀ TRẦN ÁNH HOA GĐ 0903700531
5 DNTN TM THIÊN KIM ÔNG NGUYỄN THIỆN HÒA CHỦ DN 0903 831 711
6 CTY TNHH TM THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG ÔNG ĐOÀN DANH HỒNG GĐ 0903 839 911
7 CTY TNHH TM HIẾU HẠNH BÀ TRẦN THỊ NGỌC HUỆ GĐ 0903 327 003
8 CTY TNHH TM - DV VIỆT NGUYÊN PHONG ÔNG NGUYỄN VŨ MẠNH HÙNG GĐ 0903 706 093
9 CTY TNHH SX - TM TÍN HIỆU ÔNG TRẦN PHƯỚC HÙNG GĐ 0913 950 507
10 NHA KHOA NÉT DUYÊN ÔNG VÕ DUY HUY GĐ 0903 390 070
11 CTY DU LỊCH HOÀN MỸ ÔNG NGUYỄN THẾ KHẢI GĐ 0916 336 336
12 CTY TNHH ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH BÀ LÊ THỊ THÚY KHANG GĐ 0913 994 455
13 CTY TNHH TV DV HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC ÔNG QUÁCH TUẤN KHANH
GĐĐH 0903 619 522
14 CTY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM ÔNG HÀ QUỐC KHÁNH TGĐ 0913 202 767
15 CTY CP TM - DU LỊCH SAO NAM ÔNG NGUYỄN TRẦN KHOA GĐ 0918 670 979
16 HTX VẬN TẢI VIỆT ĐỨC ÔNG LÊ VĂN KHƯƠNG CHỦ NHIỆM 0903 925 666
17 CTY TNHH TÔ SA TRUNG TÍN ÔNG LÊ NGỌC LÂM TGĐ 0983 667 167
18 CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KHANH BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG LAN GĐ
0903883448
19 CTY TNHH NGOẠN THẠCH BÀ TRẦN THỊ ÁI LAN GĐĐH 0902759998

20 CTY TNHH LÂM VIỆT ÔNG NGUYỄN LIÊM GĐ 0913 807 311
21 CTY CP BẢO HIỂM AAA BÀ ĐỖ THỊ KIM LIÊN TGĐ 0913 127 166
22 CTY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU HỒNG BÀ THẠCH VŨ THÙY LINH GĐ 0903 815 048
23 CTY TNHH TM - DV ĐẤT MỚI ÔNG LƯU QUANG LỘC TGĐ 0903.901.714
24 CTY TNHH TM - DV LỘC LÊ HẢI ÔNG TRẦN LỘC CT HĐQT - TGĐ 0903 701 779
25 CTY TNHH XD - TM - DV THIÊN LỘC BÀ PHAN TUYẾT MAI GĐ 0902 903 678
26 CTY TNHH ART GALLERY BÀ CHU THỊ KIM MINH GĐ 0903 106 901
27 CTY TNHH MINH LONG I ÔNG LÝ NGỌC MINH TGĐ TK 0909111775
28 CTY CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG ÔNG NGUYỄN MINH GĐ 0903902952
29 CTY TNHH THẾ GIỚI SỐ ÔNG NGUYỄN HỒNG MINH GĐ 0908 977 370
30 CTY TNHH TÍN NGUYỄN ÔNG NGUYỄN NGỌC MINH GĐ 0903 313 535
0955 313 535
31 CTY CP QC TRƯỜNG SINH - TÀU DU LỊCH NĂM SAO ÔNG NGUYỄN PHAN NAM PGĐ ĐN 0909
713 715
32 CTY TNHH TM ĐẠI LỢI ÔNG NGUYỄN ĐỨC NGHĨA GĐ 0903801050
33 CTY CP QC TRƯỜNG SINH - TÀU DU LỊCH NĂM SAO ÔNG TRẦN TRỌNG NGHIÊM PGĐ
0917451144
34 CTY CP HỮU LIÊN - Á CHÂU ÔNG TRẦN TUẤN NGHIỆP TGĐ 0913 913 389
35 CTY CP KHẢI TOÀN ÔNG ĐẶNG TRỌNG NGÔN CT HĐQT 0903.413.636
36 HỘI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TP. HCM ÔNG NGUYỄN CHÍ NGUYỆN TỔNG THƯ KÝ
37 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH ÔNG NGUYỄN THANH NHÃ TRƯỞNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 0983 043 347
38 CTY TNHH TM THÀNH CÔNG BÀ VŨ THỊ BÍCH NHUẦN GĐ 0903 702 054
39 CTY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN ÔNG DƯƠNG VĂN PHÚC PCT HĐQT 0913 777 338
40 CTY TNHH TM & DV MỸ TÍN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHỤNG GĐ 0919 086 678
41 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM BÀ ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG TGĐ 0913 654 553
42 CTY TNHH XUÂN TRANG BÀ LA LINH PHƯƠNG GĐ SP 0913.839.473
43 CTY TNHH TM - DV MINH PHƯƠNG (MPC) BÀ ĐẶNG THỊ MINH PHƯỢNG PGĐ 0903 856 781


44 CTY TNHH TM-DV-GIAO NHẬN A.Q ÔNG NGÔ NGỌC QUANG T.VIÊN góp vốn 0908138005
45 CTY TNHH TM-DV QUY DECO ÔNG NGUYỄN QUÍ GĐ 0907 791 087
46 CTY TNHH MINH LONG I ÔNG LÝ HUY SÁNG GĐ TK 0909111776
47 CTY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ - CN TP.HCM ÔNG NGUYỄN XUÂN SƠN PTGĐ 0907 298 066: NGUYỄN
TRỌNG CHIẾN
48 CTY TNHH THỦY SẢN MƯỜI SỰ ÔNG PHAN TRỌNG SỰ GĐĐH 0908 303 985
49 CTY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC ÔNG ĐẶNG THẾ TÀI GĐCN 0903 030 614
50 CTY TNHH DV TÀU BIỂN NHẤT TRÍ BÀ LÝ THỊ MINH TÂM GĐ 0908 006 864
51 CTY TNHH DUY TÂN ÔNG NGUYỄN TẤN TÂM GĐ 0913950642
52 CTY CP AN PHÚ ÔNG NGUYỄN NGỌC TÂN PTGĐ 0903 707 002


53 CTY TNHH TM&SX THÉP VIỆT ÔNG ĐỖ DUY THÁI TGĐ 0903 037 030
54 CTY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI SƠN ÔNG NGUYỄN VIỆT THÁI GĐ 0903 884 885
55 CTY XD - TM HỒNG PHÁT BÀ TRẦN THỊ VIỆT THANH CT HĐQT 0918 275 555
56 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM ÔNG ĐẶNG PHƯỚC THÀNH CT HĐQT 0903 832 383
57 CTY CP DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÀ HUỲNH THỊ CAO THI GĐCN 0903 734 165
58 CTY TNHH TM & XNK THIỆN MINH ÔNG PHAN VĂN THIỆN GĐ 0903 942 772
59 CTY TNHH MAY THÊU AN PHƯỚC ÔNG GIANG VĂN THINH CHỦ TỊCH 0907915193 Thu Ký
60 CTY TNHH TAKAKO VIET NAM BÀ NGUYỄN NHẬT ANH THƯ PTGĐ 0903037753
61 CTY CP DỊCH VỤ BÁCH VIỆT ÔNG ĐOÀN KHẮC THUẬT GĐ 0903807775
62 CTY TNHH DƯỢC PHẨM BẠCH YẾN ÔNG TRẦN NGỌC THÙNG CT HĐQT 0913958474
63 CTY CP PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ BÀ PHÙNG THỊ THU THỦY TGĐ 0908 008 526
64 CTY TNHH NHA KHOA ĐĂNG LƯU ÔNG NGUYỄN QUANG TIẾN GĐ 0908 457 745
65 CTY TNHH TMDV TIN HỌC CAO MINH GIA ÔNG CAO MINH TÍNH GĐ 0912 179 179
66 CTY TNHH BÌNH MINH ÔNG NGUYỄN THANH TỊNH GĐ 0913 911 933
67 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM ÔNG NGUYỄN BẢO TOÀN PTGĐ 0903 306 669
68 CTY C.P XD VIỆT TRẦN BÀ TRỊNH THU TRANG GĐ 903823934
69 CTY CP VĂN HÓA NHÂN VĂN ÔNG DƯƠNG QUỐC TRỊ TGĐ 0903 707 507
70 CTY CP TV - ĐT XÂY DỰNG GIA BÌNH ÔNG TRẦN ANH TRIẾT GĐ 0903 685 099
71 CTY CP DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÀ ĐINH HÀ DUY TRINH PTGĐ 0903 958 518
72 CTY TNHH ĐIỆN TỬ MATSU ÔNG LONG QUỐC TRUNG CT HĐTV - GĐ 0903821664
73 CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG ÔNG TRẦN MẠNH TRUNG GĐ
74 THẨM MỸ VIỆN BÁC SĨ TÚ BÀ TRẦN THỊ ANH TÚ TGĐ
75 CTY TNHH PHÚC ĐAN ÔNG QUÁCH ANH TUẤN CT HĐTV 0908122109
76 CTY TNHH SÀI GÒN MỸ VINH ÔNG VÕ HOÀNG QUỐC TUẤN GĐ 0983 553 427
77 CTY CP ÊĐEN ÔNG NGUYỄN TUYÊN PTGĐ 0903 654 162
78 CTY TNHH DƯỢC PHẨM BẠCH YẾN BÀ ĐOÀN BẠCH TUYẾT GĐ 0913 958 357
79 DNTN LONG HOÀNG VÂN BÀ ĐINH THANH VÂN GĐ 0903 845 118
80 CTY TNHH TM - GIAO NHẬN & DV ẤN NAM BÀ TRẦN THỊ THẢO VÂN GĐ 0913 807 716
81 CTY TNHH TM DV SX LÝ KHANH BÀ HUỲNH THỊ KHÁNH VI GĐ 0905 132 477
82 CTY TNHH TM-DV TRUYỀN THÔNG SÁCH MỚI ÔNG CẤN ĐẮC VỊ GĐ 0908 162 699
83 CTY TNHH VINH YẾN ÔNG VŨ LÊ VINH GĐ 0903 859 205
84 PHÒNG KHÁM RĂNG-HÀM-MẶT HÒA BÌNH ÔNG HUỲNH XUÂN VĨNH TRƯỞNG PHÒNG KHÁM
0903 752 785
85 CTY TNHH PIVOTAL MARKETING ÔNG TRẦN ĐĂNG VŨ GĐ 0903 828 507
86 CTY TNHH TM DV NGUYÊN NGUYÊN ÔNG VÕ DUY VŨ GĐ 0983621696
87 CTY CP TRANG TRÍ ĐÁ VĨNH CỬU ÔNG NGUYỄN VUI TGĐ 0903 702 559
88 CỬA HÀNG LABELLA BÀ HỒ THỊ THÚY VY CHỦ DN 0903 333 170
89 CTY TNHH SX TM XNK VIỄN THÔNG A BÀ HOÀNG NGỌC VY GĐĐH 0913 804 567
90 CTY TNHH HỆ THỐNG KINH DOANH CHUẨN (BLOGIC SYSTEMS) ÔNG NGUYỄN HẢI CHINH GĐ


HC NS 0903 949 442
91 CTY TNHH VT TH THIÊN LÂM ÔNG TẤT ĐỒNG GĐ 0909 151 617
92 CTY TNHH THÉP VIỆT ÔNG HOÀNG ANH DŨNG GĐ MARKETING 0908 191 656
93 CTY CP ĐẦU TƯ AN THÁI (ATIC) ÔNG HUỲNH QUANG HẢI TGĐ 0903 659 182
94 CTY CP VÂN TÂM ÔNG VƯƠNG HỮU HÙNG CT HĐQT 0913105505
95 CTY CP CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA ÔNG HỒ CÔNG HƯỞNG TGĐ 0913915551
96 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG IP (IPT) ÔNG TRƯƠNG THẾ HUY GĐĐH 0958 888 255
97 CTY TNHH SX-TM TRẤN VINH ÔNG CHIÊM HUYÊN GĐ 0982283238
98 CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU ÔNG BÙI NGUYÊN KHÁNH TGĐ 0903827414
99 CTY CP TM DV BỆNH VIỆN CAO THẮNG ÔNG NGUYỄN DANH KHÔI TGĐ 0903 708 153
100 CTY TNHH VISIT ÔNG NGUYỄN THÀNH LẬP PGĐ 0902877427
101 CTY CP DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT ÔNG ĐINH HÀ DUY LINH GĐĐH 0903 926 086
102 CTY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ ÔNG PHẠM LINH PGĐ - GĐCN 0903 900 984
103 CTY TNHH TÂN Á CHÂU ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG CT HĐTV 0903844700
104 CTY TNHH TM & DV HOÀNG THỊNH DC BÀ LÊ THỊ HOÀNG MAI GĐ 0913 917 089
105 CTY CP QUỐC TẾ MINH QUÂN ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH GĐĐH 0983 120 704
106 CTY TNHH ROBOT ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG NAM CT HĐQT - TGĐ 0913 905 923
107 CTY CP AN BÌNH ÔNG VŨ THÀNH NGUYÊN CT HĐQT - TGĐ 0903 903 201
108 CTY TNHH DV TƯ VẤN DU HỌC HUẤN NGHỆ ÔNG LA QUỐC PHONG GĐ 0988 533 790
109 CTY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI ÔNG NGUYỄN THU PHONG TGĐ 0903945421
BÀ NGUYỄN NGỌC DIỄM PHƯƠNG Trợ Lý TGĐ 0903 181 996
110 CTY CP XÂY DỰNG SÀI GÒN BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG TGĐ 0918770743
111 CTY CP TM- GIẢI PHÁP HỢP KIM NHÔM NAM VIỆT ÔNG MAI ĐÌNH CHÍ QUỐC TGĐ 0903521458
112 CTY CP PT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP V6 ÔNG NGUYỄN HỮU QUY GĐ 0913 183
365
113 CTY TNHH TM-DV AN TƯỜNG BÀ LÊ THỊ HỒNG THÁI GĐ 0903 715 753
114 CTY TNHH 1 THÀNH VIÊN DV DL BẾN THÀNH ÔNG THÂN HẢI THANH TGĐ 0903 803 659
115 CTY TNHH XÂY DỰNG TM DV KHANG THÔNG BÀ PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO GĐ 0903 825 986
116 CTY TNHH XD-TM THÁI BÌNH DƯƠNG ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN CTHĐQT - GĐ 0983659117
117 CTY CP TRUYỀN THÔNG SIÊU VIỆT ÔNG VÕ NGUYỄN HOÀNG TRỌNG PGĐ 0909 090 821
118 CTY TNHH HỆ THỐNG KINH DOANH CHUẨN (BLOGIC SYSTEMS) ÔNG VŨ HOÀNG TRUNG
TGĐ 0909 299 186
119 NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB BANK ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TÙNG PTGĐ 0903 822 329
120 CTY TNHH TM-DV-ĐT TINH MÃ ÔNG BÙI QUANG VIỆT GĐ 0903 829 887
121 CTY CP ANH THĂNG ÔNG TRẦN TUẤN VIỆT GĐ 0903 729 203
122 CTY TNHH IN VÀ BAO BÌ KHANG THÁI ÔNG TRƯƠNG QUANG VINH GĐ 0903924032
123 CTY CP TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN 21 BÀ NGUYỄN THỤC VY GĐ 0903 761 510
124 CTY TNHH TM - XD THỦY LỘC BÀ LÊ HOÀI ANH TGĐ 0903 800 881
125 CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM ÔNG NGUYỄN VĂN BÊN TGĐ 0903 906 894
126 CTY TNHH DU LỊCH LÊ(LE'S TRAVEL) ÔNG VẮN NHẬT BÍU PGĐ 0903947593
127 CTY LUẬT HỢP DANH LUẬT VIỆT ÔNG TRẦN DUY CẢNH GĐĐH 0913 805 673
128 CTY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN ÔNG NGUYỄN THANH CHÁNH GĐ 0909 090 980
129 CTY TNHH SX TM DV DÂY & CÁP ĐIỆN KIM CƯƠNG ÔNG HUỲNH KIỆT CHÍ GĐ 0903 715 777
130 CTY TNHH TM-XD NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC ÔNG MAI QUỐC CHƯƠNG GĐ 0983670799
131 CTY TNHH SX TM KIỆN NĂNG ÔNG NGUYỄN VĂN CÓ PTGĐ 0903909123
132 CTY CP ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO ÔNG HOÀNG MẠNH CƯỜNG GĐ 0903 953
970
133 DNTN THIẾT KẾ THỜI TRANG CƯỜNG THỊNH ÔNG LÊ TUẤN CƯỜNG GĐ 0903 902 010
134 KHÁCH SẠN CHANCERY SÀI GÒN ÔNG NGUYỄN THẾ CƯỜNG TGĐ 0903 807 554


135 CTY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (E.C.I SAIGON) ÔNG TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG
TGĐ 0908899998
136 CTY TNHH SX TM KIỆN NĂNG ÔNG LẠC MINH ĐĂNG TGĐ 0918030131
137 CTY TNHH NIPPON KAIJI KENTEI (VIETNAM) ÔNG THÁI VĂN ĐỆ GĐĐH 0903 810 345
138 CTY TNHH SX - TM MINH DIỆU(MIDICO) ÔNG LÊ QUANG DIỆU PGĐ 0903993669
139 CTY CP VT-TM KHÔI NGUYÊN ÔNG TRỊNH QUANG ĐỒNG CT HĐQT 0913925588
140 CTY CP GIẢI PHÁP AN NINH CÔNG NGHỆ VIỆT - VIETTEK ÔNG HUỲNH ANH ĐỨC PGĐ 0908
646 925
141 CTY QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI (WORLDSTAR) ÔNG NGUYỄN THÀNH DƯƠNG GĐ 0913 724
979
142 CTY TNHH TM DV SƯ TỬ BẠC ÔNG TRẦN TRỌNG DƯỠNG GĐ 0918103835
143 CTY TNHH DV NỐI KẾT ÔNG NGUYỄN HỮU HÀ GĐ 0903 752 333
144 CTY TNHH HOÀNG SƠN BÀ NGUYỄN THANH HÀ GĐ 0903 661 893
145 CTY TNHH TƯ VẤN D.P ÔNG TRẦN SONG HẢI GĐ 0913 809 963
146 CTY CP IN BAO BÌ ĐẠT THÀNH BÀ LƯƠNG THỊ MỸ HẰNG CT HĐQT 0903812871
147 CTY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ÔNG ĐINH QUANG HIỀN TGĐ 0913926386
148 CTY TNHH MINH PHÁT 2 ÔNG ĐIỀN QUANG HIỆP GĐ 0913 755 349
149 CTY TNHH DL & TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG BÀ NGUYỄN NGỌC HỒNG HOA PGĐ 0903 708 836
150 CTY CP VIỄN THÔNG VẠN TIN ÔNG TRẦN ĐÌNH HÒA GĐ 0903 774 939
151 CTY CP MÊKÔNG XANH ÔNG VÕ HUY HÒA GĐ 0988889799
152 CTY CP MAI LINH ÔNG MAI HÀ THANH HÙNG PTGĐTC 0983232222
153 CTY TNHH TV THỦY SẢN HUY THUẬN ÔNG NGUYỄN TRỌNG HUY GĐĐH 0983965296
154 CTY TNHH TM-XNK QUỐC TẾ KHANG VIỆT ÔNG VŨ QUỐC KHANG CT HĐTV 0918377777
155 CTY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA ÔNG NGUYỄN QUỐC KHANH CT - TGĐ 0903808127
156 CTY TNHH CÔNG NGHỆ & DU LỊCH TÂN VIỆT ÔNG NGUYỄN TẤN KIỆT GĐ 0903 843 450
157 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN CHÂU ÔNG PHẠM CAO KỲ GĐ 0903 759 266
158 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ CHÂU ĐỨC ÔNG PHẠM HỒNG KỲ CT HĐQT - GĐ 0989 337
979
0919 337 979
159 CTY TNHH KỸ THUẬT QTC BÀ PHAN THỊ NHẬT LỆ PGĐ 0908 346 903
160 CTY TNHH DL & TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG ÔNG PHẠM HỒNG LĨNH GĐ 0903 712 836
161 CTY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIÊP BÀ NGUYỄN THỊ LOAN GĐĐH 0908157510
162 CTY TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG BÀ PHẠM NGUYỄN THU LOAN GĐĐN 0909 848 477
163 CTY CP BÔNG BẠCH TUYẾT ÔNG NGUYỄN ĐỖ LONG GĐNCPT - TT 0903662682
164 CTY TNHH SX - TM MINH DIỆU(MIDICO) ÔNG TRẦN NGỌC LONG PGĐ 0903823410
165 CTY CP TV ĐẠI NAM LONG ÔNG LƯƠNG VĂN LÝ CT HĐQT - TGĐ 0903 801 101
166 CTY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ QUẢNG CÁO VŨ TRẦN BÀ TRẦN THỊ THANH MAI GĐ
0908 102 125
167 CTY TNHH SX - TM MINH DIỆU(MIDICO) BÀ LÊ THỊ THU MINH TBKS 0903720194
168 CTY TNHH QC HẢI MINH HOÀN MỸ ÔNG TRẦN HẢI MINH GĐ 0913629599
169 CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM LÝ BÀ LÊ THỊ NGỌC MỸ PGĐ 0918 112 281
170 CTY CP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN SƠN SƠN ÔNG TRẦM TRỌNG NGÂN TGĐ 0913888888
171 CTY TV KIẾN TRÚC & XD NHAVIETCORP ÔNG NGUYỄN VĂN NGUYÊN GĐ 0913 906 827
172 CTY TNHH TK KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN ÔNG TRẦN THÁI NGUYÊN GĐ 0989 003 279
173 CTY TNHH AN ÁNH HÙNG ÔNG LÊ TRỌNG NHÂN GĐ 0903 719 351
174 CTY TNHH TM - DV-XD-VT THƯỢNG NGUYÊN ÔNG NGUYỄN MINH NHẬT GĐ 0907 711 770
0917 707 990
175 CTY TNHH TM DV TÂN HIỆP PHÁT BÀ PHẠM THỊ NỤ GĐ 0903 838 588
176 CTY CP VT-TM KHÔI NGUYÊN BÀ NGUYỄN THỊ KIỀU OANH TGĐ 0906845679


177 CTY TNHH TM&DV SÓNG NHẠC BÀ TRẦN THỊ KIM OANH CT HĐQT 0908 781 900
178 CTY PEPSICO VIỆT NAM ÔNG HỒ SỸ TUẤN PHÁT GĐ MARKETING 0918 094 490
179 CTY SCS (VIET NAM) ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC GĐVP 0906209170
180 CTY TNHH DU LỊCH LÊ(LE'S TRAVEL) ÔNG TRẦN TẤN PHÚC PGĐ 0908104943
181 CTY TNHH XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG ÔNG TRƯƠNG PHI PHỤNG GĐ 0903 831 745
182 CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO BÀ NHAN HÚC QUÂN TGĐ 0903 916 978
183 CTY CP TM & SX ĐẠI PHÁT ÔNG NGUYỄN VĂN SINH TGĐ 0938 006 098
184 CTY CP GOSACO ÔNG LÂM TRỌNG SƠN TGĐ 0903 804 717
185 CTY CP ĐỊA ỐC ACB ÔNG NGÔ DUY THÁI TGĐ 0903 004 323
186 CTY TNHH BA NGÔI SAO ÔNG NGUYỄN NHẬT THẮNG GĐKD 0983 342 393
187 CTY TNHH ĐẠI TRUNG TÍN BÀ NGUYỄN THỊ THẢO PGĐ 0913 829 140
188 CTY TNHH G & C ÔNG VÕ PHÚC THIÊN GĐ 0903 062 555
189 CTY CP BÔNG BẠCH TUYẾT ÔNG TẠ XUÂN THỌ TGĐ 0903861400
190 CTY TNHH DU HỌC DL TM DV Á - ÂU ÔNG VĂN KHẮC THÔNG TGĐ 0903743055
191 CTY CP BÔNG BẠCH TUYẾT ÔNG PHAN VĂN THUẬN TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC 0919200768
192 CN NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN TPHCM BÀ PHAN KIM THƯƠNG GĐ 0913908719
193 CTY CP NHÀ HÀNG SEN BÀ LÊ THỊ THANH THÚY CT HĐQT 0989 007 939
194 XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ AN LẠC (SAMCO AN LẠC) ÔNG HỒ TRỌNG TIẾN PGĐ 0908 670 670
195 CTY TNHH XD - TTNT PHÚ AN MỸ ÔNG BÙI VĂN TÍN GĐ 0903 945 339
196 CTY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG NINH ÔNG TRẦN VĂN TĨNH GĐ 0989 003 852
197 CTY LD PROWTECH INTERNATIONAL VINA BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG GĐ 0908 194 141
198 CTY LD TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA JUPITER PACIFIC ÔNG VŨ VĂN TRỰC PTGĐ 0903 841
344
199 CTY CP BÔNG BẠCH TUYẾT ÔNG TRẦN CAO TRƯỢNG PCT HĐQT 0903917776
200 CTY TNHH ĐỊA ỐC KIM THẢO NGUYÊN BÀ LÊ THỊ KIM TUYẾN GĐ 090 3746666
201 CTY TNHH TATICO BÀ TRƯƠNG THỊ TUYẾT GĐ 0903 939 954
202 CTY TNHH TM-SX HÀ KHUÊ BÀ VÕ CHÂU THỊ THÚY UYÊN GĐ 0903 332 150
203 CTY CP PHONG CÁCH SỐNG VIỆT BÀ NGUYỄN THỊ PHI VÂN GĐ 0903003325
204 CTY TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG BÀ PHẠM NGUYỄN TUYẾT VÂN GĐ 0918 092 519
205 CTY CP PHÂN PHỐI TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU ÔNG HUỲNH QUANG VIỆT GĐ 0909 732 616
206 CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM (VPESCO) ÔNG ĐOÀN TẤN VINH CT HĐQT - TGĐ 0903
904 783
207 CTY TNHH PHẦN MỀM LÁ DỪA ÔNG NGUYỄN XUÂN VŨ GĐ 0983 567 693
0903 666 572
208 DNTN RỒNG VÀNG KIM NGA BÀ PHAN THỊ THANH YẾN GĐ 0903 331 616
209 CTY CP THIẾT KẾ MỸ THUẬT IN BAO BÌ ĐĂNG QUANG ÔNG NGUYỄN ĐẠO ÂN CT HĐQT - TGĐ
0903 800 263
210 LEFT BRAIN CONNECTORS ÔNG PHẠM VIỆT ANH CT HĐTV 0903035365
211 CTY CP TIE BÀ TRẦN THỊ BÉ BA PTGĐ 0918 379 573
212 CTY TNHH SXTM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THANH BÌNH TÂN ÔNG TRƯƠNG BÌNH GĐ
0913724914
213 CTY TNHH QUỐC TIẾN ÔNG LÊ VĂN ĐỨC GĐ 0903 737 428
214 DNTN TM DV XNK HẰNG THỊNH BÀ TRƯƠNG DIỄM HẰNG GĐ 0909 313 388
215 CTY TNHH TM CHI LAI BÀ TRẦN THỊ NHƯ LAI CT HĐTV - TGĐ 0903831022
216 CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG M.I.A ÔNG NGUYỄN HOÀNG MẠNH GĐ 0908 111 099
217 CTY TNHH TM DV ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG ÔNG NGUYỄN TÂM MẠNH TGĐ 0903 904 745
218 CTY CP XD KIẾN TRÚC ÂN GIA ÔNG NGUYỄN THÁI PHI GĐ 0982 343 032
219 CTY TNHH TM DV HOA HỒNG QUỐC TẾ ÔNG TRẦN HỒNG PHÚC CT HĐQT - GĐ 0903 999 165
220 CTY TNHH DL-TM-TIN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT ÔNG LÊ HOÀNG QUÂN CT HĐTV 0903 906


597
221 VPĐD CEC NETWORK (TRUNG TÂM GIÁO DỤC CANADA - CEC) ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG
GĐ 0918 264 121
222 CTY TNHH AON VIETNAM BÀ NGUYỄN HOÀNG QUYÊN PGĐKD 0918 991 331
223 CTY TNHH DV TM & XD SƠN NGUYỄN ÔNG NGUYỄN XUÂN THANH SƠN GĐ 0903800680
'0983400200
224 CTY CP TIE ÔNG LÊ TRÍ THÔNG TGĐ 0909 474 579
225 CTY TNHH BRAINWORKS VIET NAM BÀ NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN PGĐ 0903 191 907
226 CTY TNHH HÀM TÂN-THẾ KỶ 21 ÔNG HOÀNG SƠN KHẢI GĐ 0988 883 310
227 CTY CP TM VIỆT NỮ BÀ ĐÀO VÂN ANH CT HĐQT - GĐ 0903 840 512
228 CTY CP SAO HỎA ÔNG TRẦN MINH CHUNG GĐ 0903030524
229 CTY TNHH NHÀ THÉP ÔNG HUỲNH VĂN CƯỜNG CT HĐTV - GĐ 0938 247 247
230 CTY CP ĐẠI ĐỒNG TIẾN ÔNG TRỊNH CHÍ CƯỜNG PTGĐ 0908181628
231 CTY TNHH TMDV & SX TÂN CHÂU ÔNG CHUNG VĂN ĐẠT GĐ 0903914408
232 CTY TNHH S.T.D & D ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG GĐ 0903 830 712
233 CTY TNHH CƠ KHÍ XD TM ĐẠI DŨNG ÔNG TRỊNH TIẾN DŨNG TGĐ 0903 838 650
234 CTY CP ĐỊA ỐC ĐẤT PHỐ ÔNG NGUYỄN TRỌNG DUY GĐ 0919 470 888
235 VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ - PHÂN VIỆN VIỆT NAM BÀ TRẦN XUÂN DZU PTGĐ ĐH
0903763084
236 CTY TNHH G.P BÀ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG GĐ 0903 806 613
237 CTY TNHH TV-TK-XD NHÀ THỊNH ÔNG TRẦN VĂN GIÀU GĐ 0908 333 073
238 CTY CP BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE ÔNG TRẦN ĐẠI HẢI TGĐ 0903692025
239 CTY TNHH AN TI ÔNG NGUYỄN VĂN HẬU GĐ 0908014045
240 CTY TNHH SX TM TTNT ĐÔNG GIA BÀ ĐÀO THỊ HƯƠNG GĐ 0903825684
241 CTY CP KD BĐS VẠN PHÚC GIA ÔNG TRẦN ĐỨC KHIÊM TGĐ 0918 464 648
242 CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRANG ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN GĐ 0918 031 193
243 CTY TNHH HẢI ÂN BÀ NGÔ HOÀNG MAI GĐ 0903815417
244 CTY TNHH MI HỒNG ÔNG NGUYỄN TU MI TGĐ 0903 999 270
245 CTY TNHH TM DV VĂN HÓA PHƯỚC HẢI BÀ ĐÀO THỊ MINH GĐ 0913 901 572
246 CTY TNHH AN THỊNH TỰ ĐỘNG ÔNG NGUYỄN THỤY NAM GĐ 0913 921 392
247 CTY CP ĐẦU TƯ TITAN ÔNG TRẦN ĐỨC PHÚ CT HĐQT - TGĐ 0903802779
248 CTY TNHH DV KT VIỆT QUANG ÔNG NGUYỄN VIỆT QUANG GĐ 0903 939 687
249 NGÂN HÀNG BNP PARIBAS ÔNG LÊ MINH QUỐC TGĐ 0908059188
250 CTY CP NHẬT HỒ ÔNG HỒ HẢI SƠN GĐ 0984 007 111
251 CTY CP ĐẦU TƯ VIỆT NGA ÔNG LƯU VĂN SƠN TGĐ
252 CTY CP CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN ÔNG LÊ NGUYỄN HUY TÂM GĐTH 0908119909
253 CTY ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ HỒN VIỆT BÀ NGUYỄN THỊ TÂM GĐ 0913 833 500
254 CTY TNHH DV TIẾP THỊ SINH TỐ ÔNG LÊ THANH TÂN GĐ 0908 7070 81
255 CƠ SỞ THỦ ĐÔ KỲ QUAN ÔNG ĐOÀN NGỌC THÀNH CHỦ DN 0913 809 341
256 CTY TRUYỀN THÔNG MEDASON BÀ HỒ MAI THI GĐKD 0903 774959
257 CTY TNHH TM & DV THIÊN NGHI BÀ NGUYỄN THỊ KIM THOA GĐ 0903 934 134
258 CTY CP TM TOÀN LỰC BÀ NGUYỄN THỊ THU GĐ 0903 805 106
259 CTY TNHH SX TM TRÍ SƯƠNG ÔNG VÕ MINH TRÍ GĐ 0903 611 595
260 CTY CAO SU THỐNG NHẤT ÔNG HUỲNH TẤN TƯ GĐ 0913805278
261 CTY CP DU HỌC KHAI MINH ÔNG ĐẶNG NGỌC VIỄN GĐ 0918 101 909
262 CTY TNHH TM-DV-KT HOÀNG VŨ ÔNG VƯƠNG HOÀNG VŨ PGĐ 0903 809 225
263 CTY CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA ÔNG LÊ HỒNG SƠN TGĐ 0903919499
264 CHI NHÁNH CTY CP DIANA ÔNG ĐỖ VŨ TRUNG PTGĐ - GĐCN 0913909696
265 CTY CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA BÀ THÁI THỊ THANH THỦY PTGĐ 0908 197 473


266 CTY TNHH NEW TOYO PULPPY VIỆT NAM ÔNG VŨ THÀNH HIỆP GĐKD 0903 502 204
267 CTY TNHH TM DV GN VT CỬU LONG ÔNG NGUYỄN NGỌC LINH GĐ 0913 926 512
268 CTY TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT ÔNG VŨ NGUYỄN VIỆT QUỐC GĐKD 0903 91 7997
269 CTY TNHH SƠN KELLY-MOORE VN ÔNG TRẦN VĂN CHÂU TGĐ 0909 369 605
270 CTY DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG ÔNG LÊ THÀNH CÔNG GĐ 0903 701 570
271 CTY TNHH KHẢ DUY BÀ TRẦN NGỌC DIỄM GĐ 0903718088
272 CTY TNHH TM & DV QUAN LỢI ÔNG ĐỖ ĐỒNG GĐ 0903 725 683
273 CTY TNHH SX TM MAY THÊU QUANG DŨNG ÔNG PHẠM QUANG DŨNG GĐ 0983 701 547
274 CTY TNHH HỆ THỐNG KINH DOANH CHUẨN (BLOGIC SYSTEMS) ÔNG TU KELVIN DUY CT
HĐQT
275 CTY CP CƠ ĐIỆN LẠNH REE ÔNG TRƯƠNG TRỌNG GIẢNG GĐ 0903 810 886
276 CTY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU ÔNG ĐỖ DUY HƯNG GĐ 908117700
277 CTY TNHH DU LỊCH XÔNG PHA ÔNG TRƯƠNG MINH HUY GĐ 0913 916 377
278 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ÔNG LƯU ĐỨC KHÁNH TGĐ 0913 929 003
279 CTY TNHH LDC ÔNG VƯƠNG HOÀNG LÊ GĐ 0903 647 297
280 CTY CP KHAI SÁNG BÀ VƯƠNG BỬU LINH TGĐ 0903826346
281 CTY TNHH HẢI SƠN ÔNG NGUYỄN ĐỨC LONG GĐ 0903 909 247
282 CTY TNHH SX - TM - DV THIÊN THỦY BÀ LÊ THỊ MINH PHƯƠNG GĐ 0913 808 915
283 CTY TNHH SX TM DV TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO ÔNG HỒ MINH QUÂN GĐ 0913 912 489
284 CTY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG THUẬN PHÁT ÔNG HUỲNH MINH QUANG GĐ 0919 777 987
285 CTY CP MỘT TƯƠNG LAI ÔNG NGUYỄN TRẦN QUANG CTHĐQT 0903 804 882
286 CTY TNHH DU LỊCH HẢI THANH ÔNG ĐỖ THANH SƠN GĐ-CTHĐQT 093 6666 788
287 CTY CP CƠ ĐIỆN LẠNH REE ÔNG DƯƠNG TẤN SƠN GĐKD 0903 744 458
288 CTY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THIÊN SƠN ÔNG NGUYỄN LÊ THẮNG PGĐ 0903 669 099
289 CTY CP TRUYỀN THÔNG ADTEC ÔNG NGUYỄN NAM THẮNG GĐ 0909 04 6666
290 CTY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG HÀO PHÁT ÔNG TRƯƠNG MINH THÀNH CT HĐQT - GĐ 0913
934 012
291 CTY CP NĂNG LƯỢNG SAO MAI ÔNG TRƯƠNG THÀNH THÔNG PTGĐ 0908019020
292 CTY TNHH HOÀNG GIA PHÁT BÀ LÊ CAO QUỲNH THƯ GĐ 0917 156 888
293 CTY TNHH HẢI PHI ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG VŨ GĐ 0903 847 513
294 CTY GIÁM ĐỊNH ASIA CONTROL ÔNG TẠ HÒA BÌNH TGĐ 0903 701 227
295 DNTN KINH DOANH VÀNG TÂN CỬU LONG ÔNG LÊ ĐÌNH HÙNG GĐ 0903 930 129
296 CTY CP KT TM DV KỸ NGHỆ VIỆT ÔNG ĐẶNG ĐĂNG QUANG GĐ 0983 961 973
297 CTY TNHH HOÀNG MY BÀ CAO THỊ BÍCH VÂN GĐ 903 042 860
298 CTY CP DƯỢC PHẨM CALAPHARCO BÀ NGUYỄN THỊ MỘT CT HĐQT - TGĐ 0938 196 888
299 CTY TNHH SX BIỂU DIỄN SÀI GÒN (TT BĂNG NHẠC RẠNG ĐÔNG) BÀ TRƯƠNG THỊ THU
DUNG GĐ 0983 804 618 -- 0903 804 608
300 CTY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ÔNG NGUYỄN VĨNH THỌ TGĐ 0988 658 907(CHỌ QUÝ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×