Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số lớp 7 Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận


CHỦ ĐỀ

Một số bài toán về
Đại lượng tỉ lệ
thuận


Bài tập1:

• Bài tập1:
• Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, 1 ha rừng một năm
trung bình hấp thu khoảng 45 tấn khí CO2 và sinh ra khoảng
16 tấn khí Oxi.
• Gọi x (ha) là diện tích rừng của huyện Quan Sơn, y (tấn) là
khối lượng khí CO2 mà diện tích rừng đó hấp thụ và z (tấn)
là khối lượng Oxi diện tích rừng đó sinh ra trong một năm..
• a) viết công thức biểu diễn y theo x và z theo x.
• - Khi đó y và x là 2 đại lượng gì?
• - z và x là 2 đại lượng gì?
• b) Biết diện tích rừng của huyện Quan Sơn là khoảng

74 000 ha. Hỏi mỗi năm diện tích rừng đó hấp thu được
khoảng bao nhiêu tấn khí CO2 và sinh ra bao nhiêu tấn Oxi?


Đáp án Bài tập 1


a) y = 16.x
; z = 45.x
+) y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
 
b) Theo công thức trên ta có:
- Khối lượng khí CO2 mà diện tích rừng đó hấp thụ
trong năm là khoảng:
• y = 45.74 000 = 3 330 000 (tấn)
• - khối lượng oxi mà diện tích rừng đó cung cấp
mỗi năm là khoảng:
• z = 16. 74 000 = 1 184 000 (tấn)Ngoài việc tiêu hủy khí
Cacbonic và cung cấp khí
Oxi cho con người rừng
còn có những tác dụng gì?


- Hiện nay trên thế giới mỗi năm có khoảng 13 triệu ha rừng
bị tàn phá, khi đó người ta ước tính rằng sẽ có khoảng 700
triệu tấn khí cacbonic không bị tiêu hủy. Lượng khí này cùng
với khí thải công nghiệp, khí thải của các phương tiện giao
thông làm tăng hiệu ứng nhà kính khiến trái đất ngày càng
nóng lên.


Bài tập2:
Diện tích rừng trên thế giới bị chặt
phá vào các năm 2002, 2007 và 2012
lần lượt tỉ lệ với 8, 9, 10. Tính diện
tích rừng bị chặt phá vào các năm đó
biết rằng tổng của diện tích rừng bị
chặt phá trong 3 năm đó là 35,1 triệu
ha.


Đáp án Bài tập 2
• Gọi diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2002,
2007 và 2012 lần lượt là x, y, z (triệu ha)
Theo đề bài ta có:

x y z
= =
và x + z + y = 35,1
8 9 10

• Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x y z
x + y + z 35,1

8

=

9

=

10

=

8 + 9 + 10

=

27

= 1,3

• Suy ra x = 8.1,3 = 10,4 ;

y = 9.1,3 = 11,7 ;

z =10.1,3 = 13
• Vậy diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2002,
2007, 2012 lần lượt là 10,4 triệu ha, 11,7 triệu ha và 13 triệu ha.


-Em có nhận xét gì về tình
hình chặt phá rừng trong
những năm gần đây?- Theo các em hậu
quả của chặt phá rừng
bừa bãi là gì?Vậy chúng ta phải
làm gì?Hãy hành động bằng
những việc làm thiết thực:

Ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
phát động ngày “Tết trồng cây” với mong
muốn: Trong mười năm, đất nước ta phong
cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều
hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp
phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống
của nhân dân.
Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được
sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả
nước, trở thành một phong trào quần chúng
sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền
thống Việt nam.Cây đa Bác Hồ trồng ở công viên Thống nhất
mùa xuân năm 1960


Bài tập 3:
Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

• Hưởng ứng phong trào tết trồng cây năm 2016
Học sinh của ba khối lớp 6-7-8 trường THCS đã
trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 6 có 32 học
sinh, lớp 7 có 28 học sinh, lớp 8 có 36 học sinh.
• Hỏi mỗi lớp đã trồng và chăm sóc bao nhiêu cây
xanh, biết số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?.


Đáp án Bài tập 3
Gọi số cây của 3 lớp 7A, 7B, 7C đã trồng và chăm sóc là: a, b, c (cây)
a
b
c
• Theo bài ra ta có :
a+b+c = 24 và
=
=
• Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 32 28 36
a
b
c
a+b+c
24 1
=
=
=
=
=
32 28 36 32 + 28 + 36 96 4
1
⇒ a = .32 = 8
4
1
⇒ b = .28 = 7
4
1
⇒ c = .36 = 9
4

• Vậy: Lớp 7A đã trồng 8 cây xanh

Lớp 7B đã trồng 7 cây xanh

Lớp 7C đã trồng 9 cây xanh


CỦNG CỐ
• CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN:
Bài toán1: Bài toán dạng tường minh: 2 đại lượng liên hệ theo
công thức: y = kx
Cách làm: áp dụng trực tiếp công thức hoặc tính chất của đại lượng
tỉ lệ thuận
Bài toán2. Bài toán dạng Chia tỉ lệ:
Cách làm: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
• - xem lại các bài tập đã làm hôm nay, liên hệ với thực tế cuộc
sống,
• - Làm hết các bài tập luyện tập trong sách giáo khoa.
• - Nghiên cứu trước bài : Đại lượng tỉ lệ nghịch.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×