Tải bản đầy đủ

tra cứu điểm chuẩn đai học nhanh nhất năm 2019

CÁCH TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC
NĂM 2019 NHANH NHẤT
Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn qua cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và
Đào tạo
Thí sinh tra cứu điểm chuẩn đại học 2019
của tất các trường trên toàn quốc qua
website cổng thông tin của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn/
Cách tra cứu rất đơn giản bạn chỉ cần nhập
tên trường, tên mã trường hay mã ngành
cũng như tỉnh thành phố để bấm tìm kiếm.
Cách 2: Tra cứu điểm chuẩn 2019 tại
website của trường đại học
Ngoài cách trên, thí sinh có thể trực tiếp
xem điểm chuẩn tại website của các trường
nộp nguyện vọng xét tuyển như ví dụ dưới
đây:
STT

Tên trường


Đường link


1

Điểm chuẩn
Trường Đại học
hust.edu.vn
Bách khoa Hà
Nội

2

Điểm chuẩn
Học viện Công
ptit.edu.vn
nghệ Bưu chính
Viễn thông

3

Điểm chuẩn Đại
học Ngoại
http://www.ftu.edu.vn/
thương

4

Điểm chuẩn đại
https://tmu.edu.vn/
học thương mại

5

Điểm chuẩn đại
học kinh tế
https://www.neu.edu.vn
quốc dân

6

Điểm chuẩn
Học viện Kỹ
thuật Mật mã

actvn.edu.vn


Chúc các em thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×