Tải bản đầy đủ

An toàn khi sử dụng điện

09/06/13
09/06/13
Bài 29:
An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ
An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ
Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. N\hưng nếu
sử dụng điện không an toàn có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy
hiểm tới tính mạng con người. Vậy sử sụng điện như thế nào là an
toàn?
09/06/13
09/06/13
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Bài 29:
An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ
An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ
C1: Cuộc sống có điện thật ích lợi, thuận tiện và văn minh. N\hưng
nếu sử dụng điện không an toàn có thể gây thiệt hại như cháy, nổ và
nguy hiểm tới tính mạng con người. Vậy sử sụng điện như thế nào là
an toàn?
I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:

1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người:
Nhớ lại thí nghiệm với bút thủ điện ở bài 22

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×