Tải bản đầy đủ

Sơ nét về nguyễn ý thuần nguyễn ý thuần

Nguyễn Ý Thuần

Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần

Nguyễn Ý Thuần

Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần

Nguyễn Ý Thuần
Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần

Sinh tại Hà Nội, lớn lên tại Nha Trang.
Trước 30 tháng tư năm 1975:
- Đi tu
- Đi học
- Đi lính

Sau 30 tháng tư năm 1975:
- Đi tù
- Đi Mỹ
Hiện tại:
- Đi làm
Bắt đầu viết năm 1985 trên Làng Văn, Văn Học, Nhân Văn, Ngày Nay, Thế Kỷ 21, Văn Uyển, Hợp
Lưu, Người Việt, Người Việt Tự Do, Người Việt Bắc Cali v.v...
- Năm 1986 làm Thư Ký Toà Soạn tạp chí Ngày Nay tại Wichita, Kansas
- Năm 1987 làm Tổng Thư Ký nhật báo Việt Nam tại Santa Anna, California.
- Từ năm 1988 đến 1989 làm Tổng Thư Ký nhật báo Người Việt Bắc Cali tại San Jose, California
- Từ tháng 9 năm 1989 đến 1994 làm Chủ Bút tuần báo Người Việt Tự Do tại San Jose, California.
- Cùng Cao Xuân Huy và Nguyễn Đức Lập chủ trương nhà xuất bản Thời Văn.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần

Nguyễn Ý Thuần

Sách đã in:
- Tối Tháng Năm Tại Quán Ăn Đường Fifth: Tập truyện ngắn, Văn Nghệ xuất bản năm 1989.
- Sợi Chỉ Trong Hồn: Truyện dài, Thời Văn xuất bản năm 1990
- Người Lính Còn Lại: truyện ngắn, Nhân Văn xuất bản năm 1991
- Ở Chốn Không Quen: truyện ngắn, Thời Văn xuất bản năm 1993.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: dactrung.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×