Tải bản đầy đủ

Đề thi lại Sử 6,7,8

đề thi lại lớp 6. môn sử.
Thời gian: 45 phút.
1. Sau khi lên ngôi, Lí Bí đã đạt tên nớc ta là:
A. Nam Việt B. Đại Việt C. Vạn XuânD. Đại Cồ Việt
2. An Dơng Vơng xây dựng kinh đô ở:
A. Cổ Loa B. Long Biên C. Mê Linh D. Thăng Long
3. Nối cột A với cột B cho đúng:
A. Năm B. Sự kiên lịch sử
40 thành lập nớc Vạn Xuân
544 khởi nghĩa Hai Bà Trng
931 chiến thắng Bạch Đằng lần 2
938 chiến thắng Bạch Đằng lần1
4. Trình bày diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
đề thi lại lớp 7. môn sử
Thời gian 45 phút
1. Ngời dẹp loạn 12 sứ quân là ai:
A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh C. Lê Hoàn D. Nguyễn Huệ
2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở đâu:
A. Nghệ An B. Thuận Hoá C. Lam Sơn D. Tân Bình
3. Nối cột A với cột B cho đúng:
A. Năm B. Sự kiên lịch sử

1771 khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
1773 lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong
1785 chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút
1789 Đại phá quân Thanh
4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Tây Sơn.
đề thi lại lớp 8. môn sử
Thời gian 45 phút
1. Cuộc cách mạng t sản đầu tiên trên thế giới là:
A. Hà Lan B. Anh C. Pháp D. Mỹ
2. Công xã Pa-ri là nhà nớc:
A. Phong kiến B. T sản C. Chiếm hữu nô lệD. Kiểu mới của nhân dân
3. Nối cột A với cột B cho đúng:
A. Ngời lãnh đạo B. Cuộc khởi nghĩa
Nguyễn Thiện Thuật khởi nghĩa Ba Đình
Đinh Công Tráng khởi nghĩa Bãi Sậy
Phan Đình Phùng khởi nghĩa Yên Thế
Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa Hơng Khê
4. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có mấy
giai cấp? Tinh thần đấu tranh của mỗi giai cấp nh thế nào?
đề thi lại lớp 8. môn sử
Thời gian 45 phút
1. Cuộc cách mạng t sản đầu tiên trên thế giới là:
A. Hà Lan B. Anh C. Pháp D. Mỹ
2. Công xã Pa-ri là nhà nớc:
A. Phong kiến B. T sản C. Chiếm hữu nô lệD. Kiểu mới của nhân dân
3. Nối cột A với cột B cho đúng:
A. Ngời lãnh đạo B. Cuộc khởi nghĩa
Nguyễn Thiện Thuật khởi nghĩa Ba Đình
Đinh Công Tráng khởi nghĩa Bãi Sậy
Phan Đình Phùng khởi nghĩa Yên Thế
Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa Hơng Khê
4. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có mấy
giai cấp? Tinh thần đấu tranh của mỗi giai câp nh thế nào?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×