Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH MÃ cổ PHIẾU APC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tầng 8 Tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH

Tel: 043.7734999, Fax: 043.7714999

MUA CP APC – MỤC TIÊU TĂNG 39%
CTCP Chiếu xạ An Phú
I.

Khuyến nghị

II.

Vùng giá mua

Giá mục tiêu
Giá kỳ vọng
Thời gian khuyến nghị

: 30,000 đ/cp – 31,000 đ/cp
: 41,600 đ/cp - tăng 39%
: 44,500 đ/cp – tăng 48%
: 4 tháng - 1 năm

Tổng quan công ty

CTCP Chiếu xạ An Phú là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chiếu xạ thực phẩm và cho
thuê kho lạnh.
 Hiện công ty có 2 nhà máy ở Thuận An và KCN Bình Minh với tổng công suất tối đa là 88,000 tấn
sp/năm.
III.
Lý do khuyến nghị
1. Lợi nhuận sau thuế 6T2018 vượt kế hoạch cả năm, KQKD cả năm đạt 231% so với kế hoạch
lợi nhuận.
 Doanh thu và LNST 6T2018 đạt lần lượt 79.2 tỷ và 34.8 tỷ, hoàn thành 59% và 105% kế hoạch
cả năm.
 Ước tính cả năm 2018, Doanh thu đạt 180 tỷ (+17%) và LNST đạt 76.9 tỷ (+16%), tương


đương EPS là 6,513 đ/cp (+23%). Hoàn thành 133% và 231% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
sau thuế.
2. Ngành kinh doanh có nhiều dư địa tăng trưởng, có tính độc quyền do rào cản gia nhập thị
trường lớn.
 Ngành xuất khẩu hoa quả đang có những tăng trưởng lớn, đạt 3,5 tỷ USD năm 2017. Ước tính
năm 2018 con số này là 4 tỷ USD, và giữ tốc độ tăng trưởng 10 -15% trong các năm tiếp theo.
 Trái cây tươi và một số mặt hàng thủy sản cần được chiếu xạ và xử lý hơi nóng trước khi xuất
khẩu qua các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu,…Theo quyết định số 775/QĐ-TTg, đến
năm 2020 xử lý ít nhất 70% hàng nông sản xuất khẩu bằng chiếu xạ.
 Đặc thù ngành chiếu xạ có tính độc quyền với rào cản gia nhập ngành cao: Chỉ có 4 doanh
nghiệp hoạt động trong ngành, trong đó APC là doanh nghiệp đứng đầu với 60% thị phần, theo
sau là Công ty Thái Sơn (nắm giữ trên 50% cổ phần APC), 2 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần
khá nhỏ, ít có khả năng cạnh tranh với APC trong ngắn hạn. Cùng với rào cản gia nhập thị
trường lớn, có thể nói APC gần như không chịu rủi ro cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cốt
lõi.
3. Doanh thu và LNST năm 2020 tăng gấp đôi khi nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đi vào hoạt động


 APC đang triển khai xây dựng nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh có công suất tối đa 100,000 tấn
sp/năm (tổng công suất tối đa hiện tại của APC là 88,000 tấn sp/năm) dự kiến hoàn thành vào
tháng 01/2020.
 Ước tính dự án mới sẽ đóng góp 175 tỷ doanh thu và 55.8 tỷ LNST năm 2020.
 Bảng ước tính KQKD các năm tới:
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

2018F

2019F

2020F

180,151,175,000

205,733,760,000

401,189,955,000

76,884,748,000

82,001,362,000

145,965,333,000


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tầng 8 Tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH

Tel: 043.7734999, Fax: 043.7714999

6,513

6,947

12,366

Doanh thu

17%

14%

95%

Lợi nhuận sau thuế

16%

7%

78%

EPS
Tỷ lệ tăng

4. Biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế luôn ở mức cao

Đồ t hị biên lợi nhuận của APC
80%
70%
60%
50%47%
40%
30%
20%17%
10%
0%
2013

52%

27%

2014

2015

72%

43%

44%

2017

1H2018

56%

53%

26%

70%
37%

2016

Bên lợi nhuận gộp
Biên lợi nhuận ròng

5. Kế hoạch chào bán 3 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 40,000 đ/cp.
 Ngày 26/03/2018, APC đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đây là nguyên nhân
khiến giá cổ phiếu giảm mạnh từ mức giá đỉnh là 77,200 đ/cp, hiện tại giá cổ phiếu APC đang ở
mức 30,000 đ/cp, thấp hơn rất nhiều so với mức giá chào bán sẽ được thực hiện trong năm
2018.
IV.
Quan điểm đầu tư
 Giá cổ phiếu APC đã giảm gần 60% vì quyết định chào bán 3 triệu cổ phiếu riêng lẻ và hiện tại
đang nằm ở vùng tích lũy, minh chứng là thành viên HĐQT đã mua vào hơn 250 nghìn cp ở
vùng giá 31,000đ/cp và NĐT nước ngoài mua ròng 870 nghìn cổ phiếu kể từ tháng 4/2018,
nâng tổng sở hữu từ 3.3% lên 10.56%.
 Chúng tôi định giá cổ phiếu APC dựa trên mức P/E hợp lý là 6.4, thấp hơn so với P/E trung
bình giai đoạn phát triển 2017 là 7.3, khuyến nghị nhà đầu tư MUA cổ phiếu APC với giá mục
tiêu là 41,600 đ/cp – tăng 39%, thời gian khuyến nghị từ 4 tháng – 1 năm.

LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH
Tầng 8 tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 043.7734999, Fax: 043.7714999
Nguyễn Văn Hưng
Mobile: 0166.9999.555, Mail: nguyenhungk54ftu@gmail.com, skype:
nguyenhungk54ftu@gmail.com
Khuyến cáo
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Phòng Môi giới 01 SSI – Nguyễn Chí Thanh. Báo cáo này được
viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Quan điểm, dự báo và những ước
lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này
không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn và có thể thay đổi mà


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tầng 8 Tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CHÍ THANH

Tel: 043.7734999, Fax: 043.7714999

không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Phòng Môi giới 01 SSI – Nguyễn Chí Thanh và không mang tính
chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của
nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu
đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ
mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Phòng Môi giới 01 SSI – Nguyễn Chí
Thanh. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×