Tải bản đầy đủ

mua bán cổ phiếu việt nam của NHÀ đầu tư nước NGOÀI

Động thái mua bán cổ phiếu Việt Nam của Nhà đầu tư nước ngoài
Akira Lê sắp xếp các Mã cổ phiếu theo thứ tự giá trị giao dịch ròng (VND) = Giá trị MUA – Giá trị BÁN

*Hướng dẫn cách đọc bảng:
Ví dụ: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được một nhóm Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 580,100 cổ phiếu ; một
nhóm khác bán ra 310 cổ phiếu. Như vậy chênh lệch giữa MUA R BÁN là 580,100 – 310 = 579,790 cổ phiếu.
Lấy giá trị này nhân với Giá cổ phiếu của HPG, ta thu được Giá trị giao dịch ròng là khoảng 18,35 tỷ đồng.
Hiện tại, Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu đến 38,71% cổ phiếu HPG, và được phép mua thêm khoảng 75,4 triệu cổ phiếu
nữa mà thôi. Nếu họ tiếp tục mua hết số cổ phiếu này thì sẽ kín room.
Mã cổ

Tên công ty

phiếu

Download tài liệu của Akira Lê tại http://akirale.com
Giá trị giao dịch ròng
Room Nước
Đang sở

Khối lượng


Khối lượng

MUA (cp)

BÁN (cp)

1,142,100

77,630

23,156,280,000

218,255,436

54.54%

(VND)

Ngoài còn lại

hữu

SSI

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

HPG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

580,100

310

18,352,030,000

75,386,864

38.71%GAS

Tổng Công ty Khí Việt NamRCTCP

250,800

9,000

11,199,480,000

899,085,740

2.04%

VCB

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

232,430

7,570

9,623,000,000

242,904,817

20.89%

CTG

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

537,800

5,000

8,628,110,000

15,132,938

99.59%

BVH

Tập đoàn Bảo Việt

112,300

0

5,915,250,000

165,659,327

24.66%

FLC

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

889,000

0

5,778,500,000

200,349,584

11.19%

BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

40,600

1,650

5,643,750,000

128,736

48.72%

ASM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

209,700

0

3,797,570,000

96,816,089

4.98%

HT1

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

137,370

0

3,736,680,000

121,721,197

10.72%

PVD

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

130,750

0

3,161,090,000

50,372,206

34.54%

Download tài liệu của Akira Lê tại http://akirale.com


DCM
HQC

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Công ty cổ phần Tư vấnRThương mạiRDịch vụ Địa ốc
Hoàng Quân

236,100

0

3,037,550,000

232,693,613

5.05%

414,600

50

2,362,930,000

152,882,408

10.30%

BHS

Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

123,440

4,000

2,276,160,000

47,219,128

10.72%

CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec

38,710

27,000

1,970,270,000

2,626,788

47.01%

ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

380,000

1,040

1,818,010,000

292,685,629

14.09%

DRC

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

38,500

0

1,801,200,000

18,344,877

28.92%

LIX

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

20,500

500

1,697,750,000

6,096,976

20.77%

49,700

0

1,512,920,000

65,361,572

13.79%

SBT

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây
Ninh

HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

173,300

0

1,477,280,000

88,561,019

19.76%

TSC

Công ty Cổ phần Trường Phú

162,100

0

1,458,900,000

67,427,750

3.33%

KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

59,620

2,790

1,430,910,000

74,186,268

20.09%

NCT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

12,200

0

1,414,500,000

9,151,831

14.03%

PVT

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

120,000

0

1,283,020,000

91,172,980

13.37%

DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

18,000

0

1,195,500,000

7,738,849

24.40%

CII

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

63,600

15,560

1,191,390,000

1

49.00%

HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương

95,230

9,430

882,230,000

72,918,591

8.37%

24,210

18,110

725,980,000

242,679

48.01%

105,000

0

609,000,000

70,901,475

1.73%

SKG
VHG

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên
Giang
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam

Download tài liệu của Akira Lê tại http://akirale.com
Download tài liệu của Akira Lê tại http://akirale.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×