Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

BÀI GIẢNG TOÁN 8 – HÌNH HỌC

Bài 9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ
CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


KIỂM
TRA
BÀI
Bóng
cột điện
trênCŨ
mặt đất: AC = 4,9m

B
Bóng của một cột điện Thanh
trên mặt
có=độ
dài là 4,9 m. Cùng
sắt:đất
A’B’

2,2m
thời điểm đó, một thanh
sắt cao
2,2sắt:
m A’C’
cắm vuông
Bóng
thanh
= 0,7mgóc với mặt
đất có bóng dài 0,7 m. Tính
Tínhchiều
chiềucao
caocủa
ABcột
củađiện.
cột điện ?

2,2

B’

A

4,9

C

A’ 0,7 C’


đã tính
chiều
AiTa-let
là người
đầu
tiêncao
của
Kim
tự
tháp


như
tính được chiều cao
thế nào?
của Kim Tự Tháp?


A
AB = BC

B

C

Chiều cao của người bằng chiều dài của bóng


§9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
/
C
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
Bài toán: Xác định chiều cao cột cờ trường em?
Cách làm:
a) Tiến hành đo
- Dụng cụ: thước đo, thước ngắm
C

?

Ống
Ốngngắm
ngắm

Chân
ChânTrụ
Trụ

A

A/


§9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
/
C
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
Bài toán: Xác định chiều cao cột cờ trường em?
Cách làm:
a) Tiến hành đo
- Dụng cụ: thước đo, thước ngắm
?
- Công dụng:
C
C
 Thước đo: đo độ dài
 Thước ngắm: ngắm ba
điểm thẳng hàng
/
A
A
A
B
- Cách sử dụng:
 Đặt cọc AC thẳng đứng (vuông góc với mặt đất)
 Điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh C /
của tháp, sau đó xác định giao điểm B của đường thẳng CC/ và AA/
 Đo khoảng cách AB, A/B và chiều cao AC của cọc


§9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
Bài toán: Xác định chiều cao cột cờ trường em?
Cách làm:
a) Tiến hành đo (SGK)
b) Tính chiều cao của cột cờ

C/

C

B

A

A/


§9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
Bài toán: Xác định chiều cao cột cờ trường em?
Cách làm:
a) Tiến hành đo (SGK)
b) Tính chiều cao cột cờ

C/

Giả
Giảsử:
sử:

C

AB
AB ==
A'B
A'B==
AC
AC ==

B

A

A/


§9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
2) Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không
thể tới được
Bài toán: Đo khoảng cách AB trong
đó điểm A không thể tới được
A
a) Tiến hành đo
- Dụng cụ: thước đo, giác kế, thước
đo độ
- Công dụng:
 Thước đo: đo độ dài
 Giác kế: xác định độ lớn của một góc B
- Cách sử dụng giác kế ngang

.

.


Cách sử dụng giác kế ngang

C
Bước 1: Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của
giác kế nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C của góc ACB


Cách sử dụng giác kế ngang

ng
à
h
g
n
Thẳ
ắm
g
n
Khe

Bước 2: Đưa thanh quay về vị trí 0 0 và quay mặt đĩa sao cho
cọc tiêu A và hai khe hở thẳng hàng


Cách sử dụng giác kế ngang
Cọc tiêu B

e
Kh
ắm
ng


Cách sử dụng giác kế ngang

Số đo góc

Bước 4: Đọc số đo góc trên giác kế


§ 9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
2) Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không
thể tới được
THỰC TẾ
Bài toán: Đo khoảng cách AB trong
đó điểm A không thể tới được
A
a) Tiến hành đo
- Dụng cụ: thước đo, giác kế
- Công dụng:
- Cách làm:
B1: Chọn khoảng đất bằng phẳng rồi
vạch đoạn BC, dùng thước đo độ dài BC
TRÊN GIẤY
B
C
A’

.

.

B4: Đo độ dài các cạnh A'B', B'C'

B’

.

C’


§ 9: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
2) Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không
thể tới được
THỰC TẾ
Bài toán: Đo khoảng cách AB trong
đó điểm A không thể tới được
A
a) Tiến hành đo (SGK)
b) Tính khoảng cách AB

.

.
 Giả sử: A'B' = 4,3 cm, B'C' = 4cm,
BC = 100m. Tính AB?

B

Vậy AB = 10750cm = 107,5m

B’

.

TRÊN GIẤY
C

A’

C’


GIÁC KẾ ĐỨNG
P

o
A

B

α

E

F

Q


Câu 1: Điền các số thích hợp vào ô trống
để được trình tự đúng
- Để đo khoảng cách AB trong đó điểm A không tới
được ta làm như sau:
Đo
Đođộ
độdài
dàicác
cáccạnh
cạnhA'B',
A'B',B'C'
B'C'
Vạch đoạn BC trên khoảng đất bằng phẳng
Tính khoảng cách AB
A'B'C' ∽ ABC

7

Đo độ dài BC

Kết quả: 0 /6

Lam lai

Cham diem


Câu 2: Ta-let đã tính được chiều cao của
Kim tự tháp nhờ dụng cụ nào?
a)
b)
c)
d)

Thước ngắm
Giác kế đứng
Thước đo
Giác kế ngang


Câu 3: Giác kế dùng để:
a)
b)
c)
d)

Đo góc trên mặt đất
Đo góc theo phương thẳng đứng
Xác định độ lớn của một góc tùy ý
Tất cả đều đúng


Câu 4: Để đo chiều cao của một tòa nhà
ta sử dụng dụng cụ nào?
a)
b)
c)
d)

Thước ngắm
Giác kế đứng
Thước đo
Giác kế ngang


GIÁC KẾ NGANG

Lam lai


GIÁC KẾ ĐỨNG

Lam lai


* Hướng dẫn về nhà:
- Làm bài tập 53, 54, 55 SGK

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT
THÚC!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×