Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Làm thế nào để
đo được chiều cao
của Kim tự tháp
Ai Cập

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8


KIỂM TRA BÀI CŨ:

- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
-Áp dụng: Cho hình vẽ sau.
C'

-Hãy tính AB
C
2
B

4


A

5

A'

ĐÁP ÁN:
Xét 2 tam giác ∆BAC và ∆BA’C’ có :

·
· ' C ' = 900 ; B
µ chung.
BAC
= BA

Vậy ∆BAC  ∆BA’C’ (g – g)BA
AC
BA '. AC 9.2
=
⇒ A 'C ' =
=
= 4,5
BA ' A ' C '
BA
41. Đo gián tiếp chiều cao của vật
a)Tiến hành đo đạc:

C/

- Đặt cọc AC thẳng đứng ( vuông góc với mặt đất)
Cho thước đo chiều dài và một chiếc cọc AC trên
- Điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi


đó có gắn
thước ngắm quay được quanh một cái
/
quachốt
đỉnhcủa
C cọc.
của tháp,
đó xác
địnhđịnh
giaochiều
điểmcao
B
Làm/ sau
thế nào
để
xác
/.
củacủa
đường
thẳng
CC

AA
tháp?
- Đo các khoảng cách AB, A/B và chiều
C
C
cao AC của cọc

b) Tính chiều cao của tháp
ABC 

A/BC/ (gA– g)

?

1,5m

B

AB
AC
1, 2
1,5
⇒ / = / / ⇔
= / /
9, 6 A C
AB AC
1, 5.9, 6
/ /
⇒AC =
= 12 ( m )
1, 2

1,2m

A 9,6m

A/


Quan sát các hình sau và cho biết:
NAM

BẮC

B

A

C/
ĐÔNG

A

/

C

A/

A

B
C

C/

B

C

A

C/

A/


2. Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có
một địa điểm không thể tới được:
a.Tiến hành đo đạc:

- Chọn một khoảng đất bằng phẳng, vạch
một
đoạn
và đo độ
dài củađo.
BCLàm
( BC
Cho
giácBC,
kế ngang
và thước
= thế
a = nào
30 m)
để đo được khoảng cách hai
- Dùng
giác
kế,Bđo
các góc
địa điểm
A và
(Điểm
A không thể
· được)?
·
tới
ABC
=α,ACB

b)Tính khoảng cách AB
$ ' = α,C
µ '=β
- Vẽ trên giấy ∆A’B’C’ với B

A

α

β
a

B

- Đo đoạn B’C’ = a’ = 4cm; A B = b’ = 5cm
/

- Khi đó :
AB
BC
⇒ ' ' = ' '
AB BC
⇒ AB =

ABC 

/

A’
cm
5
=

A B’C (g – g)
AB 3000

=
5
4

3000.5
= 3750 ( cm ) = 37, 5m
4

C

B’

b’
α

β
a’ = 4cm

C’


2. Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có
một địa điểm không thể tới được:
a.Tiến hành đo đạc:
- Chọn một khoảng đất bằng phẳng, dùng giác kế
Ngoài cách đo trên ta còn có cách
vạch một tia Bx vuông góc với BA , trên Bx lấy 2
đoCnào
không
điểm
và Dkhác
( D nằm
giữa B?và C)

- Dùng giác kế xác định tia Dy vuông góc
với BC(Dy cùng phía với điểm A)
- Dùng thước ngắm xác định giao điểm E
của Dy với CA.
- Đo các đoạn thẳng: BC, DC,DE
b)Tính khoảng cách AB

- Ta có :

CDE 

CBA (g – g)

4
5
CD DE

=

=
CB BA
30 BA
30.5
⇒ AB =
= 37, 5m
4

A

y

B
30
m

D

5m
4

E

m

C

x


LUYỆN TẬP
Bài 55/SGK

BC=10mm =1cm

D

E

A
0

B

1

2

3

4

d2

d

d1
5

F
6

7

8

C

9 10

EFvật vào
AF giữa bản
d
AF
Muốn
đo
bề
dày
của
vật
ta
kẹp
kim
=
Ta có: ∆AEF  ∆ABC ⇒

=
loại và thước (đáy của vật ápBC
vào bềAC
mặt của thước AC)
1
10
. Khi đó ,trên
1 thước AC1 ta đọc được “bề dày” d của vật
⇒ dhình
= vẽ ta
AF
×5,5(
( trên
có =
d = 5,5
mm)c.m) = 5,5(mm)

10

10

4(mm)
Hãy
Ứng
chỉdụng:
rõ địnhdlý
nào
của hình học
?cơ sở để ghi các
d2 =là8,4(mm)
1 = ?
vạch trên thước AC ( d≤ 10 mm)


TRÒ CHƠI

Đằng sau các quả bóng là một bức ảnh về địa danh du lịch nổi tiếng của xã
Mỹ Thọ.
Chọn từng quả bóng để mở được mỗi mảnh ghép , ứng với mỗi quả bóng là
một bài toán nếu giải đúng mảnh ghép đó sẽ được mở.


Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào
sai ?
A. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau
B. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau
C.Hai tam giác vuông có hai góc nhọn tương ứng
bằng nhau thì đồng dạng với nhau
D. Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh góc vuông
tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau


Nếu hai tam giác đồng dạng với
nhau theo tỉ số đồng
dạng k thì tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng:
A. Tỉ số đồng dạng
B. Nghịch đảo tỉ số đồng dạng
C. Bình phương tỉ số đồng dạng
D. Lập phương tỉ số đồng dạng


∆ABC đồng dạng với ∆ DEF theo tỉ số
đồng dạng k1 ; ∆DEF đồng dạng với
∆GHK theo tỉ số đồng dạng k2 . ∆ABC
đồng dạng với ∆ GHK theo tỉ số :

k1
A.
k2

B. k1 +k2

C. k1 - k2

D. k1.k2


- Hải đăng Hòn Nước, tên cũ là hải đăng
Vũng Mới là ngọn hải đăng trên vùng biển xã
Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Tỉnh Bình Định. Nó
có tác dụng chỉ vị trí đỉnh Gà Gô thuộc dãy
Gò Dưa của thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ,
huyện Phù Mỹ đồng thời giúp tàu thuyền
hoạt động trên vùng biển Bình Định xác định
vị trí của mình và xác định hướng đi.
- Hải đăng Hòn Nước được xây dựng từ
thời Pháp thuộc trên vịnh Vũng Mới, hoạt
động trong nhiều năm. Sau đó bị chiến tranh
và thiên nhiên hủy hoại và trở thành một phế
tích. Mãi đến những năm 90 nó mới được xây
dựng lại, hoàn thành vào năm 1997 và được
đặt tên mới là hải đăng Hòn Nước theo tên
của hòn đảo nhỏ trong vịnh Vũng Mới.

-Tháp đèn cao 16,2m được xây bằng đá có màu xám sẫm, độ cao của tâm sáng so với mực
nước biển là 62,5m. Đèn phát ra ánh sáng trắng, chớp đơn theo chu kỳ 5 giây. Hiện nay hải
đăng này được quản lý bởi xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 201 thuộc công ty bảo đảm
an toàn hàng hải II.
- Hải đăng Hòn Nước là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của xã Mỹ Thọ nói chung
và của huyện Phù Mỹ nói chung.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ VÀ CHUẨN BỊ TIẾT HỌC SAU


Nắm vững cách đo gián tiếp chiều cao của vật và
cách đo khoảng cách giữa hai địa điểm.
Tổ trưởng các tổ phân công các thành viên trong
tổ mang theo thước ngắm,thước đo, dây,búa,
giấy,bút, máy tình bỏ túi để thực hành, tính toán.
BTVN 53 SGK.
Đọc mục Có thể em chưa biết SGK.


HD: Bài 53
a) Chứng minh ∆OEF  ∆OCD sử dụng tỉ số
đồng dạng, từ đó tính được OD.
b) Chứng minh ∆OCD  ∆OAB sử dụng tỉ số
đồng dạng, từ đó suy ra AB.

B

?
C

O

?

E

2m

1,6m

F

0,8m

15m

D

A


Bài tập thêm:

C
N

B
Làm thế nào để gióng đường
M
thẳng từ B đến C bị che
khuất bởi ngôi nhà
HD

A

Lấy điểm A mà từ đó nhìn thấy cả A và B. Lấy M∈AB sao cho
AM = n.AB, lấy N∈AC sao cho AN = n.ACTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×