Tải bản đầy đủ

2 SKKN THI CBDG: công tác thu hút, tập hợp Đoàn viên, thanh niên

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
1. Lời giới thiệu
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một nội dung quan trọng trong
hoạt động của trường trung học phổ thông:
Tổ chức Đoàn thanh niên có chức năng, nhiệm vụ là thu hút, tập hợp và bồi
dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. Vì vậy, các hoạt động của Đoàn
thanh niên có đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện của nhà
trường. Thông qua các hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong
nhà trường là môi trường thuận lợi để cho Đoàn viên, thanh niên được học tập,
rèn luyện, được trao cơ hội để phát huy năng lực, sở trường theo định hướng
nghề nghiệp và lý tưởng có ích cho xã hội, cho đất nước.
Để thực hiện thực chức năng nhiệm vụ của mình, đáp ứng được sự tin tưởng
của đoàn viên, thanh niên, nhất là đối với học sinh, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trường học cần phải không ngừng nâng cao và đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động phù hợp. Những hoạt động đó phải lấy đối tượng học sinh
làm trung tâm, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Có
như vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường mới đáp ứng
được yêu cầu và xứng đáng là “người đồng hành tin cậy của thanh niên”.
Chính vì vậy, Sở giáo dục đào tạo (GD-ĐT) và Tỉnh đoàn Thái Nguyên hàng
năm đã ban hành Chương trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác Đoàn
và phong trào thanh niên trong nhà trường trung học phổ thông (THPT). Tuy nhiên

trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số khó khăn như: Nhận thức của một
phận phụ huynh và học sinh đối với hoạt động Đoàn còn hạn chế, chưa hiểu rõ tầm
quan trọng và lợi ích của việc tham gia hoạt động trong phong trào Đoàn, thậm chí
cho rằng tham gia hoạt động phong trào là mất thời gian làm ảnh hưởng cho việc
học tập; một bộ phận học sinh chưa chủ động và nhiệt tình tham gia các hoạt động
do Đoàn trường, chi đoàn phát động; chưa có nhiều mô hình hoạt động thật sự phù
hợp có sức cuốn hút hoặc điều kiện để áp dụng một số mô hình đòi hỏi nhiều về thời
gian và các yếu tố khác…
Để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trong trường THPT tôi đã nghiên cứu và áp dụng một số giải pháp từ năm học
2015 – 2016 đã bước đầu thành công. Vì vậy tôi đã viết báo cáo sáng kiến này.
2. Tên sáng kiến: "Tổ chức một số mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào thi
đua học tập và nâng cao hiệu quả công tác thu hút, tập hợp Đoàn viên, thanh niên
trong công tác Đoàn tại trường THPT Trại Cau".
1


3. Tác giả sáng kiến:
- Họ và tên: Lăng Minh Tá
- Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường THPT Trại Cau
- Số điện thoại: 0982698425; Email: talangc3traicau@gmail.com
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Lăng Minh Tá
5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trường học tại trường THPT Trại Cau .
6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Từ ngày 06/9/2015.
7. Mô tả bản chất của sáng kiến:
7.1. Về nội dung của sáng kiến:
Để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trong trường THPT tôi đã thực hiện một số mô hình hoạt động sau:
7.1.1. Mô hình “Vé số học tập”.
- Xuất phát từ tình hình thực tế năng lực học tập của học sinh còn nhiều
hạn chế, thể hiện qua tỉ lệ học sinh đầu cấp có điểm đầu vào thấp: chỉ có 40 học
sinh trên tổng số 225 có điểm đầu đạt điểm đỗ vào trường THPT Lương Ngọc
Quyến; Số học sinh có điểm môn Văn và Toán dưới 1 chiếm đến 50 %. Trên
tổng số học sinh, tuy số học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm tỉ lệ là 41,9 %
nhưng số học sinh có học lực yếu cũng tương đối cao (3,6%). Để giữ vững và
phát huy tỉ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi, đặc biệt giảm tỉ lệ học sinh học lực
yếu bên cạnh sự đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên thì cần thúc đẩy
phong trào thi đua học tập trong học sinh.
- Để thúc đẩy và duy trì phong trào thi đua học tập trong học sinh cần có


biện pháp thúc đẩy được tinh thần tự giác của học sinh, khơi dậy ở các em niềm
vui trong học tập, cần có sự động viên khen thưởng kịp thời những học sinh có
thành tích cao đồng thời tạo được sự “ganh đua” tích cực trong các em. Thông
qua đó sẽ xây dựng được môi trường học tập vui tươi, phấn khởi thu hút và tập
hợp được đông đảo học sinh. Với mong muốn đó, tôi đã đề ra mô hình “Vé số
học tập” và áp dụng thành công.
Mô hình “Vé số học tập” được triển khai với nội dung chính như sau:
- Xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên.
- “Vé số học tập” là vé số ghi nhận những thành tích được thể hiện bằng
điểm số trong bài kiểm tra hoặc giải thưởng trong các kì thi chọn học sinh giỏi
2


văn hóa của học sinh. Mỗi học sinh giành được các điểm giỏi, giải thưởng trong
các kì thi sẽ nhận được số “Vé số học tập” tương ứng làm căn cứ để nhận phần
thưởng. Trên mỗi “Vé số học tập” có chữ ký xác nhận của thành viên ban tổ
chức và ghi những mã số cụ thể. Ví dụ, một số “Vé số học tập” của tháng 3 năm
2016 được thiết kế như sau:
ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

“Vé số học tập”

“Vé số học tập”

MS. 16.03.01

MS. 16.03.01

(chữ ký xác nhận của thành viên BTC)

(chữ ký xác nhận của thành viên
BTC)

- Đối tượng và số lượng được nhận vé:
+ Học sinh có điểm miệng, điểm kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học
kì là 9, 10 được nhận 01 “Vé số học tập” .
+ HS đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh được nhận số “Vé số học
tập” tương ứng là : Giải Nhất được 15 vé ; Giải Nhì được 10 vé; Giải Ba được
7 vé; Giải Khuyến khích được 5 vé.
- Hàng ngày, ban Chấp hành chi đoàn của lớp theo dõi tình hình học tập và
điểm số của các bạn, ghi chép vào phiếu theo mẫu của Đoàn trường, lấy chữ ký
xác nhận của thầy cô giáo bộ môn. Cuối tuần, Ban Chấp hành chi đoàn lớp tổng
hợp số lượng điểm giỏi và nộp phiếu về phòng đoàn của nhà trường để lấy “Vé
số học tập” cho các bạn trong lớp. Những học sinh được nhận “Vé số học tập”
phải giữ gìn cẩn thận, nếu bị mất thì trực tiếp về phòng đoàn gặp Ban tổ chức để
đổi lại.
- Về tổng kết và trao thưởng:
+ Việc tổng kết, trao thưởng được tiến hành hàng tháng và được lồng ghép
với giờ Chào cờ nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo hứng thú và tuyên
dương kịp thời những em học sinh đạt kết quả cao trong học tập.
+ Trên cơ sở số liệu tổng hợp của các lớp, ban tổ chức sẽ tìm ra em học
sinh có nhiều “Vé số học tập” nhất để trao giải Nhất. Còn lại sẽ trao 03 giải
khuyến khích bằng cách bốc thăm. Khi tiến hành bốc thăm, mời các thầy cô
3


trong Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn trường bốc thăm ngẫu nhiên các
dãy số để tìm ra học sinh trúng thưởng. Những học sinh có “Vé số học tập”
mang mã số trùng khớp với số Ban tổ chức bốc thăm sẽ được trao giải.
+ Để đảm bảo tính giáo dục và thiết thực của mô hình “Vé số học tập”,
phần thưởng sẽ là những bộ sách giáo khoa cho năm học kế tiếp (đối với học
sinh lớp 12 phần thưởng được quy đổi thành tiền có giá trị tương đương của bộ
sách giáo khoa lớp12) dành cho các em đạt giải Nhất; những giải thưởng cho các
giải còn lại cũng là những vật phẩm phục vụ cho học tập của học sinh với giá trị
phù hợp.
- Mô hình “Vé số học tập” được triển khai đã góp phần xây dựng và thúc
đẩy phong trào thi đua học tập sôi nổi trong toàn thể học sinh, góp phần quan
trọng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
7.1.2. Mô hình tập thể dục giữa giờ
- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp bộ ngành, nhất là Công văn số
6311/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 11 tháng 08 năm 2015 về
việc triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong
trường phổ thông, tôi đã báo cáo Ban giám hiệu và lên kế hoạch để triển khai
thực hiện.
- Để thực hiện thành công mô hình, trước hết cần tiến hành tuyên truyền về
mục đích và lợi ích của việc tập thể dục giữa giờ đến toàn thể cán bộ, giáo viên
đặc biệt đối với học sinh trong nhà trường. Trong công tác tuyên truyền, cần
phát huy triệt để hiệu quả hoạt động của chương trình phát thanh và bản tin
thanh niên của Đoàn trường.
- Mô hình tập thể dục giữa giờ của học sinh trường THPT Trại Cau được
tiến hành tập trung toàn thể học sinh trên sân trường. Trong triển khai thực hiện,
phối hợp chặt chẽ với giáo viên thể dục hướng dẫn bài tập và sự kiểm tra, đôn
đốc của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm; Hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá
thi đua của đội ngũ thanh niên kiểm tra của Đoàn trường.
- Thành lập tổ điều hành các giờ tập mà thành viên là Ban Chấp hành Đoàn
trường và Bí thư, lớp trưởng của các chi đoàn. Nhiệm vụ chính của tổ điều hành
là đánh trống tập hợp, chỉnh đốn hành ngũ và triển khai tập các động tác theo
nhịp trống. Các thành viên của tổ điều hành được tập huấn thành thạo về cách
thức tập hợp học sinh và cách chỉ đạo tập theo nhịp trống. Các thành viên của tổ
điều hành căn cứ theo lịch trực tuần của lớp mình mà thực hiện nhiệm vụ.
- Có biện pháp tuyên dương những lớp tiến hành nghiêm túc, tập đúng
động tác, đều và đẹp. Phê bình những lớp, những học sinh tập không nghiêm
4


túc, không đảm bảo yêu cầu. Tiến hành tuyên truyền về hình ảnh đồng diễn tập
thể dục giữa giờ thông qua nhiều kênh tuyên truyền, trong đó có mạng xã hội để
khơi dậy ý thức và niềm tự hào của học sinh, qua đó kết hợp giáo dục thẩm mỹ
cho các em.
7.1.3. Tổ chức các trò chơi kéo co và nhảy sạp trong giờ ra chơi.
- Sau mỗi tiết học là thời gian ra chơi để giáo viên và học sinh giải lao, thư
dãn tinh thần chuẩn bị bước vào giảng dạy và học tập ở tiếp học tiếp theo. Theo
phân phối chương trình và cách sắp xếp thời khóa biểu hiện nay, mỗi buổi học
có 5 tiết thì xen lẫn có 4 khoảng thời gian ra chơi. Thời gian ra chơi tùy theo sự
sắp xếp của từng nhà trường. Đối với trường THPT Trại Cau, thời gian ra chơi
được quy định như sau: Ra chơi tiết 1 là 10 phút; Tiết 2 là 15 phút; tiết 3 và tiết
4 là 5 phút.
- Để giúp cho học sinh và giáo viên tận hưởng thời gian các giờ ra chơi một
cách bổ ích nhất, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thu hút, tập hợp thanh
niên vào những hoạt động tập thể tôi đã tổ chức đưa trò chơi dân gian vào nhà
trường. Trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và nhu cầu của học
sinh, tôi quyết định tổ chức 2 trò chơi là kéo co và nhảy sạp. Trong quá trình
triển khai, tôi rút ra được những kinh nghiệm thực hiện như sau:
- Để tiến hành các trò chơi này trước hết cần được sự đồng tình, ủng hộ của
cấp ủy, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Do vậy cần tiến
hành họp Ban Chấp hành Đoàn trường cùng thảo luận và xây dựng kế hoạch,
báo cáo xin ý kiến của cấp ủy Chi bộ. Tiến hành tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa của các trò chơi, vận động học sinh tích cực hưởng ứng tham gia.
- Đối với tổ chức trò chơi kéo co:
+ Kéo co là một trò chơi dân gian đơn giản và phổ biến. Trò chơi này có tác
dụng rất lớn trong việc rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần đồng đội, đem
lại niềm vui, sự thoải mái cho cả người chơi lẫn người đứng xem cổ vũ.
+ Để chơi trò chơi cần chuẩn bị một sợi dây thừng dài khoảng 7m, dùng
một dây vải màu đỏ buộc ở giữa dây thừng làm ranh giới giữa 2 đội để dễ phân
biệt thắng thua. Vẽ 1 đường chỉ vạch làm ranh giới giữa 2 đội. Bên nào dậm
vạch trước thì bên đó thua.
+ Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng
nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi
đội nên chọn thành viên có sức khỏe tốt để đứng ở vị trí đầu tiên, mỗi thành viên
tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của
trọng tài thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía
5


bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩa với việc là đội đó thua
cuộc.
+ Để tăng tính hấp dẫn, có thể tổ chức thi đấu giữa các lớp với nhau. Mỗi
đội chơi 10 người, có số lượng nam – nữ bằng nhau. Mỗi trận đấu trải qua 3 hiệp
là phù hợp. Tác dụng của trò chơi kéo co và thi đấu giữa các lớp là bồi dưỡng
tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể đồng thời rèn luyện thể chất cho các em.
- Đối với tổ chức trò chơi nhảy sạp:
+ Để tổ chức múa sạp, chuẩn bị hai cây tre to, thẳng và dài làm sạp cái,
cùng đó là nhiều cặp sạp con bằng tre nhỏ hay nứa. Hai chiếc sạp cái đặt cách
nhau một khoảng rộng vừa đủ để gác hai đầu các cây sạp con, từng cặp sạp con
đặt song song, cách đều nhau chừng hai gang tay, tạo thành dàn sạp.
+ Học sinh tham gia chơi, chia làm hai tốp: một tốp đập sạp còn một tốp
nhảy sạp. Người ta cũng có thể luân phiên nhau múa hoặc đập sạp. Khi đập sạp
phải rất đều tay, tốc độ ban đầu chậm rãi nhưng sau có thể nâng dần lên, khiến
các bước nhảy khó dần và cũng từ đó mà hấp dẫn hơn. Người nhảy sạp phải
chứng tỏ được sự khéo léo của mình, theo đúng và kịp tiết tấu của người đập
sạp. Nhanh quá hoặc chậm quá cũng đều không được vì chân sẽ đạp vào sạp.
Không quy định có bao nhiêu người đập sạp và bao nhiêu người nhảy sạp. Càng
đông càng vui, nhất là với những người nhảy sạp. Với người đập sạp, hay nhất là
tạo thành cặp đôi trai gái mỗi người một đầu, hai tay cầm hai đầu sạp, cứ 3 lần
gõ sạp con lên sạp cái thì 1 lần gõ 2 sạp con vào nhau.
+ Để trò chơi này được tiến hành thuận lợi cần tiến hành lựa chọn những
học sinh đã có những hiểu biết nhất định về trò chơi, tập luyện thành thục rồi
thành lập thành đội làm công tác huấn luyện. Khi tổ chức, đội huấn luyện này sẽ
làm nhiệm vụ dẫn dắt và hướng dẫn các học sinh khác tham gia chơi cùng. Nhảy
sạp là một trò chơi dân gian bổ ích có tính hấp dẫn rất cao, đặc biệt phù hợp với
đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT cho nên số lượng học sinh tham gia trò
chơi này ngày càng tăng lên. Ý nghĩa của trò chơi về mặt giáo dục và giáo
dưỡng được thể hiện rõ dệt, giáo viên và học sinh đều rất ủng hộ. Đồng thời qua
đó uy tín và sức thuyết phục của Ban Chấp hành Đoàn trường được nâng lên,
góp phần triển khai thành công cho chương trình công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trường học của đơn vị.

6


Hoạt động thể dục giữa giờ (tháng 11 năm 2016)

Tổ chức kéo co trong giờ ra chơi
7


7.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:
Mô hình “Vé số học tập” và tổ chức trò chơi nhảy sạp và kéo co đã được
áp dụng tại Trường THPT Trại Cau từ 06/9/2015 đến nay. Kết quả cụ thể được
minh chứng như sau:
7.2.1. Kết quả học tập của học sinh.
Một số kết quả
Năm học 2014 - 2015
Xếp loại khá, giỏi (%)
41,9
Xếp loại trung bình trở lên (%)
96,4
Xếp loại yếu (%)
3,6
Số giải trong kì thi HSG tỉnh
Giải cuộc thi sáng tạo cho
thanh thiếu niên nhi đồng

2015 - 2016
52,84
98,42
31,58

50

59

0

1 giải (nhất tỉnh)

7.2.2. Kết quả thu hút, tập hợp thanh niên vào những hoạt động tập thể.
Nhờ việc áp dụng các mô hình hoạt động trên, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên của trường THPT Trại Cau đã nâng cao hiệu quả thu hút, tập hợp
đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Cuối
năm học 2016 - 2017, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tiến hành phát phiếu thăm
dò ý kiến của Đoàn viên, thanh niên là học sinh về các mô hình và hoạt động
chung của Đoàn trường, kết quả cụ thể như sau:

Nội dung

Tổn
g số
HS

Mô hình
“Vé số học
tập”
653
Thể
dục
giữa giờ
Trò chơi
kéo co
Trò chơi
nhảy sạp
Hoạt động
chung của
Đoàn
trường

Số HS
trả lời

Đánh giá của HS về hoạt động
của Đoàn trường
Bổ ích
Bình thường Không bổ ích
SL
%
SL
%
SL
%

SL

%

653

100

600

94,48

53

5,52

0

0

653

653

100

480

73,50

170

26,03

3

0,47

653

653

100

580

88,82

73

11,2

0

0

653

653

100

535

81,92

100

15,31

18

2,77

653

653

100

615

94,18

38

5,82

0

0

7.2.3. Kết quả đánh giá của các cấp:
8


- Đối với tập thể: Đoàn trường được Trung ương đoàn tặng Bằng khen cho
đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
học 2015 – 2016.
- Đối với cá nhân:
+ Được Giám đốc Sở giáo dục –đào tạo Thái Nguyên tặng Giấy khen đã có
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
+ Được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng Bằng khen đã có
thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học,
năm học 2015 – 2016.
8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Có văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong
trào thanh niên trường học.
- Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban giám hiệu, đội ngũ Ban Chấp
hành Đoàn trường có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với hoạt động đoàn.
- Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Đoàn trường : kinh phí cho văn
phòng phẩm và các trang bị về điều kiện vật chất khác; kinh phí phần thưởng;
kinh phí bồi dưỡng cho các đoàn viên, thanh niên được phân công thực hiện các
nhiệm vụ khi triển khai các mô hình hoạt động.
- Luôn có sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Đoàn cấp trên,
sự phối hợp và ủng hộ của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và tập
thể cán bộ, nhân viên nhà trường.
10. Đánh giá lợi ích thu được
Qua quá trình áp dụng sáng kiến đã cho kết quả đáng tin cậy, được các cấp
có thẩm quyền công nhận (thể hiện mục 7.2).
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường THPT Trại Cau
đã tạo được niềm tin tưởng, sự ủng hộ nhiệt tình của Đoàn viên, thanh niên và
nhận được đáng giá cao của Chi bộ, Ban giám hiệu cùng toàn thể tập thể sư
phạm nhà trường. Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ
công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Đồng thời góp phần quan
trọng hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ năm học của nhà trường.
11. Danh sách những tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc
áp dụng sáng kiến lần đầu:
9


Số
TT
1

Tên tổ chức/cá
nhân
Trường
THPT Trại Cau

Địa chỉ
Thị trấn Trại Cau- Đồng
Hỷ - Thái Nguyên

………., ngày …... tháng 03 năm 2017
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA BAN
GIÁM KHẢO

Phạm vi/Lĩnh vực
áp dụng sáng kiến
Công tác Đoàn và phong
trào thanh niên trường học.

Trại Cau, ngày 28 tháng 02 năm 2017
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

- Điểm công nhận sáng kiến: …………
- Xếp loại: ………………….
Lăng Minh Tá

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×