Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 5: Hàm số

Hàm số


10

10

10

10

10

10


KIỂM TRA BÀI CŨ

10

-Viết công thức tính thời gian t(h)

của một vật chuyển động đều trên
quãng đường 50km với vận tốc
v(km/h)
-Điền vào ô trống ở bảng sau:
v

5

10

25

50

t

10

5

2

1

ĐÁP ÁN

50
t =
v


Bài 5. HÀM SỐ
1. Một số ví dụ về hàm số
Ví dụ 1 : Nhiệt độ T (0C) tại các
thời điểm t ( giờ ) trong cùng một
ngày được cho trong bảng sau :
t(giôø) 0 4 8 12 16 20
T(0C)

?1


V

- Nhiệt độ T(0C) phụ thuộc vào sự
thay đổi của thời gian t ( giờ)
- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác
định được chỉ một giá trị tương ứng
của T

- Ta nói T là hàm số của t

1

m

20 18 22 26 24 21

Ví dụ 2 : m = 7,8V
50
Ví dụ 3 : t =
 Nhận xét : v

m =7,8V
2

7,8 15,6

3

4

23,4 31,2

m là hàm số của V
50
t =
v

?2
v

5

10

25

50

t

10

5

2

1

t là hàm số của v


Bài 5. HÀM SỐ
1. Một số ví dụ về hàm số
2. Khái niệm hàm số
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x
sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ
một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số
của x và x gọi là biến số .
Chú ý:  Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là
hàm hằng .
 Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức
 Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x).....
Chẳng hạn hàm số y=2x+3 ta còn viết y=f(x)=2x+3
và khi đó với x=3 thì giá trị tương ứng của y là : 2.3+3=9
ta viết f(3)=9.


?.Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x
không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là :
a/

x

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

y

16

9

4

1

1

4

9

16

a/ y là hàm số của x
b/

x

2

3

4

5

6

y

5

5

5

5

5

b/ y là hàm số của x (y là hàm hằng)
c/

x

-2

1

0

1

2

y

1

2

0

3

4

c/ y không phải là hàm số của x


BT25/Tr 64-SGK: Cho hàm số y=f(x)=3x2+1.
1
Tính f  ÷ ; f(1) ; f(3)
2

Giải
2

3
7
1
1
f  ÷ = 3.  ÷ + 1 = + 1 =
4
4
2
2

f(1) = 3.12 + 1 = 4
f(3) = 3.32 + 1 = 28


BT26/Tr 64-SGK: Cho hàm số y = 5x – 1 .
Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi:
1
x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ;
5
Giải
x
y

-5

-4

-3

-2

0

1
5

-26

-21

-16

-11

-1

0


Bài tập bổ sung: Cho hàm số y = 2x + 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :
x

-2

0

1

2

-1,5

y

-1

3

5

7

0

Hướng dẫn tìm x với y = 5
Ta có : 5 = 2x +3
2x + 3 = 5
2x = 5– 3
2x = 2
x=1


Bài tập bổ sung: Cho hình vuông có cạnh x.
Viết công thức của hàm số cho tương ứng cạnh
x của hình vuông với:
Đáp án
a/Chu vi y của nó

a/ y = 4x

b/Diện tích y của nó

b/ y = x2


10

NGÔI SAO MAY MẮN


- Học thuộc khái niệm hàm số.
- Xem lại cách tính các giá trị tương ứng của x và y
- Làm bài tập: 27; 28; 29;30;31/ Trang 64;65–SGK
Bài tập: 37; 38; 39/Trang 48 – Sách bài tập.
-Tiết sau Luyện tập.


10

10

10

10

10

10


Cho công thức y2 = x .Ta nói y là hàm số
của x đúng hay sai ?
a/ Đúng
b/ Sai

Vì khi x = 1 thì y= 1 và y= -1
Với một giá trị của x có hai giá trị của y
nên y không phải là hàm số của x


Cho hàm số y= f(x) = 1 – 2x.
Khi đó f(-1) có giá trị là :
a/ 1
b/ -1
c/ -3
d/ 3


Chúc mừng em đã chọn được câu hỏi may mắn,
nếu trả lời đúng sẽ có thưởng, nếu sai thì...!

?. Nêu khái niệm hàm hằng.
Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y
được gọi là hàm hằng .


Trong các bảng sau, bảng nào y không phải là
hàm số của x ?

a.

x
y

1
4

2
3

3
2

4
1

b.

x
y

2
4

4
8

6

8
16

c.

x
y

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

d.

x
y

-1
1

0
3

1
5

2
7


KIẾN THỨC CỦA EM RẤT TỐT
THƯỞNG EM MỘT TRÀNG VỖ TAY VÀ
CỘNG THÊM 1 ĐIỂM KHI KIỂM TRA
MIỆNG
10
10

10


EM NẮM BÀI CHƯA TỐT PHẠT EM
VỀ NHÀ HỌC KĨ LẠI BÀI, NẾU
KHÔNG THUỘC THÌ VIẾT BÀI PHẠT
20 LẦN NHÉ!
10


Ví dụ : Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t ( giờ )
trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :

T
(giờ)

11

12

13

14

T(0C)

30

30

30

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×