Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7

BÀI 7

ĐỊNH LÝ


Trong đời sống thường ngày ta
thường gặp những câu theo kiểu :
• “ Nếu .... .......

Thì ...... ...... ”

Ví dụ :
“ Nếu hôm nay trời mưa
Thì những người sống lang thang sẽ khổ ”


Các em có nhớ các tính chất hình học nào
đã học được phát biểu dưới dạng :
• “ Nếu .............. Thì

x’

y
O

“ Nếu hai góc đối đỉnh thì
hai góc đó bằng nhau ”

y’
x

.............. ” ?

·
NÕu xOy
®
èi ®
Ø
nh·x'Oy'
·
Th×xOy
=·x'Oy'

“Nếu đã chứng tỏ sự đúng đắn bằng một phép chứng
minh . Các câu như trên xem là các định lý .”


Trong một định lý, giả thiết là gì ?
Kết luận là gì ?
Trong câu :Nếu

A thì BA gọi là giả thiết , B gọi là kết luận


Định lý :

·

u xOy
®
èi ®
Ø
nh·x'Oy'
·
Th×xOy
=·x'Oy'

Giả thiết

·
·
xOy
®èi ®Ø
nh x'Oy
'

Kết luận

·
·
xOy
= x'Oy
'


Tập vận dụng : [ ?2] SGK
• “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song
với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau ”

Hai đường thẳng phân biệt & Cùng
Giả thiết song song với đường thẳng thứ ba
Kết luận
a
b

c

Hai đường thẳng đó song song với nhau
GT

a // b và c // b

KL

a // c


Chứng minh định lý là làm gì ?
• Là dùng một dãy các lập luận có căn cứ để
từ giả thiết suy ra kết luận
“ Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc
kề bù là một góc vuông ” (SGK)
( Hãy xem phần minh họa sau đây có phải là một chứng
minh không ?

Khẳng định trên chỉ xem là định lý
khi đã được chứng minh


Chứng minh: “Tia phân giác của hai góc kề
bù thì vuông góc với nhau ”
z

n

m
x

O

y

·
xOz
vµ·zOy kÒbï
GT

KL

·
Om lµph©
n gi¸c cña xOz
·
On lµph©
n gi¸c cña zOy

·mOn = 900


Chứng minh
·mOz = 1 xOz
·
(1) ( Vì Om là tia phân giác của
2
·zOn = 1 zOy
·
(2)
(

Om

tia
phân
giác
của
2

·
)
xOz

·
zOy
)

1 ·
·
·
·
Từ (1) và (2) ta có : mOz + zOn = (xOz + zOy)
(3)
2
Mà tia Oz nằm giữa hai tia Om, On và hai góc xOz và
zOy kề bù (theo giả thiết )
0
·
Nên từ (3) ta suy ra mOn = 90


Luyện tập theo nhóm
Hãy chứng minh một định lý mà các em
có thể biết
 (Làm theo nhóm , 2 bàn một nhóm )

 Mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày
trên phim trong hay trên bảng phụ


Bài tập củng cố
• Nêu giả thiết , kết luận định lý sau :
• “ Nếu một đường thẳng,cắt hai đường thẳng sao
cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai
đường thẳng đó song song .”

Giả thiết : Một đường thẳng,cắt hai đường
thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng
nhau
Kết luận : Hai đường thẳng đó song song


Bài tập ở nhà :
• Bài tập 50b (sgk) ( Tương tự bài 50a )
• Bài tập 51 (sgk) : Dựa vào tính chất đã học trong tiết
“Từ vuông góc đến song song ” để viết dưới dạng
“ Nếu ...... Thì ......”
• Bài tập làm thêm :
• Chứng minh mệnh đề : Nếu hai góc cùng nhọn
có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau”
• Nhận xét gì khi một góc nhọn và một góc tù ?


Chào thân áiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×