Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Môn: Toán 7 – Hình học

Bài 4: Tính chất ba đường
trung tuyến của tam giác


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trường
THCS
Lê Trì

1. Đường trung
tuyến của tam
giác

2. T/c ba đường

trung tuyến của
tam giác


1. Đường trung tuyến của tam giác:

- Đoạn AM là đường trung tuyến xuất
phát từ đỉnh A hoặc đường trung tuyến
ứng với cạnh BC của tam giác ABC.
- Mỗi tam giác có ba đường trung
tuyến.


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trường
THCS
Lê Trì

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác:

a) Thực hành:
- Thực hành 1: SGK trang 65

*) Nhận xét: Ba đường trung tuyến của
một tam giác cùng đi qua một điểm.
- Thực hành 2:
1. Đường trung
tuyến của tam
giác

2. T/c ba đường

trung tuyến của
tam giác

SGK trang 65


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trường
THCS
Lê Trì2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác:

b) Tính chất:
Định lí: SGK trang 66

ABC
GT AD, BE, CF: trung tuyến
A
1. Đường trung
tuyến của tam
giác

F
B

G
D

E

KL
C

AD, BE, CF đồng
quy tại G:

AG BG CG 2AD BE CF 3

2. T/c ba đường

trung tuyến của
tam giác

Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trường
THCS
Lê Trì

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác:

Các cách vẽ trọng tâm của một tam giác :
Cách 1:
Tìm giao của hai đường trung tuyến

1. Đường trung
tuyến của tam
giác

2. T/c ba đường

trung tuyến của
tam giác

Cách 2:
Vẽ một đuờng trung tuyến, vẽ G cách
đỉnh bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến
đó.


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trường
THCS
Lê Trì

Bài tập

1. Đường trung
tuyến của tam
giác

2. T/c ba đường

trung tuyến của
tam giác

- Học tính chất ba đường trung tuyến của
tam giác.
- Làm BT 24, 25, 28, 29 SGK trang 66, 67.


KÍNH CHÚC
QUÝ THẦY
CÔ SỨC
KHỎE
CHÚC CÁC
EM HỌC TẬP
TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×