Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu đồ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY, CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC
TIẾT 45: BIỂU ĐỒ.

Giáo


KIỂM TRA BÀI CŨ

Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm ( tính
bằng phút) của 35 công nhân trong một xưởng sản
xuất được ghi trong bảng sau
3

5

4

5

4


6

3

4

7

5

5

5

4

4

5

4

5

7

5

6

6

5

5

6

64

5

5

6

3

6

7

5

5

8

a, Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau
của dấu hiệu?
b, Lập bảng “Tần số” và rút ra nhận xét.


KIỂM TRA BÀI CŨ

3

5

4

5

4

6

3

4

7

5

5

5

4

4

5

4

5

7

5

6

6

5

5

6

6

4

5

5

6 3 6 7 5 5
a, Dấu hiệu: Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm ( tính
bằng phút) của mỗi công nhân.
Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 3;4;5;6;7;8
b, Bảng “tần số” .
Thời gian hoàn thành
6
8
5
4
7
một sản phẩm ( x) 3

8

Đáp án:

Tần số ( n)

3

7

14

7

3

1

N=35

Nhận xét:
- Thời gian hoàn thành một sản phẩm ngắn nhất là: 3 phút
- Thời gian hoàn thành một sản phẩm dài nhất là: 8 phút
- Đa số các công nhân hoàn thành một sản phẩm trong 5 phút


TIẾT 45

BIỂU ĐỒ

1. Biểu đồ đoạn thẳng.

a, Ví dụ:Xét bảng tần số. Thời gian hoàn thành
cùng một loại sản phẩm ( tính bằng phút) của
35 công nhân trong một xưởng sản xuất

a, Dựng hệ trục tọa độ, trục
hoành biểu diễn các giá tri
x, trục tung biểu diễn tần số
3 4 5 6 7 8
n ( độ dài đơn vị trên hai
3 7 14 7 3 1 N=35
trục có thể khác nhau )

Thời gian ( x)
Tần số ( n)

b, Xác định các điểm có tọa độ
là cặp số gồm giá trị và tần số
của nó: (3;3); (4;7);….
( Lưu ý giá trị viết trước, tần số
viết sau ).

n
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

o

? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng
theo các bước sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

x

c, Nối mỗi điểm đó với điểm
trên trục hoành có cùng hoành
độ. Chẳng hạn điểm
(3;3) được nối với điểm (3;0)…


TIẾT 45

BIỂU ĐỒ

1. Biểu đồ đoạn thẳng.

a, Ví dụ:
b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:
+ Lập bảng tần số.
+ Dựng hệ trục tọa độ.
+ Vẽ các điểm có tọa độ đã cho trong bảng.
+ Vẽ các đoạn thẳng.
Bài 10 ( SGK/ 14)
Điểm kiểm tra Toán ( học kì I ) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:
Gía trị (x)

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số(n)

0 0

0

2

8

10 12

7

6

4

1

Bảng 15
a, Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b, Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

N=50


TIẾT 45

BIỂU ĐỒ

1. Biểu đồ đoạn thẳng.
a, Ví dụ:
n
b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:12
Bài 10 ( SGK/ 14)
a, + Dấu hiệu: Điểm kiểm tra
Toán ( học kì I ) của mỗi
học sinh lớp 7C

11
10
9
8
7

+Số các giá trị là: 50

6

b, Biểu đồ đoạn thẳng.

4

5
3
2
1
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 x


TIẾT 45

1. Biểu đồ đoạn thẳng.

a, Ví dụ:
b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:
2. Chú ý.

- Ngoài biểu đồ
đoạn thẳng thì
còn có dạng biểu
đồ hình chữ nhật

BIỂU ĐỒ
20
15
10

5
1995
0

1996

1997

Hình 2

1998

- Hình 2 biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá, được thống
kê từng năm, từ 1995 đến 1998( đơn vị trục tung: nghìn ha )


TIẾT 45

BIỂU ĐỒ

1. Biểu đồ đoạn thẳng.
a, Ví dụ:
b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:
2. Chú ý.

- Ngoài các biểu đồ vừa giới thiệu thì còn có nhiều
biểu đồ khác như:
- Biểu đồ hình đường


- Biểu đồ hình quạt

- Biểu đồ hình tháp


Hướng dẫn về nhà
- Ôn tập lại cách lập bảng “tần số”
- Nghiên cứu lại cách lập biểu đồ đoạn
thẳng
- Làm các bài tập: 11, 12,13 SGK/14+15


GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC
THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×