Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7


KIỂM TRA BÀI CŨ:
1.Nêu định nghĩa tia phân giác của một góc.
2.Vẽ góc xOy và vẽ tia phân giác của góc xOy bằng
thước và compa.
1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh
của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.


x

THỰC HÀNH:
z

O

O
Bước 1


y

Bước 2

M

O
Bước
3

H

X y


BÀI TOÁN
Bài toán 2: Cho hình vẽ:
Bài toán1: Cho hình vẽ:x
A
A

O

1
2

M

z

B y
Hãy chứng minh: MA = MB

O

M

B y
Hãy chứng minh:
OM là tia phân giác của


góc xOy.

HS hoạt động nhóm trong 7’
Bài toán1: N1 + N3

x

Bài toán2: N2 + N4


Bài
toán 11
BÀI TOÁN
x

A

ˆy
xO

ˆ O
ˆ
O
1
2
O

1
2

z

M
B

GT

MA Ox tại A
MB Oy tại B

KL

y

MA = MB

Chứng minh:
Xét 2 tam giác vuông OAM và OBM, ta có:
ˆ O
ˆ ( gt)
O
1
2

OM: cạnh chung
 OAM =

OBM ( cạnh huyền – góc nhọn)

 MA = MB ( hai cạnh tương ứng)


Bài toán 2:

x

A

M xOˆy; MAMB

M

O

B

ˆy
xO

y

GT
KL

MA Ox tại A
MB Oy tại B
OM là tia phân giác của góc
góc xOy.

Chứng minh:
Xét 2 tam giác vuông OAM và OBM, ta có:

MAMB
( gt)
OM: cạnh chung
OBM ( cạnh huyền – cạnh gócvuông)

 OAM =
ˆ O
ˆ (hai góc tương ứng)
 O
1
2

 OM là tia phân giác của góc xOy.


Cách vẽ tia
phân giác của
góc xOy bằng
thước hai lề

b

x
a
M

O

y
- Áp thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia
- Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ đường thẳng b.
- Gọi M là giao điểm của a và b
- Ta được OM là tia phân giác của góc xOy
- Hãy giải thích tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân giác của
góc xOy


Bài tập 2:
Đánh dấu ‘X’ vào ô trống em chọn
Khẳng định

1.Mọi điểm nằm trên tia phân giác của một
góc thì cách đều hai cạnh của góc.

Đúng Sai

X

2.Mọi điểm nằm bên trong một góc thì nằm
trên tia phân giác của góc đó.

X

3. Điểm cách đều hai cạnh của góc thì nằm
trên tia phân giác của góc đó.

X

4. Điểm nằm bên trong một góc và cách đều
hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác
của góc đó.

X
`


Bài 32(SGKtr 70)
A
B

M

C

H

GT
K

x
E

y

ABC
Phân giác của xBC
và BCy cắt nhau tại E

KL E tia phân giác
góc xAy


Bài 32(SGKtr 70)
A
B

M

E thuộc tia phân giác của góc AC

H

EH = EK

K

x


EH = EME

y

E thuộc tia
phân giác
của góc xBC

;

EK = EM


E thuộc tia
phân giác
của góc BCy


Hướng dẫn về nhà:
1) Học thuộc và hiểu nội dung 2 định lí về tính chất tia
phân giác của 1 góc, nhận xét tổng hợp 2 định lí đó
(SGK tr 69).
2) Bài tập về nhà: BT 34, 35 (SGK tr 71), BT42 (SBT tr 29).
3) Mỗi em chuẩn bị 1 miếng bìa cứng có hình dạng 1 góc
để thực hành trong bai học “ Tính chất ba đường phân
giác của tam giác”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×