Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

TOÁN 7 – BÀI GIẢNG HÌNH HỌC


Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Tia phân giác của một góc là gì ?
Cho góc xOy , vẽ tia phân giác Oz của góc đó bằng
thước kẻ và compa

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa
hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai
góc bằng nhau.
Câu hỏi 2: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d.
Hãy xác định khoảng cách từ điểm A đến đường
thằng d


Dùng thước hai lề có thể xác định được
tia phân giác của một góc không ?

(Thước hai lề là thước có hai cạnh song song)TIẾT 56:

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC
CỦA MỘT GÓC


Thực hành
- Cắt một góc xOy bằng
giấy, gấp góc đó sao cho
cạnh Ox trùng với cạnh Oy
để xác định tia phân giác
Oz của góc .

- Lấy một điểm M tuỳ ý trên
Oz .Gấp MH vuông góc với
hai cạnh trùng nhau Ox và
Oy .


?1. Dựa vào cách gấp hình, hãy so sánh khoảng
cách từ M đến hai cạnh Ox và Oy.
Khoảng cách từ M đến Ox bằng khoảng cách
từ M đến Oy ( cùng bằng MH )

( Điểm M cách đều hai cạnh Ox ,Oy )
Dự đoán gì về các điểm nằm trên tia phân
giác của một một góc ?


Định lí 1 (Định lí thuận)

Điểm nằm trên tia phân giác của một
góc thì cách đều hai cạnh của góc đó .
A

o

1
2M

B y

x

z GT

KL

xOy, Oz là phân giác
của góc xOy, M thuộc Oz,
MA ⊥ Ox, MB ⊥ Oy
MA = MB


Bài toán: Cho 1 điểm M nằm
trong góc xOy sao cho khoảng
cách từ M đến hai cạnh Ox và
Oy bằng nhau (hình vẽ). Hỏi
điểm M có nằm trên tia phân
giác của xOy hay không (hay
OM là tia phân giác của xOy)? O

x
A
M

B

Em có nhận xét gì về các điểm nằm bên trong một
góc và cách đều hai cạnh của góc ?

y


Định lí 2 ( định lí đảo )
Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh
của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó

Có hai cách chứng minh Oz là tia phân giác của
góc xOy :

·
·
Cách 1: xOz = zOy = xOy
2
Cách 2 : Dựa vào định lí 2


Nhận xét :Tập hợp các điểm nằm bên
trong một góc và cách đều hai cạnh của
góc là tia phân giác của góc đó .


Cách vẽ tia
phân giác
của góc xOy
bằng thước
hai lề

b

x
a
M

O

y

- Áp thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia
- Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ đường thẳng b.
- Gọi M là giao điểm của a và b
- Ta được OM là tia phân giác của góc xOy
- Hãy giải thích tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân
giác của góc xOy


x
b


A

O

M


a

B

y
OM là tia phân giác của góc xOy


Vậy ta có thể dùng thước hai lề để vẽ tia
phân giác của một góc


Bài tập1: Trường hợp nào sau đây chứng tỏ MA = MB
x

A
o

Hình 1

B
o

A
1
2

o

z

M

1
2

Hình 3

Hình 2
z

M
B

z

M

x

A

y

x

y

Sai
rồi
Hoàn toàn chính xác

B

y


Bài tập 2: Đánh dấu “X” vào ô trống em chọn
Đúng Sai
Khẳng định
1. Mọi điểm nằm trên tia phân giác của
X
một góc thì cách đều hai cạnh của góc.
2. Mọi điểm nằm bên trong một góc thì
X
nằm trên tia phân giác của góc đó.
3. Điểm cách đều hai cạnh của góc thì
X
nằm trên tia phân giác của góc đó.
4. Điểm nằm bên trong một góc và cách X
đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia
`
phân giác của góc đó.


Bài toán : Cho hình vẽ ,biết góc B1 bằng góc B2 và

góc C1 bằng góc C2 . Chứng minh AD là tia phân
giác của góc BAC
A
K

B
H

1

2

C

2

1
P

D


MỜI CÁC EM XEM ĐOẠN PHIM
CỦNG CỐ


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học thuộc và nắm vững nội dung hai
định lí về tính chất tia phân giác của một
góc , nhận xét tổng hợp hai định lí đó.
+ Làm các bài tập: 32,33,34, 35
(Trang 69 sgk) ; 42 (trang 29 SBT)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×