Tải bản đầy đủ

PPT KỸ NĂNG LẮNG NGHE

ĐỀ TÀI
KỸ NĂNG LẮNG NGHE


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

Khái niệm nghe và lắng nghe

Vai trò của lắng nghe

Các kiểu và cấp độ lắng nghe

Những trở ngại ngăn cản việc lắng nghe

Lắng nghe có hiệu quả1. Khái niệm nghe và lắng nghe:

Kỹ năng lắng nghe là khả năng

Nghe là hình thức tiếp nhận thông tin thông
qua thính giác

hiểu biết không chỉ bằng tai mà
còn thể hiện được nội dung lời
nói, nhận biết được tâm trạng,
cảm xúc nhu cầu của người nói.

Lắng nghe là hành vi nghe chăm chú, hay quá
trình tập trung chú ý để giải mã song âm thanh
thành ngữ nghĩa.


1. Khái niệm nghe và lắng nghe:
* Phân biệt nghe và lắng nghe
NGHE

LẮNG NGHE

Chỉ sử dụng tai

Sử dụng tai nghe, trí óc và kỹ năng

Tiến trình vật lý, không nhận thức được

Giải thích, phân tích, phân loại âm thanh, tiếng ồn, thông tin để
chọn lọc, loại bỏ, giữ lại.

Nghe âm thanh vang đến tai

Nghe và cố gắng hiểu thông tin của người nói

Tiếp nhận âm thanh theo phản xạ vật lý

Phải chú ý lắng nghe, giải thích và hiểu vấn đề

Tiến trình thụ động

Tiến trình chủ động, cần thời gian và nỗ lực2. Vai trò của lắng nghe:
Lắng nghe giúp ta giải quyết vấn đề

Thỏa mãn nhu cầu đối tượng

hiều hơn

Giúp người khác có được sự
lắng nghe có hiệu quả

Vai trò

Thu nhập nhiều thông tin hơn

Tìm hiểu được người khác một cách tốt

Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với người

hơn

khác


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:

1

1

2

Lắng nghe tập trung cao

- Đây là cách lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu

3

- Chúng ta phải quan sát người nói để phát hiện ra bất cứ dòng tư tưởng không
thành lời nào của họ => xử lý thông tin theo cách nhìn chính họ
4

5

- Việc lắng nghe tập trung thường đi kèm với các phản hồi của người nghe bằng lời
hoặc không lời


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:

1

2

2

Lắng nghe có chủ ý

- Đây là cách lắng nghe có mục đích đặt ra từ trước, đòi hỏi người lắng nghe phải
có sự nỗ lực ý chí để lắng nghe có hiệu quả

3

4

5


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:

1

2

3

Đây là kiểu lắng nghe
nhằm tìm kiếm thông tin,

3

dữ liệu hoặc các vấn đề
mà ta cần biết

4

5

Lắng nghe để thu thập thông tin


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:

1

2

Lắng nghe để giải quyết vấn đề

4

Khi lắng nghe đối tượng trình bày
bạn sẽ tìm ra cách thức giải quyết

3

vấn đề

4

Đòi hỏi người nghe phải có khả
5

năng phân tích, tổng hợp


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:

5

1

Lắng nghe để thấu cảm

2

- Tự đặt mình vào vị trí tình cảnh của người khác để hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào

3

- Nghe thấu cảm là lắng nghe qua ngôn ngữ không lời, qua cảm xúc, nhu cầu của người kia.

4

- Nghe thấu cảm có một uy lực rất lớn vì nó cung cấp cho chúng ta những tư liệu đúng đắn để
hành động

5

- Nghe thấu cảm giúp ta tạo dựng được tình cảm tốt đẹp với người đối thoại.


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
a, Các kiểu lắng nghe:
Theo Barker, L.L: Lắng nghe được phân thành 4 loại chính:
Lắng nghe tích cực

Lắng nghe thấu cảm

- Chăm chú lắng nghe

- Là hình thức lắng nghe tích cực để hiểu

- Diễn giải nội dung

người nói

- Kiểm tra mức độ hiểu

- Người nghe lắng nghe cả trí óc

- Đưa thông tin phản hồi

Lắng nghe giải trí

Lắng nghe đánh giá
- Tính chính xác, ý nghĩa, tính thiết thực

Liên quan đến tìm kiếm sự thư giản, niềm vui

trong thông điệp người nói

hay những thông tin lý thú
- Đặc biệt quan trọng


3. Các kiểu và cấp độ lắng nghe:
b, Các cấp độ lắng nghe:

Thấu cảm

Tập trung

Chọn lọc

Giả vờ

Phớt lờ


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ

Tốc độ tư duy của chúng ta cao hơn nhiều
so với tốc độ người ta nói
=> dễ bị phân tán tư tưởng


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề

Chúng ta thường dễ nghe người mà
chúng ta thích và những vấn đề mình
quan tâm hơn


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện

Đa số người ta nghe không hiệu
quả vì không bao giờ được dạy
về cách lắng nghe


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện
- Thiếu sự quan sát & sự kiên nhẫn

Thiếu sự quan sát, sự kiên nhẫn đối
với ý nghĩ của người khác hoặc
không hợp với họ làm cho nhiều
người trở thành nghe kém


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện
- Thiếu sự quan sát & sự kiên nhẫn

Giao tiếp bằng mắt để có thể nắm bắt
hết thông điệp mà người nói muốn
chuyển tải qua ngôn ngữ và yếu tố
phi ngôn ngữ

- Thiếu sự quan sát bắng mắt


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện
- Thiếu sự quan sát & sự kiên nhẫn

Thành kiến có thể xuất phát từ cách ăn
mặc, tóc tai, dáng vẻ bên ngoài, giọng
nói, cách sử dụng từ ngữ, chủng tộc và

- Thiếu sự quan sát bắng mắt
- Những thành kiến tiêu cực

giới tính…của đối tượng.


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện
- Thiếu sự quan sát & sự kiên nhẫn

Uy tín làm tăng sức ám thị =>
mất tính phán xét, nghe một

- Thiếu sự quan sát bắng mắt
- Những thành kiến tiêu cực
- Uy tín của người nói

cách mù quáng


4. Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả:

- Tốc độ suy nghĩ
- Sự phức tạp vấn đề
- Do không được tập luyện
- Thiếu sự quan sát & sự kiên nhẫn

- Giả bộ chú ý
- Hay cắt ngang

- Thiếu sự quan sát bắng mắt
- Những thành kiến tiêu cực
- Uy tín của người nói
- Thói quen xấu khi lắng nghe

- Đoán trước thông điệp
- Nghe một cách máy móc
- Buông trôi sự chú ý


5. Lắng nghe có hiệu quả:

kỹ năng biểu lộ sự
quan tâm

kỹ năng gợi mở

kỹ năng phản ánh


5. Lắng nghe có hiệu quả:
a, Kỹ năng biểu lộ sự quan tâm:

Tạo ra bầu không khí bình đẳng

Sự quan tâm cũng được thể hiện qua

bằng một tư thế “dấn thân”

những cử chỉ đáp ứng về cơ thể
1
4

2

Tiếp xúc bằng mắt

3

Cách biểu lộ sự quan tâm tốt nhất
là chăm chú lắng nghe


5. Lắng nghe có hiệu quả:
b, Kỹ năng gợi mở:
- Khuyến khích người nói tiếp tục câu chuyện bằng cách tỏ ra rằng bạn hiểu vấn đề

- Hãy cẩn thận lắng nghe và sẵn sàng phản hồi bằng những lời lẫn không bằng lời

- Thỉnh thoảng đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn và chứng tỏ bạn đang chú ý lắng nghe

- Khi nghe bạn có thể tỏ ra vừa trung lập vừa quan tâm bằng cách dùng những từ hoặc câu vô thường
vô phạt với một giọng nói tích cực

- Giữ một sự thinh lặng đầy quan tâm


5. Lắng nghe có hiệu quả:
c, Kỹ năng phản ánh:

Phương pháp phản ánh chuẩn mực là diễn

Phản ánh tức là người nghe sắp xếp lại và

đạt lại, tức là bạn hãy nêu lại thực chất

nêu nội dung những điều người kia vừa

những điều mà đối tượng đã nói.

nói nhằm làm cho đối tượng biết là mình
đã hiểu họ như thế nào.
Fo o d

Fu n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×