Tải bản đầy đủ

CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC KHỐI 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………..
TRƯỜNG THPT …………………
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD – THỂ DỤC

----------

CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
KHỐI 11

NGƯỜI THỰC HIỆN: …………. ………….

Năm học 2018 - 2019
GIỚI THIỆU
1


Tác giả chủ đề

………..

Đơn vị công tác


…………………..

Tên chủ đề

Thể dục – chạy tiếp sức

Đối tượng giảng dạy

Lớp 11

Số tiết dự kiến giảng dạy

02 tiết

CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
PHẦN I: KẾ HOẠCH DẠY HỌC
2


CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

THỜI
LƯỢNG

- ôn bài TDNĐ ( nữ ) động tác 1,2,3, học
mới động tác 4 ; ôn bài TD phát triển chung ( nam
) từ 1- 15, học mới từ 16-20.
Tiết 1

1 tiết

- học sinh nắm được cách trao và nhận tín
gậy ( tại chỗ ) bài tập 1 và 2.
- ôn bài TDNĐ ( nữ ) động tác 1- 4, học mới
động tác 5 ; ôn bài TD phát triển chung ( nam ) từ
1- 20, học mới từ 21-30.
Tiết 2- học xuất phát thấp của người số 1, xuất

1 tiết

phát ba điểm tựa của người số 2,3,4, sự phối hợp
của người trao – nhận tín gậy

CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
PHẦN II: VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI XÂY DỰNG
3


CHUYÊN ĐỀ
1. Căn cứ để lựa chọn chuyên đề:
- Trong cuộc sống hằng ngày, việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao luôn đóng
một vai trò quan trọng trong việc nâng cao thể trạng, giúp con người có một sức
khỏe dẻo dai, tích lũy nguồn năng lượng dồi dào để có thể làm được nhiều công
việc hiệu quả.
- Chạy tiếp sức là nội dung học, được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông,
giúp học sinh rèn luyện sức khỏe tốt, rèn tính linh hoạt, phản xạ, sức nhanh, sức
mạnh, và nó còn có một ý nghĩa quan trọng là nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng
cao kỹ năng phối hợp của học sinh
2.Vấn đề cần giải quyết trong chuyên đề:
- Học xong chủ đề thể dục – chạy tiếp sức học sinh cần:
+ Biết cách thực hiện các kỹ thuật , động tác bổ trợ và khả năng phối hợp vận
động.
+ Thực hiện đúng 2 giai đoạn kỹ thuật chạy : Xuất phát , chạy lao.
+ Hiểu và nắm được một số bài tập, trò chơi phát triển phản xạ, sức nhanh.
+ Biết vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.

3. Xác định mục tiêu dạy học
3.1. Mục tiêu về kiến thức:
4


- thuộc bài thể dục cho cả nam, nữ
- Thực hiện được các bài tập bổ trợ, rèn luyện sức nhanh, sức mạnh, tính phản
xạ .
3.2. Mục tiêu về kỹ năng
- Thực hiện cơ bản theo yêu cầu của giáo viên, đảm bảo thuộc bài và có tính thẩm
mỹ
- Nắm được và thực hiện đúng các bài tập bổ trợ, rèn luyện sức nhanh, sức mạnh,
tính phản xạ
3. Mục tiêu về thái độ
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý trí quyết tâm, thái độ nghiêm túc, tính tự
giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức đảm bảo an toàn
trong tập luyện.
- Cùng nghiên cứu bài học đưa ra những bài tập hiệu quả tích cực hơn.
3.4. Mục tiêu về phát triển năng lực
- Vận dụng những kiến thức đã học và các hoạt động TDTT để nâng cao sức
khỏe thể chất và tinh thần.
- Phát triển các tố chất vận động, rèn luyện sức khỏe tốt, phát hiện những học
sinh có năng khiếu để tham gia thể dục thể thao chuyên nghiệp.
- Học sinh được nghiên cứu thảo luận theo tổ, nhóm để đưa ra những ý kiến đóng
góp cho nội dung bài học.
5


- Việc tập luyện được tiến hành theo nhóm, tổ nên học sinh được vận động nhiều
hơn, tự giác, tích cực hơn.

CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
PHẦN III: KẾ HOẠCH VÀ CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
6


Nhận biết
Nội dung kiến
thức
1. Chuẩn kiến
thức, kỹ năng
Biết cách trao
nhận tín gậy
- Thực hiện cơ
bản đúng kỹ
thuật, thuộc bài

- Học sinh
nắm được các
bài tập bổ trợ
các trò chơi
phát triển
phản xạ, sức
nhanh
- HS nêu
- Vận dụng để được một số
tập luyện và thi điểm trong
đấu TDTT.
luật Điền
kinh (chạy
tiếp sức)

Thông hiểu

Vận dụng
thấp

Vận dụng cao

- Học sinh
trình bày cách
trao nhận tín
gậy
- HS hiểu được
một số điểm
luật trong luật
Điền kinh, biết
áp dụng vào thi
đấu

- Học sinh
nhận xét kỹ
nhưng chưa
chính xác.
- HS giải thích
khá đầy đủ
một số điểm
luật thông qua
thi đấu.
Học sinh thực
hiện cơ bản
đúng động tác
Vận dụng vào
tập luyện
TDTT

- Học sinh
phân tích
được kỹ thuật
- HS giải thích
được những
sai lầm
thường gặp
cũng như vi
phạm luật khi
tham gia thi
đấu.
Học sinh chủ
động thực
hiện cơ bản
đúng hoặc
đúng kỹ thuật
động tác.

TIẾT 1: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
1. MỤC TIÊU:
7


1.1. Kiến thức:
- ôn bài TDNĐ ( nữ ) động tác 1,2,3, học mới động tác 4 ; ôn bài TD phát
triển chung ( nam ) từ 1- 15, học mới từ 16-20.
- học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) bài tập 1 và 2.
1.2. Kỹ năng:
- yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 4 động tác TDNĐ và 20 động tác bài
TD phát triển chung; nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy.
1.3. Thái độ, hành vi:
Tự giác tích cực trong tập luyện, lễ phép với giáo viên, đoàn kết với bạn bè.
2. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
2.1. Địa điểm:
Sân thể dục trường THPT Phạm Công Bình.
2.2. Phương tiện:
Chuẩn bị giáo án, còi, tranh ảnh kĩ thuật, tín gậy. Học sinh làm vệ sinh
sân tập.

3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung

Định

Phương pháp tổ chức
8


lượng
7 – 8’

- Đội hình nhận lớp.

3.1. PHẦN MỞ ĐẦU
2’

x

x

x

x

x

x

3.1.1. Nhận lớp.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số.
- Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học
sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết


học.
5 – 6’

- Đội hình khởi động.

3.1.2. Khởi động.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Bài TD tay không 6 động tác:
+ Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn
mình, gập thân, đá chân, toàn thân.
- xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớpvai, khớp hông, khớp gối.
- Lớp trưởng đìêu hành
- Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc.
phần khởi động.
- Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao
- Gv quan sát và nhắc nhở.
đùi, chạy gót chạm mông.
3.2.. PHẦN CƠ BẢN:
3.2.1. Thể dục.

32’

a, thể dục nhịp điệu ( nữ )

20’
9


- Ôn động tác 1,2,3
4lx8n
- Học động tác 4
GV chia lớp thành 2
+ động tác 4: nhảy

nhóm nam riêng, nữ riêng.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xb, bài thể dục phát triển chung (nam)
- ôn từ động tác 1-15
- học mới từ 16-20

4lx8n

- GV làm mẫu phân tích ,
HS quan sát.

- GV điều khiển HS tập
với tay, chân, phối hợp cả
tay và chân,
3.2.2 Chạy tiếp sức : cách trao và nhận
4lần

quan sát nhận xét sửa sai.
10


tín gậy
trao – nhận tín gậy từ dưới lên. tín gậy
được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái

- Cán sự điều khiển , Yêu
4lần

cầu học sinh nhận xét theo

và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận.

nhóm, sau đó GV nhận xét

người nhận tín gậy khi đưa tay về sau,

bổ xung

cánh tay duỗi thẳng cố định. bàn tay.
- Chia nhóm ôn luyện các
15’

động tác đã học(mỗi nhóm
4-8 HS) GV quan sát nhận
xét sửa sai.

- tại chỗ tập trao tín gậy.
- tại chỗ, tập động tác tay không nhận
tín gậy

- GV làm mẫu phân tích ,

- Chạy bổ trợ:

HS quan sát.

Chạy nhanh cự ly 30m
5 lần
5 lần

x

x

x

x

x

x
11


x

x

x

x

x

x- từng cặp tại chỗ thực
hiện theo hướng dẫn của
GV.
. PHẦN KẾT THÚC:

5’

x

x

x

x

x

x

- Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp.

x

x

x

x

x

x

- Nhận xét tiết học.

x

x

x

x

x

x

- Ra bài tập về nhà.

x

x

x

x

x

x

- Xuống lớp.TIẾT 2: THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC
1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:
- ôn bài TDNĐ ( nữ ) động tác 1- 4, học mới động tác 5 ; ôn bài TD
phát triển chung ( nam ) từ 1- 20, học mới từ 21-30.
- học xuất phát thấp của người số 1, xuất phát ba điểm tựa của người
số 2,3,4, sự phối hợp của người trao – nhận tín gậy
12


1.2 Kỹ năng:
- yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 5 động tác TDNĐ và 30 động
tác bài TD phát triển chung; nắm được kỹ thuật xuất phát trong chạy tiếp
sức.
1.3 Thái độ, hành vi:
Tự giác tích cực trong tập luyện, lễ phép với giáo viên, đoàn kết với
bạn bè.
2. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
2.1 Địa điểm:
Sân thể dục trường THPT Phạm Công Bình.
2.2 Phương tiện:
Chuẩn bị giáo án, còi, tranh ảnh kĩ thuật, tín gậy. Học sinh làm vệ sinh
sân tập.
3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Định
Nội dung

Phương pháp tổ chức
lượng

3.1. PHẦN MỞ ĐẦU
3.1.1 Nhận lớp.

7 – 8’ - Đội hình nhận lớp.
2’

x

x

x

x

x

x
13


- Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ

x

x

x

x

x

x

số.

x

x

x

x

x

x

- Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học

x

x

x

x

x

x

sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết
học.5 – 6’ - Đội hình khởi động.

3.1.2. Khởi động.

x

x

x

x

x

x

- Bài TD tay không 6 động tác:

x

x

x

x

x

x

+ Động tác tay ngực, động tác lườn,

x

x

x

x

x

x

vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân.

x

x

x

x

x

x- xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp
vai, khớp hông, khớp gối.

- Lớp trưởng đìêu hành phần

- Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc.

khởi động.

- Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao

- Gv quan sát và nhắc nhở.

đùi, chạy gót chạm mông.
3.2. PHẦN CƠ BẢN:

32’

3.2.1. Thể dục.
a, thể dục nhịp điệu ( nữ )

GV chia lớp thành 2 nhóm
nam riêng, nữ riêng.

20’

- Ôn động tác 1-4
4lx8n

x

x

x

x

x

x
14


- Học động tác 5: di chuyển ngang

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x- GV làm mẫu phân tích , HS
4lx8n quan sát.

b, bài thể dục phát triển chung (nam)

- GV điều khiển HS tập với

- ôn từ động tác 1-20

tay, chân, phối hợp cả tay và

- học mới từ 21-30

chân, quan sát nhận xét sửa
4lần

sai.

4lần

- Cán sự điều khiển , GV
quan sát nhận xét sửa sai

15


- Chia nhóm ôn luyện các
động tác đã học(mỗi nhóm 48 HS) GV quan sát nhận xét
3.2.2 Chạy tiếp sức :

sửa sai.

- xuất phát thấp với tín gậy
- tập tại chỗ trao và nhận tín gậy.
15’
5 lần

- tập như bài tập chỉ khác là có di

5 lần

chuyển
- tập xuất phát 3 điểm chống (hai chân
và một tay)người nhận tín gậy phải
quay mặt về phía sau(quay mặt sang

- GV làm mẫu phân tích , HS

trái khi bắt gậy tay trái và ngược lại)

quan sát.
16


5 lần
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 lần- từng cặp tại chỗ thực hiện
theo hướng dẫn của GV.
*tập không gậy : khi nghe
hiệu lệnh,hai hàng đánh tay
nhịp nhàng,sau vài nhịp hàng
1 thực hiện trao gậy, hàng 2
thực hiện mô phỏng động tác
nhận gậy.
*tập có gậy: khi động tác đã
ổn định hàng 1 thực hiện
phối hợp với hàng 2 trao –
Thi đấu thử:

nhận tín gậy.
17


Giáo viên chia làm 4 đội
Mỗi đội gồm 4 người
Giới thiệu luật và tiến hành cho các em
thi với nhau.
Thông qua cuộc thi, giáo viên cho học
sinh nhận xét về ưu nhược điểm của
các đội, về kỹ thuật, chiến thuật,
nguyên nhân dẫn đến đội thua, sau đó
giáo viên nhận xét bổ xung, chỉ ra các
điểm còn thiếu xót để các em rút kinh
nghiệm cho những lần sau.

4. PHẦN KẾT THÚC:

x

x

x

x

x

x

- Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp.

x

x

x

x

x

x

- Nhận xét tiết học.

x

x

x

x

x

x

- Ra bài tập về nhà.

x

x

x

x

x

x

- Xuống lớp.

5’18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×