Tải bản đầy đủ

GIẢI PHẪU VÙNG bẹn và đùi

GiẢI PHẪU VÙNG BẸN - ĐÙI
PGS.TS Lê Văn Cường


Mục tiêu:
Nắm vững được giải phẫu vùng bẹn
đùi.
Biết được các điểm yếu vùng bẹn – đùi
và ứng dụng vào điều trị các loại thoát
vị.


Da, giới hạn vùng bẹn đùi:


Mạch máu nông vùng bẹn đùi:Thần kinh nông vùng bẹn đùi:


Cân cơ chéo bụng ngoài và lỗ
bẹn nông, mạc đùi
Thành trước:
•Cân cơ chéo bụng
ngoài
•Phần ngoài cơ chéo
bụng trong


Cân cơ chéo bụng ngoài và lỗ
bẹn nông, mạc đùi (tt)


Cân cơ chéo bụng trong, dây chằng
bẹn, dây chằng phản chiếu
Thành dưới: dây chằng
bẹn


Cơ ngang bụng, liềm bẹn
(gân kết hợp)
Thành trên: bờ
dưới cơ chéo bụng
trong và cơ ngang
bụng (5%)


Dây chằng lược, dây chằng khuyết


Dây chằng lược, dây chằng khuyết,
vòng đùi, ống đùi


Mạc ngang (thành sau)
và dải chậu chày
Mạc ngang (thành sau)
và dải chậu chày (tt)


Các dây chằng và các hố
vùng bẹn


Các hố bẹn
và các loại thoát vị


Tam giác bẹn,
tam giác Hesselbach


Lỗ cơ lược (myopectineal orifice)
của Fruchaud


Lỗ cơ lược (myopectineal orifice)
của Fruchaud (tt)


Lỗ cơ lược (myopectineal orifice)
của Fruchaud (tt)


Ống đùi


Ống bẹn
và thoát vị bẹn gián tiếp


Ống bẹn
và thoát vị bẹn gián tiếp (tt)


Ống đùi
và thoát vị đùi


Ống đùi
và thoát vị đùi (tt)


Ống đùi
và thoát vị đùi (tt)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×