Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a trip that was longer than your expectations

IELTS SPEAKING PART 2 – Describe a trip that was longer than you
expected
I’m gonna talk with you about a trip that I took about
a month ago. At that time, some of my friends from
the UK came to visit me and they asked me to
suggest you know some places to go and things to do
in Saigon. I remember the first place that popped
into my head immediately at that moment was the
Cu Chi tunnels because I’ve been there before and I
had a great time there with my friends so I thought
yeah it would be a great idea to take them there and
they would have a great experience there like me.

Em sẽ nói về chuyến đi mà em đã đi cách đây 1 tháng.
Lúc đó, một số người bạn từ Anh tới thăm em và họ
hỏi em giới thiệu một số nơi để đi hay thứ gì đó để
chơi ở Sài Gòn. Em nhớ là nơi đầu tiên mà ngay lập
tức xuất hiện trong đầu em lúc đó là địa đạo Củ Chi
vì em tới đó rồi và em có 1 khoảng thời gian tuyệt vời
ở đó với 1 số người bạn nên em nghĩ là sẽ rất tuyệt
nếu đưa họ tới đó và họ sẽ có 1 trải nghiệm tuyệt vời

như em.

Then we decided to meet at 7 am on the Sunday at a
bus station in district 1. But some of us were late
because they got stuck in traffic jams for 30 minutes.
Then we had another problem. You know the bus we
took didn’t leave. I asked the driver why and he told
me that we had to wait until nearly all the seats were
filled, which took us another 30 minutes. At this
point, I thought “yeah now everything is ok, and we’re
gonna get there within an hour”. But I was completely
wrong! The traffic started becoming crazy. I
remember, I was looking through the window and I
realized that there was a very long line of
motorbikes, cars and trucks in front of us. You know
we were all very tired and helpless. Some people on
the bus started complaining but we couldn’t do
anything. We had no choice but to hope that the bus
would get out of this chaos as soon as possible.

Sau đó chúng em quyết định gặp nhau lúc 7 giờ sáng
Chủ Nhật ở 1 trạm xe buýt tại quận 1. Nhưng một số
bạn tới trễ vì bị kẹt xe khoảng 30 phút. Sau đó, chúng
em lại có một vấn đề khác. Xe buýt mà chúng em đón
không chịu lăn bánh. Em hỏi tài xế là tại sao thì bác ấy
nói chúng em phải đợi cho đến khi gần như tất cả các
ghế được lấp đầy, vậy là tốn của chúng em thêm 30
phút nữa. Lúc đó, em nghĩ "giờ thì mọi thứ đều ổn rồi,
và chúng ta sẽ đến đó trong vòng một giờ". Nhưng
em đã hoàn toàn sai! Giao thông bắt đầu trở nên điên
rồ. Em nhớ là em đang nhìn qua cửa sổ và em nhận
ra rằng có nguyên một hàng dài xe máy, xe hơi và xe
tải phía trước. Tất cả chúng em đều rất mệt mỏi và
bất lực. Một số người trên xe buýt bắt đầu phàn nàn
nhưng chúng em chẳng thể làm được gì cả. Chúng
em không có lựa chọn nào khác ngoài hy vọng rằng
chiếc xe buýt sẽ thoát khỏi sự hỗn loạn này càng
sớm càng tốt.
Sau tất cả, chúng em mất thêm 2 giờ nữa mới đến
nơi. Vậy tổng thời gian là 3 tiếng, từ 7 đến 10 giờ, thật
sự quá lâu.

After all that, it took us another 2 hours to get to our
destination. So the total amount of time was 3 hours,
from 7 to 10, which was too long.
So if I had to talk about a trip that was longer than my
expectation, I would talk about this trip.
(written by Nguyen Huyen)

Nếu em phải nói về một chuyến đi dài hơn dự tính của
mình, em sẽ nói về chuyến đi này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×