Tải bản đầy đủ

Ngày 15

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 15
263.Take it or leave it.
264.Take my word for it.
265.Take your time.

Đánh mất hay rời bỏ
Hãy để ý cho nó
Dành thời gian cho bạn

266.Thank you all the same.

Cảm ơn tất cả các bạn

267.Thank you for everyt hing.

Cảm ơn vì tất cả


268.Thanks a million.
269.Thanks for the warning.
270.Thanks for your cooperation.
271.That couldn't be better.
272.That depends.
273.That makes sense.
274.That reminds me.
275.That rings a bell.
276.That sounds like a good idea.
277.That's all right.
278.That's disgusting.
279.That's fair.
280.That's for sure.
281.That's good to know.

Triệu lần cảm ơn
Cảm ơn đã cảnh báo
Cảm ơn vì sự hợp tác
Không thể tốt hơn đuợc nữa
Phụ thuộc vào điều đó
Điều đó thật ý nghĩa.
Điều đó nhắc nhở tôi.
Đó là một hồi chuông
Có vẻ là ý kiến hay đấy. Ý kiến đó
được đấy.
Thôi được rồi. Cái đó nghe được đấy.
Thật kinh tởm
Như vậy là công bằng.
Điều đó là chắc chắn
Đó là điều nên biết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×