Tải bản đầy đủ

Ngày 12

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 12
208.It's out of the question.
209.It's time for dinner.
210.It's up in the air.
211.It's up to date.
212.It's up to you.
213.It's very popular.
214.It's worth seeing.
215.Just let it be.
216.Just to be on the s afe side.
217.Keep the change .
218.Keep up the good work.
219.Keep your fingers crossed.
220.Kill two birds with one stone.
221.Let me get back to you.
222.Let me guess.

223.Let me put it this way.
224.Let me see.
225.Let's call it a day.
226.Let's celebrate!
227.Let's find out.
228.Let's get to the poi nt.

Không còn gì để hỏi…:)
Tới giờ ăn tối rồi
“Bốc hơi” rồi.
Tính tới hiện tại.
Tùy bạn, anh, chị….
Rất phổ biến, phổ thông.
Đáng để xem
Kệ nó đi.
Vừa đủ an toàn.
Khỏi “thối” tiền lại.
Tiếp tục phát huy nhé
cầu mong được may mắn.
Một đá ném hai chim.
Hãy chờ khi tôi gặp lại anh/ nói
chuyện lại với anh
Để tớ đoán xem
Hãy để tôi thử cách này.
Để tớ xem nào.
Hôm nay tới đây thôi.
Hãy cùng chúc mừng nào.
Cùng tìm hiểu nhé.
Hãy nói vào vấn đề chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×