Tải bản đầy đủ

Ngày 11

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 11:
195.It's awesome.
196.It's awful.
197.It's been a long time.
198.It's better than nothing.
199.It's essential.
200.It's hard to say.
201.It's incredible.
202.It's just what I had in mind.
203.It's my pleasure.
204.It's no big deal.
205.It's not your fault.
206.It's nothing.
207.It's only a matter of time.

Tuyệt qúa! Cừ quá!

Thật khủng khiếp.
Lâu rồi k hông gặp.
Vẫn còn tốt hơn là không có.
Điều đó thật cần thiết.
Thật khó để nói
Thật không thể tin được ( Amazed )
Đó là cái mà tôi đã nghĩ trong đầu rồi !
Rất hân hạnh
Chẳng có gì to tát
Không phải lỗi của anh
Chẳng có gì
Chỉ là vấn đề thời gian thôiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×