Tải bản đầy đủ

Ngày 10

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 10:
185.It's a deal.
186.It's a long story.
187.It's a nice day today.
188.It's a once in a lifetime chance.
189.It's a pain in the neck.
190.It's a piece of cake.
191.It's a small world.
192.It's a waste of time.
193.It's about time.
194.It's all my fault.

Nhất định thế nhé!
Một lời thật khó mà nói hết!
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Đây là một cơ hội hiếm có trong đời

Thật là khổ hết chỗ nói.
Điều này rất dễ dà ng.
Thế giới thật là nhỏ.
Thật là lãng phí thời gian.
Gần hết thời gian rồi./ cũng đến
lúc rồi đấy.
Tất cả đều là lỗi của tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×