Tải bản đầy đủ

Ngày 09

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 09:
Chỗ này có người ngồi không?
Còn tùy vào tình hình.
Điều này có thể xảy ra đối với bất cứ
170. It can happen to anyone.
ai.
Đều giống nhau cả thôi./ Đều thế
171. It doesn't make any difference.
cả thôi.
Đối với tôi mà nó i thì đó ch ẳ ng là
172. It doesn't matter to me.
vấn đề gì cả.
173. It doesn't work.
Nó hư rồi.
174. It drives me crazy.
Nó làm tôi phát điên lên được.

175. It isn't much.
Nó chẳng thấm tháp gì.
176. It really comes in handy.
Có cái này thật là tiện biết mấy.
177. It slipped my mind.
Không chú ý nên tôi quên mất rồi.
178. It takes time.
Vấn đề này cần có thời gian.
179. It will come to me.
Tôi sẽ nhớ ra.
180. It will do you good.
Điều này có ích cho bạn đấy.
181. It won't happen agai n.
Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Vấn đề đó k hông mấ t nhiều thời
182. It won't take much time.
gian đâu.
183. It won't work.
Không được đâu.
184. It's nice meeting yo u.
Rất vui được biết anh.
168. Is this seat taken?
169. It all depends.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×