Tải bản đầy đủ

Ngày 04

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 04:
Có cái nào lớn hơn chút nữa không ?
Cậu hiểu ý tôi chứ ?
Cậu có tin tức gì về Mary không?
Anh ấy đang họp .
Tự phục vụ nhé !
Kiên nhẫn một chút nghe!
Tôi liên lạc vơi cậu bằng cách nào
69.How can I get in touch with you?
được?
70.How do I look?
Nhìn tôi thế nào ?
71.How is it going?
Tình hình thế nào ?
72.How late are you open?
Các anh mở cửa đến mấy giờ ?

73.How long did it last?
Đã kéo dài bao lâu rồi ?
74.How long will it take me to get
Tới đó mất bao lâu ?
there?
75.How much is it?
Bao nhiêu tiền ?
76.How often do you eat out?
Anh có thường ra ngoài ăn không ?
77.I apologize.
Tôi xin lỗi
78.I appreciate your invitation.
Cám ơn lời mời của anh.
63.Have you got anything larger?
64.Have you got that?
65.Have you heard from Mary?
66.He is in confe rence.
67.Help yourself,please.
68.Hold your horses.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×