Tải bản đầy đủ

Bài giảng an toàn điện trên ô tô

Điện công nghiệp

1


Nội dung chương
1. Khái niệm chung
2. Các tác hại khi có dòng điện đi qua người
3. Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện
4. Các biện pháp bảo vệ an toàn
5. Tài liệu tham khảo

Những vấn đề
cần nắm
2

Tại sao
phải tìm
hiểu An
toàn điệnđiện giật
 Khi có dòng điện đi qua cơ thể người
thì sẽ gây ra hiện tượng điện giật
(electric shock).
 Hiện tượng điện giật nó sẽ gây nên
những hậu quả sinh học làm ảnh
hưởng tới các chức năng thần kinh,
tuần hoàn, hô hấp hoặc gây bỏng cho
người bị tai nạn.
 Khi dòng điện này đủ lớn (≥ 10 mA)
và nếu không được cắt điện kịp thời,
người có thể nguy hiểm đến tính
mạng.
3


người
 Khi dòng điện đi qua cơ thể người sẽ
gây nên những phản ứng sinh học
phức tạp.
 Mức độ nguy hiểm đối với nạn nhân bị
tai nạn điện phụ thuộc nhiều yếu tố
như:
 Biên độ dòng điện.
 Đường đi của dòng điện.
 Thời gian tồn tại.
 Tần số dòng điện.
 Tình trạng sức khỏe.
4


Các tác hại khi có dòng điện đo qua người

5


người
 Ngưỡng giá trị Ing giới hạn gây tác hại lên cơ thể người
Ing (mA)


0,6 - 1,5

Tác hại đối với người
Điện AC (f = 50 – 60 (Hz))

Điện DC

Bắt đầu thấy tê

Chưa có cảm giác

2–3

Tê tăng mạnh

Chưa có cảm giác

5–7

Bắp thịt bắt đầu co

Đau như bị kim đâm

8 – 10

Tay không rời vật có điện

Nóng tăng dần

20 – 25

Tay không rời vật có điện, bắt đầu khó
Bắp thịt co và rung
thở
Tay khó rời vật có điện,
Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh
bắt đầu khó thở

50 – 80
90 - 100

Nếu kéo dài với t ≥ 3 s tim ngừng đập

Hô hấp tê liệt
6


người
 Các giới hạn dòng điện nguy hiểm
đối với người như sau:
I giới hạn nguy hiểm AC ≤ 10 mA
 I giới hạn nguy hiểm DC ≤ 50 mA
 Các giới hạn điện áp nguy hiểm
đối với người như sau:
 U giới hạn nguy hiểm AC

 24 V (ẩm ướt)
 50 V (khô ráo)

 U giới hạn nguy hiểm DC

 50 V (ẩm ướt)
 80 V (khô ráo)
7


điện
Do trình độ tổ chức, quản lý công
tác lắp đặt, xây dựng, sửa chữa
công trình điện chưa tốt.
 Do vi phạm quy trình kỹ thuật an

toàn, đóng điện khi có người đang
sửa chữa, tác vận hành thiết bị
điện không đúng qui trình.
 Tai nạn do chạm gián tiếp, chạm

trực tiếp ở cấp điện áp U ≤ 1 kV.
.
 Tai nạn do sự phóng điện hồ quang.
 Tai nạn xảy ra do “ điện áp bước”.
8


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
Sử dụng các thiết bị bảo vệ
khi tiếp xúc, sửa chửa
điện

Dùng các biện pháp tiếp
đất bảo vệ kết hợp với
các thiết bị như cầu dao
chống giật

9


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
Trung tính MBA nối đất
Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TT

Võ thiết bị nối đất
Dùng áptômát có bảo vệ so lệch

10


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
Trung tính MBA nối đất
Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TN-C

Võ thiết bị nối trung tính
Trung tính tải nối võ

11


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
Trung tính MBA nối đất
Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TN-S

Võ thiết bị nối TT nguồn
Trung tính tải nối TT nguồn

12


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
Sơ cấu người khi bị tai nạn điện

Cách ly nguồn điện
Dùng các biện pháp sơ cứu
Đưa đến trạm y tế gần nhất

13


Các biện pháp bảo vệ an toàn điện
- Lựa chọn dây dẫn phù hợp
- Lựa chọn các khí cụ điện phù hợp
- Sử dụng các áptômát chống giật

14


Tài liệu tham khảo

• http://www.electrical shock. com.vn
• http://www.electrical safe. com.vn
• An toàn điện điện - NXB KH&KT

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×