Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 7: Phép trừ hai số nguyên

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
SỐ HỌC 6

BÀI 7:

PHÉP TRỪ HAI SỐ
NGUYÊN


KIỂM TRA BÀI CŨ
-1 +1=?
-1+2=?
-1+3=?

-1+1=0
-1+2=1
-1+3=2


BÀI 7
Phép trừ hai số nguyên

I.PHÉP TRỪ HAI SỐ
NGUYÊN
1.Ví dụ
-1-1=?
-1-2=?
Giải:
-1-1=-1+(-1)=-2
-1-2=-1+(-2)=-2


BÀI 7:
Phép trừ hai số nguyên
2.Kết luận
Muốn trừ hai số nguyên, ta lấy số bị trừ cộng với số đối
của số trừ.


BÀI 7:
Phép trừ hai số nguyên
3.Công thức
a-b=a+(-b)


BÀI 7:
Pháp trừ hai số nguyên
II. BÀI TẬP
Tính :
2-7=
1-(-2)=
Giải:
2-7=2+(-7)=-5
1-(-2)=1+2=3

(-3)-4=
(-3)-(-4)=
(-3)-4 =(-3)+(- 4)=(-7)
(-3)-(- 4)=(-3)+4=1


CỦNG CỐ,DẶN DÒ

Về nhà ôn kĩ lại quy tắc và công thức phép trừ các số
nguyên .Chuẩn bị cho bài Luyện Tập.


Tạm biệt các thầy cô và các emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×