Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi quản trị kinh doanh logistics kỳ 1 năm 2017 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Quản trị kinh doanh Logistics kỳ 1 năm 2017-2018
(Ngày thi 22/12/2017)
Đề 1
Câu 1: Các loại dịch vụ vận tải và đặc điểm của nó.
Câu 2 : thực trạng của môi trường luật pháp. khó khăn thuận lợi của các doanh
nghiệp Logistics Việt nam trong mtrg ấy.
Câu 3: phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh Log. Nghiên cứu
những đặc điểm ấy giúp ích gì cho các nhà qtri.
Câu 4: phân tích các chức năng của bao bì.
Đề 2
Câu 1: nêu đặc điểm của dịch vụ logistics. Việc nghiên cứu đặc điểm này có tác
dụng gì vói nhà quản trị
Câu 2: nêu đặc điểm dịch vụ vận tải đường sắt. Vận tải đường sắt phù hợp với loại
hàng hóa nào
Câu 3: thực trạng cơ sở hạ tầng vận tải, nêu khó khăn và thuận lợi của doanh
nghiệp trong điều kiện đó
Câu 4: chuỗi cung ứng là gì. Nêu 1 quá trình (hay là cái gì ấy k nhớ) của chuỗi
cung ứng
Đề 3

Câu 1: đặc điểm dịch vụ hàng hải? Loại hàng hoá nào phù hợp với dịch vụ này
Câu 2: nguyên tắc xuất hàng trong dịch vụ kho bãi? Trường hợp nào phải ktra lại
toàn bộ hàng
Câu 3: Thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, nêu khó khăn, thuận lợi của dn
vn
Câu 4: phân tich chức năng vai trò của thi trg logistics đối với doanh nghiệp, kinh
tế xã hội,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×