Tải bản đầy đủ

ÔN TIẾNG VIỆT 2 đề 4

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 – ĐỀ 2
Họ và tên : ……………………………………….. Lớp …….
ĐỌC THẦM ĐOẠN VĂN SAU VÀ LÀM THEO YÊU CẦU : (6 điểm )
Học sinh đọc thầm bài :

Giàn mướp

Thật là tuyệt ! Mấy bông hoa vàng tươi , như những đốm nắng đã nở sáng trưng
trên giàn mướp xanh mát . Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh
hoa vàng.Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu .
Cứ thế , hoa nở tiếp hoa . Rồi quả thi nhau chòi ra bằng ngón tay ,bằng con chuột
,rồi bằng con cá chuối to. Có hôm chị em tôi hái không xuể .Bà tôi sai mang đi
biếu cô tôi , dì tôi ,cậu tôi , chú tôi , bác tôi ,mỗi người một quả.
Vũ Tú Nam
Dựa theo nội dung của bài trả lời các câu hỏi sau :
Câu 1 (0,5 điểm ): Giàn mướp được tả nằm ở đâu?
Trả lời : ----------------------------------------------------------------------------------------C âu 2 .( 0,5 điểm ): Hoa mướp có màu gì ?
Trả lời : ----------------------------------------------------------------------------------------Câu 3. ( 0,5 điểm ) : Những bông hoa mướp được so sánh như cái gì?
Trả lời : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu4. ( 1 điểm ) . Quả mướp lớn lên như thế nào ?
Trả lời : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1


Dựa theo nội dung của bài , khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
và làm các bài tập sau :
Câu 5 .(0,5 điểm). Câu nào dưới đây cấu tạo theo mẫu : Ai thế nào?
A . Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó .
B . Mấy bông hoa vàng tươi ,như những đốm nắng .
C . Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi , dì tôi , cậu tôi, chú tôi,bác tôi ,mỗi người một
quả.
Câu 6 . ( 1 điểm) Chọn tên con vật điền vào chỗ trống :
Khoẻ như --------------------

;

Đen như ………………...

Nhanh như -----------------------;

Nói như ……………………...

Câu 7 ( 0,5điểm) : khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Trong câu “ Có hôm chị em tôi hái không xuể .“ thuộc kiểu câu nào ?
A . Ai làm gì ?

B . Ai là gì ?

C . Ai thế nào?

Câu 8 ( 0,5 điểm ): Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu câu sau :
Mấy bông hoa vàng tươi ,như những đốm nắng.
Câu hỏi : -------------------------------------------------------------------------------------Câu 9 . (0,5 điểm) : khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Trái nghĩa với từ “chăm chỉ “ là từ :
A.

Siêng năng .

,

B.Cố gắng

,

C.

Lười biếng.

Câu 10 . (o,5 điểm ) :Em hãy viết một câu theo mẫu câu : Ai thế nào ?
Câu : -------------------------------------------------------------------------------------------

2


II. LUYỆN VIẾT
A

Chính tả: (Nghe viết)

Giàn mướp
Thật là tuyệt ! Mấy bông hoa vàng tươi , như những đốm nắng đã nở sáng trưng
trên giàn mướp xanh mát . Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh
hoa vàng.Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu .

B. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về loại cây ăn quả em thích nhất
theo gợi ý:
- Em thích nhất loại cây nào?
- Cây đó mọc ở đâu? (Cây do ai trồng, ở đâu?)
- Hình dáng của cây (thân, cành, lá, hoa....) có gì nổi bật?
- Cây có lợi ích gì với em và mọi người?

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×