Tải bản đầy đủ

ĐẦU tư cổ PHIẾU HSX

Thông tin niêm yết - CTCP Xây lắp điện 1 sẽ niêm yết trên HSX vào ngày 16/11/2016 –
Số lượng cổ phiếu lưu hành là 75,26 triệu đơn vị và công ty sẽ niêm yết trên HSX với giá
tham chiếu phiên chào sàn là 36.000đ/cp. Tại mức giá này, giá trị vốn hóa thị trường của
PC1 là 2.709 tỷ đồng, tương đương 121 triệu USD. Cổ đông lớn hiện gồm ông Trịnh Văn
Tuấn (với 20,83% cổ phần) và Vietnam Enterprise Investment Limited (15,25% cổ phần).
Chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý là 43.000đ/cp tương đương P/E dự phóng 2016 là 8,5
lần – với mức P/E dự phóng 2016 của ngành xây dựng và ngành điện từ 7,8-9,36 lần;
chúng tôi tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PC1 là khoảng 43.000đ/cp; tương đương P/E dự
phóng là 8,5 lần. Và tại giá tham chiếu phiên chào sàn P/E dự phóng là khoảng 7 lần. Giá
tham chiếu phiên chào sàn thấp hơn 20% so với giá trị hợp lý. Giá có thể sẽ tăng nhưng
dự báo cho năm sau khá thận trọng với doanh thu hoạt động kinh doanh chính giảm.
Về dài hạn tiềm năng tăng trưởng vững nhờ vị thế đầu ngành xây dựng điện – một trong
những ngành có tính phòng thủ cao và không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế của Việt
Nam
PC1 được thành lập vào ngày 2/3/1963 và được cổ phần hóa năm 2005 với vốn điều lệ
ban đầu là 50 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2005-2016, vốn điều lệ đã tăng 15 lần lên 752,6 tỷ
đồng. PC1 có 17 công ty con và 2 công ty liên kết. PC1 là doanh nghiệp đầu ngành xây
dựng điện và còn sản xuất kết cấu thép mạ kẽm. PC1 tham gia vào các lĩnh vực hoạt động
sản xuất kinh doanh sau:
Xây dựng điện – PC1 xây dựng các dự án truyền tải điện quốc gia và các nhà máy
điện. Mảng này đóng góp 54% doanh thu và 49% lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm
2016
BĐS – đóng góp 21% tổng doanh thu và 28% lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm
2016
Sản xuất công nghiệp – PC1 sản xuất kết cấu thép mạ kẽm dùng trong các dự án xây
dựng điện, công trình viễn thông và giao thông. Mảng này đóng góp 17% doanh thu và
20% lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm 2016
Thương mại - đóng góp 6% doanh thu và 2% lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm
2016

Trong 9 tháng đầu năm, LNST tăng mạnh nhờ ghi nhận doanh thu BĐS đã bán – Trong
9 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.100 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng
kỳ, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm) và LNST đạt 262 tỷ đồng (tăng 97% so với cùng kỳ,
hoàn thành 86% kế hoạch). Cho cả năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.802 tỷ
đồng (tăng trưởng 23%) và LNST là 305 tỷ đồng (tăng trưởng 24%). Trong 9 tháng đầu


năm, doanh thu từ xây dựng điện và sản xuất công nghiệp lần lượt giảm 18% so với cùng
kỳ xuống 1.142 tỷ đồng và giảm 23% so với cùng kỳ xuống còn 358 tỷ đồng. Doanh thu
BĐS tăng từ 5 tỷ đồng cùng kỳ lên 433 tỷ đồng nhờ ghi nhận toàn bộ các căn hộ chung cư
đã bán tại dự án Chung cư PPC1 Complex. Dự án này gồm 4 tòa, mỗi tòa cao 15 tầng với
540 căn hộ và 3 tầng dành cho bán lẻ.
Tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn phụ thuộc vào mảng thủy điện và BĐS – cho cả
năm 2017, PC1 dự kiến đạt 3.852 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng trưởng 1%) và 325 tỷ
đồng LNST (tăng trưởng 7%); dựa trên những giả định sau:
Công ty đã cung cấp một số thông tin về kế hoạch tăng trưởng cho mảng xây dựng điện
và sản xuất công nghiệp. PC1 dự kiến đạt 2.777 tỷ đồng doanh thu xây dựng điện và sản
xuất công nghiệp trong năm 2017 (giảm 13%). Hiện không có thông tin cụ thể về tiến độ
hoàn thành dự án xây dựng nên chúng tôi khó có thể đưa ra nhận định. Lưu ý là năm sau
sẽ không còn 470 tỷ đồng tổng doanh thu dự kiến sẽ ghi nhận trong năm nay từ dự án
Chung cư PPC1 complex. Công ty dự kiến doanh thu từ các nhà máy thủy điện mới đi vào
hoạt động là 282 tỷ đồng; sản xuất thiết bị điện là 500 tỷ đồng; thương mại là 212 tỷ đồng
và hoạt động khác là 16 tỷ đồng.
Và nếu bao gồm cả doanh thu từ nhà máy mới này, tổng doanh thu sẽ là 3.582 tỷ đồng cho


thấy dự báo doanh thu của một số mảng kinh doanh là khá thận trọng. Nguyên nhân ở đây
sẽ được làm rõ khi chúng tôi viết báo cáo đầy đủ với mô hình lợi nhuận riêng.
Hoạt động của nhà máy thủy điện sẽ đóng góp tới 12% doanh thu năm 2017 – PC1 đang
tiến hành xây dựng hai nhà máy thủy điện dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 12/2016.
Điều này cho thấy công ty đang mở rộng phạm vi hoạt động sang xây dựng và sau đó là
điều hành các nhà máy thủy điện như tài sản ngắn hạn. Chẳng hạn, Nhà máy thủy điện
Trung Thu tại tỉnh Điện Biên là nhà máy mà PC1 nắm 60% cổ phần với công suất 30MW
và vốn đầu tư là 900 tỷ đồng dự kiến tạo doanh thu hàng năm là 130 tỷ đồng.
Và Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng mà PC1 sở hữu
100% có công suất 30MW và vốn đầu tư là 915 tỷ đồng dự kiến tạo doanh thu hàng năm là
130 tỷ đồng. Đồng thời, hai nhà máy thủy điện khác tại huyện Bảo Lâm cũng sẽ đi vào
hoạt động từ Q4/2017, là nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3 (PC1 sở hữu 100%) có công suất
46MW và vốn đầu tư là 1.394 tỷ đồng dự kiến tạo doanh thu hàng năm là 233 tỷ đồng; và
nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3A (PC1 cũng sở hữu 100%) có công suất 8MW và vốn đầu tư
là 312 tỷ đồng dự kiến tạo doanh thu hàng năm là 36 tỷ đồng. Ngoài ra, PC1 còn có kế
hoạch xây dựng thêm một nhà máy thủy điện nữa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, là


nhà máy thủy điện Bảo Lâm 4 với công suất 30MW và vốn đầu tư là 900 tỷ đồng. Nhà máy
này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018.
Theo đó, đến cuối năm 2016, tổng công suất của PC1 sẽ là 60MW và sau đó tăng 90% lên
114MW vào cuối năm 2017. PC1 dự kiến mảng thủy điện sẽ đóng góp 282 tỷ đồng doanh
thu thuần năm 2017. HSC ước tính các nhà máy thủy điện tại Việt Nam thông thường cho
tỷ suất lợi nhuận gộp là 50–55% phụ thuộc vào giá bán điện trên hợp đồng PPA, điều kiện
thủy văn và thực tế khấu hao tài sản cố định.
Mở rộng sản xuất các thiết bị điện – PC1 có kế hoạch xây dựng và đưa vào hoạt động
một nhà máy sản xuất thiết bị điện bao gồm dây cáp điện, máy biến áp. Công ty dự kiến
những sản phẩm này sẽ đóng góp 500 tỷ đồng doanh thu (tương đương 12,9% tổng doanh
thu) trong năm 2017.
Về dài hạn hơn,
Dự án Mỹ Đình Plaza 2 sẽ được mở bán từ Q4/2016 và ghi nhận doanh thu trong năm
2018 – Dự án này được phát triển trên diện tích 5.000 m2 tại phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội với 28 tầng và 472 căn hộ phân khúc trung bình. Giá bán ước tính
là khoảng 25 triệu/m2. Dự án này sẽ được chào bán từ Q4/2016 và công ty dự kiến sẽ
hoàn thành trong năm 2018.
Chúng tôi dự báo công ty sẽ duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn nhờ sự phát triển
của ngành năng lượng tại Việt Nam – xây lắp điện và sản xuất công nghiệp vẫn sẽ là
mảng kinh doanh chủ chốt và động lực chính cho những mảng kinh doanh này sự phát
triển nhanh chóng của ngành năng lượng Việt Nam. Theo Quy hoạch điện VII của Việt
Nam, tổng công suất sản xuất điện sẽ tăng từ 35.000MW lên 60.000MW, tương đương tốc
độ tăng trưởng CAGR là 14,4%. Đồng thời, trong giai đoạn 2016-2020, công suất của các
máy biến áp 500 kV và 220 kV sẽ tăng trưởng với CAGR lần lượt là 17% và 16%. Tổng độ
dài các đường dây diện sẽ tăng từ 6.755 km đường dây 500kV lên 9.501 km và từ 12.512
km đường đây 220kV lên 20.000km.
Quan điểm đầu tư – Chúng tôi ưa thích PC1 với vị thế là doanh nghiệp xây lắp điện lớn
nhất Việt Nam trong khi đó ngành điện được dự báo sẽ tăng trưởng hai con số. Hơn nữa,
tăng trưởng trung – dài hạn của công ty sẽ được hỗ trợ bởi đầu tư vào các dự án thủy điện
và BĐS. Ở mức giá khởi điểm, P/E 7 lần là định giá hấp dẫn. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật
với những nhận định và dự báo cụ thể hơn cho cổ phiếu này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×