Tải bản đầy đủ

3 LOẠI nến cơ BẢN

3 LOẠI NẾN CƠ BẢN
Cả 3 loại nến cơ bản này đều không cho thất bất kỳ dấu hiệu nào giá thị trường sẽ đảo chiều
Nến Marubozu

Nến Tiêu chuẩn
(Standard)

Giá Cao nhất

Nến Quay đầu
(Spinning top)

Giá Cao nhất

Giá Đóng cửa

Giá Mở cửa

Thân dài

Đuôi ngắn


Chỉ có thân
mà không có đuôi

Thân ngắn
Đuôi dài

Dấu hiệu tiếp tục Tăng hoặc Giảm mạnh hơn
thậm chí còn mạnh hơn cả dạng nến tiêu chuẩn

Biểu hiện sự Trung lập - Không có dấu hiệu rõ ràng
về sự thay đổi tiếp theo của thị trường

Thân dài
Giá Đóng cửa
Giá Thấp nhất

Giá Mở cửa
Giá Thấp nhất
Nến Tăng giá

Nến Giảm giá

Không có dấu hiệu đảo chiều
Tiếp tục Tăng hoặc Giảm

4 LOẠI NẾN BẮT ĐỈNH HOẶC ĐÁY CỦA THỊ TRƯỜNG
1- Nến Doji:

Đặc điểm chung: Có thể là màu Đỏ, hoặc Xanh - Cả 4 loại đều có thể dùng tiêu diệt Bò và Gấu
Có 4 loại nến Doji: Doji Chân dài - Doji Bia mộ - Doji Chuồn chuồn - Doji Sao trời
Long Leggsd

Gravestone

Dragonfly

Rtart

Sao TrờiĐỉnh

Chân dài

Bia mộ

Khoảng cách của doji sao trời với giá đóng cửa
của thanh nến trước nó càng lớn thì
dấu hiệu Đảo chiều của thị trường càng mạnh

Chuồn chuồn

Áp lực Bán
Chưa Bán, đợi tín hiệu xác nhận
đường hỗ trợ bị phá vỡ

Mua

Chưa Bán, đợi tín hiệu xác nhận
đường hỗ trợ bị phá vỡ

Mua
Mua

Đường Hỗ trợ
Đường Kháng cự

Đường Hỗ trợ

Đường Kháng cự

Đường Kháng cự
Đường Hỗ trợ
bị phá vỡ

Đường Hỗ trợ
bị phá vỡ

Đường Kháng cự
bị phá vỡ

Bán

Áp lực Mua

Bán

Doji Chân dài ở Đỉnh
của thị trường

Doji chân dài ở Đáy
của thị trường

2- Nến Karakasa:

Áp lực Mua

Doji Bia mộ ở Đỉnh
của thị trường

Doji Bia mộ ở Đáy
của thị trường (Rất ít gặp)

Doji Chuồn chuồn ở Đáy
của thị trường (Trường hợp ở Đỉnh rất ít gặp)

Khoảng cách của doji sao trời với giá đóng cửa
của thanh nến trước nó càng lớn thì
dấu hiệu Đảo chiều của thị trường càng mạnh

Đáy

Đặc điểm chung: Có thể là màu Đỏ, hoặc Xanh - Đều có phần thân ngắn, đuôi dài
Có 4 loại nến Karakasa: Treo cổ - Búa - Búa đảo ngược - Sao băng

Hangingman

Hammer

Inverted Hammer

Shooting Star

Treo cổ
(Chỉ có thể dùng tiêu diệt Bò)

Búa
(Chỉ có thể dùng tiêu diệt Gấu)

Búa đảo ngược
(Chỉ có thể dùng tiêu diệt Gấu)

Sao băng
(Chỉ có thể dùng tiêu diệt Bò)

Có thể Đỏ
hoặc Xanh

Đường Kháng cự
Có thể Đỏ
hoặc Xanh
Áp lực bán

Đường Kháng cự
Khi đường Kháng cự được xác nhận bị phá vỡ
thì quyết định Mua

Áp lực Mua

Đường Hỗ trợ
Có thể Đỏ
hoặc Xanh

Khi đường Hỗ trợ được xác nhận bị phá vỡ
thì quyết định Bán

Dấu hiệu cho thấy
Thị trường đảo chiều đi Xuống

Dấu hiệu cho thấy
Thị trường đảo chiều đi Lên

3- Nến Song kiếm:

Đường Hỗ trợ

Có thể Đỏ
hoặc Xanh

Khi đường Hỗ trợ được xác nhận bị phá vỡ
thì quyết định Bán

Dấu hiệu cho thấy
Thị trường đảo chiều đi Lên

Có 3 loại nến Song kiếm:
Engulfing (Nhấn chìm) - Dark Cloud Cover (Phủ mây đen) - Piercing (Xuyên thấu)

Engulfing

Dark Cloud Cover

Piercing

Phủ mây đen

Xuyên thấu

Nhấn chìm

1

2

Nhấn chìm
Nến 2 có phần thân to lớn
nhấn chìm phần thân nến 1
(Phần đuôi không quan trọng)

Dấu hiệu cho thấy
Sự đảo chiều đột ngột của Thị trường
Có thể bắt gặp ở Đỉnh hoặc Đáy

Áp lực Bán
Khoảng cách

1

2

Đường Kháng cự

1

2

Giá đóng cửa nến 2
Thấp hơn 50% nến 1

Đường Kháng cự
50% Nến thứ 1

1

Đường Hỗ trợ

1

2

Khi đường Hỗ trợ bị phá vỡ
bởi cây nến tiếp theo
Thì chọn Bán

Khoảng cách
Áp lực Mua

Được sử dụng để nhấn chìm Bò
Áp lực Bán tăng mạnh mẽ so với áp lực Mua
(Giá đảo chiều đột ngột đi xuống)

4- Nến Sao trời:

Cặp nến này chỉ có thể
tiêu diệt được Gấu

Có 3 loại nến Sao trời:
Evening Star (Sao hôm) - Morning Start (Sao mai) - Harami (Harami)

Evening Star

Morning Star

Sao Hôm

Sao Mai

Sao Hôm cho thấy dấu hiệu
Thị trường đảo chiều Đi xuống

50% thanh nến 1

1
3
1
Áp lực Bán tăng mạnh
Dấu hiệu Thị trường
đảo chiều Đi xuống - Triệt tiêu Bò

Harami biểu thị sự
mất đà của thị trường
Cảnh báo sự đảo chiều của Thị trường sau
một xu hướng Mua hoặc Bán mạnh mẽ
Harami sử dụng để Bắt Đỉnh hoặc Đáy
Triệt tiêu cả Bò và Gấu

3

1

2

2
Áp lực Mua tăng mạnh
Dấu hiệu Thị trường
đảo chiều Đi Lên - Triệt tiêu Gấu

Áp lực Mua tăng mạnh
Dấu hiệu Thị trường
đảo chiều Đi Lên - Triệt tiêu Gấu

1
2

2

50% thanh nến 1

Áp lực bán tăng mạnh
Dấu hiệu Thị trường
đảo chiều Đi xuống - Triệt tiêu Bò

Harami Doji

50% thanh nến 1

1

3

2
50% thanh nến 1

Harami (Bà Bầu)

Morning Star Doji

2
3

Harami

Sao Mai cho thấy dấu hiệu
Thị trường đảo chiều Đi Lên

Evening Star Doji

1

Áp lực Mua lúc này Tăng mạnh
Thị trường đảo chiều đi Lên

Cặp nến này chỉ có thể
tiêu diệt được Bò

Được sử dụng để nhấn chìm Gấu
Áp lực Mua đột ngột Tăng, nhấn chìm Áp lực Bán
(Giá đảo chiều đột ngột đi Lên)

2

Harami biểu thị sự
mất đà của thị trường
Cảnh báo sự đảo chiều của Thị trường sau
một xu hướng Mua hoặc Bán mạnh mẽ
Sử dụng để Bắt Đỉnh hoặc Đáy

Harami biểu thị sự
mất đà của thị trường
Cảnh báo sự đảo chiều của Thị trường sau
một xu hướng Mua hoặc Bán mạnh mẽ
Sử dụng để Bắt Đỉnh hoặc Đáy

Sưu tầm và tổng hợp: BINARY OPTIONS HT (Closed Facebook Group) - Huong Thien (Ha Phong Phong) - Đồ họa & Biên tập lại: Su NguyenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×