Tải bản đầy đủ

HSC PHAN MINH NGỌCBản tin phân tích đầu tư 16 8 2016 (CNG HTI VLC)

PMN Invest$ PRO
ANALYST & SHARE $


Phan Minh Ngọc

Nhận định thị trường

ĐT: 0944.726.964

Cổ phiếu khuyến nghị
Danh mục đầu tư

Lịch chốt quyền


Nhận định thị trường
1. Kháng cự: 681.96 (1)
2. Xu hướng: Điều chỉnh trọng ngắn hạn – Test lại mốc
kháng cự Fibo 61.8% - 649.95
3. Mẫu hình: (Dự báo) vai đầu vai ngược

4. Chỉ báo:
- MACD: hội tụ (tín hiệu tốt)
- Chỉ báo RSI hội tụ với đường MA 10 đạt mức 58.42
vận động tích cực dưới mức 70 – Dư địa tăng còn
lớn.
- Volume cao hơn MA(20) thể hiện thanh khoản tốt
5: Dự báo kịch bản:
- Theo Fibonaci:
+ Kháng cự - Fibo 100% 681.96
+ Kháng cự - Fibo 127.2% 704.75
+ Hỗ trợ - Fibo: 61.8% 649.95
+ Hỗ trợ - Fibo: 50% 640

* Kết luận: Thị trường tăng tốt trong phiên giao dịch 15/8. Chỉ số VNINDEX vẫn có thể điều chỉnh về vùng 645-650 điểm và nếu
giữ được mốc 645 điểm thì xu hướng Tăng ngắn hạn vẫn có thể được duy trì. Nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu có cơ bản tốt
và xuất hiện tín hiệu tích cực để tigia rngaan trong thời điểm nay.
3


Danh mục đầu tư
STT

Mã CP
CDC

Ngày khuyến Giá khuyên
Giá mua
nghị
nghị
15/06/2016
12,90
12,90

Giá hiện
tại
13,7

Trạng
thái
T+1Giá bán

% Lãi/Lỗ

Khuyến nghị

6,20% Mua và nắm giữ

SJS

15/06/2016

23,00

23

23,1

T+1

0,43% Mua và nắm giữ

HUT

15/06/2016

11,50

11,5

11,9

T+1

3,48% Mua và nắm giữ

ITA

12/08/2016

5,10

5,1

5,3

T+2

3,92% Mua và nắm giữ

HBC

12/08/2016

25,7

25,7

27,4

T+2

6,61% Mua và nắm giữ

DMC

12/08/2016

80

80

82

T+2

2,50% Mua và nắm giữ

C32

12/08/2016

59

59

60

T+2

1,69% Mua và nắm giữ

1 VCG

11/08/2016

14,50

14,50

14,90 T+3

2,76% Mua và nắm giữ

2 D2D

11/08/2016

45,00

45,00

46,50 T+3

3,33% Mua và nắm giữ

3 NKG

11/08/2016

27,70

27,70

29,30 T+3

5,78% Mua và nắm giữ

4 CVT

11/08/2016

33,00

33,70

35,50 T+2

5,34% Mua và nắm giữ

5 TNA

11/08/2016

61,00

59,50

60,50 T+2

1,68% Canh mua

6 SKG

11/08/2016

94,50

92,00

92,50 T+2

0,54% Canh mua


Cổ phiếu khuyến nghị
VLC Tổng Cty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)
- Vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
- Mẫu hình 2 đáy tăng trưởng
- Kl giao dịch 950.300cp (bao gồm thỏa thuận)

HTI - Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HOSE)
- Tiềm năng từ các dự án BOT
- Đang trong vùng giá tích lũy
- MACD hội tụ

CNG - Công ty cổ phần CNG Việt Nam (HOSE)
- Hưởng lợi từ giá dầu thế giới tăng
- Lợi nhuận quý 2 đạt 55% kế hoạch năm
- Tạo mẫu hình cái cốc và tay cầm


VLC Tổng Cty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)
- Vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
- Mẫu hình 2 đáy tăng trưởng
- Kl giao dịch 950.300cp (bao gồm thỏa thuận)
1. Kháng cự: 18,05 (1)
2. Xu hướng: Tăng trọng ngắn hạn – Mẫu hình 2 đáy(W) (1)
3. Mẫu hình: Hai đáy (W)
4. Chỉ báo tích cực:
- Candlestick: Bullish Hammer
- MACD: Phân kì dương
- Chỉ báo RSI phân kì dương với đường MA 10 đạt mức 57,95
vận động tích cực dưới mức 70 – Dư địa tăng còn lớn.
- Volume tăng so với các phiên giảm điểm trước vượt MA (20)
Báo hiệu lực cầu mạnh
- Vượt mây Ichi-Kumo
5: Dự báo kịch bản:
- Theo Fibonaci:
+ Kháng cự - Fibo 100% 19,79
+ Kháng cự - Fibo 61.8%: 18,5
+ Hỗ trợ - Fibo: 38.2%: 17
+ Hỗ trợ - Fibo: 0%: 15,24

* Kết luận: Mua vào và nắm giữ

Giá đóng cửa
phiên gần nhất

Giá mục tiêu

Giá cutloss

17,4

19,7

15,5


Cổ phiếu khuyến nghị
HTI - Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HOSE)

- Tiềm năng từ các dự án BOT
- Đang trong vùng giá tích lũy
- MACD hội tụ
1. Kháng cự: 18,1 (1)
2. Xu hướng: Tăng trọng ngắn hạn – MACD hội tụ
3. Mẫu hình: Phá đáy kháng cự Fibo 61.8
4. Chỉ báo tích cực:
- MACD: Phân kì dương
- Chỉ báo RSI phân kì dương với đường MA 10 đạt mức 54,47 vận
động tích cực dưới mức 70 – Dư địa tăng còn lớn.
- Volume tăng mạnh so với các phiên trước đó vượt MA (20) Báo
hiệu lực cầu mạnh
- Vượt mây Ichi-Kumo
5: Dự báo kịch bản:
- Theo Fibonaci - Extension:
+ Kháng cự - Fibo 38.2% 18,15
+ Kháng cự - Fibo 61,8% 19,2
+ Hỗ trợ - Fibo: 0%: 16,5

* Kết luận: Mua vào và nắm giữ

Giá đóng cửa
phiên gần nhất

Giá mục tiêu

Giá cutloss

11,5

12,5

10


Cổ phiếu khuyến nghị
CNG - Công ty cổ phần CNG Việt Nam (HOSE)
- Hưởng lợi từ giá dầu thế giới tăng
- Lợi nhuận quý 2 đạt 55% kế hoạch năm
- Tạo mẫu hình cái cốc và tay cầm

1. Kháng cự: 41,54
2. Xu hướng: Tăng trọng ngắn hạn – Mẫu hình 2 đáy tăng trưởng
(W)
3. Mẫu hình: 2 đáy tăng trưởng (W) đáy sau cao hơn đáy trước
4. Chỉ báo tích cực:
- Vượt mây kháng cự Ichi- Kumo
- Macd phân kỳ dương
- RSI dao động dưới mốc 70 – Dư địa tăng còn lớn
5: Dự báo kịch bản:
- Theo Fibonaci - Extension
+ Kháng cự - Fibo 38,2% 41,54
+ Kháng cự - Fibo 61,8% 44,8
+ Hỗ trợ - Fibo: 0%: 36,15

* Kết luận: Mua vào ngắn hạn săn cổ tức tiền mặt 10%

Giá đóng cửa
phiên gần nhất

Giá mục tiêu

Giá cutloss

40,5

45

35


Ngày GDKHQ
16/8/2016
16/8/2016
16/8/2016
17/8/2016
17/8/2016
17/8/2016
17/8/2016
17/8/2016
18/8/2016
18/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
22/8/2016
23/8/2016
23/8/2016
23/8/2016
24/8/2016
25/8/2016
25/8/2016
25/8/2016
25/8/2016
25/8/2016
26/8/2016
14/9/2016
15/9/2016

Ngày
ĐKCC
17/8/2016
17/8/2016
17/8/2016
18/8/2016
18/8/2016
18/8/2016
18/8/2016
18/8/2016
19/8/2016
19/8/2016
22/8/2016
22/8/2016
22/8/2016
22/8/2016
22/8/2016
22/8/2016
23/8/2016
24/8/2016
24/8/2016
24/8/2016
25/8/2016
26/8/2016
26/8/2016
26/8/2016
26/8/2016
26/8/2016
29/8/2016
15/9/2016
16/9/2016

Ngày TH
5/9/2016

16/9/2016
16/9/2016
5/9/2016
19/9/2016
31/8/2016

9/9/2016
31/8/2016
7/9/2016
20/9/2016
20/9/2016
9/9/2016
15/9/2016
14/9/2016
6/10/2016
26/9/2016
17/10/2016
30/9/2016

CK
CDC
SIC
SIC
TCR
TCR
KSB
MDC
CMS
DHC
DHC
VNM
VNM
SHI
HU1
HDG
HDG
FPT
NHA
NHA
RDP
OTG
BBC
ITD
HPG
HPG
LSS
TJC
DIH
TDW

Quyền
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Phát hành thêm
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Cổ phiếu thưởng
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Phát hành thêm
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Thực hiền quyền mua
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức cổ phiếu
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt
Cổ tức tiền mặt

Tỷ lệ
10,00%
15,00%
85,00%
2,00%
2,00%
15,00%
100:42
10,00%
10:1
10,00%
40,00%
20,00%
12,00%
6,00%
5,00%
10:1
10,00%
4,50%
5,50%
100:26
10,50%
6,00%
20,00%
15,00%
15,00%
6,00%
8,00%
10,00%
16,00%

Năm

Gía

Sàn

2015

13.700
19.900
19.900
8.300
8.300
63.000
8.800
7.500
40.500
40.500
169.000
169.000
9.000
6.700
28.200
28.200
41.600
14.300
14.300
28.000
#N/A
85.500
29.700
46.300
46.300
15.900
9.600
9.800
37.000

HOSE
HNX
HNX
HOSE
HOSE
HOSE
HNX
HNX
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HNX
HNX
HOSE
#N/A
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HOSE
HNX
HNX
HOSE

2015
2016
2015
2016
2016

2015
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2015
2015

Nội dung
Năm

Năm
Lần 1
Năm
Lần 1
Lần 1

Năm
Năm
Lần 1
Lần 1
Năm
Lần 1
Năm
Lần 1
Năm
Năm
Lần 2


PMN Invest$ PRO
ANALYST & SHARE $Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×