Tải bản đầy đủ

Đề KT HK i môn sinh học lớp 8 có ma trận, đáp án; trắc nghiệm và tự luận

PHÒNG GD&ĐT . . .
TRƯỜNG THCS . . .
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN SINH HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh biết khái niệm về mô, chức năng của cột sống, biết phổi là nơi diễn ra sự
trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài
- Học sinh hiểu được phản xạ là gì ? Các yếu tố của một cung phản xạ và hiệu quả
hô hấp sẽ tăng khi nào?
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để đưa ra được các biện pháp bảo vệ cơ thể
tránh các tác nhân có hại cho tim mạch, giải thích được vì sao tim hoạt động suốt
đời mà không mệt mỏi
2. Kĩ năng
- HS có kĩ năng trình bày bài, phân tích.
3. Thái độ

- Giáo dục học sinh có ý thức cẩn thận và tự giác trong khi làm bài.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kiểm tra viết, kết hợp 30% trắc nghiệm và 70% tự luận
III. MA TRẬN ĐỀ (Trang sau)


Mức độ
Nhận biết
Chủ đề

TN

TL

Khái quát - Khái niệm
về cơ thể mô
người
Số câu
1
Số điểm
0,5
- Chức năng
Vận động
của cột sống
Số câu
1
Số điểm
0,5
- Biết được
đông máu liên
quan đến yếu
Tuần hoàn
tố nào của
máu
Số câu
Số điểm

1
0,5


Thông hiểu
TN

TL

Vận dụng
Vận dụng Vận dụng
thấp
cao
TN TL TN TL

- Hiểu được phản xạ là
gì ? Các yếu tố của một
cung phản xạ
1
1,5
- Xương to ra bề ngang
là nhờ đâu
1
0,5

Cộng

2
2
2
1
- Biện pháp - Giải thích
bảo vệ cơ
được vì sao
thể tránh
tim hoạt
các tác
động suốt
nhân có hại
đời mà
cho tim
không mệt
mạch
mỏi
1
1
2,5
1

3
4


Hô hấp

Số câu
Số điểm

- Biết phổi là
nơi diễn ra sự
trao đổi khí
giữa cơ thể
với môi
trường bên
ngoài
1
0,5

Tiêu hóa
Số câu
Số điểm
Tổng số
câu
Số điểm
Tỉ lệ

4
2
20%

- Hiệu quả hô hấp sẽ
tăng khi nào

1
0,5
- Biết được các hoạt
động tiêu hóa và vai trò
của các hoạt động đó
1
2
4
4,5
45%

2
1

1
2,5
25%

1
1
10%

1
2
10
10
100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Chức năng của cột sống là :
A. Bảo vệ tim, phổi và các cơ quan ở phía trên khoang bụng
B. Giúp cơ thể đứng thẳng, gắn với xương sườn và xương ức tạo thành lồng
ngực, bảo vệ tim, phổi.
C. Giúp cơ thể đứng thẳng và lao động
D. Bảo đảm cho cơ thể vận động được dễ dàng.
Câu 2. Một tập hợp tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức
năng nhất định gọi là:
A. Tế bào.
B. Mô.
C. Cơ quan.
D. Hệ cơ quan.
Câu 3. Xương to ra về bề ngang là nhờ:
A. Sự phân chia của mô xương cứng. B. Sự phân chia của các tế bào xương.
C. Tấm sụn ở hai đầu xương
D. Mô xương xốp.
Câu 4. Chức năng quan trọng nhất của hệ hô hấp là sự trao đổi khí giữa cơ thể
với môi trường bên ngoài diễn ra ở :
A. Khoang mũi
B. Thanh quản
C. Khí quản và phế quản
D. Phổi
Câu 5. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi :
A. Thở sâu và giảm nhịp thở
B. Thở bình thường
C. Tăng nhịp thở
D. Cả A, B, C đề sai
Câu 6. Quá trình đông máu có sự tham gia của?
A. Hồng cầu
B. Bạch Cầu
C. Tiểu cầu
D. Huyết tương


B. Tự luận (7 điểm)
Câu 7 (1,5 điểm): Phản xạ là gì ? Một cung phản xạ gồm mấy yếu tố ? đó là những
yếu tố nào ?
Câu 8 (2,5 điểm): Trình bày các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại
cho tim mạch
Câu 9 (2 điểm): Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? Tiêu hóa có vai trò
gì đối với cơ thể người?
Câu 10 (1 điểm): Hãy giải thích vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi ?

V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
A. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
B
D
A
C
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
B. Tự luận (7 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của
0,75
môi trường thông qua hệ thần kinh.
Câu 7
- Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố là: cơ quan thụ cảm,
0,75
(1,5 điểm)
nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm và cơ
quan phản ứng.
Câu 8
Các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho
(2,5 điểm) tim mạch:
- Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim
0,5
và huyết áp không mong muốn
+ Không sử dụng các chất kích thích có hại như thuốc lá,
0,25
rượu, ....
+ Cần kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm để nếu phát
0,5
hiện khuyết tật liên quan đến tim mạch sẽ được chữa trị
kịp thời hay có chế độ hoạt động và sinh hoạt phù hợp theo
lời khuyên của bác sĩ.


+ Khi bị sốc hặc stress cần điều chỉnh cơ thể kịp thời
- Cần tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch như
thương hàn,... và điều trị kịp thời các chứng bệnh như
cúm, thấp khớp...
- Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch như mỡ
động vật.
- Những hoạt động của quá trình tiêu hóa:
+ Ăn và uống
+ Đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa
+ Tiêu hóa thức ăn
Câu 9
+ Hấp thụ các chất dinh dưỡng
(2 điểm)
+ Thải phân
- Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người:
Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có
thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa
không thể hấp thụ được.
Giải thích: Vì chu kì hoạt động của tim là 0.8 giây, trong
Câu 10
đó pha dãn chung là 0.4 giây tim đã được phục hồi lại nên
(1 điểm)
hoạt động suốt đời không mệt mỏi.

LÃNH ĐẠO PHÊ
DUYỆT

NGƯỜI RA ĐỀ

0,25
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
1

NGƯỜI THẨM ĐỊNH
ĐỀ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×