Tải bản đầy đủ

Phương pháp kẹp đầu nối điện

【Confidential】

Phương pháp kẹp đầu nối


【Confidential】

1-1. Phương pháp kẹp đầu nối ①
■ Tóm tắt hướng dẫn : Thực hiện kẹp đầu nối tròn vào đầu dây gắn vào trạm nối
Mẫu để làm

Ống ghi chú (volt)
Terminal 1.25-5
Terminal 2-5
Terminal 5.5-5

The DC signal (24V or less) is possible
with the Y type terminal

AWG-SQ


SQ Size

Mặt cắt
(m㎡)

Dòng cho phép
(A)

AWG 26

0.12

0.128

3

Phương pháp kẹp
①Tuốt lớp cách điện của dây.
②Cắt lõi dây và gắn ống ghi chú vào.
③Kẹp (bóp) lại
④Xác nhận tình trạng kẹp.
⑤Gắn vào trạm nối.

AWG 24

0.2

0.205

5

AWG 22

0.3

0.324

7

AWG 200.5

0.519

9

AWG 18

0.75

0.823

13

AWG 16

1.25

1.31

18

AWG 14

2

2.08

23

AWG 12

3.5

3.31

32

Quan trọng:
Đầu nối và đầu dây phù hợp nhau.

AWG 10

5.5

5.261

43

AWG 8

8

8.368

62


【Confidential】

1-2. Phương pháp kẹp đầu nối ②: Qui trình làm
Chọn loại đầu nối phù
hợp với cỡ dây

Tuốt lớp cách điện

Gắn đầu nối vào kìm

Đút đầu dây
vào

Chuẩn bị
kìm kẹp

Kẹp lại

Kiểm tra lại

Nhấn vào vị trí
tạo rãnh khi kẹp


【Confidential】

1-3. Phương pháp kẹp đầu nối ③
① Tuốt lớp cách điện của dây

Tựa vào
① Đặt đầu dây vào kìm tuốt dây và dây
tựa trên cạnh dầy.

Dây Dâu nhiều
1 lõi lõi (bện
lại)

② Dùng ngón tay tựa vào cạnh kìm và tuốt.
Cắt thẳng góc với dây điện.

Lớp cách điện
của dây.
Lưỡi cắt
Kìm tuốt dây
T-type


【Confidential】

1-4. Phương pháp kẹp đầu nối ④
① Tuốt lớp cách điện của
dây

Đẩy ra
③ Dùng ngón tay đẩy đầu kìm ra
khoảng 10mm
Theo hướng thẳng góc với dây điện, và
giữ lại lớp cách điện.

④ Vừa kéo vừa xoay nhẹ lớp cách điện.
Khi tay chạm lõi dây, sẽ làm dơ và
hàn không tốt.


【Confidential】

1-5. Phương pháp kẹp đầu nối ⑤
② Cắt lõi dây và gắn ống ghi chú vào.
Cỡ cắt khác nhau tùy thuộc vào loại
đầu nối
※ Tham khảo trang sau

Dùng kìm
cắt theo độ
dài thích
hợp

Bởi vì các đầu dây văng ra, do đó
cần cẩn thận khi cắt.
(Mang kính bảo vệ khi cần)

Gắn ống vào


【Confidential】

<Phụ lục>Kích cỡ lõi dây cho các đầu nối khác nhau
(Kích thước cắt)

hiệu

Đường kính đầu
nối

Đường kính
dây (loại nhiều
lõi)

Kích thước
cắt
(mm)

1.25-3
1.25-3.5
1.25-4

1.25
(AWG16)

Kích thước cắt khác nhau
theo cỡ của đầu nối

1.25-5
2-3.5
2-4
2-5
2-6
R

5.35±0.5
2.0
(AWG14)

2-8
5.5-4
5.5-5
5.5-6
5.5-8

5.5
(AWG16)

7.25±0.5

5.5-10
8-5
8-6
8-8
8-10

8.0
(AWG8)

9.15±0.5


【Confidential】

<Phụ lục> Kích cỡ của kìm kẹp
AWG size dây

Mặt cắt(m㎡)

Cỡ đầu nối

Cỡ kìm cắt

28

0.08

0.08

26

0.12

0.3

24

0.2

0.3

22

0.3

1.25

1.25

20

0.5

1.25

1.25

18

0.75

1.25

1.25

16

1.25

2

2

14

2.0

2

2

10

5.5

5.5

5.5

8

8.0

8

8

・Cỡ đầu nối 0.08~0.3: Không có tiêu chuẩn (theo JIS)


【Confidential】

1-6. Phương pháp kẹp đầu nối ⑥
③ Kẹp đầu nối (Khi đút dây điện vào)
Tất cả lõi dây được
đưa vào đầu nối,
không được lồi ra

+24V

Đút dây vào

+24V

Khoảng nhìn thấy lõi dây 0.1mm1.0mm
(Xác nhận rằng lớp cách điện của
dây không dính vào phần đầu nối)

Vị trí lõi dây
đưa vào (Độ
sâu)

Khoảng nhìn thấy lõi dây 0.5mm1.0mm
(Xác nhận rằng tất cả lõi dây đã
vào hết trong đầu nối)


【Confidential】

1-7. Phương pháp kẹp đầu nối ⑦
③-2.Kẹp đầu nối
Dùng kìm kẹp phù hợp với cỡ đầu nối
(Tham khảo Phụ lục ở trên)

Kìm kẹp loại có nấc (Note1)

Cỡ răng kìm kẹp

Gắn đầu nối vào "2" răng
kìm kẹp

Kéo ống ghi chú sau khi kẹp

Note1: Khi kẹp đầu nối, loại kìm có nấc không tăng lực kẹp mà theo một
mức nhất định. Ta giữ được chất lượng kẹp. (7,000JPY)


【Confidential】

1-8. Phương pháp kẹp đầu nối ⑧
Không tốt

④ Kiểm tra tình trạng kẹp.

Tốt
Không đưa hết lõi vào

Dài hơn tiêu chuẩn.
Gây cảng trở khi gắn ốc
vào

Không xác định
được dây có được
kẹp hoàn toàn hay
không.

Không đúng vị trí kẹp.
Thiếu chắc chắn

Vị trí kẹp không tốt.
Thiếu chắc chắn.

Lớp cách điện bị cấn vào
Không nhìn thấy lõi dây. (kẹp vào lớp cách điện,
gây kết nối không tốt)


【Confidential】

1-9. Phương pháp kẹp đầu nối ⑨
⑤ Gắn vào trạm nối.
Ví dụ về gắn dây
vào trạm nối domino

Trạm nối domino
(electrical)

Đầu nối không
nằm trong ốc vặn

Bị chéo nhau
(Nguy cơ bị ngắn mạch)

Không gắn ống ghi chú vào.
(Nguy cơ bị chạm mạch)


【Confidential】

Phương pháp kẹp đầu nối trung gian


【Confidential】

2-1. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ①
■ Tóm tắt hướng dẫn : Thực hiện kẹp đầu nối trung gian vào đầu dây và đầu nối
housing.
Kẹp đầu dây

Đầu nối “cái”

Đầu nối housing
(Đực)

Đầu nối (Cái)
Kẹp lõi dây

Đầu nối “đực”

Đầu nối housing
(Cái)

Đầu nối (Đực)


【Confidential】

2-2. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian
■ Phương pháp kẹp đầu nối trung gian

①Tuốt lớp cách điện của dây.
②Cắt lõi dây và làm dấu vị trí.
③Kẹp đầu nối vào
④Xác nhận tình trạng kẹp.
⑤Gắn vào đầu nối housing
Model

Adaptation electric
wire

Coating external
form<Φmm>

Loại
(pin)

170363-1

26-22

1.2~1.8

Đực

170364-1

22-18

1.5~2.4

Đực

171638-1

20-16

2.0~3.2

Đực

170365-1

26-22

1.2~1.8

Cái

170366-1

22-18

1.5~2.4

Cái

171639-1

20-16

2.0~3.2

Cái

Quan trọng: Kích cỡ dây và đầu nối phù hợp
nhau


【Confidential】

2-3. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ③
③Chuẩn bị đầu nối ~ đút dây vào ~ kẹp lại
1.Gắn đầu nối và đặt vào kìm kẹp
(bóp)
Kẹp đầu dây

2. Giữ đầu nối không rơi ra và
kẹp nhẹ
Kẹp đầu dây

Kẹp lõi dây

3. Dây đã tuốt lớp cách
điện khoảng 3mm±5mm

4. Đút đầu dây vào (xoay 5. Kẹp (bóp) chặt lại
khoảng 0.5mm)


【Confidential】

2-4. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian ④
Vị trí gắn của dây và đầu nối
Phần cuối lớp
cách điện

Phần cuối
lõi dây

Lõi dây (0.5mm)
Phần kẹp
cách điện

Phần kẹp
lõi dây


【Confidential】

2-5. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian


④ Xác nhận tình trạng sau khi kẹp.
Tốt

Không tốt

Không đưa dây vào hết

Không tốt

Không đưa dây vào hết

Không tốt

Lõi dây đưa vào bị thiếu

Không tốt

Cách điện bị dính
vào
Không tốt

Không kẹp, kẹp sai


【Confidential】

2-6. Phương pháp kẹp đầu nối trung gian
⑥ đầu nối trung gian vào đầu nối
⑤ Đưa
housing
Đưa đầu nối trung gian vào đầu nối housing
・ Đưa vào cho đến khi chốt cài bung ra
・ Tiếp xúc không tốt nếu không đẩy vào
hết
Chốt cài

Tốt
Không đẩy vào
hết

Chú ý:
Khi bị rớt ra, và khó đẩy vào,
dùng tua vít dẹp đẩy vào cạnh đầu nối


【Confidential】

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×