Tải bản đầy đủ

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH:
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

THỰC TẬP TẠI:
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Thông tin Sinh viên:
SVTH: Nguyễn Thành Đạt
LỚP: 14D3

Thông tin Cán bộ hướng dẫn:
GVHD: Nguyễn Quang Tân

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2019Tên Công ty/Đơn vị: TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN -KHOA ĐiỆN - TRƯỜNG
ĐH BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN
GVHD: THS. Nguyễn Quang Tân
Email: nqtbkdn@gmail.com
SĐT: 090 351 89 78
Họ và tên Sinh viên: Nguyễn Thành Đạt
Mã số Sinh viên: 105140174
Lớp: 14D3
Kế hoạch công việc
Gặp GVHD, nhận nội
dung thực tập
Tìm hiểu về trung tâm
thí nghiệm điện trường
DHBK Đà Nẵng
Khảo sát về hệ thống
xử lý ép gạch không
nung
Tìm hiểu về phòng thí
nghiệm PLCMitsubishi
Viết báo cáo thực tập
tốt nghiệp

Ngày thực hiện
10/12/2018

Kết quả đạt được

11/12/2018
-15/12/2018

Hiểu và nắm bắt được hết
tòn bộ chức năng của Trung
tâm thí nghiệm.
Khắc phục được lỗi hệ thống
đang gặp phải, và tối ưu dây
chuyền sản xuất gạch
Tìm hiểu chức năng và thực


hành

17/12/2018
-29/12/2018
31/21/2018
-12/1/2019
14/1/2019
-19/1/2019

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2

Xác nhận của GVHD


MỤC LỤC

MỤC LỤC: ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐH
BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG. ............................................................................................... 4
1.1-TỔNG QUAN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN. ............................................. 4
1.1.1-Giới thiệu chung. .............................................................................................. 4
1.1.2-Công tác chuyên môn. ...................................................................................... 4
1.1.3-Nghiên cứu. ...................................................................................................... 4
1.1.4-Các phòng thí nghiệm. ...................................................................................... 4
1.2-GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM. ............................................................................ 5
1.2.1-Xưởng điện. ...................................................................................................... 5
1.2.2-Trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm tự động hóa. ........................................... 5
1.3-NHẬN XÉT........................................................................................................... 16
CHƯƠNG II: TÌM HIỂU QUY TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG
NUNG. ............................................................................................................................ 17
2.1-TỔNG QUAN VỀ GẠCH KHÔNG NUNG. ........ Error! Bookmark not defined.

2.2-GIỚI THIỆU QUY TRÌNH LÀM GẠCH KHÔNG NUNG.Error! Bookmark not defined.
2.3-KẾT LUẬN. ......................................................... Error! Bookmark not defined.0
CHƯƠNG III: TÌM HIỂU BÀN THÍ NGHIỆM PLC-MITSUBISHI

. ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.1

3.1-TỔNG QUAN, ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM.Error! Bookmark no
3.2-BÀN THÍ NGHIỆM MITSUBISHI. .................... Error! Bookmark not defined.2
3.3-LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VỚI HMI GOT 2508. ....................... 23
3.4-KẾT LUẬN. .......................................................................................................... 26
CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH PLC-MITSUBISHI CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

GẠCH…………………………………………………………………………..…………27

3


CHƯƠNG I

TÌM HIỂU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG
ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG.
1.1-TỔNG QUAN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN.
1.1.1-Giới thiệu chung.
Trung tâm thí nghiệm điện-khoa điện-đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trong các
trung tâm thí nghiệm lớn và không ngừng được mở rộng.Trung tâm trực thuộc và hoạt
động ngay trong trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của các thầy cô
trong khoa điện của trường.Trung tâm phục vụ thí nghiệm,nghiên cứu,thực tập cho sinh
viên.
Theo khung chương trình đào tạo, hằng năm sinh viên thực hiện các đợt thực tập nhận thức
và thực tập công nhân nhờ sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, nhà máy, xí nghiệp như:
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
- Công ty Cơ điện miền Trung
- Công ty Cosevco Đà Nẵng
- Công ty Truyền tải điện 2 và các truyền tải, trạm trực thuộc.

1.1.2-Công tác chuyên môn.
Hướng dẫn thực tập nhận thức.
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.
Hướng dẫn thí nghiệm.
Hướng dẫn thực tập xưởng

1.1.3-Nghiên cứu.
Nghiên cứu thực tế nhằm cũng cố và bổ sung thêm cho những kiến thức đã học từ
lý thuyết.
Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cán bộ kỷ thuật chuyên ngành điện: Hệ thống
điện, tự động hoá và điện công nghiệp
Sinh viên trực tiếp tiếp cận thiết bị điện, mạch điện, lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng
thiết bị của hệ thống nhằm nâng cao tay nghề để khi ra trường nhanh chóng nắm bắt được
thực tế sản xuất.

1.1.4-Các phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm điện tử công suất.
Phòng thí nghiệm mạng điện.
Phòng thí nghiệm điện cao áp….
Xưởng điện

4


1.2-GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM.
1.2.1-Xưởng điện.
Xưởng điện những năm gần đây tiếp nhận khoảng 400 sinh viên đại học hệ chính
quy để hướng dẫn thực tập công nhân. Tổ chức và hướng dẫn thực tập nhận thức cho hơn
300 sinh viên đại học hệ chính quy tại các nhà máy, xí nghiệp trong địa bàn thành phố Đà
Nẵng. Ngoài ra xưởng điện còn còn hướng dẫn thực tập nhận thức cho các sinh viên tại
chức và sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ với khoảng 400 sinh viên.

1.2.2-Trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm tự động hóa.
Phòng thí nghiệm Tự động hoá trong những năm qua đã không ngừng đầu tư, trang
bị nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại đáp ứng với các yêu cầu đào tạo cũng như nghiên cứu,
đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Phòng thí nghiệm Tự động hoá đảm đương, phục vụ thí nghiệm
cho các môn học sau:
- Điều khiển logic
- Hệ thống điều khiển xa
- Mạng SCADA công nghiệp

5


HÌNH 1.1-Phòng thí nghiệm SCADA, PLC

HÌNH 1.2-Phòng thí nghiệm Truyền động điện
- Hệ thống điều khiển truyền động điện
- Truyền động điện tự động
- Điện tử công suất

6


HÌNH 13.-Phòng thí nghiệm Điện tử

HÌNH 1.4-Phòng thí nghiệm Điện tử công suất
- Vi xử lý
- Điều khiển số
- Kỷ thuật xung số
- Điện tử ứng dụng
- Kỹ thuật đo lường
Hiện nay phòng thí nghiệm được trang bị 2 bàn điều khiển DSP rất hiện đại và 1 hệ
thống điều khiển quá trình sản xuất (Dùng điều khiển DCS), các hệ thống điều khiển quá
trình các đại lượng không điện hiện đại như: áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, khối lượng, v.v...
a.PTN-Điện cao áp.

7


b.PTN-kĩ thuật đo lường.

c.PTN-bảo vệ rơle.

8


d.PTN-mạng điện.

e.PTN-kĩ thuật điện.

9


f.PTN-thiết bị điện.

g.PTN-lí thuyết mạch.

10


h.PTN-máy điện.

i.PTN-lưới điện thông minh.

11


k.PTN-truyền động điện.

l.PTN-mạch điện tử.

12


m.PTN-vi điều khiển.

n.PTN-điều khiển quá trình.

13


o.PTN-điện tử công suất.

14


HÌNH 1.5-Các mô hình khởi động, điều khiển động cơ.

15


HÌNH 1.7-Các mô hình TN điện tử công suất.

1.3-NHẬN XÉT.
Trung tâm thí nghiệm tự động hóa trường ĐHBK Đà Nẵng với các thiết bị thí
nghiệm đầy đủ, đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên môn cao ngày càng đưa trung tâm
hoàn thiện và phục vụ tối đa nhu cầu thực hành của sinh viên.Với máy móc, thiết bị không
ngừng đổi mới và nâng cấp.Cập nhật liên tục các thiết bị,công nghệ mới của thế giới vào
việc giảng dạy và thực hành.Đây hứa hẹn sẽ là một trung tâm quan trọng cho việc thực tập
của sinh viên.

16


CHƯƠNG II
TÌM HIỂU QUY TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH
KHÔNG NUNG
2.1 Tổng quan về công nghệ làm gạch không nung
Công nghệ sản xuất gạch không nung bắt nguồn từ châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc
sau đó được nhiều quốc gia du nhập về. Với thế mạnh về cơ khí và thủy lực.Dây
chuyền sản xuất gạch không nung được vận hành theo nguyên lý ép thủy lực kết hợp
rung, máy được điều khiển toàn bộ bằng PLC, hệ thống điều khiển tiên tiến giúp dễ
dàng cài đặt các thông số như thời gian rung, thời gian ép, thời gian nạp liệu, năng suất
thông qua màn cảm ứng.
Để giảm giá thành xi măng và quản lý và bảo quản xi măng ta có thể lắp thêm hệ
thống si lô chứa si măng, cân định lượng và vít tải. Kèm theo dây chuyền sản xuất
gạch không nung công suất lớn là hệ thống cấp liệu đầu vào như vít tải, phễu đá, si lô
chứa xi măng... và nhà xưởng lớn để chứa và dưỡng hộ gạch không nung.

2.1.1 Chi phí đầu tư sản xuất gạch không nung thấp hơn nhiều so sản
xuất gạch nung
Chi phí đầu tư sản xuất gạch không nung bao gồm: đầu tư dây chuyền sản xuất
gạch không nung và đầu tư nhà xưởng.
Hiện nay, ở Việt Nam chủ yếu lắp đặt loại dây chuyền sản xuất gạch không nung
tự động với năng suất từ 12.000 viên/ ngày - 8 tiếng làm việc. Giá dây chuyền
sản xuất gạch không nung dao động trong khoảng trên dưới 500 triệu đồng Việt
Nam. Đây là loại dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động hoàn toàn từ
khâu nạp liệu đến khi ra gạch. Máy có thể sản xuất nhiều loại gạch khác nhau
theo nhu cầu sản xuất từng nơi chỉ cần thay khuôn ép.

2.1.2 Nguyên liệu sản xuất gạch không nung sẵn có
Nguyên liệu chính sản xuất gạch không nung là đá mạt và xi măng. Ngoài ra, có
thể cho thêm cát, tro bay... để làm giảm chi phí sản xuất cũng như tăng cơ tính
và thẩm mỹ cho viên gạch.
Khác với gạch nung gạch không nung không dùng nguyên liệu đốt như than đá
vì thế người đầu tư không cần phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này. Với
nguyên liệu đá cũng không cần loại đá quá nhỏ chỉ cần là loại đá từ 03 trở
xuống.

2.1.3 Hiệu quả kinh tế của gạch không nung
Nguyên liệu sản xuất gạch không nung khá sẵn và rẻ nên chi phí làm 1 viên gạch
không nung rẻ. 1 viên gạch không nung thành phẩm nặng tầm 3kg trong đó có
khoảng 0,15 kg xi măng và 2,85 kg đá và các phụ liệu khác. Dựa trên kinh
nghiệm thực tế chúng tôi xin đưa ra bảng tính toán chi phí cho 1 viên gạch
không nung thành phẩm như sau:

17


Loại vật liệu
Xi măng
Đá (Vật liệu khác)
Tiền điện nước
Nhân công
Chi phí khác

Khối lượng(kg)
0.15
2.85

Tổng

Chi Phí(đồng)
165
257
10
30
20
482

Bảng tính toán chỉ có giá trị tham khảo, giá sẽ thay đổi tùy theo giá nguyên liệu
hoặc nhân công mỗi vùng.
Giá bán gạch không nung trên thị trường hiện nay khoảng từ 950 đến 1.100
đ/viên. Như vậy người sản xuất sẽ lãi ít nhất là 400 đồng mỗi viên gạch không
nung. Với công suất 14.000 viên lợi nhuận ngày là khoảng gần 8 triệu/ngày quả
là một con số rất hấp dẫn. Trong tình hình năm nay bản lề phát triển vật liệu
không nung, thì đây là một lựa chọn đầu tư rất hiệu quả chưa kể những cơ chế
hỗ trợ tại các địa phương.

2.2 Giới thiệu quy trình làm gạch không nung

HINH 2.1: Xưởng làm gạch không nung

18


Quy trình sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu:
Công đoạn 1: Cấp nguyên liệu: gồm các phễu chứa liệu (PL1200 đến
PL1600), băng tải liệu, cân định lượng, bộ phận cài dặt phối liệu. Sau khi
nguyên liệu được cấp đầy vào các phiễu (bằng máy xúc lật), nguyên liệu được
cấp theo công thức phối trộn đã cài đặt (cấp phối bê tông)
Công đoạn 2: Máy trộn nguyên liệu: Mạt đá (cốt liệu), nước và xi măng được
tự động đưa vào máy trộn tự động theo quy định cấp phối. Sau đó, hỗn hợp
nguyên liệu được trộn ngấu đều theo thời gian được cài đặt. Hỗn hợp sau phối
trộn được tự động đưa vào ngăn phân chia nguyên liệu ở khu vực máy tạo
hình (hay máy ép tạo block (4) nhờ hệ thống băng tải
Công đoạn 3: Khu vực chứa khay (palet) cấp palet làm đế đỡ phía dưới trong
quá trình ép và chuyển gạch thành phẩm ra khỏi dây chuyền. Khay (palet) này
có thể làm bằng nhựa tổng hợp hoặc tre – gỗ ép; trong quá trình làm việc chịu
lực nén, rung động lớn.
Công đoạn 4: Máy ép tự động tạo hình: Nhờ vào hệ thống thủy lực, máy hoạt
động theo cơ chế ép kết hợp với rung tạo ra lực rung ép rất lớn để hình thành
lên các viên gạch block đồng đều, đạt chất lượng cao và ổn định. Cùng với
việc phối trộn nguyên liệu, bộ phận tạo hình nhờ ép rung này là hai yếu tố vô
cùng quan trọng để tạo ra sản phẩm theo như ý muốn.
Công đoạn 5: Tự động ép mặt – Máy cấp mầu: Đây là bộ phận giúp tạo màu
bề mặt cho gạch tự chèn. chỉ cần thiết khi sản xuất gạch tự chèn, gạch trang trí
có mầu sắc.
Công đoạn 6: Tự động chuyển gạch: Đây là máy tự động chuyển và xếp từng
khay gạch vào vị trí định trước một cách tự động. Nhờ đó mà ta có thể chuyển
gạch vừa sản xuất ra để dưỡng hộ hoặc tự động chuyển vào máy sấy tùy theo
mô hình sản xuất. Gạch được dưỡng hộ sơ bộ khoảng 1 - 1,5 ngày trong
nhà xưởng có mái che, sau đó chuyển ra khu vực kho bãi thành phẩm tiếp tục
dưỡng hộ một thời gian (từ 10 đến 28 ngày tùy theo yêu cầu) và đóng gói, dán
nhãn mác xuất xưởng.

19


2.3 Kết luận
Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của động cơ bơm thủy lực, van khí
nén, các cảm biến tiệm cận, công tắc hành trình Tìm hiểu về phương pháp
điều khiển các thiết bị bằng PLC, kết nối PLC và màn hình HMI, sơ đồ đấu
nối điện các thiết bị ngoại vi kết nối PLC, cách thiết kế tủ điện

20


CHƯƠNG III
TÌM HIỂU BÀN THÍ NGHIỆM PLC-MITSUBISHI
1.1 Tổng Quan, Chức Năng Đáp Ứng Các Nhu Cầu Thí Nghiệm, Thực
Hành Của Phòng.
5 bàn thí nghiện PLC Mitsubishi dòng Q04UDV
- PLC Mitsubishi Q04UDV
- Các module: Nguồn; I/O (QX40/QY40,QX10/QY10); Analog I/O
(Q64AD2DA); CClink (QJ71GP21, QJ61BT11N); CClink I/O
- Biến tần Mitsubishi
- Động cơ 3 pha
- HMI GOT 2508- VTBA

21


10 bàn thí nghiệm PLC Mitsubishi dòng FX
-PLC FX3G-14M
-Module CC_link FX3U-64CCL
- HMI GOT 2103- PMBLS
-Biến tần Mitsubishi

Phòng có khả năng đáp ứng các nhu cầu thực hành của sinh viên liên quan
đến plc mitsubishi, truyền thông, biến tần.
Máy tính PC mạnh mẽ được trang bị tất cả phần mền cần thiết như GX Word,
GOT Design…
1.2 Bàn Thí Nghiệm Mitsubish

22


1.3 Lập trình giao diện người dùng với HMI GOT 2508
1.3.1 Giới thiệu HMI GOT 2508
Touch screem, hiệu suất cao, có hiệu quả chi phí, model tầm trung
Màn hình hiển thị lên đến 65000 màu với các kích cỡ như: 8.4", 10.4", và
12.1"
Các cổng giao tiếp: Ethernet, RS-422/485, USB host/device và hỗ trợ thẻ nhớ
SD.

23


Hình ảnh thực tế HMI 2508 ở tại bàn thí nghiệm

24


Phần mền thiết kế:
Ta sử dụng GT Designer 3 để thiết kế giao diện với HMI

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×