Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ BÁN HÀNG FAST FOOD TẠI NHÀ HÀNG LAPENSEE THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ HILLS

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ BÁN HÀNG FAST FOOD TẠI NHÀ
HÀNG LAPENSEE THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÁP TREO BÀ NÀ HILLS

Giảng viên hướng dẫn
Cán bộ hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp

: ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH LY
: VÕ DUY HƯNG
: ĐẶNG THỊ THƯƠNG
: 10QK4.2

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2019LỜI CẢM ƠN
Sau 12 tuần thực tập là cơ hội tuyệt vời cho em tổng hợp và hệ thống hóa lại
những kiến thức đã học, đồng thời kết hợp với thực tế để nâng cao kiến thức chuyên
môn. Qua quá trình thực tập, em đã được mở rộng tầm nhìn và tiếp thu rất nhiều kiến
thức thực tế. Từ đó em nhận thấy, việc cọ sát thực tế là vô cùng quan trọng – nó giúp
sinh viên xây dựng nền tảng lý thuyết được học ở trường vững chắc hơn. Trong quá
trình thực tập, từ chỗ còn bở ngỡ cho đến thiếu kinh nghiệm, em đã gặp phải rất nhiều
khó khăn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa Thương Mại – Du Lịch
và sự nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong đơn vị nhà hàng lapensee đã giúp em có
được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt kì thực tập này cũng như viết lên
bài báo cáo cuối kỳ. Em xin chân thành cám ơn.
Lời cám ơn đầu tiên em xin gửi đến ban lãnh đạo cùng các phòng ban, các cô
chú, anh chị trong đơn vị lapensee (thuộc công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà
Hills) – đơn vị đã tiếp nhận và nhiệt tình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận
thực tế, học hỏi được rất nhiều điều về kiến thức cũng như kỹ năng tuyệt vời.
Em cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trườngCao Đẳng
Thương Mại, quý thầy cô khoa Thương Mại – Du Lịch đã tận tâm giảng dạy và truyền
đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em. Đặc biệt, em xin cán ơn cô Nguyễn
Thị Ánh Ly, người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo này.
Vì thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo không thể tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong sự góp ý của đơn vị, quý thầy cô và các bạn, để em rút kinh
nghiệm và hoàn thành tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Số hiệu
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1

Tên bảng

1

TrangDANH MỤC HÌNH VẼ
Số hiệu
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1

Tên hình vẽ
Cơ cấu bộ máy tổ chức của Bà Nà Hills
Cơ cấu bộ phận ẩm thực Bà Nà Hills

2

Trang
5
7


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
CĐTM

Viết đầy đủ
Cao đẳng Thương mại

3


MỤC LỤC
Trang

LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................i
DANH MỤC HÌNH VẼ................................................................................................ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................iii
PHẦN A. HỒ SƠ THỰC TẬP......................................................................................vi
I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP...................................................................................vi
II.
NHẬT KÝ THỰC TẬP....................................................................................x
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ HÀNG LAPENSEE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
VÀ BÁN HÀNG FAST FOOD......................................................................................1
1.1 Công ty cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà Hills:................................................1
1.1.1 Danh mục sản phẩm/dịch vụ kinh doanh chính.........................................4
1.1.2 Các nhóm khách hàng chính:....................................................................4
1.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.........................4
1.1.4 Cơ cấu bộ phận Nhà hàng..........................................................................7
1.2 Mô tả vị trí thực tập..........................................................................................7
1.2.1 Cơ cấu [phòng kinh doanh/nhà hàng…/bộ phận…]..................................7
1.2.2 Chức năng của nhà hàng:..........................................................................7
1.2.3 Vị trí thực tập.............................................................................................8
1.2.4 Nhiệm vụ thực tập......................................................................................8
CHƯƠNG 2. THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
FAST FOOD TẠI NHÀ HÀNG LAPENSEE THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ CÁP TREO BÀ NÀ HILLS....................................................................................9
1.1 Công việc thứ nhất...........................................................................................9
1.1.1 Lau sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị đón khách.............................................9
1.1.2 Điều kiện và các yêu cầu khi thực hiện công việc......................................9
1.1.3 kết quả, minh chứng.......................................................................................9
1.2 công việc thứ hai.................................................................................................9
1.2.1 Dọn dĩa thức ăn khi khách dùng xong, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ và sắp xếp
lại............................................................................................................................ 9
1.2.2 Điều kiện và các yêu cầu khi thực hiện công việc......................................9
1.2.3 kết quả, minh chứng...................................................................................9
1.3 công việc thứ ba...............................................................................................9
1.3.1 Sắp xếp lại bàn ghế thẳng hang.....................................................................9
4


1.3.2 Điều kiện và các yêu cầu khi thực hiện công việc......................................9
1.3.3 kết quả, minh chứng.....................................................................................10
1.4 công việc thứ tư..............................................................................................10
1.4.1 Mang rác vào phân loại bỏ vào thùng..........................................................10
1.4.2 Điều kiện và các yêu cầu khi thực hiện công việc....................................10
1.4.3 kết quả, minh chứng.................................................................................10
1.5 công việc thứ năm...............................................................................................10
1.5.1 Quan sát bàn ăn và hổ trợ khi khách cần.....................................................10
1.5.3 kết quả, minh chứng.....................................................................................10
1.5.2 Điều kiện và các yêu cầu khi thực hiện công việc........................................10
CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT BÀI HỌC QUA THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM CÔNG VIỆC
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ FAST FOOD TẠI NHÀ HÀNG LAPENSEE THUỘC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ HILLS...................................11
1.1 Bài học kinh nghiệm về chuyên môn..............................................................11
1.1.1 Những điểm giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn trải nghiệm
công việc...............................................................................................................11
1.1.2 Bài học kinh nghiệm về kỹ năng (giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn
đề...) ................................................................................................................. 11

5


PHẦN A. HỒ SƠ THỰC TẬP
I.
KẾ HOẠCH THỰC TẬP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: Thương Mại - Du Lịch
KẾ HOẠCH
Thực tập tốt nghiệp cá nhân theo hình thức học việc
Sinh viên: Đặng Thị Thương; Lớp: 10qk4.2
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ánh Ly
Cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp: Giám sát Nguyễn Minh Vinh, giám sát Võ Duy
Hưng
Vị trí thực tập tốt nghiệp: Nhân viên phục vụ buffet và nhân viên phục vụ, bán hàng
fast food.
Đơn vị thực tập: Nhà hàng Beer Plaza và nhà hàng Lapensee trực thuộc công ty cổ
phần cáp treo Bà Nà Hills.
Nội dung kế hoạch thực tập cá nhân:
Tuần

1

2

3

Thời gian

Công việc

-Chuẩn bị dụng cụ,
set up và dọn bàn.
Ngày 25/03/2019
- Hổ trợ dọn bàn các
đến 31/03/2019
khu A, B trong nhà
hàng.
- Bán xúc xích,
hotdog và xiên
Ngày 01/04/2019 nướng.
đến 07/04/2019
- Dọn bàn.
- Mang thức ăn cho
khách.
Ngày 08/04/2019 - Bán xúc xích,
đến 14/04/2019
hotdog và xiên
nướng.
- Dọn bàn, lau bàn,
rửa ly.
6

Kết quả dự kiến
Tại nhà hàng BEER PLAZA
- Học hỏi nhanh công việc.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-Hợp tác đồng đội hiệu quả và hổ trợ
bộ phận khác.
Bắt đầu học việc tại nhà hàng
LAPENSEE.
-Học tập công việc mới nhanh chóng.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ và hổ trợ
đồng đội.
-Đã quen với công việc và luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
-Học được nhiều câu tiếng Hàn Quốc
và Trung Quốc.
- Nói tiếng Anh lưu loát hơn.


Tuần

Thời gian

Công việc
- tiếp thực ( hải sản)

4

-Mời chào, tư vấn
Ngày 15/04/2019 khách mua hải sản
đến 21/04/2019
và giúp khách thanh
toán.

5

-Mời chào, tư vấn
khách mua hải sản
và món chiên, giúp
khách thanh toán.
Ngày 22/04/2019 -Phục vụ nước uống:
đến 28/04/2019
coffee, nước trái cây,
ngọt, bia, sinh tố,…
Tại tầng 2 của nhà
hàng Lapensee
( Kavkaz coffee)

6

7

-Mời chào, tư vấn
khách mua món
Ngày 29/04/2019 chiên và hải sản,
đến 05/05/2019
giúp khách thanh
toán.

Ngày 06/05/2019 -Mời chào, tư vấn
đến 12/05/2019
khách mua món
chiên và hải sản,
giúp khách thanh
7

Kết quả dự kiến
- Biết cách thanh toán tiền đô la mỹ.
-Chuyển sang học việc tại quầy hải
sản và quầy chiên tại nhà hàng
LAPENSEE.
-Học việc nhanh chóng, hòa đồng, và
hợp tác với đồng đội có hiệu quả.
-Học được nhiều tên hải sản bằng
tiếng Anh, Trung và Hàn.
- Quen công việc.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và hổ trợ các đồng nghiệp khác.
-Hòa đồng và hợp tác hiệu quả với
các đồng nghiệp.
-Học được nhiều kiến thức từ quầy
chiên như tên gọi các món chiên theo
tiếng Anh, Hàn…giá cả, thành phần
và các câu mời chào theo nhiều thứ
tiếng.
-Học được nhiều kiến thức mới như
tên gọi các nước uống, giá, và cách
phục vụ, cách thanh toán theo tiêu
chuẩn của nhà hàng.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và hổ trợ các đồng nghiệp khác.
-Hòa đồng và hợp tác hiệu quả với
các đồng nghiệp.
-Nhuần nhuyễn các kỹ năng mời
chào.
-Nắm rõ giá cả, tên gọi, thành phần,
nắm được tâm lý khách hang giỏi
hơn.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và hổ trợ các đồng nghiệp khác.
-Truyền đạt kiến thức có hiệu quả
-Hòa đồng và hợp tác hiệu quả với


Tuần

8

9

10

11

Thời gian

Công việc

Kết quả dự kiến

toán.
các đồng nghiệp.
-Chia sẻ kiến thức -Nhuần nhuyễn các kỹ năng mời
cho các bạn sinh chào.
viên thực tập mới -Nắm rõ giá cả, tên gọi, thành phần,
đến.
nắm được tâm lý khách hang giỏi
hơn.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-Bán hải sản.
-Hợp tác hiệu quả với các đồng
Ngày 13/05/2019
-Phục vụ coffee
nghiệp.
đến 19/05/2019
(tầng 2)
-Tự tin giao tiếp tiếng Anh, Hàn
Quốc( giá cả)
-Dọn bàn, rửa ly.
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 20/05/2019
-Bán hàng tại quầy -Hợp tác hiệu quả với các đồng
đến 26/05/2019
chiên.
nghiệp.

Ngày 27/05/2019 - Bán bia tươi đức.
đến 05/06/2019
- Dọn bàn.

- Bán bia tươi
festival.
Ngày 03/06/2019
- phục vụ coffee
đến 09/06/2019
tầng 2

8

- Nâng cao kỹ năng bán hàng, giao
tiếp và phục vụ fast food chuyên
nghiệp, hiệu quả.
-kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần
tự giác, giúp đỡ đồng đội được nâng
cao.
-Biết nhiều thứ tiếng.
-Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, mang lại hiệu quả kinh doanh
cho nhà hàng.
-Hiểu rõ thêm về đặc điểm, chất
lượng của sản phẩm khác mà nhà
hang đang kinh doanh.
-Tinh thần giúp đỡ đồng đội và du
khách được nâng cao.
-Hiểu rõ về nhà hàng trên nhiều lĩnh
vực như vị thế, điểm mạnh điểm yếu,
sản phẩm nhà hàng cung cấp.


Tuần

12

Thời gian

Công việc

Ngày 10/06/2019 -Dọn bàn, rửa ly.
đến 16/06/2019

Kết quả dự kiến
-Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kinh
nghiệm, kỹ năng cho sinh viên khác.
-Học được nhiều kỹ năng làm việc và
kỹ năng điều hành chuyên nghiệp từ
những nhân viên, lãnh đạo,…
-Hiểu rõ về Bà Nà Hills trên nhiều
lĩnh vực như vị trí địa lý, các bộ phận
trực thuộc, các cấp quản trị, đặc sản,
giờ giấc vận hành cáp treo, lợi thế
cũng như những khó khăn tại đây.
-Tích góp được rất nhiều kinh
nghiệm, kiến thức cho bản thân.
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 06 năm 2019
Sinh viên

Phê duyệt của GVHD

9


II.

NHẬT KÝ THỰC TẬP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: Thương Mại Du Lịch
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Tuần thứ: 01, từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)
Sinh viên: ĐẶNG THỊ THƯƠNG; Lớp: 10QK4.2
Vị trí thực tập tốt nghiệp: Nhân viên phục vụ buffet tại nhà hàng Beer Plaza và nhân
viên phục vụ fastfood tại nhà hàng Lapensee trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ cáp
treo Bà Nà Hills.
Mục tiêu thực tập trong tuần:
 Quen với môi trường làm việc và đồng nghiệp mới.
 Hiểu rõ về hình thức kinh doanh, kỹ năng cần có.
 Hiểu rõ nội quy, giờ giấc, các ca làm việc của nhà hàng.
 Biết thêm nhiều thông tin về Bà Nà Hills và các quy định chung khi ở đây.

Thứ

Công việc đã thực hiện theo kế
hoạch

Kết quả
-

-

2

-

Giới thiệu bản thân dể làm
quen với các anh chị quản lý
và giám sát cũng như các nhân
viên của nhà hàng..
Học về nội quy của nhà hàng.
Đi theo các anh chị nhân viên
để học hỏi công việc.

-

-

10

Được tấc cả các anh chị ở nhà hàng
chào đón rất nhiệt tình.
Ngoài việc được dặn dò rất kỹ càng
về đồng phục (áo đồng phục của
sunworld màu đỏ, quần đen, tất
đen, giày đen, búi tóc,…), cách đi
đứng ( không được chạy, bước đi
đàng hoàng và tự nhiên), miệng
luôn nở nụ cười, tuyệt đối không
được vô lễ với khách, không trang
điểm hay mang trang sức cầu kỳ,
nổi trội,...
Ngoài việc phải hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao sinh viên, nhân
viên phải biết hổ trợ lẫn nhau tạo
thành đội ngũ đoàn kết.


Thứ

Công việc đã thực hiện theo kế
hoạch

Kết quả

-

-

Nắm rõ được nhà hàng mở cửa và
nhận khách lúc 10 giờ sáng đến 15
giờ chiều và từ 17 giờ chiều đến 21
giờ tối.
Quy trình set up:
 Kiểm tra và lau bàn ghế thật
sạch.
 Set up đũa-7 đôi, thìa, nĩa (mỗi

-

3

-

Tìm hiểu về giờ giấc mở, đóng
cửa và hình thức kinh doanh
của nhà hàng.
Đi theo xem và học hỏi các anh
chị nhân viên cũ về quy trình
và tiêu chuẩn phục vụ của nhà
hàng

thứ7 cái), vào khay gỗ đặt ở
giữa bàn theo thứ tự từ ngoài
vào trong.
 Đặt giấy ăn vào khay( gấp hình
tam giác, cùng hướng sang bên
trái hoặc bên phải)
 Đặt khay gỗ ở giữa bàn ăn.
- Kiểm tra lại lần nữa và kết thúc quá
trình set up
- Quy trình phục vụ trong nhà hàng:
 Chào và mời và hỏi khách đi bao
nhiêu nguời và đưa khách đến chọn
bàn phù hợp.
 Để khách tự lấy thức ăn nước uống.
 Xin phép dọn đĩa thức ăn khi khách
ăn xong và lau bàn.

4

-

-

Được phân công làm nhân viên
phục vụ tại khu B tầng 1 của
nhà hàng.
Được phổ biến giờ giấc ca làm
việc.

-

-

Hoàn thành tạm tốt nhiệm vụ được
giao.
còn nhiều chưa quen nhưng được
các anh chị hổ trợ và hướng dẫn
nhiệt tình kỹ lưỡng.
Nắm được các ca làm việc của nhà
hàng:
 Ca sáng ( ca D) từ 8h sáng đến
17h.
 Ca chiều ( ca G ) từ 12h đến
20h.

11


Thứ

Công việc đã thực hiện theo kế
hoạch

Kết quả

 Ca tối ( ca N) từ 14h đến 22h.

5

6

-

Được phân công làm nhân viên
phục vụ tại khu A (ca sáng).

-

Được phân công làm nhân viên
phục vụ tại khu A ( Ca chiều)

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và hổ trợ khu B.

-

Đến đúng giờ, tuân thủ các quy
định, nội quy của nhà hàng.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

-

-

Được phân công là nhân viên
phục vụ tại khu C của nhà -Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hổ
hàng.
trợ được các khu khác.

-

Đi học định hướng cho sinh
viên thực tập tại tầng 3 của nhà
hàng Morin của Bà Nà Hills.

7
CN

-

-

Biết thêm nhiều thông tin về Bà Nà
Hills như:
1. Bà Nà hoạt động từ năm 2007.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông
Nguyễn Lâm An.
3. Bà Nà là nơi được ông Nguyễn
Lâm An chọn làm nơi phát triển du
lịch cáp reo đầu tiên. Tiêp theo còn
có ở Hạ Long, núi Everest – sapa,
Phú Quốc,…
- Nội quy :
 Không được sử dụng điện thoại
trong giờ làm việc.
 Tuyệt đối không được xả rác
bừa bãi, tự giác nhặt rác khi
nhìn thấy
 Nói “ xin chào” khi gặp khách
và đồng nghiêp, cấp trên hoặc
nhân viên bô phận khác.
 luôn biết giúp đỡ người khác.

12


Thứ

Công việc đã thực hiện theo kế
hoạch

Kết quả

 Phải trung thực.
 Nếu làm gì sai phải xin lỗi
khách ngay lập tức, khách hàng
là thượng đế.
 Phải biết trau dồi kỹ năng để
ngày càng tiến bộ.
 Hiểu rõ về Bà Nà để hướng dẫn
cho khách du lịch.
 Phải xếp hàng nếu đến sau.
 Đi ăn phải bấm dấu vân tay.
 Không được mặc quần ngắn
trên đầu gối xuống căn tin…

Các đề xuất hỗ trợ: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đà nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2019
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
Sinh viên
tại đơn vị thực tập

13


TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: Thương Mại Du Lịch
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Tuần thứ: 02, từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)
Sinh viên: Đặng Thị Thương; Lớp: 10qk4.2
Vị trí thực tập tốt nghiệp: Nhân viên phục vụ
Mục tiêu thực tập trong tuần:
 Làm quen công việc, môi trường, đồng nghiệp mới nhanh chóng.
 Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Nắm rõ giờ giấc, ca làm việc quy định chung của nhà hàng.
 Nắm rõ quy trình, tiêu chuẩn của công việc ở quầy bán xúc xích, xiên nướng và
dọn bàn.
Th

2

Công việc đã thực hiện theo
kế hoạch
Bán xúc xích, hotdog và xiên
nướng
- 8h00p họp đầu ca.
- 8h30p bắt đầu làm
việc.
- Set up dụng cụ, vệ sinh
các tủ quầy xúc xích và
hotdog, máy nướng xúc
xích.
- Bán xúc xích, hotdog
và xiên nướng.
- Luôn đảm bảo quầy
sạch sẽ trong và sau
khi làm việc.
- Được phổ biến rõ giờ
giấc ca làm việc.
- Được phổ biến về quy
định của nhà hàng.

Kết quả
-

Nắm được cơ bản quy trình
và tiêu chuẩn của việc bán
xúc xích.
- Nắm rõ giờ làm việc từ 8h
sáng đến 17h chiều.
- Quy định ở đâyn giống như
quy định của nhà hàng
BEER PLAZA:
a. áo đồng phục nhà hàng của
sinh viên thực tập tại bà nà
màu đỏ, quần đen, tấc đen,
giày đen,búi tóc, màu son
cùng một màu đỏ và đậm.
 Tươi cười và nhiệt tình,
Luôn luôn nói câu “xin
chào” với đồng nghiệp,
cấp trên và khách hàng.
 Khách hàng là trên hết,
không được bất lịch sự
với khách.
 Luôn trung thực.
 Không được sử dụng
14


Th

3

Công việc đã thực hiện theo
kế hoạch

Kết quả
điện thoại trong giờ làm.
OFF

OFF
-

4

Bán xúc xích, hotdog và xiên
nướng
- 8h00p họp đầu ca.
- 8h30p bắt đầu làm
việc.
- Set up dụng cụ, vệ sinh
các tủ quầy xúc xích và
hotdog, máy nướng xúc
xích.
- Bán xúc xích, hotdog
và xiên nướng.
- Luôn đảm bảo quầy
sạch sẽ trước, trong và
sau khi làm việc.

-

-

-

5

Dọn bàn
- 8h 30p Lau, sắp xếp lại bàn ghế.
- Dọn dĩa thức ăn, nước uống
khi khách
dùng xong, vệ sinh bàn ghế
sạch sẽ và sắp
xếp lại.
- Quan sát bàn ăn và hổ trợ
khi khách cần.
- Lau dọn sắp xếp lại bàn ghế,
rửa ly,
kiểm tra khay và hổ trợ các

Hiệu quả làm việc tăng lên,
nhanh nhẹn, hòa đồng hơn.
Nắm được cách làm hotdog:
cho xúc xích gà loại to đã
nướng chín ( không được
cháy hoặc bong da) vào ổ
bánh mì hotdog. Sau đó đặt ổ
bánh mì lên bàn nướng cho
kỹ lại rồi rưới tương theo sở
thích của khách.( 90 nghìn
một cái)
Phân biệt được đâu là xúc
xích bò và gà, giá tiền (bò 45
nghìn/ 1 cây; gà 35 nghìn/ 1
cây)
Nói tiếng Anh lưu loát hơn
( do tiếp xúc được nhiều
khách Tây)
Hạn chế : không biết nói
tiếng Hàn và Trung, dẫn đến
nhiều bất tiện.

Nắm được quy trình và tiêu chuẩn dọn
bàn bàn ăn của nhà hàng mới ( xin phép
dọn khi thấy khách không dùng thức ăn
nữa; phân loại rác trước khi cho rác vào
thùng- rác sử dụng lại và không sủa
dụng lại được)
Nắm rõ nhiệm vụ của nhân viên phục
vụ ( dọn bàn, rửa ly, khay mang đến
quầy bar)
Nắm rõ quy trình của runner foood
( mang thức ăn lên đúng số bàn khi bộ
phận bếp hải sản giao món cho). Sau
khi mang thức ăn đến phải kiểm tra và
15


Th


6

7

Công việc đã thực hiện theo
kế hoạch
quầy khác
đóng cửa.
( Ngoài ra, còn phải tư vấn
cho khách về
các món ăn mà nhà hàng đang
kinh doanh
và chỉ đường cho khách,…)
Dọn bàn
- 8h 30p Lau, sắp xếp lại bàn
ghế.
- Dọn dĩa thức ăn, nước uống
khi khách
dùng xong, vệ sinh bàn ghế
sạch sẽ và sắp
xếp lại.
- Quan sát bàn ăn và hổ trợ
khi khách cần.
- Lau dọn sắp xếp lại bàn ghế,
rửa ly,
kiểm tra khay và hổ trợ các
quầy khác
đóng cửa.
( Ngoài ra, còn phải tư vấn
cho khách về
các món ăn mà nhà hàng đang
kinh doanh
- và chỉ đường cho khách,
…)
Bán xúc xích, hotdog và xiên
nướng
- 8h00p họp đầu ca.
- 8h30p bắt đầu làm
việc.
- Set up dụng cụ, vệ sinh
các tủ quầy xúc xích và
hotdog, máy nướng xúc

Kết quả
mang thêm đủ dụng cụ ăn cho khách.
Khi mang đến phải kiểm tra món đó có
đúng với tên món trong bill mà khách
đã order hay không.

-

Hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Hổ trợ được các bộ phận khác.
Thao tác nhanh nhẹn hơn khi đã quen
công việc và môi trường.
Tiếp xúc, nói chuyện nhiều với khách
nên phản xạ tiếng Anh ngày càng
cao( hướng dẫn khách đến WC, đường
đến các nhà hàng, đường xuống cáp,
cầu Vàng,…)

-

-

Biết cao vấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm cho các món ăn trước, trong
và sau khi bán thức ăn nhanh cho du
khách:
 Trước khi bán, vệ sinh và lau tủ kính
thật kỹ( dùng khăn sạch).
 Luôn dùng bao tay.
16


Th


Công việc đã thực hiện theo
kế hoạch

Kết quả
 Không được dùng chung bao tay khi

-

CN

cầm xúc xích sống và xúc xích chín.
 Khi bán ra một sản phẩm phải đảm

xích.
Bán xúc xích, hotdog
và xiên nướng.
Luôn đảm bảo vệ sinh
quầy sạch sẽ trước,
trong và sau khi làm
việc.

-

Bán xúc xích, hotdog và xiên
nướng
- 8h30p bắt đầu làm
việc.
- Set up dụng cụ, vệ sinh
các tủ quầy xúc xích và
hotdog, máy nướng xúc
xích.
- Bán xúc xích, hotdog
và xiên nướng.
- Luôn đảm bảo vệ sinh
quầy sạch sẽ trước,
trong và sau khi làm
việc. làm việc.

-

-

bảo món ăn nhìn đẹp mắt, không bị
lỗi.
Hoàn thành tốt công việc, hợp tác
đồng nghiệp có hiệu quả.
Hổ trợ các đồng nghiệp khác.
Luôn giữ câu cửa miệng là “ xin
chào” với khách hàng và đồng
nghiệp hay cấp trên.
Nói tiếng anh lưu loát hơn, phản xạ
nhanh hơn.
Thành thục những câu rao bán xúc
xích, hotdog và xiên nướng bằng
tiếng anh và tiếng Hàn, Trung Quốc(
một chút).
Thao tác nhanh nhẹn và hợp tác với
anh chị nhân viên và sinh viên khác
có hiệu quả, hổ trợ được các bộ
phận khác.

Các đề xuất hỗ trợ: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đà nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2019
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
Sinh viên
tại đơn vị thực tập
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: Thương Mại Du Lịch
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Tuần thứ: 03, từ ngày08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)
17


Sinh viên: Đặng Thị Thương; Lớp: 10qk4.2
Vị trí thực tập tốt nghiệp: Nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lapensee trực thuộc công ty
cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà Hills.
Mục tiêu thực tập trong tuần:
 Đã quen với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Học được nhiều câu tiếng Hàn Quốc và Trung Quốc.
 Nói tiếng Anh lưu loát hơn.
 Học hỏi kỹ năng phục vụ và bán hàng fast food.
Th

2

3

Công việc đã thực hiện theo kế hoạch
OFF
Dọn bàn
- 8h 30p Lau, sắp xếp lại bàn ghế.
- Dọn dĩa thức ăn, nước uống khi khách
dùng xong, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ và sắp
xếp lại.
- Quan sát bàn ăn và hổ trợ khi khách cần.
- Lau dọn sắp xếp lại bàn ghế, rửa ly,
kiểm tra khay và hổ trợ các quầy khác
đóng cửa.
( Ngoài ra, còn phải tư vấn cho khách về
các món ăn mà nhà hàng đang kinh doanh và
chỉ đường cho khách,…)

4

-

5

Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng
8h30p bắt đầu làm việc.
Set up dụng cụ, vệ sinh các tủ quầy xúc
xích và hotdog, máy nướng xúc xích.
Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng.
Luôn đảm bảo vệ sinh quầy sạch sẽ
trước, trong và sau khi làm việc làm
việc..
Hổ trợ dọn bàn.

Dọn bàn
- 8h 30p Lau, sắp xếp lại bàn ghế.
- Dọn dĩa thức ăn, nước uống khi khách
dùng xong, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ và sắp
18

Kết quả
-

-

-

-

-

-

OFF
Hoàn thành nhiệm
vụ tốt hơn.
Hổ trợ được các bộ
phận khác.
Thao tác nhanh nhẹn
hơn khi đã quen
công việc và môi
trường.
Tuân thủ quy định
của nhà hàng.

Học được nhiều
tiếng Hàn, Trung về
giá tiền, tên món ăn,
tên các loại xiên, các
câu rao bán,…
Biết cách thanh toán
bằng tiền đô la mỹ.
Hoàn
thành
tốt
nhiệm vụ và hổ trợ
hiệu quả.
Hoàn
thành
tốt
nhiệm vụ và hổ trợ
hiệu quả
Tuân thủ quy định


Th


Công việc đã thực hiện theo kế hoạch
xếp lại.
- Quan sát bàn ăn và hổ trợ khi khách cần.
- Lau dọn sắp xếp lại bàn ghế, rửa ly,
kiểm tra khay và hổ trợ các quầy khác
đóng cửa.
( Ngoài ra, còn phải tư vấn cho khách về
các món ăn mà nhà hàng đang kinh doanh
và chỉ đường cho khách,…)
- Hổ trợ quầy xiên và xúc xích.

Kết quả
-

-

6

Hổ trợ dọn bàn và bán hotdog, xúc xích
- Dọn dĩa thức ăn, nước uống, ly bia khi khách
dùng xong, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ và sắp
xếp lại.
- Quan sát bàn ăn và hổ trợ khi khách cần.
- Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng.
(Ở điểm bán Lapensee thứ 2)

-

-

7

-

CN
-

Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng
Set up dụng cụ, vệ sinh các tủ quầy xúc
xích và hotdog, máy nướng xúc xích.
Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng.
Luôn đảm bảo vệ sinh quầy sạch sẽ
trước, trong và sau khi làm việc làm việc
Hướng dẫn cho các bạn sinh viên mới
vào học việc bán hotdog.
Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng
Set up dụng cụ, vệ sinh các tủ quầy xúc
xích và hotdog, máy nướng xúc xích.
Bán xúc xích, hotdog và xiên nướng.
Luôn đảm bảo vệ sinh quầy sạch sẽ
trước, trong và sau khi làm việc làm việc
Hướng dẫn cho các bạn sinh viên mới
vào học việc bán hotdog.
19

-

-

của nhà hàng.
Trình độ ngoại ngữ
tốt lên mỗi ngày.

Học hỏi thêm được
các cách thức làm
việc khác của các
anh chị
góp thêm phần thú
vị cho chuyến học
việc.
Tuân thủ quy định
của nhà hàng
Hoàn
thành
tốt
nhiệm vụ và hổ trợ
hiệu quả
Hoàn thành nhiệm
vụ tốt hơn.
Hổ trợ được các bộ
phận khác.
Thao tác nhanh
nhẹn.
Làm quen được
nhiều bạn sinh viên
mới.
Hoàn thành nhiệm
vụ tốt hơn.
Hổ trợ được các bộ
phận khác.
Thao tác nhanh
nhẹn.
Làm quen được
nhiều bạn sinh viên


Th


Công việc đã thực hiện theo kế hoạch

Kết quả
mới.

Các đề xuất hỗ trợ: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2019
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
Sinh viên
tại đơn vị thực tập

20


TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
KHOA: Thương Mại Du Lịch
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Tuần thứ: 04, từ ngày15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)
Sinh viên: Đặng Thị Thương; Lớp: 10QK4.2
Vị trí thực tập tốt nghiệp: Nhân viên phục vụ và bán hàng tại nhà hàng Lapensee trực
thuộc công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà Hills
Mục tiêu thực tập trong tuần:
 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Học thêm được nhiều câu tiếng Hàn Quốc và Trung Quốc.
 Nói tiếng Anh lưu loát hơn.
 Học hỏi được nhiều kỹ năng bán hàng.
Th


2

3

Công việc đã thực hiện theo kế hoạch
Bán hải sản:
- 8h30 vào ca, kiểm tra và chuẩn bị tất cả các
dụng cụ cần sử dụng cho công việc bán hải
sản( kiểm tra cân điện tử đã đầy pin chưa,
chuẩn bị sổ order, bút, dĩa cân, số bàn,…)
- Lau dọn bàn để dụng cụ.
- 9h30 set up xong và bắt đầu bán.
- Mời chào khách hàng đến mua hải sản.
- Tư vấn cho khách về giá cả, số lượng, cách
chế biến, thời gian, chỗ ngồi, …
- Thanh toán và thông báo thời gian, hướng
dẫn khách vào bàn( không quên nói lời cảm
ơn với khách).
- Mang hải sản đã chế biến đến bàn cho
khách( chúc khách ngon miệng)
- 16h đóng quầy( cất tất cả dụng cụ, kiểm bill
ngày hôm đó và đi post tiền)
- Hổ trợ các khu khác đóng quầy.
Ngoài ra còn phải chỉ đường, chụp hình cho khách
khi khách có nhu cầu; hổ trợ các quầy khác khi họ
có việc đột xuất hay đi ăn trưa,…
( đặt biệt là quầy chiên).
Dọn bàn
21

Kết quả
-

-

-

-

Thực hiện khá
tốt việc nói câu
“xin chào”
Học được những
câu mời chào
thông dụng từ
nhiều thứ tiếng.
Học hỏi thêm
được nhiều tên
hải sản

Hoàn thành tốt


Th


Công việc đã thực hiện theo kế hoạch
-

4

5

8h 30 họp xong bắt đầu lau bàn ghế, sắp xếp
bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng; lau dọn quầy
bar.
- Hỗ trợ các quầy khác như quầy xúc xích,
quầy chiên, quầy nước set up.
- Dọn bàn ( dọn các dĩa thức ăn mà khách đã
dùng xong hoặc không dùng nữa), lau bàn và
sắp xếp lại bàn ghế.
- Chỉ đường cho khách.
- Linh động giải quyết các tình huống khó( lúc
khách quá đông- không đủ chỗ ngồi, khách
không hiểu về hình thức kinh doanh và phục
vụ tại nhà hàng, khách làm mất đồ tại nhà
hàng,…)
Hỗ trợ các quầy khác dọn dẹp đóng quầy.
Bán hải sản
- Kiểm tra và chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần
sử dụng cho công việc bán hải sản( kiểm tra
cân điện tử đã đầy pin chưa, chuẩn bị sổ
order, bút, dĩa cân, số bàn,…)
- Lau dọn bàn để dụng cụ.
- 9h30 set up xong và bắt đầu bán.
- Mời chào khách hàngđến mua hải sản.
- Tư vấn cho khách về giá cả, số lượng, cách
chế biến, thời gian, chỗ ngồi, …
- Thanh toán và thông báo thời gian, hướng
dẫn khách vào bàn( không quên nói lời cảm
ơn với khách).
- Mang hải sản đã chế biến đến bàn cho
khách( chúc khách ngon miệng)
- 16h đóng quầy( cất tất cả dụng cụ, kiểm bill
và đi post tiền)
- Hổ trợ các khu khác đóng quầy.
Ngoài còn phải chỉ đường, chụp hình cho khách khi
khách có nhu cầu; hổ trợ các quầy khác khi họ có
việc đột xuất hay đi ăn trưa,…( đặt biệt là quầy
chiên).
Bán hải sản

Kết quả

22

-

-

-

-

-

-

-

nhiệm vụ và hổ
trợ hiệu quả
Tuân thủ quy
định của nhà
hàng.
Trình độ ngoại
ngữ tốt lên mỗi
ngày.
Nâng cao kỹ
năng phục vụ
fast food.

Thực hiện khá
tốt việc nói câu
“xin chào”
Học được những
câu mời chào
thông dụng từ
nhiều thứ tiếng.
Học hỏi thêm
được nhiều tên
hải sản

Thực hiện khá


Th


Công việc đã thực hiện theo kế hoạch
-

6

7
CN

Kiểm tra và chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần
sử dụng, lau dọn bàn để dụng cụ.
- 9h30 set up xong và bắt đầu bán.
- Mời chào khách hàngđến mua hải sản
- Tư vấn cho khách về giá cả, số lượng, cách
chế biến, thời gian, chỗ ngồi, …
- Thanh toán và thông báo thời gian, hướng
dẫn khách vào bàn( không quên nói lời cảm
ơn với khách).
- Mang hải sản đã chế biến đến bàn cho
khách( chúc khách ngon miệng)
- 16h đóng quầy( cất tất cả dụng cụ, kiểm bill
và đi post tiền)
- Hổ trợ các khu khác đóng quầy.
Ngoài ra còn phải chỉ đường, chụp hình cho
khách khi khách có nhu cầu; hổ trợ các quầy
khác khi họ có việc đột xuất hay đi ăn trưa,…
( đặt biệt là quầy chiên).
Dọn bàn
- 8h 30 họp xong bắt đầu lau bàn ghế, sắp xếp
bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng; lau dọn quầy
bar.
- Hỗ trợ các quầy khác như quầy xúc xích,
quầy chiên, quầy nước set up.
- Dọn bàn ( dọn các dĩa thức ăn mà khách đã
dùng xong hoặc không dùng nữa), lau bàn và
sắp xếp lại bàn ghế.
- Chỉ đường cho khách.
- Linh động giải quyết các tình huống khó( lúc
khách quá đông- không đủ chỗ ngồi, khách
không hiểu về hình thức kinh doanh và phục
vụ tại nhà hàng, khách làm mất đồ tại nhà
hàng,…)
Hỗ trợ các quầy khác dọn dẹp đóng quầy.
OFF
Dọn bàn
- 8h 30 họp xong bắt đầu lau bàn ghế, sắp xếp
bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng; lau dọn quầy

Kết quả

23

-

-

-

-

-

-

-

tốt việc nói câu
“xin chào”
Học được những
câu mời chào
thông dụng từ
nhiều thứ tiếng.
Học hỏi thêm
được nhiều tên
hải sản.

Hoàn thành
nhiệm vụ tốt
hơn.
Hổ trợ được các
bộ phận khác.
Thao tác nhanh
nhẹn hơn khi đã
quen công việc
và môi trường.
Tuân thủ quy
định của nhà
hàng.
Nâng cao kỹ
năng phục vụ
fast food.
OFF
Hoàn thành
nhiệm vụ tốt
hơn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×