Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên


KIỂM
KIỂM TRA
TRA BÀI
BÀI CŨ

Câu hỏi: Em hãy viết ra 5 số nguyên âm. Hãy gắn số
các số đó vào thực tế?
Trả lời: 5 số nguyên âm: -1; -2; -3; -5000; -570; …
Trong thực tế:
Nhiệt độ ở SaPa là -10C;
Có -5000 đồng (tức là nợ 5000 đồng)
Năm -570 (tức là năm thứ 570 trước công nguyên)


BÀI 2:


1. Số nguyên:
Tập hợp các số
nguyên âm

-2

0

-1
2

-3

...

Tập
hợp
cáccác
sốsố
tự
Tập
hợp
nhiên
N dương
nguyên

-5

-4

Tập hợp các số nguyên

1
4

3

...

Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; … 

5* Chú ý:

1

2
Điểm biểu diễn số nguyên
a gọi là điểm a

Số 0 không phải số nguyên
dương, cũng không là số
nguyên âm

… -6 -5 -4 -3 -2 -1 00 1

số nguyên âm

2 3 4 5

6 …

số nguyên dương

Tập hợp số nguyên Z


* Nhận xét:
Dùng số nguyên để
biểu thị các đại
lượng ngược chiều

Nhiệt độ

0
-5
C
5 dưới 0 C:
0

0

Trong thực tế
Người ta thường
dùng số nguyên để
làm gì?

0
+5
C
5 trên 0 C:
0

0

Số tiền Nợ 50 000đ: -50 000đ Có 50 000đ: +50 000đ
Độ cao Thấp 65m dưới mực
nước biển:
-65m

Cao 1500m trên mực
nước biển

+1500m


Bài 7(SGK/70):

Cao hơn so với mực nước
biển

Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là +3143 m
Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 m
Dấu “ + “ và dấu “ – “ biểu thị điều gì?

Thấp hơn so với
mực nước biển


Ví dụ:
+ Điểm A cách điểm mốc M về phía
Bắc 3km được biểu thị là:
+3km
+ Điểm B cách M về phía Nam 2km sẽ
được biểu thị là:
-2km
?1
Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E
trong hình bên.

Điểm C: +4km
Điểm D: -1km
Điểm E: -4km


1. Số nguyên:
?2
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí
điểm A trên cây cột cách mặt đất
2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên
được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá
“ngủ quên” nên bị tuột xuống dưới :
a) 2m
b) 4m
Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A
bao nhiêu mét trong mỗi trường
hợp a), b)?

Cả hai trường hợp ốc sên đều
cách điểm A là 1 mét.

A

A

1m
Trường hợp a)

1m
Trường hợp b)


?3

Hai số 1 và -1 có gì
đặc biệt?

+

+1m
A

0

A

-1m

Trường hợp a)

Trường hợp b)


1. Số nguyên:

Biểu diễn các số
-1 và 1; -2 và 2;
trên trục số

* Chú ý:
* Nhận xét:

2. Số đối:
-3 -2 -1

?4

2
0 1
Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -3

3

Số đối của 7 là -7
Số đối của -3 là 3
* Nhận xét:

Số đối của 0 chính là 0


1. Số nguyên:
Z = ..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…
* Chú ý:
* Nhận xét:

2. Số đối:
-3 -2 -1

0

1

2

3

Các số 1 và -1; 2 và -2; … là các số đối nhau

Củng cố kiến thức


1

2

3

4


Câu 1:

Chỉ ra tập Z
Hình 1

Z
1; 2;3;…

Hình 2
+1; +2; +3;…

12
13
14
15
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

-1; -2; -3; …

Hình 3

Z
-1;-2; -3;…

N

Z
-1; -2; -3;…


Câu 2:

00
985137642
10

Tìm số đối:
Số a

+3

-5

0

-1

Số đối của
a

-3

5

0

-1

Hai số đối nhau thì
khác nhau?
Đúng hay sai?

S


Câu 3:
12
13
14
15
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Điền vào ô trống.
Giá trị
Thực tế

-3

+3

Số tiền

Tiền nợ

Tiền có

Số kính

Cận thị

Viễn thị

Năm
Độ cao

Trước Công nguyên
Dưới mực nước
biển

Sau CN
Trên mực nước
biển


Câu 4:

88
84
58
54
48
44
86
90
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
56
50
52
46
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
9876543210

Đọc nhiệt độ

380C
00C

00C

00C

-70C

-20C

Hà Nội

Matxcơva

380C

-70C

Bắc Kinh

-20C

210C
00C

Đà lạt

210C


R.Đề-Các (Rene Descartes:
1596 – 1650).
Ông là người Pháp, sinh tại
Hà Lan, thuộc một gia đình
quý tộc.
Đề-Các là nhà toán học đầu
tiên của nhân loại đưa ra
phương pháp xác định tọa độ
của một điểm bằng hệ trục
vuông góc mà các em sẽ được
làm quen trong chương trình
toán – 7, đó là “hệ tọa độ ĐềCác”.


Nói đến số nguyên âm, từ TK III trước Công
Nguyên các số âm xuất hiện trong bộ sách “Toán thư
cửu chương” của Trung Quốc. Khi đó số dương được
hiểu như số “tiền lãi”, số “tiền có” còn số âm được hiểu
như số “tiền lỗ”, số “tiền nợ”. Khi đó còn chưa có dấu
“-”, người Trung Quốc dùng màu mực khác để viết các
số chỉ số tiền nợ, tiền lỗ để phân biệt với các số tiền có,
tiền lãi.
Đến TK XVII Đề-Các mới đề nghị biểu diễn
số âm trên trục số vào bên trái điểm 0 và từ đó số âm
dần có quyền bình đẳng với số dương.


Hướng dẫn về nhà:
+ Tập hợp số nguyên?
Học:

+ Số nguyên dương, số nguyên âm?
+ Số đối?

Làm:

SGK: 6,8,9,10 trang 70-71.
SBT: 9,10,12,13 trang 55-56

Xem:

Bài tiếp theo: Thứ tự trong tập
hợp các số nguyên


Trường THCS N’ Thol HạTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×