Tải bản đầy đủ

lịch sử của đồng tiền việt nam

1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

 (http://www.ohay.tv)


Gõ từ khóa, bài viết bạn muốn tìm vào đây
Đăng nhập để đăng bài (http://www.ohay.tv/user/login)
Đăng ký (http://www.ohay.tv/user/register)

NHÌN LẠI LỊCH SỬ CỦA ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM
HAY

()

Trang Lee
(http://www.ohay.tv/user/tranglee) CTV
(http://www.ohay.tv/page/tro­thanh­cong­
tac­vien­cua­ohay­tv)


Subscribe   1

1,280 views
 0    0

Đăng cách đây 8 giờ tại Bài viết (http://www.ohay.tv/picture)  /  Khám
Phá (http://www.ohay.tv/kham­pha)

Giống như lịch sử Việt Nam, tiền tệ của đất nước ta

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

1/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

Giống như lịch sử Việt Nam, tiền tệ của đất nước ta
cũng trải qua những thay đổi đáng kể trong những thế
kỷ qua.
Trong thời Pháp thuộc, đơn vị tiền tệ ở Đông Dương là đơn vị tiền tệ ai
cập (Piastre), thường được gọi là “bac”. Cuối cùng, chính quyền thuộc
địa sử dụng các đồng tiền Mexico, nặng 27,73 gram và sau đó là đồng
tiền Đông Dương có trọng lượng 27 gram.

Ngoài các đồng tiền trên, Ngân hàng Đông Dương cũng đã ban hành
tiền giấy, với hình ảnh của ba cô gái trong trang phục truyền thống của
Việt Nam, Lào và Campuchia.

Năm 1945, Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đã ban hành các đồng tiền
nhôm đầu tiên để thay thế mớ hỗn độn các loại tiền tệ đang tồn tại trong
nước.

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

2/141/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/SL cho
lưu hành tiền giấy với mệnh giá 1 đồng (1 đồng !!!), 5 đồng, 10 đồng, 20
đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng. Tại thời điểm này, Nhà nước bỏ
các loại tiền Đông Dương cũ ra ngoài và thay thế bằng tờ tiền giấy Việt
Nam, với một tỷ lệ 1­1.

Ngày 06 tháng 5 năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành
lập và phát hành tiền giấy để thay thế cho tiền của Bộ Tài chính ban
hành năm 1947.
Sau khi Sài Gòn sụp đổ, chính phủ mới đã tiếp quản Ngân hàng Quốc
gia Việt Nam nhưng giữ lại đồng tiền cũ cho đến ngày 06 tháng 06 năm
1975, khi Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ban hành Nghị định số 04/PCT
– 75 về việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, dẫn đầu là Thống
đốc Trần Dương.
Vào ngày 22 tháng 9 năm 1975, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tổ chức
phát hành đồng tiền quốc gia mới, được gọi là “Ngân hàng của tiền Việt
Nam” (còn gọi là tiền giải phóng) với tỷ lệ 1 đồng tiền mới cho 500 đồng
cũ và tương đương với 1 USD.
Trong 30 năm qua, việc trao đổi bổ sung và nâng giá tiền tệ đã xảy ra và
những tờ tiền giấy mới với nhiều số không hơn và hình vẽ trên tờ tiền
mới được cập nhật đã được phát hành.

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

3/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

4/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

5/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

Sự thay đổi lớn cuối cùng xảy ra vào năm 2003 khi bắt đầu thay thế các
loại tiền cotton bằng tiền polymer và thêm vào mệnh giá 500.000 đồng.

Tổng hợp
  Hay94

Chia sẻ

Đánh dấu bài này

  ()

Xem thêm các bài viết về: 
tiền việt nam (http://www.ohay.tv/tags/tiền+việt+nam)  
việt nam (http://www.ohay.tv/tags/việt+nam)  

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

6/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

lịch sử việt nam (http://www.ohay.tv/tags/lịch+sử+việt+nam)  
tiền tệ (http://www.ohay.tv/tags/tiền+tệ)  
quá trình phát triển của tiền việt nam (http://www.ohay.tv/tags/quá+trình+phát+triển+của+tiền+việt+nam)

(http://www.ohay.tv/view/cau­
(http://www.ohay.tv/view/trinh­
(http://www.ohay.tv/view/10­
be­5­tuoi­hat­rong­
dien­flyboard­nhu­
dac­diem­cua­nguoi­
trong­troi­dong­gia­
dan­ca­heo­dang­
viet­nam/ZVTWW)
lanh/cDp4W)
boi/l1GL5XS)
10 đặc điểm của
người Việt Nam
Cậu bé 5 tuổi hát rong Trình diễn Flyboard
(http://www.ohay.tv/view/10­
trong trời đông giá
như đàn cá heo đang
dac­diem­cua­nguoi­
lạnh
bơi
viet­nam/ZVTWW)
(http://www.ohay.tv/view/cau­
(http://www.ohay.tv/view/trinh­
be­5­tuoi­hat­rong­
dien­flyboard­nhu­
trong­troi­dong­gia­
dan­ca­heo­dang­
lanh/cDp4W)
boi/l1GL5XS)

(http://www.ohay.tv/view/du­
(http://www.ohay.tv/view/viet­
(http://www.ohay.tv/view/ban­
co­sang­viet­nam­
nam­dang­tien­ve­
ket­luot­di­aff­cup­
cung­khong­lay­duoc­ con­so­khong/SKkXs) 2014­malaysia­viet­
vo/LzvDm)
nam­
Việt Nam đang tiến về
con số KHÔNG, "chúc highlights/iMPFN)
Dù có sang Việt Nam
mừng" chúng ta!!!
cũng không lấy được
Bán kết lượt đi AFF
(http://www.ohay.tv/view/viet­
vợ?
nam­dang­tien­ve­con­ Cup 2014: Malaysia ­
(http://www.ohay.tv/view/du­
Việt Nam (Highlights)
so­khong/SKkXs)
co­sang­viet­nam­
(http://www.ohay.tv/view/ban­
cung­khong­lay­duoc­
ket­luot­di­aff­cup­
vo/LzvDm)
2014­malaysia­viet­
nam­
highlights/iMPFN)

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

7/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

BÀI MỚI ĐĂNG

(http://www.ohay.tv/view/qua­la­giong­nhan­sam­trong­tay­du­
ki/0SunJ)
Quả lạ ­ Giống nhân sâm trong Tây Du Kí, giá cao nhất ngưởng
lên đến nửa triệu một cặp quả.
40 (http://www.ohay.tv/view/qua­la­giong­nhan­sam­trong­tay­
du­ki/0SunJ)

(http://www.ohay.tv/view/luu­tru­dam­may­cloud­storage­doanh­
nghiep­nho/L7XXJ)
24 giải pháp lưu trữ đám mây (cloud storage) dành cho doanh
nghiệp nhỏ
7 (http://www.ohay.tv/view/luu­tru­dam­may­cloud­storage­
http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

8/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

doanh­nghiep­nho/L7XXJ)

(http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­
nam/SNWxY)
Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam

1,280 (http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­
viet­nam/SNWxY)

(http://www.ohay.tv/view/3­co­gai­tre­den­campuchia/jre9J)
3 cô gái trẻ đến Capuchia, nơi sản xuất ra những bộ đồ họ
mặc. Hãy xem họ phản ứng như thế nào?
331 (http://www.ohay.tv/view/3­co­gai­tre­den­campuchia/jre9J)

(http://www.ohay.tv/view/ban­trai­khong­hon­truoc­camera­kiss­
cam/LkNgV)
Bạn trai cô gái này không hôn cô ấy trước camera Kiss Cam.
Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

9/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

223 (http://www.ohay.tv/view/ban­trai­khong­hon­truoc­camera­
kiss­cam/LkNgV)

Bình LuậnCộng đồng

 Đăng nhập

Chia sẻ ⤤ Yêu thích ★

Sắp xếp theo bình luận hay nhất

Bạn nghĩ sao về bài viết này?

Hãy là người nhận xét đầu tiên.

CÁI NÀY LÀ GÌ?

CŨNG TRÊN OHAY TV

7 hành vi được cho là tiêu
cực nhưng thực ra lại rất tốt
cho cuộc sống
2 bình luận • một tháng trước

9 điều có thể xảy ra khi bạn
chết, theo những người
“chết lâm sàng” kể lại!!
6 bình luận • 21 ngày trước

Quách Mỹ — XEM FILM

Anh Nguyen — Họ ko muốn

sex.

quay trở lại :3

Siêu Nhân X ­ Siêu anh
hùng đầu tiên của điện ảnh
Việt
1 bình luận • 18 ngày trước

Bé gái ĐăkLăk gây sốt với
vẻ đẹp đáng yêu như thiên
thần
2 bình luận • 20 ngày trước

abc — Nhìn tạo hình y

Thuyha­ni Tran — Bé có nụ

chang robo cop, phim VN
mà cứ làm hàng nhái như
vầy thì bao giờ mới khá lên
được?

cười giống Ôn Bích Hà
wátấm ảnh đầu tiên ấy

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

10/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

CHỦ ĐỀ ĐANG NÓNG

(http://www.ohay.tv/view/nhin­
lai­lich­su­cua­dong­tien­
viet­nam/SNWxY)
Nhìn lại lịch sử của đồng
tiền Việt Nam 

1,280
(http://www.ohay.tv/view/nhin­
lai­lich­su­cua­dong­
tien­viet­nam/SNWxY)

(http://www.ohay.tv/view/tranh­
biem­hoa­ve­mat­tieu­cuc­
trong­xa­hoi/vqMPE)
Những bức tranh biếm
họa về mặt tiêu cực trong
xã hội 

6,269
(http://www.ohay.tv/view/tranh­
biem­hoa­ve­mat­tieu­
cuc­trong­xa­
hoi/vqMPE)
http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

11/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

(http://www.ohay.tv/view/tong­
hop­56­mau­hinh­xam­dep­
cho­cac­ban­nu­nhin­phat­
me­luon/xZCbXz3)
Tổng hợp 56 mẫu hình
xăm đẹp cho các bạn nữ
­ Nhìn phát mê luôn 

29,533
(http://www.ohay.tv/view/tong­
hop­56­mau­hinh­xam­
dep­cho­cac­ban­nu­
nhin­phat­me­
luon/xZCbXz3)

(http://www.ohay.tv/view/6­
viec­neu­lam­moi­ngay­con­
gai­se­thich­nhu­
dien/tSugOGQ)
6 việc nếu làm mỗi ngày
con gái sẽ "thích như
điên"! 

19,741
(http://www.ohay.tv/view/6­
viec­neu­lam­moi­
ngay­con­gai­se­thich­
nhu­dien/tSugOGQ)

(http://www.ohay.tv/view/3­
co­gai­tre­den­
campuchia/jre9J)
3 cô gái trẻ đến
Capuchia, nơi sản xuất ra
http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

12/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

những bộ đồ họ mặc.
Hãy xem họ phản ứng
như thế nào? 

331
(http://www.ohay.tv/view/3­
co­gai­tre­den­
campuchia/jre9J)

(http://www.ohay.tv/view/20­
buc­hinh­ve­triet­ly­nhan­
sinh­cua­cuoc­doi/lZ9QrXm)
20 bức hình về triết lý
nhân sinh của cuộc đời 

9,351
(http://www.ohay.tv/view/20­
buc­hinh­ve­triet­ly­
nhan­sinh­cua­cuoc­
doi/lZ9QrXm)

GIỚI THIỆU

Ohay TV là trang cộng đồng chia sẻ những tin tức hay, hài, hót, lạ, độc, đẹp và những mẹo nhỏ giúp cuộc sống trở
nên dễ dàng hơn
Quy định (http://www.ohay.tv/page/dieu­khoan­su­dung­ohay­tv)  / Đăng ký làm cộng tác viên (http://www.ohay.tv/page/tro­
thanh­cong­tac­vien­cua­ohay­tv)

© 2015 All Rights Reserved.

Email: lienhe.ohaytv@gmail.com
THƯ MỤC

Tin Hay (http://www.ohay.tv/)
Tin Nóng (http://www.ohay.tv/trending)
Tin Hài (http://www.ohay.tv/hai­huoc)
Video (http://www.ohay.tv/video)
http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

13/14


1/23/2015

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam ­ Ohay TV

Khám phá (http://www.ohay.tv/kham­pha)
Showbiz (http://www.ohay.tv/dien­anh­showbiz)
Sức khỏe ­ Làm Đẹp (http://www.ohay.tv/suc­khoe­lam­dep)
Mẹo (http://www.ohay.tv/meo­vat­thu­thuat)
PHỔ BIẾN

Top 2014 (http://www.ohay.tv/tags/top+2014)
Hình xăm (http://www.ohay.tv/tags/hình+xăm)
Sáng tạo (http://www.ohay.tv/tags/sáng+tạo)
Hướng dẫn (http://www.ohay.tv/tags/hướng+dẫn)
Sức khỏe (http://www.ohay.tv/tags/sức+khỏe)
MXH

Facebook (https://www.facebook.com/hayhaihot)
Google+ (http://www.google.com/+vietnamesewso)
Pinterest (http://www.pinterest.com/OhayTV/)
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCnzI8Vtf0iX2d4KeoZg3izQ)
Đăng ký nhận những tin hay nhất qua email

Nếu bạn không ghé thăm Ohay TV thường xuyên, hãy đăng ký nhận tin để chúng tôi gửi cho bạn những bài viết
hay nhất

Nhập email của bạn vào đây...

http://www.ohay.tv/view/nhin­lai­lich­su­cua­dong­tien­viet­nam/SNWxY

Đăng ký

14/14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×