Tải bản đầy đủ

Chuyển động thẳng đều, tính tương đối của chuyển động

KIỂM TRA BÀI CỦ
Câu 1 :
Câu 2 :
Phân biệt độ dời và quảng đường đi được
trong chuyển động cong trong khoảng thời
gian ∆t. Khi ∆t rất nhỏ thì thế nào ?
Nói rõ đặc điểm vectơ vận tốc và vectơ
gia tốc trong chuyển động cong ?
Câu 3 :
Nói rõ đặc điểm vectơ vận tốc và vectơ
gia tốc trong chuyển động thẳng ?
Baøi 9I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM
TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
Vò trí của chất điểm M trên đường tròn được xác
đònh bằng vectơ tia kẻ từ tâm O của đường tròn đến
điểm M trên đường tròn và có độ dài không đổi
bằng bán kính R của đường tròn.
r = OM
ϕ
r
O x
A
M


ϕ
r
1
O x
A
M
1
r
2
M
2
v
∆S
II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM
TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
Vectơ vận tốc của chất điểm trong
chuyển động tròn có :


ϕ
r
1
O x
A
M


1
r
2
M
2
v
∆S
II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM
TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
− Điểm đặt : tại một điểm trên vật.


II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM
TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
− Phương : trùng với phương tiếp tuyến của
đường tròn.
ϕ
r
1
O x
A
M
1
r
2
M
2
v
∆S


II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM
TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
− Chiều : trùng với chiều của chuyển động
tròn.
ϕ
r
1
O x
A
M
1
r
2
M
2
v
∆S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×