Tải bản đầy đủ

giáo trình lý thuyết kiến trúc nội thất- chương 4: các hệ thống kỹ thuật trong nội thất

BÀI GIẢNG: LÝ THUYẾT KIẾN TRÚC & NỘI THẤT

Số tiết: 76 (52 tiết học, 20 tiết bài tập ở nhà, 4 tiết thi)
Trường: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp HCM
Giảng viên: Kts Đoàn Dzũng

CHƯƠNG 1 – BÀI 3 :


CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG NỘI THẤT

1


2


34


5


3.1/ Thiết bị điện:

6


7


8


9


10


11


12


3.2/ Thiết bị nước:

13


14


1516


17


18


19


20


21


22


BÀI GIẢNG: LÝ THUYẾT KIẾN TRÚC & NỘI THẤT

Số tiết: 76 (52 tiết học, 20 tiết bài tập ở nhà, 4 tiết thi)
Trường: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp HCM
Giảng viên: Kts Đoàn Dzũng

CHƯƠNG 2 – BÀI 1 :


CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO CHỊU LỰC CỦA NHÀ Ở

23


1.

Cọc

2.

Móng

3.

Tường

4.

Nền nhà

5.

Cửa sổ

6.

Cửa đi

7.

Lanh tô

8.

Trần

9.

Sàn BTCT

10. Cấu thang
11. Mái

12. Sân
13. Rãnh thoát nước
14. Tam cấp
15. Ban công
16. Logia

17. Ô văng
18. Seno
19. Ống thoát nước

24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×