Tải bản đầy đủ

dịch unit 11 lớp 12

Dịch:
Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng cùng thời với
Shakespeare viết những lời này, "Một số sách để đọc thử, một số khác dể đọc
ngấu nghiến, và ít sách đề nghiền ngẫm và để đọc và suy nghĩ." Lời khuyên hay
ho này cho biết cách đọc những loại sách khác nhau với cách nhau. Chẳng hạn,
bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và đọc nó vài trang trước khi
ngủ. Đọc qua loa chỗ này một ít chỗ kia một ít là đủ. Tóm lại đây là “đọc thử".
Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm được
một câu chuyện hay và điều gì ngay cả quan trọng hơn thời gian dể thường thức
nó. Bạn có lẽ đang đi nghỉ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa.
Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó hay quá tôi không thể bỏ nó
xuống được." Nhưng nếu không phải tất cả câu chuyện thuộc về loại này. Đôi
khi những nhà phê bình mô tả sách như "khó để xuống”, hay "không thể đọc lần
nữa (khó cầm lên lại)”.
Nhiều sách khác được đọc chậm vã cẩn thận. Nếu một quyển sách nói về chủ đề
bạn thích thú, bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và suy nghĩ về nó. Điều đó không có
nghĩa đọc quá chậm. Khi bạn cầm một quyển sách lần đầu tiên, hãy xem nó
không quá khó. Đừng bắt đầu một quyển sách trừ phi bạn có thể nhận thấy từ
một ít trang đầu tiên đó là quyển bạn có thể đọc và hiểu dễ dàng.
Một số người nghĩ rằng vì càng ngày càng có nhiều người có tivi ở gia đình,
càng ngày càng ít người mua sách đọc. Tại sao khi truyền hình có thể mang lại

cho bạn tất cả thông tin và những câu chuyện với màu sắc, hình và hành động.
Nhưng thật sự truyền hình không giết được việc đọc sách. Ngày nay nhiều sách
cho mỗi loại được bán hơn trước. Sách vẫn còn là một phương tiện rẻ tiền để
thu thập thông tin và giải trí, và bạn có thể giữ một quyển sách mãi mãi và đọc
nó nhiều lần. Sách ở gia đình là nguồn kiến thức và niềm vui tuyệt vời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×