Tải bản đầy đủ

dịch unit 8 lớp 12

Dịch:
Trong tương lai cuộc sống sẽ như thế nào? Nhiều người khác nhau có những
câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này: một số người bi quan trong khi nhiều
người khác lạc quan.
Những người bi quan nói mọi việc sẽ tệ hơn hiện nay nhiều. Toàn thế giới sẽ
trải qua một thời kì kinh tế trì trệ. Nhiều tổng công ty lớn sẽ bị xóa sổ và hàng
triệu việc làm sẽ mất. Sự an toàn của trái đất sẽ bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng
bố vì những nhóm khủng bố sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Trái lại những
người lạc quan tin rằng cuộc sống tốt đẹp hơn ngày nay nhiều. Chúng ta sẽ sống
trong một môi trường sạch sẽ hơn nhiều, hít thở không khí lành mạnh hơn, và
ăn thức ăn bổ dưỡng hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn bởi hệ thống
y tế hiện đại hơn. Các công việc nhà sẽ không còn là gánh nặng nhờ những phát
minh những phương tiện tiết kiệm lao động.
Dù tốt hơn hay xấu hơn, người ta chắc chắn rằng trong tương lai một số điều sẽ
khác hẳn. Những phát triển trong kĩ thuật vi-mô - máy tính và viễn thông chắc
chắn có nhiều ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống chúng ta.
Thí dụ việc làm. Người máy sẽ làm đa số công việc trong nhà máy. vì thế chúng
sẽ là những nơi sạch sẽ hơn cho ít người hơn làm việc nơi đó. Cũng thế, các văn
phòng sẽ trở nên điện tử hóa với hậu quả là giấy sẽ gần như hoàn toàn biến mất.
Nhiều người sẽ làm việc tại nhà hơn trên máy tính được nối kết với văn phòng
chính. Đối với du lịch, có thể kĩ thuật tàu con thoi không gian sẽ được sử dụng

trong du lịch hàng không thông thường đạt đến tốc độ đến 15.000 cây số một
giờ. Xe sẽ vẫn còn tồn tại với chúng ta, nhưng thay vì bằng xăng, chúng sẽ chạy
bằng bất kì thứ gì từ điện đến khí mê-tan. Chúng sẽ được lắp đặt với máy tính
để bảo chúng ta rằng chúng ta đang lái xe hiệu quả thế nào và có điều gì bất ổn
trên đường phía trước không.
Dù chúng ta mong đợi bất kì điều gì ở tương lai, hãy nhớ rằng tiến bộ không
bao giờ đi trên đường thẳng tắp, và lịch sử đầy những phát triển bất ngờ. Tuy
nhiên, chúng ta tin rằng tương lai ở trong tay của chúng ta, và đó là trách nhiệm
của chúng ta để góp phần vào việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×