Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn số

Toán 5

(tiếp theo)


1. Thực hiện phép tính:

7 + 2
9 5

14 - 1
27 4

3
+
2
4

5 x 4
9 17


2. Đọc các hỗn số sau: 7

2 ; 6
9
7
5

3. Viết các hỗn số sau: mười và bảy phần chín
tám và ba phần mười


1. Thực hiện phép tính:

7 + 2 = 53
9 5 45

5 x 4 = 20
14 - 1 = 29
9 17 156
27 4 108
3 = 2 x 4 + 3 = 11
+
2
4
4
4

2. Đọc các hỗn số sau:

2 : bảy và hai phần năm
7
5

6 : chín và sáu phần bảy
9
7

3. Viết các hỗn số sau:

7


9
3
tám và ba phần mười: 8
10

mười và bảy phần chín: 10


(tiếp theo)

Dựa vào hình vẽ để viết hỗn số thích hợp:

5
2
8

Hỗn số 2 5 bằng
8
phân số nào?


(tiếp theo)
Cách 1:

21
8

5 = 21
2
8
8

5
2
8


Cách 2:

(tiếp theo)

5
5
2 = 2 + = 2 x 8 + 5 = 21
8
8
8
8
Ta viết gọn là:

5 2 x 8 + 5 = 21
2 =
8
8
8

Có thể viết hỗn số thành một phân số có:
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi
Ta có thể viết hỗn số thành phân
cộng với tử số ở phần phân số.
số bằng cách nào?
- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.


(tiếp theo)

21

Clickđáp
to add
Chọn
án Title
đúng:

1
2 =?
3
2
4 =?
5
1
3 =?
4

2
3
57
223
6
35
4
4
13

6
3
3
22
57
8
12
5
4
13
4


(tiếp theo)

21

Clickđáp
to add
Chọn
án Title
đúng:

5
9 =?
7

68
7
7
68

45
7
14
7

3
10 = ?
10

10
103
30
10

300
10
103
10


(tiếp theo)

Thực hiện phép tính:

Tổ 1

1 + 1
5
3
4
4

1 x 1
2
3
4
3

3 -41
7
2
2

1 :31
9
2
6

Tổ 2

Tổ 3
Tổ 4


(tiếp theo)
Thực hiện phép tính:

1 + 1
21 + 13 =
=
5
3
4
4 4
4
2 - 4 1 = 23 - 13 =
7
3 3
3
3

34
4
10
3

9 x 10 = 30
1 x 1
=
2
3
4
4 3
4
3
1 : 3 1 = 55 : 7 = 55
9
6 2 21
2
6

Cách làm:

Bước 1:

Chuyển các
hỗn số thành
phân số

Bước 2:
Thực hiện
phép tính.


(tiếp theo)

2

Clickđáp
to add
Chọn
án Title
đúng:

2 + 3
9
5
7
7
3 -47
10
10
10

33
7
103
7

7
103
98
7

63
10
60
10

56
10
103
10


(tiếp theo)

23

Clickđáp
to add
Chọn
án Title
đúng:

2 x 1
3
2
5
7

1 :21
8
2
6

7
51
51
7

51
35
18
35

49
30
224
12

4
3
49
15


ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×